پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 bodrum masal 21 b l m fragman 29 ocak zeti
تولد آجی میناس
درخواست حذف اطلاعات
سلامممممممممم سلاممممممم به همه خوش اومدین به تولد آجی مینا

راستش از اونجایی که شنبه تولدشه تصمیم گرفتم واسش تولد بگیرم خوب شروع کنیییییییییییم؟؟

هییییییییییییییییییییییس یه لحظه ت چراغا خاموش مینا داره میاد

۱ ۲ ۳

هوراااااااااااااااااااااااااااااا

تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک بیا آها اوهههههههههه

دست دست

حالا همگی با هم کی از همه خوشگل تره؟؟

کی از همه باحال تره؟؟

اوههههه اوههههه بیا حالا قررررررررررررررررررررررررررررررر

مینارو چه کیفی میکنه با کادو هاش

اشو بیا اشو بیا با ما ب

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

ااااااااااااااااااااااااا چرا نمیای؟؟

آها میخوای یش کادو هات باشی؟؟

باشه اشکال ندارهsmile

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

مینا میخواد ب ه

حالا همگی باهم

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اوههههههههه اجب نوری

اینم از نور بارون
خوبببببببببببببب حالا بریم سراغ کیک

سنگینه یکی بیاد کمک

مینا دختر بد ناخونک نزن

خوب بریم سراغ کادو ها

بزارمنم کادومو بیارم

به نظرتون این توش چیه؟؟

مینا برو خونه کادو هاتو وا کناینم کیک تولدت گلکم.

با تشکرات فراوان از تمام دوستانی که دعوتمو پذیرفتنو اومدن

قربون همتون فعلا بایمشاهده متن کامل ...
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند "شهریار"
درخواست حذف اطلاعات

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند
بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بلبلی در می‎نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند

نای ما خاموش ولی این زهره‎ی هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

طفل بودم کی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_مشاهده متن کامل ...
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند "شهریار"
درخواست حذف اطلاعات

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند
بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بلبلی در می‎نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند

نای ما خاموش ولی این زهره‎ی هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

طفل بودم کی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_مشاهده متن کامل ...
شعر حسین
درخواست حذف اطلاعات

avazak.ir 44 قراردادن آویزهای زیبا در وبلاگ 4کارت پستال درخواستی طراحان avazak.ir 44 قراردادن آویزهای زیبا در وبلاگ 4
avazak.ir 44 قراردادن آویزهای زیبا در وبلاگ 4کارت پستال درخواستی طراحان avazak.ir 44 قراردادن آویزهای زیبا در وبلاگ 4

نوای نینوا را دوست دارم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

صدای آشنا را دوست دارم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

نمی دانم کی ام آن قدر دانم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

علیّ مرتضی را دوست دارم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

خدا می داند، ای آل محمّد! _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

که من تنها شما را دوست دارم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

خدایا روز م باش شاهد _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

حسین و کربلا را دوست دارم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شوم "میثم" که مولایت بگوید _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

که این بی دست و پا را دوست دارم؟ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_مشاهده متن کامل ...
تفلد.....تفللللللد....تفلللللللللللللدم"عروسیم داررررررررررریم"
درخواست حذف اطلاعات

سلااااااااااام بچه هاااااا.....

من دارم میرم گرگان..

چنوختی نیسم ک بتون سربزنم

راستش تاالانم خیلی سرمون شلووغ بود

الانم دارمم میرم چون 3/4شهریور عروسی داداشم

این چنوق واقا وقت نتو ندارم..

قوووووووول میدم بدازین ک اووومدم حسااا جبران کنم

ووووووووووش اومدینع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع های متحرک و زیبای تولدت مبارک

ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک) ع ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifsع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifsع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

ع ها و تصاویر متحرک عاشقانه | love gifs

178.gif178.gif178.gif178.gif

2.gif 3.gif

piano-levend-schilderij.gif

15.gif 20.gif

105.gif 105.gif 11.gif _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ http://yoursmiles.org/gsmile/christmas/g39035.gif

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

رااااااااااااااستش الان اصن حوصل ندااااااارم ک هم چیو براتون درس کنم

ولی همینجوری میگم..."امروز15مرداد تولدم"

اره درسته توووووووووووووووولدم مبااااااااااااااااااارک...

من ب همینام راااااااااضیم

فردااااشب"16مرداد"عروووووووسی داداشم

خیییییییلیییییییی سرموووووون شلووووغ

چون عرووووووووسیمون تو باااااااااااغ خودمون شماال

خییییییلیییییی کاااارداریم

خیلیییییییییییییم خوشحاااااااالم....

دیگ وقتشو نداشم ک هم چیو تک تک براتون بنویییییییییییییییییییییییسممشاهده متن کامل ...
رمشک اسامی تیم های مسابقات فوتسال جام رمضان92
درخواست حذف اطلاعات

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

    ازســری مسـابقـات فوتسال ویـــژه جـــام رمضــان     مســئول برگـــزاری مسابقات قنبراسفندے فر و احـــمد قــلعه گنجے .   

.......

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

  باشرکت8تیم در2گروه 4تیمی تاکنون تیم بستنی سرا‎ ‎بهترین نتایج را ب کرده.     .سلام عزیزم

 

اسامی تیم های مسابقات فوتسال جام رمضان92 رمشک

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

بستنی سرا

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

    قنبراسفندی فر. .خســـرورمشکے .کـاظــم ده بالایے. .سلــمان رمشکے. .سـلمــان الماسے .جان محــمدده بالایے .ایـــرج قلعه گنجے .داریــــوش شیخے .الیــــاس شیخے .خیــــام رمشکے .علــــے رمشکے .نــویــد نادرے .کـیهان خـــالقے

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 

 

 

    تیم شهرک غرب

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

    .پــــیمان خالقے .ســتــار شــیـــخــے .ارســـلان مـــحـــسـنے .مـــحمــد مــحــب .ارمـــیــن قــــلع گنجے .اســماعیــل ســهـیلے .حـبـیـب اللہ رمشکے .عــــلے رمشـکے گارو .مــهــران رسـتگارے      

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

تـــیم فــرهـنگیـان

 

    عـبداللــه رمشـکے .مــجیــدکمالدینے .مـــوسے رمشکے .جــــواد غــمگـذارے .اســماعــیل کبیــرے .اســـماعیــل ترکمانے .یـــعقــوب جنکے زادہ. .احــمدخیـروالـله .پیـــام رمشــکے

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

    تــیم مــــوبایل اربــابے    

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

احـــمد قلــع گنـــجے .هــدایـت سلـــمانے .یـــعقــوب دادخدایے .ایـــوب رمشکے دهبالا . ارســـلان رمشکے .منصــور غلامے .جــهـانـبخـش گارو .یــوسـف سلـمانے .نـــاصــرقـــلع گنجے .اســماعیـل رمشکے

.......

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

    تیــــم دانـشجوایـــان .سلام عزیزم

 

    علے رمشکے ر رو .وحـــید رمشکے .محمــد رمشکی .پــــرویـــز پیـزگے .فــرشیــدنـجــیب .حــمید فــروتن‎فرد .مــــهران سرحـــدے .احــسان کنــعانـے .حســین شهــدوسـت .حـــبیب گـــارو

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

    تــیم صنـــعت نـــفت  

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

   حـسن آدیـنـہ .ایـمان دهــبالاے .یــونـس تـکـاور .عــیسـے عــلیزاده .مـعیـن نــادرے .مـہــران نــــادرے .عـــــلے صــــفا .زابـــدحـــیدرے .زوبـیـر تکــاور .نــــورک شــــہداد .الـیـاس دهــبالاے    

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 

 

 

کــــــرم آبــــاد  

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

   یــــونــس رمشکے .یـــوســف رمشکے .یوسـف رمشکے کــرم آبــاد .چــــراغ رمشکے کــرم آبـاد .وحـــید فروتـــن فــــرد . مجــید فــروتـن فــرد .قـــاســم فـروتـن فـــرد .امیــد رمشکے کــرم آباد .ابـود رمشکے کــرم آباد .امـیـن کمالدینے .راشــد هــادی پور .رســــول دهــبالایــے زاده      

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

تــــیم بــالا شـــــهر   

 

  .مـــحمد رمشـکے .خـلیـل خــداتـرس .خـلـیل عـلــیزاده .محــمد نواے .جــلیـل افـــــروغ .ادهـــــم رمشکے .

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

 مشاهده متن کامل ...
اس ام اس زیبا
درخواست حذف اطلاعات

http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

باور کن ساده نیست

گذشتن از ی که گذشته ات را ساخته …

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

خوش به حال رفتگر

درسته شبا با سر و کار داره

ولی روزا با بعضی آدمای سر و کله نمیزنه

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

چهار واژه بسیار مهم در زندگی

وجود دارد که بدون آنها هیچ ندارید

عشق ، صداقت ، حقیقت و احترام

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

سلام و درود خدا بر انی که به خاطر پاکیشون دوستی آغاز میشود

بخاطر صداقتشان دوستی ادامه میابد

و بخاطر نجابتشان دوستی پایان ندارد!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بعضی اوقات مردم نمی خواهند به حقیقت گوش بدهند

زیرا نمی خواهند تصوراتشان از بین برودمشاهده متن کامل ...
تمامی نفسهای امروزم راتقدیمت میکنم
درخواست حذف اطلاعات

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com معنای زندگی منی
عشقم!
هر تبش قلبم!
فقط برای توست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

.

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم


در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو
تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شکلک های شباهنگ shabahang

با قلبی از عشق
با خطی پراز محبت

بر روی یک برگ گل رز

مینویسم : دوست دارم

.

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

مهم منو تو هستیم که همیشه…
تورا در کنارم احساس میکنم، تو را دوست دارم وتو را میپرستم
بهتر بگویم
عاشقت هستم، ای یگانه هستی…

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن

دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری

دوستت دارم دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق

دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبور هستند

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

به وسعت قلبم دوستت دارم
شاید کوچک باشد اما قلب هر فرد تمام زندگی اوستمشاهده متن کامل ...
معرفی شهر بدروم(bodrum) و جاذبه های گردشگری آن
درخواست حذف اطلاعات
بدروم (bodrum) یکی از ای استان موغله در جنوب غربی ترکیه است که در کنار ساحل دریای اژه از مراکز بسیار دیدنی و توریستی با معماری فوق العاده خاص به سبک مصری در کنار قلعه قدیمی آرام گرفته است. بدروم از قدیمی ترین ای منطقه به شمار می رود. کمتر شهری وجود دارد که به 5000 سال تاریخ خود ببالد، نشانه هایی از چندین تمدن را داشته باشد و هنوز پا برجا و زنده باشد. در بدروم، از دیدن خانه های سفید رنگ در کوچه های تنگ و باریک بدروم لذت می برید، در دریای آبی، عمیق و فوق العاده تمیز شنا می کنید و یک شب هیجان انگیز پر از تفریح و موسیقی خواهید داشت. شهر بدروم مکانی مناسب برای طرفداران موج سواری و قایقرانی نیز می باشد. مشتاقان شب زنده داری با زیبایی محو کننده بنادر بکر، دریایی مانند شیشه و سواحل شنی و ماسه ای بی نظیر خاطرات بیاد ماندنی از این شهر با خود به ارمغان خواهند برد. بدروم دارای زمستان هایی معتدل و بارانی و تابستان های گرم و خشک است. اما نسیم بعد از ظهری در تابستان ها، کمی از شدت گرما می کاهد. همچنین نزدیکترین فرودگاه مسافری به بدروم فرودگاه دالامان است.

معرفی شهر بدروم و جاذبه های گردشگری آنمشاهده متن کامل ...
kanald bodrum masalı 20.bölüm 22 ocak fragmanı seyret
درخواست حذف اطلاعات
kanald bodrum masalı 20.bölüm 22 ocak fragmanı seyret bodrum masalı 15 ocakta yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. faryalı ve yıldız arasında gözyaşları sel olurken evrenin yıldızın hamile olduğunu söylemesinin ardından işler iyice karıştı. faryalı yıldızı karşısına alarak yaptığı uşmada “neden bana söylemedin” diyerek isyan etti. ikili yaptıkları itiraflar nedeniyle ağlamaya başlarken aslı ise yıllar sonra annesine kavuşma düşüncesiyle sevincini kelebek ile paylaştı. bodrum masalı 20. bölüm fragmanı internet ile aynı saatte haberimizde olacak başrollerini şevval sam, timuçin esen, murat eygen ve hilmicem intepe gibi isimlerin paylaştığını kanal dnin sevilen dizisi bodrum masalı 15 ocakta yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı bodrum masali son bölümde neler oldu? evren, faryalıyı karşısına alarak yaptığı uşmada yıldızın oraya gitmeden önce hamile olduğunu söyledi. ardından faryalıya yüklenmeye başlayan evren, kendisinin acı çekip çekmediğini sordu. sevgisinin, aşkının ve dostluğunun yalan olduğunu belirtmesinin ardından faryalı sinirlerine hakim olamadı. önce evrene yumruk atan ardından da sırtında sandalye kıran başrol oyuncu öfkeden çılgına döndü. aslı ise kelebek ile yaptığı görüşmede yıllar sonra annesine kavuşacağını belirtti. yıldız ise sevgilsinin gerçekleri öğrenmesinin ardından su ile dertleşti. zamanın geri alınmadığını ve hatarladan geri dönülmesinin çok zor olduğunu dile getiren yıldız son bölümde sürekli ağladı. kanald bodrum masalı 20.bölüm 22 ocak fragmanı http://bodrummasalifragmani.netdizitv.com/bodrum-masali-20-bolum-fragmani/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 21.bölüm fragmanı 29 ocak özeti
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 21.bölüm fragmanı, bodrum masalı 21.bölüm fragmanı 29 ocak pazar. bodrum masalı yeni bölüm fragmanı seyret kanal d. oevren’in “yıldız bodrum’dan ayrılırken hamileydi” sözlerini duyan faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. bu haberden sonra, kırık yusuf’un adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir. faryalı’nın kendisine çok kırıldığını bilen yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır. ateş ve kelebek de faryalı’yı kurtarmak için harekete geçmişlerdir. uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. kuzey işıkları’nın, aslı ile ilgili önemli planları vardır. bodrum masalı 21.bölüm fragmanı izle kaynak haber: http://www.sinehaber.com/bodrum-masali-21-bolum-fragmani-kanal-d-29-ocak-pazar-3720/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 21.bölüm 29 ocak 2017 fragmanı pazar
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 21.bölüm 29 ocak 2017 fragmanı pazar kanald bodrum masalı 21.bölüm izle bodrum masalı 21.bölüm fragmanı seyret faryalı teknesi patlayan süha reisi beklemeye devam etmektedir. kuzey işıklarının uzay olduğunun ortaya çıkmasının ardından aslı ve ateş gerginlik yaşar. alara da bir yandan uzay’ı aslı’ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışır.gözde karnındaki bebeği de kullanarak evren’i geri kazanma planını başlatır. evren boşanma davası duruşması için geldiği adliyede ailesini ikna etmeyi dener, ergüvenler duruşmada büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. uzay ilk denemede başarısız olsa da aslı’ya annesini bulma usunda yardım etmekte kararlıdır. kuzey işıkları'nın, uzay olduğu herkeste şaşkınlık yaratıyor; aslı annesini aramaya devam ediyor! bodrum masalı, heyecan dolu yeni bölümüyle 29 ocak pazar 20.00 de http://bodrummasalifragmani.netdizitv.com/bodrum-masali-21-bolum-fragmani-izle-29-ocak-2017/


مشاهده متن کامل ...
kısmetse olur 22 ocak fragmanı haftanın finali yeni pazar izle
درخواست حذف اطلاعات
kısmetse olur 22 ocak fragmanı haftanın finali yeni pazar kanald kısmetse olur 22 ocak izle kısmetse olur 22 ocak fragmanı seyret kısmetse olur 22 ocak pazar haftanın finali ifşa oldu. reytinglerde önemli bir sıralama kaybeden kısmetse olura artık final yolu görünüyor. peki kısmetse olurda bu hafta 22 ocak pazar haftanın finalinde kim elenecek kim gelecek? kısmetse olur 22 ocak haftanın finalinde bu hafta bomba patlıyor. reytinglerin düşmesi üzerine yapımcı firma tarafından eski damat adaylarından biri daha eve geri dönüyor. peki bu isim kim olacak? kismetse olur 22 ocak kim elendi kim geldi? kısmetse olur evinde bu hafta olaylar yine yaşanmaya devam ediyor. geçen hafta gelin adaylarından sibelin son anda elemeden kurtulması ise dikkatlerden kaçmayan bir olay olarak hafızalara kazındı. peki bu hafta kim elenecek? ilk önce bu haftanın birincilerini açıklayalım. bu hafta kısmetse olur evinin birincileri gelin adaylarından aycan ve damat adaylarından akın oldu. ancak akın yemek ödül hakkını onura verdi. bunda en büyük etmen ise akın ile mervenin yakınlaşması olacak ve aycan ile onur ödül yemeğine gidecekler. kısmetse olur 22 ocak kim elendi geçen hafta kısmetse olur evine giren merve ise damat adaylarından akından hoşlandığını itiraf edecek. tuğçe ile tankut arasındaki yakınlaşma ise yeni bir aşkın habercisi oluyor. merve ile tuğçe arasında yaşanan gerilim esnasında ise aycanın merveye vuracağını söyleyelim. bu olaydan sonra ise aycan ile merve ihtar alacaklar. gözde ve berker arasında başlayan yeni aşk kıvılcımlarından sonra ilişki yolunda hızla ilerliyorlar. ünal ile gamze arasında bir tartışma yaşanıyor. gamze ünal aşkını yalanlıyor. adnan ile didemin tartışması ise ipleri geriyor. kısmetse olur evinden 22 ocak pazar gününde elenecek olan isim ise yarışmaya yeni katılan arca oluyor. eve girecek damat adayının ise gökhan sara olacağı iddia ediliyor. bakalım gökhan eve geri dönecek mi? kısmetse olur haftanın finali 22 ocak pazar gününde saat 23.30da kanal d ekranlarında olacak. http://kismetseolurfragmani.netdizitv.com/kismetse-olur-22-ocak-fragmani-haftanin-finali-yeni/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı dizisi 20.bölümün fragmanı
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 20.bölüm fragmanı, bodrum masalı 20.bölum fragmani 22 ocak pazar. bodrum masalı yeni bölüm fragmanı seyret kanal d. evren’in “yıldız bodrum’dan ayrılırken hamileydi” sözlerini duyan faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. bu haberden sonra, kırık yusuf’un adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir. faryalı’nın kendisine çok kırıldığını bilen yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır. ateş ve kelebek de faryalı’yı kurtarmak için harekete geçmişlerdir. uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. kuzey işıkları’nın, aslı ile ilgili önemli planları vardır. bodrum masalı 20.bölüm fragmanı izle haber kaynağı: http://www.sinehaber.com/bodrum-masali-20-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-22-ocak-pazar-2929/


مشاهده متن کامل ...
bana bir masal anlat anne
درخواست حذف اطلاعات


bana bir masal anlat anne 

   

  

bana bir masal anlat anne!

hüseyin olsun içinde.

yanında ben olayım.

bütün utancımı gömüp kumlara,

siper edeyim şu canımı inen oklara.

hüseyin olsun anne!

bütün çaresizliğini gömsün benim bağrıma.

bütün yalnızlığını damıtsın gönlüme…

versin bana ali ekber’in acısını,

ali asgar’ın çığlığını,

kasım’ın kana boyanan umutlarını versin bana.

abbas’ın kesik kollarını saplasın sol yanıma.

rugayye’nin susuz genzinde yaksın beni.

zeyneb’in o sessiz feryadında sussun nefesim.

bana bir masal anlat anne!

içinde kerbela olsun.

b ın beni çatlayan bağrına.

kana kana içsin beni.

parçalasın bütün bedenimi.

göz dikmesin yeter ki hüseyin’in kanına.

göz dikmesin ali ekber’in civanlığına.

ali asgar’ın körpeliğine,

kasım’ın umutlarına gölge düşürmesin!

abbas’ın kanatlarına göz dikmesin. anne!

bana, bana bir masal anlat anne!

kuşları da tutsak almasınlar ne olur!

koparıp almasınlar özgürlüğü kuşların kanadından!

yeni kök salmış fidan gibi budasınlar da kolumu kanadımı,

dokunmasınlar abbas’ın kanatlarına!

bana bir masal anlat anne!

fırat olayım, coşkun dalgalar gibi.

yanık yüreklere akayım mesela.

taşısın beni kollarında abbas.

rugayye kana kana döksün beni ateşlere.

yanık yüreklere bir sırat çizeyim su tadında.

canlara çok görülen bir damlanın vebalini yükleneyim.

susuzluğun resmini sileyim kerbela semalarından.

bana bir masal anlat anne!

dediğin gibi gökten üç elma düşmesin gayrı!

yeter ki kurtulayım bu ağır yükten.

aşkımı vurmuşlarken kalleşçe,

kanlar içinde mızraklarda çekilmişken göndere,

sevdam inim inim inlerken sessizce,

zeynep feryatlarda yükselirken göklere,

bırak gökten bela yağsın üstüme!

simsiyah bir utanç yıkılmışken kalbime.

hüseyin’imin gözünde uzayan o yolda,

bırak anne…

bırak ölüm düşsün benim haneme!


habib mert 

 


   
                  ( hz.zeynep (sa) nuhesi/baci zeynep( s a


 

 
                                                   

                                                   

                                bana bir masal anlat anne

         kerbela olsun içinde                                 

                             

 مشاهده متن کامل ...
kanald bodrum masalı dizisi 21.bölüm fragmanı 29 aralık yayınlanıdı mı
درخواست حذف اطلاعات
kanald bodrum masalı dizisi 21.bölüm fragmanı 29 aralık yayınlanıdı mı bodrum masalı 29 aralık fragmanı bodrum masalı 21.bölüm fragmanı özeti pazar akşamlarına damga vurmaya devam eden ve her bölümü merakla takip edilen bodrum masalı dizisi ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. son olarak 20.bölüm ile ekranlarda olan dizi ile ilgili bilgiler sizlerle! başrollerinde timuçin esen, şevval sam, alperen duymaz, dilan çiçek deniz, hilmi cem intepe gibi isimlerin oynadığı bodrum masalı dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor! 2016 yaz döneminden bu yana kanal dnin vazgeçilmezleri arasında yer alan bodrum masalı dizisi bu hafta birbirinden önemli gelişmeleri ile 20.bölüm ile ekranlarda oldu. işte bu haftaki bölümden bilgiler; faryalı teknesi patlayan süha reisi beklemeye devam eder. kuzey işıklarının ordan uzayın çıkması ile birlikte aslı ile ateş endişelenir. alara da diğer yandan uzayın aslıya annesini bulma usunda yardım etmesinden vazgeçirmeye çalışmaktadır. gözde karnındaki bebeği kullanarak evreni geri kazanma planlarını başlatır. evren ise boşanma davası duruşması için geldiği adliyede her ne kadar ailesini ikna etme çabalarına girse de başarılı olmaz. ergüvenleri ise duruşmada büyük bir sürpriz beklemektedir. uzay ise her ne kadar ilk denemede başarısız olduysa aslının annesinin bulunması usunda aslıya yardım etmek için onu ikna etme çabalarına devam eder. bodrum masalı dizisi yeni bölüm fragmanı çıkmadı. kanal d resmi sayfasının ardından gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. http://bodrummasalifragmani.netdizitv.com/bodrum-masali-21-bolum-fragmani-yeni/


مشاهده متن کامل ...
خانومی نوشت:(شهادت علی)
درخواست حذف اطلاعات

کوفه امشب هاب م است
کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است

در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست
تیغ دشمن فرق مولایم ش ت

قلب مجنون سوی صحرا میرود

حیدر امشب سوی زهرا میرود
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

من کویرم لب من تشنه ی باران علی ست

این لب تشنه ی پر شور، غزلخوان علی ست

این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است

به یقین سفره ی گسترده ی دامان علی ست

منّت نان و نمک نیست سر سفره ی او

پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی ست

آتش اشکی اگر در غزلم شعله ور است

بی گمان قطره ای از درد فراوان علی ست

لحظه ای پرتو حسنش ز تجلی دم زد

که جهان، آینه در آینه حیران علی ست

کعبه یکبار دهان را به سخن وا کرده است

تا بدانیم کلید در این خانه علی ست

از دم صبح ازل نام علی را می خواند

دل که تا شام ابد دست به دامان علی ست

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیم
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


مشاهده متن کامل ...
سونیا بعد از مدت ها.....
درخواست حذف اطلاعات
سلاااااااااااااااااام جیگر های من _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

وااااااااااااای این مدرسه مگه واسه آدم وقت میزاره؟؟

هی درس هی درس هی درس _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

حالا هم به درخواست یکی از دوستای خوبم پست گذاشتم _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اونم چی یه پست حس با دو تا آهنگ قشنگ

بچه ها تازه از امروز شروع روی تحقیق هام کار کنم فک کنم دیگه جواب کامنت هارم بزور بتونم بدم

حالا بپر ادامه مطلب کوچولومشاهده متن کامل ...
دنبال ی میگردم...
درخواست حذف اطلاعات
دنبال ی میگردم که توی بهار که زنگ بزنم

بدون هیچ دلیل بگم: میای بریم زیر این رگبار و هوای خوش قدم بزنیم؟

در جوابم فقط بگه: نیم ساعت دیگه کجا باشم...

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
توی تابستون که زنگ بزنم

بدون هیچ دلیل بگم: میای بریم خیابون ولیعصر از ونک تا هر جا شد قدم بزنیم؟


در جوابم فقط بگه: ناهار اونجایی که من میگم...

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

توی پاییز زنگ بزنم

بدون هیچ دلیل بگم: میای صدای ناله ی بر سعدآباد رو در بیاریم خش خش صدا بدن؟

در جوابم فقط بگه: دوربینتم بیار...

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


توی زمستون زنگ بزنم

بدون هیچ دلیل بگم چنارای ولیعصر منتظرن با یه عالمه برف، بعد با تردید بپرسم: میای که؟


در جوابم بدون مکث بگه : یه جفت دستکش میارم فقط . یه لنگه من یه لنگه تو...

سر اینکه دستای گره شدمون توی جیب کی باشه بعدا تصمیم میگیریم.مشاهده متن کامل ...
قالب ع 2
درخواست حذف اطلاعات

بازدید از موزه شهر خامنه

به ترتیب از راست : ناصری - اصغر هادی پور - محسنی - نادری (شهردارسابق خامنه)- حسن زاده

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

به ترتیب: پور دریانی-نادری شهردارخامنه- هادی پور- محسنی- حسن زاده- حسین آرمین.

اساتید عزیزم که در کلاسهاشون هر ثانیه اش برام لذت بخش بود

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .ع متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang pics - www.shabahang-20. ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اینم در گوشی های پدر زن و دامادمشاهده متن کامل ...
منتظر...
درخواست حذف اطلاعات
هرچی مهربون تر باشی:
بیشتر بهت ظلم میکنن:
هرچی صادق تر باشی:
ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕــــﻦ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﺧـــﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﮐﯽ ﺗـــﺮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑـــﺪﯼ؛
ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻨـــﺪ ...
ﻫـــﺮﭼﯽ ﻗﻠﺒﺘـــﻮ ﺁﺳﻮﻧﺘـــﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑـــﺬﺍﺭﯼ؛
ﺭﺍﺣﺖ ﺗـــﺮ ﻟـــﻬﺶ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ...
ﻭﺍﮔــــﺮ ﺑﺪﻭﻧﻨﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﯼ ﻭﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝﺩﺍﺭﯼ...!
اندازه یه دنیا ازت فاطله میگیرن!!!
جملات زیبا گیله مرد
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

رویاهایم نیز با من غریبه شده اند

هر وقت سراغشان را میگیرم

خالی بودنشان را به رخم میکشند!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

منتظِر....
خداحافظى "من" نباش!
"من"؛
هر کِه را
به خدا سپردم.....
دیگر پس نیاورد...!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_مشاهده متن کامل ...
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشششششششششششششششققققققققتتتتتتتتتمممممم
درخواست حذف اطلاعات

با هر قدمی که به سمتم برمی داری
رگ یک شعر تازه در من جریان می گیرد

چقدر بودنت شعر است

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


به امید نگاهت ایستادن *** به روی شانه هایت سر نهادن
خوشتر از این آرزویی است *** دهان کوچکت را بوسه دادن

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اوج نیازقلب من دربه در نگاهته
آرامش درون من دیدن روى ماهته

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_مشاهده متن کامل ...
اس ام اس سرکاری جدید مرداد 94
درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس سرکاری جدید مرداد94

پارسی رنک
جمله ای که تا کنون می شنیدیم:
تحریم ها باید رفع شود تا مشکلات کشور حل شود
جمله ای که از این به بعد می شنویم:
توقع نداشته باشید با رفع تحریم مشکلات کشور حل شود :|

.
.

ملت ایران خ ش این ماه دیگه بیخیال یارانه بشید،بزارید به حساب شیرینی توافق
:))

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


اثرات توافق در منزل ما:
به پسرم میگم اگه غذات رو نخوری امشب پارک نمیبرمت
میگه هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن!!
.
.

خدا گر زحکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری
راه مکه بسته شد راه امریکا باز شد :))

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


یی ها ریختن تو خیابوناشون دارن گل و شیرینی بین مردم پخش میکنن.
میگن اگه توافق قطعی بشه
همه میریم بانه ید"

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


تو یک عروسی اقوام داماد میگن نون و پنیر و نعنا، مادر عروس شد تنها
پدر عروس میشنوه بلند میگه: نون و پنیر و پونه، پس من چوسم تو خونهمشاهده متن کامل ...
مشیت الهی جنین مقدر داشت که عزیز گرانقدر مان چراغ شیخی رمشک
درخواست حذف اطلاعات
 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 

تسلیت

 

همه از اوئیم و به سوی او باز می گردیم

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

تو خواب انگار طرحی از گل و مهتاب و لبخندی

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.weblogbartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو می بندی

.......

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

مشیت الهی جنین مقدر داشت که عزیز گرانقدر مان چراغ شیخی به دریار باقی شتافته و ما را در تأثر و تأسفی عمیق باقی گذاشت.بدینوسیله به اطلاع کلیه اقوام و آشنایان معزر می رساند که مراسم ختم آن مرحوم امروز عصر واقع در رمشک برگزار می گردد؛حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر باز ماندگان خواهد بود؛  

 

 

روحت شاد یادت گرامیباد

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

 مشاهده متن کامل ...
تور ٧روز بدروم ٢٠ داد
درخواست حذف اطلاعات

@arnikaseir

تور ویژه بدروم با ✈پرواز قشم ایر

❇️ 6شب و 7 روز

ترانسفر+بیمه+لیدر+اقامت در هتل

ویژه 20 داد

⏰02:00

⏰05:00


onura holiday 4 all 1.690.000

rosso verde 4 all 1.790.000

parkim 4 all 1.850.000

sundance 5 uall 1.970.000

green beach 5 all 1.990.000

diamond of bodrum 5 all 2.050.000

bodrum bay 5 all 2.090.000

asarlik 5 uall 2.090.000

isis bodrum 5 uall 2.270.000

kervansaray bodrum 5 uall 2.350..000

yasmin 5 all 2.530.000

lablanche island 5 all 2.530.000

wow bodrum 5 uall 2.550.000

baia bodrum 5 uall 2.560.000

kefaluka 5 uall 2.690.000

sea view

titanic dlx bodrum 5 uall 3.760.000

rixos bodrum 5 uall 4.370.000

vogue bodrum 5 uall 4.450.000

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseirمشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 20.bölüm fragmanı 22 ocak pazar özeti
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 20.bölüm fragmanı 22 ocak pazar kanald bodrum masalı 20.bölüm yeni seyret bodrum masalı 20.bölüm fragmanı izle evrenin yıldız bodrumdan ayrılırken hamileydi sözlerini duyan faryalı, tam anlamıyla şoka girmiştir. bu haberden sonra, kırık yusufun adamları tarafından götürülmesi bile umrunda değildir. faryalının kendisine çok kırıldığını bilen yıldız, bu durumu tamir etmek için uğraşır ateş ve kelebek de faryalıyı kurtarmak için harekete geçmişlerdir. uzay, doğum günü partisi bahanesiyle dost düşman herkesi evinde toplar. kuzey işıklarının, aslı ile ilgili önemli planları vardır. faryalı, yıldızın yıllardır sakladığı sırrı öğreniyor; eski defterler bir kez daha açılıyor! evren ergüven pek çok otel sahibi varlıklı ve hırslı bir adamdır. karısı yıldız çocukları ateş ve su ile birlikte istanbulda görkemli bir hayat sürmektedir, otellerinin büyük kısmının olduğu bodrumda ise ikinci bir kadınla kurduğu gizli bir yaşamı vardır. evrenin bu düzeni ard arda verdiği yanlış kararlar neticesinde gelen hızlı iflasıyla tamamen bozulur. ailenin elinde avucunda bodrumda yıldızın babasından miras eski bir ev ve küçük bir otelin yarı hissesinden başka bir şey kalmamıştır. ergüven ailesi lüks yaşamlarını terk etmek, o köhne eve taşınmak ve küçük otelle hayata yeniden başlamak zorundadır artık. ne var ki otelin öbür yarısı evren ve yıldızın hayatları boyunca adını ağızlarına almamaya yemin ettikleri birine aittir. faryalı adıyla tanınan kişi yıldızın evrenden önceki sevgilisidir. evrene kalırsa yıldız onu hiç unutmamıştır. yıldızın ise evinin tam karşısına taşınan kocasının bodrumdaki sevgilisinden henüz haberi yoktur. bodrum masalı 20.bölüm fragmanı izle bütün bu sırlardan habersiz olan ateş ve su kolejden hayallerinden arkadaşlarından zengin ve güvenli hayatlarından kopacak bodrumda hayatın ve ailelerinin hiç bilmedikleri yüzünü öğreneceklerdir. her yıl tatile gelip zengin arkadaşlarıyla güzel günler yaşadıkları bodrumdan çok farklı bir bodrum onları beklemektedir.


مشاهده متن کامل ...
kısmetse olur izdivaç programı 20 ocak 2017 fragmanı cuma izle
درخواست حذف اطلاعات
kısmetse olur izdivaç programı 20 ocak 2017 fragmanı cuma izle kısmetse olur 20 ocak izle kısmetse olur 20 ocak fragmanı seyret kısmetse olurda tankut ve tuğçe aşkı filizleniyor. tankutun sürpriz bir isimle yakınlaşması beklenirken o ismin kim olacağı merak usuydu. kısmetse olur yeni bölümünde. kısmetse olurda tuğçe ve tankut aşkı yavaş yavaş filizlenmeye başladı. danielayı unutmuşa benzeyen tankutun tuğçeyle olan yakınlaşması gözlerden kaçmadı. 19 ocak fragmanı yine entirka dolu bir tanıtımla geliyor. cumartesi günü yapılan halk oylamasında gelinler evinde didem, damatlarda ise onur birinci seçildi. elenen ismin belirlenmesinde büyük rol oynayan kimin daha çok aldığı ise netleşince elenen isimde belli olmuş oldu.. kismetse olur 19 ocak fragman kismetse olur tankut tuğçe aşki daniela ile yaşadığı aşkla hafızalarda kalan tankut, eve yeniden girdikten bir gün sonra tuğçe ile olan yakınlaşması dikkatleri çekti. tankut ve tuğçe aşkı başlarken evdeki adaylar bu uda fazla yorumda henüz bulunmadı. sibel aşkini savunuyor eleme gecesi olaylarıyla büyük yankı uyandırırken, geçtiğimiz hafta eleme gecesi sibelle gökhanın aşk itirafının yankıları devam etti. eleme bölümünde öne çıkan isim son 2 haftanın en çok uşulan ismi sibel oldy. gelin adayını yakın arkadaşı gökhana kaptıran ünal kaya ise, sibelin gece hayatını sevmediğini söylemesinin ardından daha fazla dayanamadı ve madem gece hayatını sevmiyorsun neden her gece dışardasın? diye sordu. öte yandan gökhana aday olan bir diğer isim tuğçe ve sibel arasında da sesler yükseldi kısmetse olur izdivaç programı 20 ocak 2017 fragmanı kanald: http://kismetseolurfragmani.netdizitv.com/kismetse-olur-20-ocak-fragmani-ozeti/


مشاهده متن کامل ...
survivor 2017 28 ocak 4.bölüm fragmanı 2017 cumartesi
درخواست حذف اطلاعات
survivor 2017 28 ocak 4.bölüm fragmanı cumartesi tv8 2017 survivor 2017 4.bölüm izle survivor 2017 4.bölüm fragmanı seyret survivor 2. bölüm için yayımlanan fragman gösteriyor ki ünlüler adasında serhat akın ile adem arasında tansiyon yükselecek. survivor 2017 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. ekranların izlenme rekorları kıran yarışmacı survivor 2017, yeni bölümüyle bu akşam 20:00de tv8 ekranlarında olacak. survivor ilk bölümün ardından survivor 2017 2. bölüm fragmanı da ekrana geldi. survivor 2. bölüm 22 ocak pazar akşamı ekrana gelecek. survivor 2017 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. ekranların izlenme rekorları kıran yarışmacı survivor 2017, yeni bölümüyle bu akşam 20:00de tv8 ekranlarında olacak. survivor 2017nin ilk ada seyi bu akşamki 2. bölümde gerçekleştirilecek ve acunun yarışmacılara bir sürprizi olacak! acunun eleme sistemiyle ilgili bir yeni bir kural açıklayacağı tahmin ediliyor. survivor 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. fragman da görüleceği üzere seye zaferle girmek isteyen takımlar oldukça hırslılar survivor 2017de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3lük skorla ünlüler takımı kazanırken, ikinci turda 5-2lik bir üstünlük sağlayan gönüllüler takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. beraberlik nedeniyle ünlüler ve gönüllüler takımının en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu ünlüler takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. bireysel dokunulmazlık sembolü ise volkan çetinkayanın oldu. survivor 2017nin ilk ada seyi bu akşamki 2. bölümde gerçekleştirilecek ve acunun yarışmacılara bir sürprizi olacak! acunun eleme sistemiyle ilgili bir yeni bir kural açıklayacağı tahmin ediliyor. acunun en uzun ve en zorlu survivor olacağını söylediği yeni sezonun bu 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler adada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. fragman da görüleceği üzere seye zaferle girmek isteyen takımlar oldukça hırslılar. survivor 2017nin başlaması ile birlikte gönüllüler adasında da yavaş yavaş tartışmalar başladı. adada en göze batan isiö ise erdi oldu. seyde ismi en çok yazılan erdi, takım arkadaşlarına meydan okudu. “erken kılıç çektiler” diyen erdi, takım arkadaşlarının cahil cesareti gösterdiği belirtti. furkan, barakada arkadaşları ile sohbet ederken bir anda acı içerisinde bağırmaya başlıyor. hemen ayağa kalkan ünlü yarışmacı soluğu denizde alıyor. survivor 2017 28 ocak 4.bölüm fragmanı cumartesi tv8 http://survivor2017fragmani.netdizitv.com/survivor-2017-4-bolum-28-ocak-fragmani/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 5 şubat 22.bölüm fragmanı 2017 pazar
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 5 şubat 22.bölüm fragmanı 2017 pazar kanald tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. bodrum masalı 22.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. bodrum masalı 22. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. bodrum masalı son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir bodrum masalı 22.bölüm fragmanı seyret http://bodrummasalifragmani.netdizitv.com/bodrum-masali-22-bolum-fragmani/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 22.bölüm fragmanı 2017 pazar kanald
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 22.bölüm 12 şubat fragmanı 2017 pazar kanald tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. bodrum masalı 22.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. bodrum masalı 22. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. bodrum masalı son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir bodrum masalı 22.bölüm fragmanı seyret kaynnak: http://www.bfragmani.com/2017/02/watch-video-bodrum-masali-23-bolum-fragmani-12-subat-video/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı 19 şubat pazar 24.bölüm fragmanı 2017
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 19 şubat pazar 24.bölüm fragmanı 2017 kanald tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. bodrum masalı 24.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. bodrum masalı 24. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor. bodrum masalı son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir bodrum masalı 24.bölüm fragmanı seyret http://www.bfragmani.com/2017/02/watch-video-bodrum-masali-24-bolum-fragmani-video/


مشاهده متن کامل ...
bodrum masalı tanıtımı 24.bölüm
درخواست حذف اطلاعات
bodrum masalı 24.bölüm fragmanı, bodrum masalı 24.bölüm fragmanı 19 şubat pazar. bodrum masalı yeni bölüm fragmanı seyret kanal d. ateş, su ve yıldız banka borcu nedeniyle evlerinden atılmışlardır. faryalı, onları bu durumdan kurtarmak için kendi bildiği yollarla para aramaya başlar. ateş ve kelebek de aynı amaçla yeni işler peşindedir. hiç hesapta yokken bodrum’a gelen bora ve sağ kolu lal ise, bu kurtuluş çabalarını baltalamak için devreye girer. bora ayrıca evren ile gözde ilişkisinin de merkezinde yer tutmaya çalışacaktır. aslı, anne ve babasını ararken yeni bir ipucuna ulaşır. bu arada ateş, son zamanlarda uzaklaştığını hissettiği aslı için bir sürpriz hazırlar. bodrum masalı 24.bölüm fragmanı izle kaynak site: http://www.sinehaber.com/bodrum-masali-24-bolum-fragmani-6927/


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.