پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 feed me oil 2 135 sofdlcom
آئین نامه علایم ایمنی در کارگاهها
درخواست حذف اطلاعات

آئین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها

فصل اول ـ اه ،تعاریف و کلیات
        هدف: هدف از تهیه و تدوین این آیین‌نامه، استانداردسازی و ساماندهی انواع علایم ایمنی در قالب تابلوهای‌علایم و اتیکتهای ایمنی در کلیه کارگاهها و محیط‌های کاری می‌باشد، به نحوی که در هر محلی که این علایم نصب می‌شوند، معانی مشابهی را به اذهان القا نمایند. این آیین‌نامه نحوه طراحی، کاربرد و استفاده از علایم ایمنی را مشخص می‌نماید.
        دامنه شمول: دامنه کاربرد آیین‌نامه علایم ایمنی، در کارگاههای مشمول قانون کار می‌باشد که در این مقررات سعی‌شده کلیه علایم ایمنی عمومی کاربردی در کارگاهها تحت پوشش قرار گیرد تا با بکارگیری آنها بتوان تا حد امکان خطراتی که ممکن است در محیط‌های کاری وجود داشته‌باشد را به کارگران و عموم افرادی که به نحوی در آن محیط حضور می‌یابند، گوشزد نمود.
       
تعاریف: مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بکاررفته در متن این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:
       
1ـ تابلوی علایم ایمنی: سطحی است استاندارد متشکل از کلمات، عبارات و تصاویری برای هشدار و اعلام خطر به کارگران یا سایر افرادی که به نحوی در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار می‌باشند، یا حاوی توضیحاتی در مورد عواقب و پیامدهای حاصل از آن خطرات و یا بیانگر دستورالعملهای ایمنی به آنان در زمینه چگونگی فرار از موقعیتهای خطرناک بوده که این علایم بصورت دائمی و گاهی بصورت موقت در قسمتهای مختلف کارگاه و در حین پروسه‌های کاری نصب می‌شوند.
       
اتیکت: سطحی است استاندارد عموماً از جنس مقوا، پلاستیک یا ورق نازک فلـزی که معمولاً بر روی قطعه‌ای از تجهیزات یا ماشین‌آلات چسبانیده، آویزان و یا پرچ می‌شود و برای مشخص و هشدار خـطر موجود یا احتمال وجود شرایط خطرناک بکار می‌رود.
         کلمه اعلان: عبارتی است که برای جلب توجه فوری مخاطبین وکارگران بکار رفته، در قسمت بالایی تابلوی علامت یا اتیکت درج شده و معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه، شدت نسبی خطر و سطح آسیب احتمالی می‌باشد.
       
نشان ویژه یا سمبل اعلان ایمنی: یک مثلث متساوی الاضلاع که در بخش میانی آن یک علامت تعجب بکاررفته است.
       
5 ـ کادر اعلان خطر: کادر اصلی تابلو یا اتیکت ایمنی است که در قسمت بالای آن بوده معمولاً متشکل از کلمه اعلان و سمبل اعلان ایمنی می‌باشد و به نحوی رنگ اصلی تابلو یا اتیکت را نیز در بر می‌گیرد.
       
6 ـ کادر پیام نوشتاری: قسمتی از تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی که با کلمات یا عباراتی کوتاه، شرایط خطرناک خاصی را گوشزد کرده، عواقب و پیامدهای حاصل از آن را بیان نمـوده یا به مخاطبان دستورالعملی را ارائه می‌دهد.
       
7ـ کادر تصویری: بخشی از تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی که متشکل از توصیف و نمایش تصویری از خطر مربوطه بوده و برای مشخص شرایط خطرناک بکار می‌رود یا روشهای اجتناب از قرارگیری در معرض خطر را به تصویر می‌کشد، ا ام به انجام عمل یا اقدام خاصی را بیان می‌کند و یا حاوی یک دستورالعمل ایمنی می‌باشد.
       
8 ـ فاصله مشاهده ایمن: حداکثر فاصله‌ای که فرد بتواند تابلوی علامت یا اتیکت ایمنی مدنظر را با دقت لازم خوانده و فرصت انجام ع ‌العمل مناسب و یا پیروی از پیام ایمنی موجود در آن را داشته باشد.
       
تقسیم‌بندی تابلوهای علایم ایمنی: تابلوی علایم ایمنی براساس نوع پیام و بکارگیری رنگها به گروههای زیر تقسیم بندی می‌شوند:
        1ـ علایم خطر.
        2ـ علایم هشدار دهنده.
        3ـ علایم احتیاط.
        4ـ علایم دستورالعملهای ایمنی.
        5 ـ علایم آگاه کننده.
        6 ـ سایر علایم کاربردی از جمله: علایم خطرات بیولوژیکی، علایم خطرات تشعشعی، علایم نشاندهنده جهت، علایم ایمنی حریق، علایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی و علایم وج اضطراری.
       
تقسیم‌بندی اتیکت‌های ایمنی: اتیکتهای ایمنی به پنج گروه اصلی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:
        1ـ اتیکت‌های خطر.
        2ـ اتیکت‌های احتیاط.
        3ـ اتیکت‌های هشداردهنده.
        4ـ اتیکت‌های خطرات بیولوژیکی.
        5 ـ اتیکت‌های خطرات تشعشعی.
        فصل دوم ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی، ساخت و نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی
       
ماده1ـ تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی ابزاری است برای پیشگیری از حوادث، آسیبها یا بیماری‌های ناگهانی و غیرمترقبه برای کارگران یا افرادی که در معرض خطرات یا شرایط، تجهیزات و عملیات خطرناک محیط‌های کاری قرار دارند که می‌بایست طبق مقررات این آیین‌نامه طراحی، ساخت و نصب‌شده و براساس موارد زیر بکار ‌روند (نمونه‌هایی از این علایم در بخش ضمایم آورده شده‌است):
        الف ـ در علایم خطر باید از کلمه اعلان «خطر» در بالای علامت ایمنی استفاده شود و این علایم بایستی در مواقعی که خطر بسیار جدی افراد را تهدید می‌کند، بکار می‌روند که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالفعل خطرناک بوده و بطور آنی و غیرمنتظره منجر به مرگ یا صدمات شدید و بسیار جدی به افراد خواهدشد. این علایم نشان دهنده یک خطر قطعی می‌باشد.
        ب ـ در علایم هشدار دهنده باید از کلمه اعلان « هشدار» در بالای علامت ایمنی استفاده شود که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم اجتناب می‌تواند منجر به‌مرگ یا آسیب‌دیدگی جدی به افراد شود. به طور کلی هرگاه احتمال وقوع خطری م ن سطوح « خطر» و « احتیاط» باشد، باید علامت ایمنی « هشدار» بکار گرفته شود.
        پ ـ در علایم احتیاط باید از کلمه اعلان « احتیاط» در بالای علامت ایمنی استفاده شود که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم پیشگیری، ممکن است منجر به ایجاد آسیبهای جزئی، خفیف و نه چندان جدی به افراد شود.
        ت ـ در علایم آگاه‌کننده باید از کلمه اعلان « توجه» در بالای علامت استفاده شود. این علایم بایستی بیانگر خط‌مشی ایمنی کارگاه برای حفاظت از منابع انسانی و مادی بوده و حاوی اطلاعاتی عمومی برای افراد باشد تا دچار سردرگمی و سوءتفاهم در برخی از موقعیتها نشوند.
        ث ـ محتوای علایم دستورالعملهای ایمنی باید بیانگر و یادآور آموزش دستورالعملهای عمومی مرتبط با کار ایمن بوده، روند انجام صحیح کار را به افراد گوشزد نموده و موقعیت و محل تجهیزات و ابزار ایمنی و کمکهای اولیه را نشان دهد. این علایم بایستی در محلهایی که نیاز به دستورالعملها و پیشنهادات عمومی در ارتباط با معیارهای ایمنی می‌باشد، بکار گرفته شود.
        ج ـ نصب علایم خطرات بیولوژیکی برای نشان دادن حضور بالقوه یا بالفعل خطر مواد و عوامل زیست محیطی که قابلیت به مخاطره انداختن سلامتی افراد و شیوع بیماریهای مسری را دارند و بر روی وسایل، تجهیزات، ظروف، اماکن و مواد آلوده به این عوامل، ا امی است.
        چ ـ نصب علایم خطرات امواج تشعشعی در موقعیتهایی که خطرات حاصل از تابش امواج ای ، آلفا، بتا، گاما و یا سایر پرتوهای یونیزان که بر سلامت بدن اثر سوء و مرگبار دارند، وجود دارد و نیز بر روی تجهیزات، محتویات، محلها و وسایل و ابزاری که با این پرتوها آلوده شده‌اند، ضروری است.
        ح ـ علایم نشان دهنده جهت مجزای از علایم راهنمایی و رانندگی بوده و باید برای نشان دادن جهت مکانهای مختلف در کارگاه بکار روند.
        خ ـ علایم ایمنی حریق باید حاوی اطلاعاتی مربوط به امکانات و تجهیزات اطفاء حریق، نحوه کاربرد آنها در مواقع وم و راههای وج اضطراری در زمان وقوع آتش‌سوزی باشند. در صورت استفاده از کلمه « حریق» به عنوان کلمه اعلان، بایستی در قسمت بالای تابلو بکار رود. علایم ایمنی حریق شامل علایم ترکیبی که کلمه اعلان آنها یکی از عبارات خطر، هشدار، احتیاط، توجه و یا سایر کلمات اعلان خطر، به همراه عبارات یا اشکال ایمنی مربوط به پیشگیری از آتش‌سوزی و حریق در پایین کادر اصلی می‌باشد، می‌شود.
        د ـ علایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی بایستی در کارگاههایی که در آنها وسایل نقلیه جابجا می‌شوند (طبق ضوابط مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی)، برای جابجایی ایمن این وسایل و حفظ سلامتی افراد پیاده‌رو در تمامی محلهای مورد نیاز استفاده شوند.
        ذ ـ علایم وج اضطراری باید به منظور راهنمایی و وج سریع افراد در هنگام وقوع سوانح و حوادث در کارگاه‌ها به سمت مکانهای منتهی به مسیرها و دربهای وج اضطراری از محل وقوع حادثه بکار روند.
       
تبصره1ـ کاربرد اتیکتهای ایمنی پنج‌گانه مذکور در فصل اول مشابه علایم ایمنی هم‌نامشان می‌باشد.
       
تبصره2ـ استفاده از هر یک از علایم فوق‌الذکر به جای دیگری ممنوع می‌باشد.
       
ماده2ـ رنگهای بکاررفته در یک علامت ایمنی، معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه و شدت و نوع خطری که افراد در معرض آن هستند، بوده و بایستی هر یک از رنگهای مشخص شده زیر بعنوان رنگ اصلی در تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی مربوطه بکار روند:
        الف ـ قرمز: به عنوان رنگ اصلی برای مشخص تابلوی علایم و اتیکت‌های خطر و نیز در مواقع وم بعنوان رنگ زمینه علایم ایمنی حریق.
        ب ـ نارنجی: بعنوان رنگ اصلی برای مشخص تابلوی علایم و اتیکت‌های هشداردهنده و نیز علایم ایمنی خطرات بیولوژیکی.
        پ ـ زرد: به عنوان رنگ اصلی برای مشخص‌ تابلوهای علایم و اتیکت‌های احتیاط.
        ت ـ سبز: به عنوان رنگ اصلی در علایم دستورالعملهای ایمنی، علایم مربوط به نشان‌دادن محل تجهیزات و امکانات کمکهای اولیه و علایم نشان‌دهنده جهت وج اضطراری.
        ث ـ آبی: به عنوان رنگ اصلی در علایم آگاه کننده.
        ج ـ ارغوانی: برای مشخص علایم خطرات تشعشعی و تابشی.
       
تبصره ـ در مواردی که در قسمت کادر تصویری علایم ایمنی فوق‌الذکر از اشکال هندسی دایره و مثلث با رنگهای قرمز، آبی و زرد استفاده می‌شود (که ممکن است در برخی مواقع رنگ آنها با رنگ اصلی تابلوی علامت یا اتیکت‌ ایمنی هم تفاوت داشته‌باشد)، در اینصورت:
        الف ـ اگر ممنوعیت از انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری عمل مربوطه به رنگ سیاه روی یک دایره با زمینه سفید و حاشیه و خط مورب (از چپ به راست) به رنگ قرمز استفاده شود.
        ب ـ اگر ا ام به انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری  عمل مربوطه به رنگ سفید روی یک دایره با زمینه آبی بکار گرفته شود.
        ج ـ در صورت نشان دادن وجود یک خطر خاص بایستی نشانه تصویری خطر مربوطه به رنگ سیاه روی یک مثلث با زمینه زرد و حاشیه سیاه استفاده شود.
       
بخش اول ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی
        ماده3ـ تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی باید حاوی اطلاعات دقیق، کافی و آموزنده بوده و به راحتی قابل درک باشد. همچنین لازم است کلمه اعلان و کلمات و عبارات کادر پیام نوشتاری به زبان فارسی باشد.
       
تبصره ـ در صورت وم استفاده از زبان و خط بیگانه بسته به تشخیص مسئولین اجرای این مقررات خواهدبود، لیکن رعایت اولویت خط‌فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوهای علایم ایمنی ا امی است. 
       
ماده4ـ پیام نوشتاری روی تابلوهای علایم و اتیکت‌های ایمنی باید بیانگر محتوای علامت ایمنی و حتی‌الامکان کوتاه و مختصر و فقط حاوی جزئیات ضروری بوده و از چند کلمه محدود و کلیدی نیز نکند. این پیام بایستی ساده، گویا، صریح و روشن بوده، به آسانی قابل خواندن باشد و به سهولت و به موقع به مخاطبین منتقل گردد.
       
تبصره ـ عبارات کادر پیام نوشتاری علایم ایمنی باید حتی‌الامکان معرف و بیانگر پیشنهادات و را ارهایی با جملات مثبت باشد تا جملات منفی.
      
  ماده5 ـ دوباره نویسی و تکرار مطالب کادر نوشتاری تابلوی علایم ایمنی ممنوع است.
       
ماده6 ـ به جهت اینکه ممکن است در برخی مواقع کارگران یا افرادی که در معرض خطرات قرار می‌گیرند بی‌سواد بوده و یا با زبان کاربردی بر روی علایم آشنایی نداشته باشند، استفاده از تصاویر در کنار متون و کلمات ا امی است، مگر در مواردیکه به تشخیص مسئولین مربوطه، ضرورتی در بکارگیری تصویر وجود نداشته‌باشد.
       
ماده7ـ تصاویر بکاررفته باید به شکل ساده، قابل درک و سازگار با بقیه قسمتهای تابلوی علامت یا اتیکت‌ رسم شوند.
       
تبصره1ـ به منظور درک بهتر علایم و اتیکت‌ها باید حتی‌الامکان اشکال گرافیکی مشابه بدن و دست و پای انسان، اشیاء، قسمتهایی از ماشین‌آلات و یا شمای کلی ماشین مربوطه را بکار برد.
       
تبصره2ـ در نمایش تصویری بخشی از بدن انسان، باید حتی‌المقدور عضو یا اعضایی که در معرض خطر بوده یا درگیر انجام کار و یا خطر خاصی می‌باشند، نشان داده شوند.
       
ماده8 ـ در تمامی مواردی که لازم است در یک علامـت ایمنی بیش از یک تصویر انسـانی به کار برده شود، برای تمرکز بر روی تصویری که در موقعیت خطرناکتری می‌باشد و به منظور جلب توجه مخاطبین، باید آن را بصورت توپر ترسیم نمود.
       
تبصره1ـ برای ترسیم فردی که حضور وی برای تکمیل تصویر ضروری بوده ولی مستقیماً با خطر سروکار ندارد، باید از همان فرمت توخالی استفاده شود.
       
تبصره2ـ در مواقعی که هر دو تصویر انسانی بکاررفته در علامت ایمنی در معرض خطرات ی انی می‌باشند، باید با استفاده از تصاویر گرافیکی مناسب به گونه‌ای آنها را طراحی نمود که قابل تمیز و تشخیص از یکدیگر باشند.
       
ماده9ـ برای نمایش ماشین‌آلات یا اجزای آنها به منظور نشان دادن کامل جزئیات گرافیکی باید از تصاویر توخالی استفاده کرد، بخصوص در مواقعی که نمایی از تصویر انسانی در مجاورت ماشین‌آلات رسم شده باشد. همچنین برای نشان دادن اهمیت بیشتر یک جزء و یا برجسته نمودن خطرات خاص آن،  باید در طراحی ماشین، جزء مدنظر را با خطوط ضخیم تری نسبت به بقیه خطوط ترسیم نمود.
       
ماده10ـ در مواقعی که یک خطر کلی توسط ماشین‌آلات موجود می‌باشد و یا کل بدن در معرض خطر خاصی قرار می‌گیرد، لازم است کلیات ماشین مربوطه یا شمای کلی بدن انسان به تصویر کشیده شود. در سایر موارد، در نمایش تصویری بدن انسان و ماشین‌آلات باید تا حدممکن وارد جزئیات گردید تا مخاطبان بتوانند عضو در معرض خطر در بدن انسان و یا جزء تولیدکننده خطر در ماشین‌آلات را به سهولت تشخیص دهند، بخصوص در مواردیکه نمایش کلی ماشین‌آلات یا شمای بدن انسان بوضوح بیانگر موقعیت و طبیعت خطر مربوطه نباشد.
      
  ماده11ـ در کلیه علایم و اتیکت‌های ایمنی باید از توضیح متنی در قسمت کادر پیام نوشتاری استفاده شود، مگر اینکه تصویر بکاررفته به اندازه کافی گویا و بیانگر خطر و یا پیام مربوطه باشد. در هر صورت عبارات توضیحی ارائه‌شده بر روی تابلوی علایم و اتیکت‌ها بایستی در کادری جداگانه قرارگیرد، به‌گونه‌ای که روی سمبل و نشانه تصویری را نپوشاند.
       
ماده12ـ در طراحی تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی بایستی سعی شود هر تصویر نشان‌دهنده یک خطر بوده و از اشاره به چند خطر در قالب یک تصویر اجتناب گردد، مگر درمواردیکه خطرات، بسیار مشابه و در ارتباط با یکدیگر باشند.
       
بخش دوم ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی
         ماده13ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی، بایستی دارای گوشه‌های گرد و ضخیم بوده و فاقد لبه‌های تیز، تراشه، گره و یا سایر برآمدگی‌های برنده باشند.
       
ماده14ـ تابلوی علایم‌ایمنی باید در مقابل ضربه‌مقاوم بوده و جنس آنها و روکشهایشان به گونه‌ای باشد که طبیعتاً طول عمر و ماندگاری بالایی داشته باشد.
       
ماده15ـ پایه‌های نگهدارنده بکاررفته برای نصب تابلوها باید از بادوام ساخته شده و جهت جلوگیری از هرگونه خطر سقوط از استحکام لازم برخوردار بوده و در مقابل نیروهای وارده استاتیکی و دینامیکی احتمالی دارای مقاومت لازم باشد.
       
تبصره ـ در مور تابلوهای موقت، ا امی به استفاده از مصالح مقاوم نیست، اما رعایت نکات ایمنی ضروری می‌باشد.
       
ماده16ـ تهیه تابلوی علایم و اتیکت‌های ایمنی بر روی سطوح شیشه‌ای و یا سایر سطوح شکننده ممنوع است مگر آنکه از جنس شیشه‌های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشند.
       
ماده17ـ استفاده از مصالح قابل احتراق مانند چوب، کاغذ و پلاستیکهای با قابلیت اشتعال سریع، در ساخت تابلوهای ایمنی دارای ادوات الکتریکی ممنوع بوده و سیمها و تجهیزات مربوطه باید دارای روکش و عایق مناسب باشند.
       
ماده18ـ طول و عرض تابلوی علایم ایمنی بایستی با هم متناسب بوده و در ضمن اندازه آنها با در نظر گرفتن فاصله مشاهده ایمن و متناسب با موقعیت ماشین‌آلات، ابزار، تجهیزات و سایر وسایل کاربردی در کارگاه باشد.
       
ماده19ـ استفاده از تابلوها و اتیکتهای عمودی نسبت به نمونه‌های افقی آن ارجحیت دارد، اگرچه بکارگیری نمونه‌های افقی نیز در صورت اقتضای شرایط قابل قبول می‌باشد.
       
بخش سوم ـ مقررات مربوط به نحوه نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی
        ماده20ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی بایستی به نحو مطمئن در محلهای مدنظر نصب شوند.
       
ماده21ـ در نصب تابلوها جهت اتصال آنها به پایه باید از بستهای مخصوص به همراه پیچ و مهره‌های گالوانیزه مربوطه استفاده نمود که سرو ته پیچ و مهره‌ها و یا سایر وسایل و ادوات مخصوص بستن و محکم این تابلوها، بایستی به نحوی جایگذاری شوند که ایجاد خطر نکنند.
       
ماده22ـ بطور کلی حد زیرین ارتفاع تابلوهای علایم ایمنی که ممکن است از زیر آنها عبور و مرور افراد صورت گیرد نباید کمتر 1/2 متر از سطح زمین باشد، مگر در موارد خاصی که به اقتضای شرایط و به تشخیص مسئول ایمنی کارگاه بتوان ارتفاع کمتری برای آن در نظرگرفت، لیکن ارتفاع کمتر نباید باعث ایجاد مخاطره برای افراد شود.
       
ماده23ـ کلیه تابلوهای علایم ایمنی باید در محلی نصب شوند که در هر موقع از شبانه‌روز برای کارگران و افراد در معرض خطر، به سهولت قابل دید باشند.
       
تبصره1ـ تابلوهای علایم ایمنی برحسب شرایط و با توجه به نوع کاربرد و محل نصب آن باید بصورت روزرنگ، شبرنگ و یا ساخته شده از مواد بازتابنده نور بوده و یا دارای لامپ روشنایی باشد.
       
تبصره2ـ در صورتی که بر اثر عدم وجود روشنایی کافی در محیط کار، تابلوهای علایم نصب شده به راحتی قابل رویت نباشند، لازم است بصورت جداگانه از وسایل روشنایی مناسبی استفاده شود.
       
تبصره3ـ در هیچ یک از تابلوهای علایم ایمنی نمی‌توان از نو ردازی غیرالکتریکی همچون شعله آتش استفاده‌کرد، مگر در موارد خاص مانند پالایشگاههای مواد نفتی و با ب مجوز از مسئولین اجرایی ذیربط.
      
  ماده24ـ تابلوی‌علایم و اتیکتهای‌ایمنی بایستی در محل نصب‌شده از آسیبهای احتمالی، اشیدگی و سایش، امواج ماورای بنفش، گرد و غبار، پاشش مواد شیمیایی و روغنها، رنگ پریدگی و سایر آسیبها محافظت‌شوند. درصورتیکه ناگریز به ‌استفاده از تابلوی‌علایم یا اتیکتهای ایمنی در شرایط فوق‌الذکر باشند، باید در تهیه و ساخت آنها از مواد مقاوم استفاده شود.
       
ماده25ـ پایه‌ها، لوله‌ها، بستها، پیچ و مهره‌ها و صفحات تابلوی علایم ایمنی باید در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند.
       
ماده26ـ تابلوهای علایم ایمنی باید تا حدممکن نزدیک به خطرات مربوطه و در فاصله مشاهده ایمن نصب گردند، به نحوی که مخاطب فرصت انجام ع ‌العمل و اقدام مناسب را داشته‌باشد.
       
ماده27ـ نصب بیش از 3 تابلو از علایم ایمنی مختلف، در یک مکان و در مجاورت یکدیگر ممـنوع می‌باشد. (وجود تـابلوهای علایم ایمنی فراوان و بیش از اندازه موجب بی‌اعتنایی و عدم بذل توجه کافی مخاطبین می‌گردد).
       
ماده28ـ تابلوهای علایم ایمنی بایستی در معابر و گذرگاههای منتهی به محل خطر بطور مطمئن نصب شوند تا افراد قبل از ورود به محل خطرناک و مواجهه با آن از وجود خطر احتمالی مطلع شده و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را به انجام رسانند.
       
ماده29ـ نصب تابلوی علایم ایمنی در محل‌های خطرناک مانند لبه پرتگاهها، انبارها، محلهای عبور و مرور، محل ذخیره مواد خطرناک و سایر مکانهایی که احتمال وقوع حادثه را داشته‌باشد، ا امیست.
       
ماده30ـ نصب تابلوی علایم ایمنی بر روی تیرهای برق یا درختان، ص ه‌ها و سایر عناصر طبیعی و نیز در محل پنجره یا درب، روزنه‌ها، بازشوها و نورگیرها، کانالهای تهویه و همچنین در  مسیرهای عبور کارگران مانند: پلکانها، نردبانها و راههای وج اضطراری که مانع عبور و مرور افراد می‌گردد، ممنوع بوده، همچنین نصب آنها باید به گونه‌ای باشد که هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و وجی‌ها نگردد.
       
ماده31ـ ترسیم تابلوهای علایم ایمنی با رنگ و یا مواد دیگر بطور مستقیم روی دیوار یا سایر عناصر ساختمانی و طبیعی مانند درخت و ص ه بصورتی که قابل برچیدن نباشد، ممنوع است.
       
ماده32ـ چیدمان وسایل و ماشین‌آلات درون کارگاهی بایستی به نحوی باشد که مانع رویت کامل تابلوهای علایم ایمنی نگردد.
       
ماده33ـ قرارگرفتن هرگونه مانعی درمقابل تابلوی علایم ایمنی در محوطه بیرونی و بازکارگاه از جمله: درخت، بوته، علف هرز و پوشال، وسایل نقلیه، ابزار و ماشین‌آلاتی که منجـر به عدم دید کامل این تابلوها می‌شوند، ممنوع است.
       
ماده34ـ تابلوهای علایم ایمنی باید به گونه‌ای نصب شوند که احتمال هرگونه سقوط و یا جابجایی آنها بصورت کنده‌شدن، لرزش یا چرخش توسط جریان هوا و یا کارکرد دستگاهها وجود نداشته‌باشد.
       
ماده35ـ در نصب تابلوهای علایم ایمنی باید از ایجاد سکوها، سوراخها و درزهای غیرمعمول که محل جمع شدن گرد و غبار و بوجودآمدن لانه پرندگان و انبار تجهیزات و وسایل اضافی شود، اجتناب کرد.
       
ماده36ـ بر روی تابلوهای علایم ایمنی و یا در و مجاورت مکانهایی که این علایم نصب می‌شوند، نبایستی جملات یا عباراتی نوشته شود و یا پوسترها، اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها یا پارچه نوشته‌هایی قرار گیرند که مانع دیده شدن تابلوی علامت ایمنی شده و یا مطالب روی آنها با مفهوم علامت ایمنی تناقضی داشته‌باشند.
       
ماده37ـ اتیکت‌ها بایستی در مواقع ضروری بر روی بخش‌های خطرناک ماشین‌آلات و تجهیزات، نصب و تا زمان حضور خطر بصورت دائمی بر روی آنها استفاده شوند. در سایر مواقع تنها بعنوان یک ابزار موقتی برای هشدار شرایط، ابزار، تجهیزات و تشعشعات خطرناک بوده و نبایستی آنها را به عنوان یک ابزار پیشگیری و هشدار کامل در نظر گرفت.
       
ماده38ـ اتیکتهای‌ایمنی دائمی نصب‌شده بر روی موقعیت‌های خطرساز و هشداردهنده ماشین‌آلات بایستی از باشند که دوام کافی داشته و از رنگ ثابتی برخوردار باشند که انتخاب مواد مصرفی در تهیه آنها و نیز روش چسبانیدن آنها در محلهای مورد نظر باید براساس شرایط محیطی و سایر مقتضیات مکانی که دستگاه مدنظر در آن قراردارد، صورت پذیرد.
       
ماده39ـ در مواقعی که از اتیکتها به عنوان ابزار موقتی برای هشدار خطر استفاده می‌شود، ضروری است سریعاً نسبت به علایم ایمنی دائمی در محلهای مورد نیاز اقدام گردد.
       
ماده40ـ در خصوص اتیکتهای بکاررفته بر روی دستگاهها و ماشین‌آلات، بایستی رنگ اصلی اتیکت ایمنی مخالف رنگ سطحی که بر روی آن چسبانیده می‌شود، باشد. در غیر اینصورت باید از اتیکتهایی استفاده شود که دارای خطوط حاشیه‌ای با رنگی مخالف با سطح مدنظر می‌باشند.
       
ماده41ـ اتیکت‌ها باید به محلی که تا حدممکن و ایمن به خطرات مربوطه نزدیک بوده و بر روی موقعیتهای خطرساز و هشداردهنده ماشین‌آلات و یا در منطقه کنترل ماشین و با یک ابزار مناسب همچون: زنجیر، سیم و ریسمان آویخته شوند. در مواقع وم باید برای استحکام بیشتر در مکان مدنظر چسبانیده و یا آنها را پرچ نمود تا از جابجایی و گم‌شدن غیر عمدی آنها جلوگیری شود.
       
ماده42ـ نصب بیش از حد اتیکتها بر روی ماشین‌آلات، بویژه در محلهایی که از ضرورت چندانی برخوردار نمی‌باشد، ممنوع بوده و بکارگیری بیش از 7 اتیکت ایمنی در یک منطقه خاص از هر ماشینی مجاز نمی‌باشد، مگر در صورتیکه به تشخیص مسئولین مربوطه ماهیت کار با ماشین مربوطه اقتضای بکارگیری اتیکتهای بیشتری را بنماید.
       
تبصره ـ در مواردی که با توجه به خطرات موجود بر روی دستگاه، تعداد اتیکتهای مورد نیاز بیش از 7 عدد پیش‌بینی می‌شود، در مورد خطراتی که از اهمیت کمتری برخورداربوده و در ضمن اتیکت‌گذاری هم نشده‌اند بایستی در کتاب‌راهنمای همراه ماشین‌آلات به آنها اشاره شود و همچنین باید از اتیکتی مبنی بر همین مطلب یعنی: « به کتاب راهنمای کاربران مراجعه نمایید.» بر روی دستگاه استفاده نمود.
       
ماده43ـ کلیه سازندگان ماشین‌آلات مکلفند در هنگام تهیه اتیکتهای ایمنی نصب شده بر روی ماشین‌آلات، تاریخ تعو

مشاهده متن کامل ...

نشریات موجود در کتابخانه عمومی شهریار تبریز
درخواست حذف اطلاعات

نشریات موجود (وصولی ) در کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شماره رکورد

عنوان

شماره ثبت

2709303

دوست نوجوانان [پیایند: ماهنامه]

1

1520768

کیهان بچه ها [پیایند: هفته نامه]

2

1522047

سپیده دانایی [پیایند: ماهنامه]

3

1520510

سلام بچه ها [پیایند: ماهنامه]

4

1520522

پوپک [پیایند: ماهنامه]

5

2612053

داستان(همشهری)[پیایند: ماهنامه]

6

1522241

هفت روز کشاورزان [پیایند: دو هفته نامه]

7

1520663

دنیای ورزش [پیایند: هفته نامه]

8

2730075

همشهری تماشاگر [پیایند: هفته نامه]

9

2689702

تکتا [پیایند: هفته نامه]

10

2748738

روایت: روایت هایی دیگر از احوال امروز ما [پیایند: فصلنامه]

11

2750352

همشهری اقتصاد [پیایند: فصلنامه]

12

1520632

پاسدار [پیایند: ماهنامه]

13

2730095

همشهری بچه ها [پیایند: دو هفته نامه]

14

1522158

آسمان شب [پیایند: ماهنامه]

15

1522157

همشهری آیه [پیایند: ماهنامه]

16

1521166

همشهری جوان [پیایند: هفته نامه]

17

2729350

دوست ک ن [پیایند: ماهنامه]

18

1522151

سنجاقک [پیایند: ماهنامه]

19

1521109

نوآور [پیایند: ماهنامه]

20

1522200

ملیکا [پیایند: ماهنامه]

21

1521553

رایانه خبر [پیایند: ماهنامه]

22

1520728

موعود [پیایند: ماهنامه]

23

1521985

اطلاعات حکمت و معرفت [پیایند: ماهنامه]

24

2729597

رمز عبور [پیایند: ماهنامه]

25

1521481

جنگ افزار [پیایند: ماهنامه]

26

1522383

فکه [پیایند: ماهنامه]

27

1522055

راه [پیایند: ماهنامه]

28

1521038

دانش و کامپیوتر [پیایند: ماهنامه]

29

1520595

باران [پیایند: ماهنامه]

30

2689161

قلک [پیایند: ماهنامه]

31

1521828

مهر 0

32

1522077

پرسمان [پیایند: ماهنامه]

33

1521070

نمایش [پیایند: ماهنامه]

34

1520852

نگار [پیایند: ماهنامه]

35

1522284

پیام زن [پیایند: ماهنامه]

36

1521023

صنایع هوایی [پیایند: ماهنامه]

37

1578735

خانه خوبان [پیایند: ماهنامه]

38

1521482

کودک [پیایند: ماهنامه]

39

1520672

زن روز [پیایند: هفته نامه]

40

1521382

تندیس [پیایند: دو هفته نامه]

41

1522061

خیمه [پیایند: ماهنامه]

42

1522384

خلق [پیایند: دو ماهنامه]

43

1522216

سروش دسالان [پیایند: ماهنامه]

44

1520683

سروش ک ن [پیایند: ماهنامه]

45

1521516

سلامت [پیایند: هفته نامه]

46

2403346

هنر موسیقی [پیایند: ماهنامه]

47

1522204

کوک [پیایند: ماهنامه]

48

2689646

خط خطی [پیایند: ماهنامه]

49

2689589

نی نی [پیایند: ماهنامه]

50

2614754

همشهری دیپلماتیک [پیایند: فصلنامه]

51

1522058

شهرزاد [پیایند: ماهنامه]

52

1521978

شاهد یاران [پیایند: ماهنامه]

53

2616761

دانستنیها [پیایند: ماهنامه]

54

1562959

فرهنگ ی [پیایند: ماهنامه]

55

2220717

دیدار آشنا [پیایند: ماهنامه]

56

1522057

پنجره [پیایند: هفته نامه]

57

2601106

مدیریت ارتباطات [پیایند: ماهنامه]

58

1522189

مثلث [پیایند: هفته نامه]

59

1943741

کودک سالم [پیایند: ماهنامه]

60

2579116

تجارت [پیایند: ماهنامه]

61

2729369

پیام ام اس [پیایند: دو ماهنامه]

62

1520966

تغذیه و سلامتی [پیایند: ماهنامه]

63

2614757

حلقه و مدل

64

1522059

شاهد نوجوان [پیایند: ماهنامه]

65

2698653

نبات [پیایند: ماهنامه]

66

1522173

پژوهش های فلسفی

67

1521297

انتظار نوجوان [پیایند: ماهنامه]

69

78853

انشاء ونویسندگی

70

2747492

آشپزی مثبت [پیایند: ماهنامه]

72

2729598

بزنگاه [پیایند: دوماهنامه]

73

1563048

پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان [پیایند: فصلنامه]

74

1522104

ترمه [پیایند: دو ماهنامه]

75

2614748

همشهری تندرستی [پیایند: ماهنامه]

76

1520356

جوانان امروز [پیایند: ماهنامه]

77

1522003

جهان کتاب [پیایند: ماهنامه]

78

1521094

حرفه : هنرمند [پیایند: فصلنامه]

79

1520345

دانشمند [پیایند: ماهنامه]

80

2600992

حلقه وصل [پیایند: ماهنامه]

81

2709302

دوست دسالان [پیایند: ماهنامه]

82

1521970

زمانه [پیایند: ماهنامه]

83

2689247

زندگی مثبت [پیایند: هفته نامه]

84

2567378

سرآمد [پیایند: ماهنامه]

85

2219743

همشهری سرزمین من [پیایند: ماهنامه]

86

1522201

سوره شه [پیایند: ماهنامه]

87

2139077

شیرازه [پیایند: ماهنامه]

88

1522060

شاهد کودک [پیایند: ماهنامه]

89

1522131

شکار و طبیعت

90

2747786

عصر آدینه [پیایند: دو فصلنامه]

91

2689647

علوم انسانی ی صدرا [پیایند: فصلنامه]

92

1522221

فناوری نانو [پیایند: ماهنامه]

93

1520682

[پیایند: ماهنامه]

94

2729947

کیک و شیرینی [پیایند: ماهنامه]

95

1520737

کیهان ورزشی [پیایند: هفته نامه]

96

1520736

ماشین [پیایند: ماهنامه]

97

1521890

معماری و ساختمان

98

2698880

معیشت [پیایند: ماهنامه]

99

2751671

مکعب [پیایند: ماهنامه]

100

2689163

نبات کوچولو [پیایند: ماهنامه]

101

1520748

نجوم [پیایند: ماهنامه]

102

2689753

نیک و نو [پیایند: دو هفته نامه]

103

2612312

همشهری سینما 24 [پیایند: ماهنامه]

104

2757467

همشهری معماری [پیایند:دوماهنامه]

105

2741513

همشهری سرنخ [پیایند: دوهفته نامه]

106

1521167

همشهری ماه

107

1520816

تاریخ معاصر ایران [پیایند: فصلنامه]

108

1521363

سینما و ادبیات [پیایند: فصلنامه]

109

1520494

جهانگردان [پیایند: ماهنامه]

110

2753493

مشرق موعود [پیایند: فصلنامه]

111مشاهده متن کامل ...
اتوتیون نمودن اینورتر درایو یاسکاوا l1000a
درخواست حذف اطلاعات

محمدیان 

09132211861 

 

اتوتیون موتور و درایو

در جاهایی که از درایوها در ح vector control استفاده می شود درایو باید درک درستی از موتور داشته باشد و مقاومت اهمی و اندوکتانس های موتور را در اختیار داشته باشد.

با استفاده از عملکرد اتوتیون، درایو می تواند پارامترهای موتور را محاسبه کند.

پارامترهای گروهt1 به منظور اتوتیون موتورهای القایی می باشد.

انتخاب نوع اتوتیون شدن موتور

t1-01

اگر موتور، امکان حرکت آزادانه داشته باشد می توان اتوتیون چرخان را با قرار دادن مقدار t1-01  بر روی صفر تنظیم نمود ولی در بسیاری از کاربردها از جمله بالابر و آسانسور، معمولاً موتور همواره درگیر است و امکان حرکت آزدانه ندارد. پس پارامتر t1-01 را می توانید بر روی مقادیر 4,2,1  تنظیم کنید با انتخاب مقادیر 4,2,1 ، شما به درایو اجازه می دهید که بدون حرکت دادن موتور، و با اعمال ولتاژ و به سیم پیچ موتور در ح ن، پارامترهای موتور را محاسبه کند.

به منظور شروع اتوتیون، ابتدا ترمینال های hc و h1 و h2 را به یکدیگر متصل کنید. سپس پارامترهای مربوط به اتوتیون را وارد درایو کنید.

ابتدا پارامتر t1-01 را برابر 1 قرار دهید بعد پارامترهای t1-10 تا t1-10 را به درایو بدهید.

 

توان نامی موتور

t1-02

ولتاژ نامی موتور

t1-03

جریان نامی موتور

t1-04

نامی موتور

t1-05

تعداد قطب های موتور

t1-06

سرعت نامی موتور

t1-07

تعداد پالس های انکودر

t1-08

جریان بی باری موتور

t1-09

لغزش نامی موتور (hz)

t1-10

 

وقتی پارامترهای بالا را وارد نمودید با فشار کلید  run  اتوتیون آغاز می گردد. قبل از فشردن کلید run   کنتاکتور وجی درایو را در صورت وجود , با دست فشار دهید و تا پایان اتوتیون، کنتاکتور را در این ح نگه دارید.

  یکبار t1-01 را بر روی 1 قرار دهید و اتوتیون کنید.

سپس مقدار t1-01 را بر روی 2 قرار دهید و دوباره اتوتیون کنید.

در انتها، مقدار t1-01 را بر روی 4 قرار دهید و مجدداً اتوتیون کنید.

 مشاهده متن کامل ...
اسامی همشهریان مقیم گناباد
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی

شغل

تلفن تماس

آدرس

1

سید جواد حسینی

کارمند بانک

09155004526

2

مرتضی عابدی

" "

09155333321

3

حسین کفاشان

دندانپزشک

09153759376

4

حسین قلی زاده

کارمند آبفا

5

رضا مقیمی

lستاد

09151778920

6

نعمت غفوری کاخکی

کارمند جهاد کشاورزی

09153758417

7

محمد حسین گواهی

معلم

09153758213

8

ذبیح ا… اعتمادی فر

کارمند جهاد کشاورزی

09151778498

9

محمد مهدی رضایی

" " "

09155339356

10

مهدی اسماعیل زاده

کارمند تعزیرات

09155338329

11

محمد ابراهیم تقواییان

09151778292

12

محمد مهدی تقواییان

آزاد

09153759377

13

جواد دباغ

دامپزشک.

09151778482

14

آقای شاهقلی

کارمند فنی حرفه ای

15

مرتضی نظامزاده

محضر

09151523100

16

آقای احمدی

آزمایشگاه خ

17

آقای صباغیان

معلم بازنشسته

18

حمید رضایی

معلم

09155337477

19

محمد رضا شمسی

بازنشسته جهاد کشاورزی

20

محمد شمسی

کارمند اور ژانس

09153758208

21

محمد نیازی

کارمند فرمانداری

22

آقای شهراد

معلم

23

آقای دادپور

دندانپزشک

09155333170

24

رضا ترحمی

کارمند بانک ملت

09155336230

25

محمود دادپور

نانوا

09153758410

26

علی سروشه

کارمند بانک شعبه سعدی

09152279577

27

مجید صادقی

کارمند آزمایشگاه

09155144377

28

آقای آتش پرور

دندانپزشک

09155336502

29

محمد صدیق

بازنشسته

30

آقای صابری

بیمه ایران

31

علی بربار

آزاد .

32

آقای خوشدست

شهرداری گناباد

09153771153

33

حسین اسحاقی

بازنشسته ثبت احوال

09155336874

34

اسدا… نوروزیان

مغازه دار

09158903969

35

رضا نوروزیان

بازنشسته

09159342734

36

علیرضا صنعتگر

کارمند آموزش و پرورش

37

جلیل مقیمیان

" " " "

38

نوید اشرافی

کارخانه سنگ

39

برات سلطانی

40

حسن تقواییان

نجات غریق

09367479806

41

آقای قنبریان

سمساری

09151777008

42

اسدا… غفوری

بازنشسته

09159342758

43

آقای مقیمی

قصاب

09151779301

44

آقای ملایی شمس

برق کشی

09155338346

45

آقای اسماعیلی

آهن فروشی

09151779353

46

آقای اسماعیلی

تعمیرات یخچال

47

محمد نظامیان

کارمند بانک

48

حسن پژند

بازنشسته

09155335562

49

آقای ن ان

بنا

09159361345

50

آقای هدایت

زعفران فروشی

09151117801

51

ناصر حسن پور

کارمند بانک کشاورزی

09155335564

52

آقای مشاری

پزشک

09151342427

53

علی غنی زاده

کارمند بیمارستان

09357633512

54

آقای دوستی

پارچه فروشی

09151778896

55

محمد اولیایی

پارچه فروشی

56

آقای صلاتی

57

مهدی سلطانی

پخش کلی مواد غذایی

09153771274

58

آقای قانعی

داروخانه

7222299

59

مجتبی قانعی

پارچه فروشی

09158012601

60

آقای برومند

پارچه فروشی

61

عبدالخالق برومند

مخابرات

62

آقای ن

مغازه دار

09155338119

63

باقر جاهدی

جهاد کشاورزی

09151778313

64

آقای صفر پور

لوازم خانگی

65

حبیب مقیمی

اداره امور آب

09153751031

66

آقای طالب الحق

" " "

67

آقای مقیمی

راننده وانت

09155337307

68

علی حسنی

پخش کلی مواد غذایی

09151159358

69

علی دشتیانی

کارمند انتقال خون

09153771210

70

علی طبسی

کارمند اداره ثبت اسناد

0955333342

71

علی سر افراز

اداره زندان

09153672403

72

آقای وطن دوست

اداره املاک آستانه

73

قدرت دادپور

معلم

09155337294

74

علی ابراهیمیان

معلم

09155335021

75

آقای اسماعیل زاده

09155332252

76

آقای گوهری

77

علیرضا رضایی

09155333542

78

مهدی تقویان

بانک ملت

09159345098

79

مرتضی عابدی

بانک کشاورزی

7259356

80

علی ساجدی فر

معلم

09155337665

81

حسن سلطانی

"

09354578302

82

حسین سلطانی

"

09152523527

83

حسین شفیعی

بازنشسته

84

حسین قاسمپور

اداره راه

85

محمد مزد آبادی(فولادی)

معلم

86

صادق صفر پور

مکانیک

09155332097

87

حسن کلاته ملایی

نانوا

88

محمد ملایی

09155331786

89

محمد علی محمدیان

09155331175

90

هادی محمدیان

09159674506

91

رضا صبوری

عرضه پارکت- کف پوش

09371842600

92

محمد محمدیان

09150023144

93

رسول نظمی

تعمیر کارسایپا

94

ناصر چیتگر

95

علیرضا چیتگر

چنانچه اسم شما همشهری محترم در لیست نیست در قسمت (نظر بدهید)در بالای هر متن کلیک کنید و مشخصات تلفنی و شغلی خود را یا همشهریانی که در لیست نمیباشند به ما اعلام نمایید.

با تشکراز لطف شمامشاهده متن کامل ...
آشنایی با مازوت ( نفت کوره یا fuel oil )
درخواست حذف اطلاعات

fuel oil is a fraction obtained from petroleum distillation, either as a distillate or a residue. broadly speaking fuel oil is any liquid petroleum product that is burned in a furnace or boiler for the generation of heat or used in an engine for the generation of power, except oils having a flash point of approximately 40 °c (104 °f). in this sense, diesel is a type of fuel oil.

fuel oil یک جزء بدست آمده از برج تقطیر می باشد که به صورت پس ماند(residue) و تقطیرشده(distillate) تقسیم بندی می شود. به طور عمده در محاوره منظور از fuel oil هر نوع مایع نفتی تولیدی می باشد که در کوره یا بویلر برای تولید گرما یا استفاده در یک موتور برای تولید قدرت سوزانده می شود و انتظار می رود این مواد نقطه احتراقی تقریبا 40 c داشته باشد. از این منظر گازوئیل یک نوع fuel oil می باشد.

fuel oil is made of long hydrocarbon chains, particularly alkanes, cycloalkanes and aromatics. the term fuel oil is also used in a stricter sense to refer only to the heaviest commercial fuel that can be obtained from crude oil i.e. heavier than gasoline and naphtha.

in australia the term 'distillate' refers specifically to diesel fuel.

fuel oil از زنجیره های بلند هیدروکربنی ساخته می شود، مخصوصا آلکانها، سیکلوآلکانها و آروماتیک ها . عبارت fuel oil همچنین به عنوان معرف مواد نفتی سنگین تجاری که از نفت خام بدست می آید نیز استفاده می گردد به عبارت دیگر سنگین تر از گازوئیل و نفتا.

در استرالیا عبارت تقطیر شده (distillate) به طور خاص اشاره به سوخت دیزل(diesel fuel) دارد.

مازوت نفت کوره fuel oil

cl es

although the following trends generally hold true, different organizations may have different numerical specifications for the six fuel grades. the boiling point and carbon chain length of the fuel increases with fuel oil number. viscosity also increases with number, and the heaviest oil has to be heated to get it to flow. price usually decreases as the fuel number increases.

گرچه روند کلی که در ادامه می آید به طور کلی درست می باشد، اما سازمان های مختلف ممکن است گروه بندی های عددی متفاوتی برای این شش گروه fuel داشته باشند. نقطه جوش و طول زنجیرهای کربنی fuel با عدد fuel oil افزایش می یابند. ویسکوزیته نیز با افزایش عدد fuel افزایش یافته و گرمای بیشتری برای جاری شدن نیاز مند می باشند. قیمت معمولا با افزایش عدد fuel کاهش می یابد.

number 1 fuel oil is a volatile distillate oil intended for vaporizing pot-type burners. it is the kerosene refinery cut that boils off right after the heavy naphtha cut used for gasoline. older names include coal oil, stove oil and range oil.

گروه 1 : fuel oil که برش فرار تقطیر شده می باشد که برای مشعل های vaporizing pot type به کار برده می شود. این گروه برش پالایشگاهی نفت سفید (kerosene) می باشد که از خارج از محدوده دمایی نفتا سنگین می باشد وبعد از آن برای گازوئیل استفاده می شود. نامهای قدیمی آن coal oil، stove oil و range oil می باشد.

number 2 fuel oil is a distillate home heating oil. trucks and some cars use similar diesel fuel with a cetane number limit describing the ignition quality of the fuel. both are typically obtained from the light gas oil cut. gas oil refers to the original use of this fraction in the late 19th and early 20th centuries - the gas oil cut was used as an enriching agent for carburetted water gas manufacture.

گروه 2: یک سوخت گرمازای تقطیر شده می باشد.کامیون ها و برخی اتومبیل ها از یک سوخت دیزل مشابه با عدد ستان محدود که کیفیت احتراق سوخت را توصیف می کند استفاده می نمایند. هر دو مورد مذکور از برش بنزین سبک بدست می آیند. gas oil اشاره دارد به استفاده اصلی از این برش در اوا قرن 19 و اوایل قرن 20 .برشgas oil به عنوان عامل توسعه دهنده تولید carbureted water gas استفاده می شده است .

number 3 fuel oil was a distillate oil for burners requiring low-viscosity fuel. astm merged this grade into the number 2 specification, and the term has been rarely used since the mid-20th century.

گروه3: fuel oil که یک محصول تقطیر شده می باشد و برای سوخت پاش هایی که نیاز به سوخت با ویسکوزیته پائین دارند استفاده می شود. astm این گروه را در کلاس 2 ادغام نموده و این شاخص بندرت از اواسط قرن20استفاده شده است .

number 4 fuel oil is a commercial heating oil for burner installations not equipped with preheaters. it may be obtained from the heavy gas oil cut.

گروه 4: این گروه یک سوخت گرمازای اقتصادی می باشد که برای سوخت پاش(مشعل) هایی که مجهز به پیش گرمکن نمی باشند است . این گروه ممکن است از بر بنزین سنگین بدست آیند.

number 5 fuel oil is a residual-type industrial heating oil requiring preheating to 170 – 220 °f (77 – 104 °c) for proper atomization at the burners. this fuel is sometimes known as bunker b. it may be obtained from the heavy gas oil cut, or it may be a blend of residual oil with enough number 2 oil to adjust viscosity until it can be pumped without preheating.

گروه 5 : این گروه یک نوع پسماند صنعتی گرمازای نیازمند به پیش گرمایش درمحدوده 77-104c برای آمادگی جهت تبدیل به ذرات کوچک در سوخت پاش(مشعل) می باشد. این نوع سوخت گهگاه به عنوان bunker b شناخته می شود. این گروه ممکن است از برش سنگین بنزین یا ممکن است مخلوطی از پسماندهای نفتی با مقدار کافی از گروه2به منظور تنظیم ویسکوزیته، به جز اینکه توانایی پمپاژ آن بدون پیش گرمایش ممکن باشد

number 6 fuel oil is a high-viscosity residual oil requiring preheating to 220 – 260 °f (104 – 127 °c). residual means the material remaining after the more valuable cuts of crude oil have boiled off. the residue may contain various undesirable impurities including 2 percent water and one-half percent mineral soil. this fuel may be known as residual fuel oil (rfo), by the navy specification of bunker c, or by the pacific specification of ps-400.

گروه 6 : این گروه یک پسماند با ویسکوزیته بالا و نیازمند به پیش گرمایش در محدوده 104-127c می باشد.منظور از پسماند، مواد باقی مانده پس از است اج حداکثر برش های نفتی از نفت خام می باشد. پسماند ممکن است شامل ناخالصی های گوناگوننامطلوب از جمله 2درصد آب و 1.5درصد جامدات معدنی باشد. این سوخت ممکن است به عنوان residual fuel oil(rfo) شناخته شود یا تقسیم بندی کشتی های دریایی bunker c یا تقسیم بندی کشتی های اقیانوس پیما ps-400

mazut is a residual fuel oil often derived from russian petroleum sources and is either blended with lighter petroleum fractions or burned directly in specialized boilers and furnaces. it is also used as a petrochemical feedstock.

مازوت نوعی fuel oil پسماند می باشد که اغلب مشتقی از منابع نفتی روسیه بوده و همچنین با ری از مواد نفتی سبک مخلوط می شود یا بصورت مستقیم در بویلر یا کوره سوزانده می شود. این ماده همچنین به عنوان ماده اولیه پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد.مشاهده متن کامل ...
قیمت مواد شیمیایی مرک
درخواست حذف اطلاعات

قیمت مواد شیمیایی مرک

ردیف

 

کد

نام ماده شیمیایی

مقدار بسته بندی

قیمت (تومان)

1

814748

تترا متیل آمونیوم هیدروا اید

250cc

220000

2

803227

1و4-دی کلرو بوتان

250cc

225000

3

841029

اکتادسیل آهن

250gr

250000

4

814713

تترا اتیلن پنتاهن

250cc

175000

5

800882

اتیل سیانو استات

250cc

185000

6

814645

تترا بوتیل آمونیوم کلراید

25gr

270000

7

808161

تیوفن-2-کربالدهید

50cc

285000

8

804310

2-هیدرو ی استوفنون

250cc

355000

9

822112

اکتادسن

100cc

190000

10

820844

1- نفتالدهید

25cc

230000

11

800154

متیل - 2 - پیریدیل کتون

25gr

290000

12

808279

1و 4- دی آمینو بوتان

100cc

298000

13

802815

سیانوریک کلراید

500gr

350000

14

841210

4- فلورواستوفنون

25cc

230000

15

821948

2- آمینوبنزیمیدازول

10gr

240000

16

818847

اتیلن گلایکول دی متا اکریلات

250cc

260000

17

820110

آنترالدهید

5gr

185000

18

820409

دی بنزوتیوفن

25gr

270000

19

282010

2-متو ی بنزآلدهید

100gr

260000

20

814068

تتراپروپیل آمونیوم هیدرو اید

50cc

350000

21

803038

دی سیکلوپنتادی ان

1lit

160000

22

821798

1- فلورو - 2 - نیتروبنزن

25cc

250000

23

818801

2و3 - بوتان دیول

250cc

340000

24

800220

کلروسولفونیک اسید

250cc

295000

25

841022

ان - 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

25gr

450000

26

801268

2-آمینو بنزوتیازول

50gr

185000

27

801592

2- برمو آنیزول

25cc

260000

28

820678

5- هیدرو ی متیل - 2- فوران کربالدهید

1gr

340000

29

801113

2-آمینو پریدین

100gr

185000

30

820948

4و4 - دی آمینو دی فنیل اتر

250gr

550000

31

818151

سیکلوهگزیل ایزوسیانید

10cc

495000

32

803452

دی کلرو دی متیل سیلان

250cc

185000

33

801964

1و3 - بوتان دیول

1lit

175000

34

801299

بنزن تری کربو یکیک اسید

25gr

220000

35

107730

سیلیکاژل - ستون کروماتوگرافی

1kg

480000

36

107749

سیلیکاژل 60

1kg

350000

37

814566

دی ایزوپروپیل آزودی کربو یلات

50cc

275000

38

820544

1- دکان تیول

250cc

230000

39

814713

تترا اتیل آمونیوم برمایدر

10gr

275000

40

841602

4- آمینو تیوفنون

5gr

285000

41

802954

دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید

250gr

380000

42

800658

تترا اتیل اورتو سیلیکات

250cc

185000

 

جهت استعلام قیمت سایر محصولات با شماره 66900058-021 تماس حاصل فرمایید.مشاهده متن کامل ...
فهرست شوینده ها
درخواست حذف اطلاعات

*مشتریان گرامی این قیمت ها به روز و برحسب ریال است.*

نام کالا

کد کالا

فی فروش

اسپری سیف قوی آشپزخانه پاک کننده سطوح

6260526412983

70000

پاک کننده چند منظوره سیف فرمول غلیظ

6260526408443

65000

پریل ظرفشویی 3750گرم بزرگ

6260105001430

170000

پریل مایع ظرفشویی یک لیتری

6260105001447

50000

پودر رختشویی دریا

6260108213410

14800

پودر صابون لباسشویی پک و نرم کننده فیروز

6260212702114

38500

پودر لباسشویی پرسیل500گرم

6260105001881

35000

پودر لباسشویی سپید5آنزیم دارنیم کیلو

6261101221310

21900

پودر ماشینی پرسیل 500گ

6260105001867

31500

تاید دستی یکتا500گرم

6261005010003

12900

تاید دستی یکتا500گرم

6261005010003

12900

تاید ماشینی یکتا500گرم

6261005022013

19000

جرم گیر دوسی بدون بو و بخار 1 لیتری

چ 12161120091380001

29800

جرم گیر صاف بزرگ 3200گرم

6260467401770

108500

رخشا پودر

6261101247044

13850

ریکا 1 لیتری مایع ظرفشویی

6261125001158

34900

ریکا یک لیتری

6261125001158

34900

سفید کننده آ ب ث چهار لیتری

00107043

0

سفید کننده چهار لیتری تاژ

6263414000408

59000

سفید کننده دامستوس سطوح مختلف و البسه اکالیپتوس

6260526410132

60000

سفید کننده دامستوس سطوح مختلف و البسه لمون6260526408498

6260526408498

60000

سفید کننده دامستوس سطوح مختلف و البسهمانتن بریز

6260526408474

60000

سم ظرفشوییtristar تریستار

8801350000083

10000

شامپو ایپک برای تمام موها

3600521900291

115000

شامپو ایپک برای موهای خشک

3600550806212

115000

شامپو ایپک برای موهای زود چرب شونده

3600521899977

115000

شامپو ایپک برای موهای معمولی گل اقاقیا

3600521900918

115000

شامپو ایپک کرمی برای تمتم موها (زرد رنگ)

3600521922880

115000

شامپو ایپک مخصوص موهای رنگ شده600میلی

3600521900611

115000

شامپو بابونه صحت

6260031000057

29210

شامپو بچه صحت 200گرم صورتی

6260031031020

20820

شامپو بچه فیروز 200سی سی

6260212775361

28800

شامپو بچه فیروز200سی سی

6260212775361

28800

شامپو بچه گلرنگ طرح قدیم

2161220001050258

12000

شامپو بچه گلرنگ210گرم کوچک

6260010517361

25500

شامپو بدن اکتیو آبی برای همه پوست ها

6262825801253

49500

شامپو بدن اکتیو سبز مناسب برای همه پوست ها

6262825801291

49500

شامپو بدن اکتیو400گ

6262825801253

49500

شامپو بدن کرمی اکتیو آلوورا

6262825802625

54000

شامپو بدن کرمی اکتیو هلو

6262825802069

54000

شامپو حنا صحت بزرگ یک لیتری

6260031021069

65000

شامپو حنای صحت

6260031021038

26970

شامپو رزماری پرژک

00107015

0

شامپو سیر پرژک

6260476412064

53000

شامپو شبنم بزرگ یک لیتری

6261101521205

50300

شامپو شبنم طرح قدیم

6261101521038

12900

شامپو صحت سدر 300گ

6260031000026

31000

شامپو صحت سیر 300گ

6260031014023

46500

شامپو ضد شوره صحت سبز 200گرم

6260031024428

38410

شامپو فرش لطیفه 900گ

6260007508952

39500

شامپو کلییر مردانه 200کنترل چربی

8690637695971

90000

شامپو کییر نعناع خنک کننده 200میل

8690637695933

90000

شامپو مولتی ویتامین گلرنگ

6260010517781

32900

شیشه شوی تکناز

6263055600333

36000

صابون بچه فیروز 100گرم

6260212701919

13300

صابون گلنار

6261101313039

76800

فوم دستشویی اکتیو صورتی

6262825800966

46400

لوله باز کن صاف1250گرم

6263414000743

37950

مای دستشویی اکتیو سبز 450گ

6262825801109

35600

مایع جرم گیر صاف 700سی سی

6263414001931

31500

مایع دستشئیی اکتیو 450گ

00107019

0

مایع دستشویی اکتیو آبی

6262825801086

35600

مایع دستشویی اکتیو ارغوانی450گ

6262825801116

35600

مایع دستشویی اکتیو صورتی450گ

6262825801093

35600

مایع ظرفشویی تاژ نیم لیتری

6260467402173

34000

مایع فوم دستشویی اکتیو سبز500گ

6262825800959

46400

نرم کننده حوله لباس سافتلن طلایی

6260010534252

45500

نرم کننده موی سر لطیفه بزرگ یک لیتری

6260007501410

63800

نرم کننده هاله آبی 1 لیتری

چ 12161250010820001

30800مشاهده متن کامل ...
قیمت میلگرد در ارومیه 93.10.18
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

سایز

قیمت

1

8

17800

2

10

17450

3

12

17200

4

14

17200

5

16

17200

6

18

17200

7

20

17200

8

22

17200

9

25

17200

10

28

17200

11

32

17200

ردیف

سایز

قیمت

1

8

17600

2

10

17400

3

12

17200

4

14

17200

5

16

17150

6

18

17150

7

20

17150

8

22

17150

9

25

17150

ردیف

سایز

قیمت

1

8

17400

2

10

17300

3

12

16950

4

14

5

16

6

18

16950

7

20

17300

8

22

17300

9

25

17300

10

28

17300

11

32

17300

ردیف

سایز

قیمت

1

8

17550

2

10

17450

3

12

17000

4

14

17000

5

16

17000

6

18

17000

7

20

17000

8

22

17000

9

25

17450

10

28

17450

11

30

12

32

17450

ردیف

سایز

قیمت

1

10

18100

2

12

17870

3

14

17600

4

16

17600

5

18

17600

6

20

17600

7

22

17600

8

25

17600

9

28

17600

10

32

17600مشاهده متن کامل ...
یا مهدی (عج)
درخواست حذف اطلاعات
خبر داری که؛ خواننده ی محبوبمان مرد...
زندگی مان تعطیل شد...
و همه ی وجودمان شد او...

حرفهایمان، کارهایمان، همه و همه تحت تاثیر مرگ او بود...

و دست آ هم، یک جا جمع شدند و در فراقش گریستند...

ترانه سر دادند...

ناله ها د...

آن شب وقتی آن جمعیت را دیدم،
که در فراق یک خواننده اینقدر سنگ تمام می گذارند،
در حالیکه فراق تو را سالهاست می چشیم و دم فرو بستیم...
فهمیدم ره گم کرده ایم...

یک لحظه به خود آمدم دیدم تو هم برایمان سالها خو ...

تو هم سالهاست برایمان از عشق می گویی...

و تو هم سالهاست که ...

«نگران منی»

ببخش ما را که چون هفته های گذشته دلت را آزردیم...

ببخش ما را که دوباره «بغض»ی بر گلویت نش م...

مهربانم

برگرد که از دست نروم...

وقتی به پایت نشستم...

برگرد سر به راهم کن...

وقتی دست یاری می طلبم...
زمانم...

مهربانم...

امروز سلامت می کنم با شرمندگی تمام روزهایی که به یادت نبودم
و هایی که گذشت و به یادم نیامد اگر ای غم دارد
نبودن توست آقای من
آقا جان امروز سلامت میکنم با شرمندگی تمام روزهایی که
حتی برای خواندن دو خط دعای فرج وقت اشک نریختم
اما اشک حلقه زده مردمم را دیدم که با گفتن یکی هست
پهنای صورتشان را می پوشاند
چرا؟
مگر تو همان یکی نبودی که همیشه هستی
مگر تو همان یکی نبودی که قرار است که بیایی
تو هنوز نیامدی آقا
چرا برای آمدنت اشک نمیریزیم؟!
چرا برای آمدنت جمع نمیشویم؟!
شرمنده ایم آقا
اللهم عجل لولیک الفرجمشاهده متن کامل ...
آزاد ی واحد تهران مرکزی - نیمسال اول 95-94 مبانی سازمان و مدیریت
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

شماره دانشجویی

نمره خالص

1

90277100163

4.50

2

943173502

12.35

3

920682382

غایب

4

943176861

15.56

5

930036636

12.43

6

932377484

12.86

7

930643043

13.81

8

943252108

15.13

9

943027333

17.30

10

922505287

15.32

11

943034294

12.88

12

920677001

غایب

13

930649237

18.30

14

930049117

15.93

15

943168401

16.05

16

920657186

14.63

17

932334543

17.76

18

920664847

18.56

19

930071996

17.13

20

930026722

14.19

21

932353886

15.70

22

932297175

غایب

23

930059069

17.45

24

930027842

16.20

25

930663744

14.00

26

943193692

5.00

27

943052454

13.17

28

930645255

17.89

29

943168967

16.91

30

932210327

13.72

31

930661199

16.67

32

943039331

18.79

33

943009541

19.00

34

922043234

15.26

35

930068924

17.38

36

943006546

16.18

37

943173832

15.75

38

920662831

13.95

39

930649238

16.15

40

943173257

7.99

41

943020102

10.93

42

932231630

17.85

43

943037656

15.00

44

943238883

18.20

45

920441492

6.61

46

920667152

14.43

47

943052438

15.68

48

932335520

18.89

49

943183359

10.50

49

943037482

7.63مشاهده متن کامل ...
اتوتیون نمودن دراایو اینورتر یاسکاوا l7
درخواست حذف اطلاعات

محمدیان 

09132211861

 

اتوتیون اینورتر درایو یاسکاوا     l7 

قابلیت اتوتیون که در بسیاری از درایوها وجود دارد به درایو امکان  می دهد که بتواند پارامترهای موتور را که بر روی پلاک موتور وجود ندارد محاسبه کند.

روی پلاک موتور، ولتاژ نامی، نامی، لغزش در بارنامی یا سرعت در بار نامی، جریان نامی،  ، تعداد قطب و توان نامی موتور درج می گردد اما معمولاً مقاومت اهمی استاتور، اندوکتانس نشتی استاتور، اندوکتانس اصلی استاتور، نقاط اشباع آهن هسته، تلفات آهنی و ... وجود ندارد.

درایو با دانستن مقادیر روی پلاک موتور، می تواند با اتوتیون، مقادیری که ذکر شد را محاسبه کند و در ج پارامترها ذخیره نماید. از این پارامترها در کنترل برداری (vector control) که دقیق تر از کنترل به روش v/f است استفاده می شود.

برای اتوتیون موتورهای آسنکرون القایی از منوی گروه t1 و برای اتوتیون موتورهای گیرلس سنکرون، از منوی گروه t2 استفاده می شود.

t1.01 نوع اتوتیون را مشخص می کند. ساده ترین نوع اتوتیون، اتوتیون ن است، این نوع از اتوتیون برای موتورهایی که امکان حرکت آزادانه بدون بار ندارند مثل موتور آسانسور، مناسب است. برای موتورهایی که می توانند از بار جدا شوند و آزادانه بچرخند، اتوتیون چرخان   توصیه می گردد.

برای شروع اتوتیون باید ابتدا تمامی پارامترها از t1-01 تا t1-08 را مقدار دهی کنید.

برای این کار باید وارد منوی اتوتیون شده باشید سپس ورودی های bb1,bb   فعال کنید تا درایو از ح base block خارج شود.

کنتاکتور بین درایو و موتور در صورت وجود را با دست فشار دهید تا ارتباط بین موتور و درایو برقرار گردد.


 

تنظیم شود

توضیح

پارامتر

1

نوع اتوتیون را مشخص می کند.

t1-01

از روی پلاک

توان نامی موتور (kw)

t1-02

از روی پلاک

ولتاژ نامی موتور (v)

t1-03

از روی پلاک

جریان نامی موتور (a)

t1-04

از روی پلاک

نامی موتور (hz)

t1-05

از روی پلاک

تعداد قطب های استاتور

t1-06

از روی پلاک

سرعت موتور در بار نامی (rpm)

t1-07

از روی انکودر

تعداد پالس های انکودر در صورت وجود انکودر

t1-08

%30 جریان نامی

جریان اساتور در ح بی باری

t1-09

 

پس از اینکه کنتاکتور بین موتور و درایو وصل شد پارامتر t1-09 را وارد کنید. پیغامی مبنی بر اتوتیون ظاهر می شود. کلید run را فشار دهید و صبر کنید تا اتوتیون انجام شود. پیغام successfully که ظاهر شود اتوتیون موفق بوده است.مشاهده متن کامل ...
نمرات میان ترم کارآفرینی
درخواست حذف اطلاعات

آئینه الهام

 غ

اسدی زهرا

 2

اشتاد لیلا

غ 

امیدی گشتی سعید

 1

آبادی مژگان

غ 

کیانی مهابادی شاهزاده

 5

بختیاری زهرا

غ 

بشیری حسام

غ 

بیات هوشنگ

 5

پشنگ درگاهی مصطفی

غ 

پیری زاده مهدی

 4

تقدمی سر فاطمه السادات

 5

حاجی غلامعلی پارسا

غ 

خوش روش جواد

غ 

دهقانی طراقی مریم

غ 

سعادتی زهرا

 4.5

شکری مائین بلاغ بهاره

غ 

شیری ملاحاجیلوئی ساناز

غ 

صمدبین محمدمهدی

غ 

طاهری مصطفی

غ 

عبادی شیما

غ 

عباسیان محمد

غ 

عضدی ابراهیم

غ 

عندلی مصطفی

 4.5

فراری بخش کوثر

 3.5

فردین پور حمیدرضا

 1

فریادیان اسماء

غ 

کشاورز مهناز

غ 

کیهانی فرد ایرج

5 

گل محمدی نسرین

 5

گلیج فاطمه

غ 

مایلی ستار

غ 

محمدپور علیرضا

غ 

مختاری قهی مرضیه

غ 

مرادی عباس آباد مهرناز

 4

موحد پور ملیکه

غ 

نظری مهسا

غ 

نوری نسب عسکرآبادی

غ 

یکتاش رسول

 2

یوسف وند محمد

غ 

 

 مشاهده متن کامل ...
تاسیسات نفتی بدون مشعل تا سال 2030
درخواست حذف اطلاعات

zero routine flaring by 2030   

تاسیسات نفتی بدون مشعل تا سال 2030

چیزی حدود 140 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را هر ساله می سوزانند

فلرینگ باعث هدر رفتن منایع ارزشمندی می شود که می تواند برای توسعه پایدار کشورهای تولید کننده نفت مورد استفاده باشد.

 

مقدمه :

سوختن گازهای ارزشنمد طبیعی که در فلرهای شرکت های پتروشیمی و مناطق نفت خیز صورت می گیرد همیشه باعث تاسف من بوده است و با خودم فکر می کنم که چرا این گازهایی که برای درست شدن آنها میلیونها سال زمان صرف شده است و این همه می توانند مفید باشند به این راحتی و با این بی خیالی سوزانده می شوند ؟!

همین امروز که به شرکت می آمدم به انبوه فلرهایی که در منطقه ویژه گازهای ارزشمند را دود کرده و به هوا می فرستند نگاه می ونیز به فلرهای متعددی که در همین شرکت خودمان هستند. واقعا نباید گذاشت حتی یک سانتی مترمکعب از این گازها هدر رود تا چه رسد به 140 میلیارد متر مکعب که رقم بسیار بالایی است حتی در مقیاس جهانی ...

و این غیر از موارد متعددی است که واحدهای پتروشیمی از قبیل nf و ol ( ان اف و اولفین ) بطور غیر منتظره از سرویس خارج می شوند=shut down  و به اجبار گازهای تغذیه کننده آنها به فلر فرستاده می شوند و به این مقدار باید گازهای وجی از شیرهای ایمنی safety valve   و بای پاس لوله ها را هم اضافه کرد ...

الان مدتهاست که بحث واحدهای صنعتی بدون فلر در میان است . در اوایل دهه 1380 که درواحد ngl-1200  کار می ( که واحد آب گیری و گوگرد ز از گاز طبیعی بود )  مطالبی را در این مورد ترجمه .

ولی اکنون هم بخاطر جلوگیری از هدر رفتن این سوخت و ماده ارزشمند و هم بخاطر جلوگیری از تولید دی ا ید کربن و گرم شدن زمین ؛ برنامه ای از سوی سازمان ملل و شرکت های نفتی در جریان است که میزان این فلرینگ ها را تا سال 2030 به صفر برسانند .

ما در ایران بخاطر داشتن دومین منبع بزرگ گازی دنیا باید در این زمینه بسیار سرمایه گذاری کرده و پیشرفت نمائیم . بنظرم یکی از عرصه هایی که باید در آن ایران پیشتاز باشد همین صنایع نفت وگاز و پتروشیمی  سعی در به صفر رساندن فلرینگ به عنوان زیر مجموعه ای از این صنعت است ( و نه غنی سازی اورانیم و برق اتمی که فایده ای برای این مملکت ندارد و بیهوده ما را با دنیا درگیر کرده است !)

البته کنفرانس هایی هم در سطح دنیا در این مورد برگزار می شود که درمورد توسعه روشهای مدیریت  و بازیافت گازهای فلر و دودکش های میدانهای نفتی و گازی  = mana ent of flare gas and stack recovery in oil and gas industry. بحث می کند

on behalf of fleming gulf, we would like to thank all speakers, attendees, sponsors and the media for making the 2nd annual gas flaring mana ent summit a grand success.

the conference was a huge success with oil and gas experts gathering from world over to discuss the latest developments and a ncements in the mana ent of flare gas and stack recovery in oil and gas industry.
we hope that your attendance at fleming gulf conferences is just the beginning of our business relationship and that we will have the opportunity to make a continuing contribution to your organization’s profitability and success.

 

 

اغلب شرکت های نفتی بطور رسمی به گروهی پیوسته اند که در کشورهای تولید کننده نفت هستند و قصد دارند تا سال 2030 به سوختن گازهای نفتی در سایت های تولید و است اج نفت خاتمه دهند

combining forces to end routine gas flaring by 2030 april 17, 2015 — major oil companies joined officials from oil-producing countries to commit to end routine gas flaring at oil production sites by 2030.

تصمیم برای به صفر رساندن سوختن گازهای مشعل ها از 22 مه 2015 و توسط دبیرکل سازمان ملل بان کی مون و رئیس شرکت دابلی بی جی : جیم یونگ کیم با کشورها و شرکت های نفتی و موسسات توسعه ای گرفته شده است

 the zero routine flaring initiative may 22, 2015 — the initiative was launched by unsg ban ki-moon and wbg president jim yong kim with governments, oil companies and development institutions.

به هنگام تولید و است اج نفت گازهایی به همراه نفت بیرون می آیند که باید بیشتر این گازها مورد استفاده قرار گیرند چون کشورها و شرکتهای نفتی سرمایه گذاری زیادی روی است اج نفت کرده اند و باید این سرمایه برگردد . با این حال اغلب گازها بعلت نبودن فناوری مناسب و نیز قوانین و محدودیت های اقتصادی  در مشعل ها سوزانده می شوند .

در نتیجه هزاران مشعل در سایت های تولید نفت در سراسر دنیا چیزی حدود 140 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را هر ساله می سوزانند.

in the news during oil production, ociated gas is produced from the reservoir together with the oil. much of this gas is utilized or conserved because governments and oil companies have made substantial investments to capture it; nevertheless, some of it is flared because of technical, regulatory, or economic constraints. as a result, thousands of gas flares at oil production sites around the globe burn approximately 140 billion cubic meters of natural gas annually, causing more than 300 million tons of co2 to be emitted to the atmosphere.

سوختن گازها در مشعل های گاز = فلر flare  باعث تغییر آب و هوا شده و از طریق تولید گاز دی ا ید کربن co2, دوده = کربن سیاه و سایر آلاینده هایی است که  روی محیط زیست اثر می گذارد .

flaring of gas contributes to climate change and impacts the environment through emission of co2, black carbon and other pollutants.

فلرینگ باعث هدر رفتن منایع ارزشمندی می شود که می تواند برای توسعه پایدار کشورهای تولید کننده نفت مورد استفاده باشد. برای مثال اگر از این گازها در نیروگاههای برق گازی استفاده شود می تواند 750 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند که می تواند برق سالانه قاره آفریقا را تامین کند. و جاهایی که از این گازها نمی توان برای تولید برق استفاده کرد می توان به شیوه ای بهره ورانه برای تزریق به منابع زیر زمینی استفاده کرد.

 

 it also wastes a valuable energy resource that could be used to a nce the sustainable development of producing countries. for example, if this amount of gas were used for power generation, it could provide about 750 billion kwh of electricity, or more than the african continent’s current annual electricity consumption. while ociated gas cannot always be used to produce power, it can often be utilized in a number of other productive ways or conserved (re-injected into an underground formation).

این به صفر رساندن فلرینگ تا سال 2030 توسط بانک جهانی و همراهی شرکتهای نفتی و نیز کشورهای تولید کننده نفت با توجه به جنبه های زیست محیطی صورت گرفته و اینها موافقت کرده اند که تا سال 2030 هیچگونه فلرینگی نداشته باشند

this “zero routine flaring by 2030” initiative (the initiative), introduced by the world bank, brings together governments, oil companies, and development institutions who recognize the flaring situation described above is unsustainable from a resource mana ent and environmental perspective, and who agree to cooperate to eliminate routine flaring no later than 2030.

 

the initiative pertains to routine flaring and not to flaring for safety reasons or non-routine flaring, which nevertheless should be minimized. routine flaring of gas is flaring during normal oil production operations in the absence of sufficient facilities or amenable geology to re-inject the produced gas, utilize it on-site, or dispatch it to a market. venting is not an acceptable substitute for flaring.

با سرمایه گذاری هایی قانونی و منظمی  که حکومت ها و متولیان محیط زیست  در بخش های بالادستی انجام می دهند و نیز دستی به زیرساخت ها و  بازارهایی که بتوانند این گازها را به آنجا صادر کنند

governments that endorse the initiative will provide a legal, regulatory, investment, and operating environment that is conducive to upstream investments and to the development of viable markets for utilization of the gas and the infrastructure necessary to deliver the gas to these markets.

شرکت های نفتی باید اطمینان لازم برای سرمایه گذاری جهت برطرف این مشکل را بدهد و ت ها هم نیاز دارند که طرح های تازه ای را برای میدانهای نفتی جدید در نظر بگیرند که امکان استفاده مداوم بدون داشتن فلرینگ وجود داشته باشد .

 this will provide companies the confidence and incentive as a basis for investing in flare elimination solutions. governments will require, and stipulate in their new prospect offers, that field development plans for new oil fields incorporate sustainable utilization or conservation of the field’s ociated gas without routine flaring.

علاوه بر اینکه حکومت ها کوشش های زیادی بعمل می آورند که در میدانهای نفتی موجود  در اسرع وقت میزان فلرینگ را به صفر برسانند بطوریکه بعد از 203 هیچ گونه فلرینگی نداشته باشند

 furthermore, governments will make every effort to ensure that routine flaring at existing oil fields ends as soon as possible, and no later than 2030.

شرکت های نفتی اقدام به پیش نویس اولیه ای کرده اند که طبق آن واحدهای نفتی با بکار گیری استفاده  پایدار و  حفظ میدانهای گازی بدون داشتن فلرینگ های معمول اقدام کنند و شرکت های فعلی هم که دارای فلرینگ های معمول هستند در پی پیدا راه حلی برای حذف فلرهایشان در اسرع وقت باشند بطوریکه بعد از سال 2030 هیچگونه فلرینگی نداشته باشند .

oil companies that endorse the initiative will develop new oil fields they operate according to plans that incorporate sustainable utilization or conservation of the field’s ociated gas without routine flaring. oil companies with routine flaring at existing oil fields they operate will seek to implement economically viable solutions to eliminate this legacy flaring as soon as possible, and no later than 2030.

موسسات توسعه هم همین برنامه را  برای بکار گیری ابزارهای لازم بویژه برای کشورهایی که مشتریان آنها هستند د یش بگیرند و اگر کشورهای مورد نظر در این زمینه اقدام ن د این شرکت ها خودشان پیشرو باشند .

development institutions that endorse the initiative will facilitate cooperation and implementation, and consider the use of financial instruments and other measures, particularly in their client countries. they will endeavor to do so also in client countries that have not endorsed the initiative.

حکومت ها و شرکت های نفتی هر ساله در این زمینه پیشرفت هایی را انجام می دهند و نیز بانک جهانی هم قرار است که همین گزارشات و جمع بندی ها را ارائه دهد

governments and oil companies that endorse the initiative will publicly report their flaring and progress towards the initiative on an annual basis. they also agree to the world bank aggregating and reporting the same.

همکاری همه جانبه شرکتهای نفتی و کشورهای تولید کننده نفت و گاز می تواند باعث شود که تا بعد از سال 2030 فلرینگ حذف شود

the parties that endorse the initiative acknowledge that its success requires all involved – governments and oil companies, with the support of development institutions – to fully cooperate and take the action described herein to eliminate routine flaring no later than 2030.

عبارات کلیدی :

  • بازیافت گازهای فلر و دودکش های میدانهای نفتی و گازی  = mana ent of flare gas and stack recovery in oil and gas industry. بحث می کند
  • واحدهای بدون مشعل = zero routine flaring

............مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 19 آبان ماه 1394 – khbipc-  ممکو

منبع :

http://www.worldbank.org/en/programs/zero-routine-flaring-by-2030

http://energy.fleminggulf.com/gas-flaring-mana ent-summit

 مشاهده متن کامل ...
آگهی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی های علوم پزشکی کشور - بهمن 95
درخواست حذف اطلاعات

ی تخصصی آمار زیستی 17 نفر


ظرفیت ها ویرایش شدند


ثبت نام تا ساعت 24 روز یکشنبه 15 اسفند تمدید شد.ج اعلام نیاز کلیه رشته ها و آمار زیستی


لینک ثبت نام


آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز امور هیئت علمی

هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

 

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می رساند، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چهاردهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی ها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می باشد.

 

مهلت ثبت نام از تاریخ سیزده بهمن 1395 به مدت یک ماه می باشد.

 

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری ی و قانون اساسی

ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت ایران                       

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام تی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی

ه) عدم اعتیاد به دخانیات ، و روانگردان

و) انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)

ز) تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب ها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
رایگان آموزش تصویری کلیات اظهارنامه مالیانی عملکرد
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تصویری کلیات اظهارنامه مالیانی عملکرد

رایگان آموزش تصویری کلیات اظهارنامه مالیانی عملکرد

از فروشگاه حسابداری


------------------------------------------------------------------------

 

صورت رویدادهای مالی شرکت خدماتی و بازرگانی جهت تمرین حسابداران و درج در نرم افزار مالی ، اطلاعات مالی شرکتها  ،  پروژه مالی رافع 7 ، پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با ا ل ، تنظیم لیست بیمه با نرم افزار ، آموزش تصویری حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار ،  آموزش کدینگ حسابها ، انواع کدینگهای حسابداری ،  نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی ، نمونه سوالات گزینش استخدامی با جواب ، نمونه قرارداد کار سال 95 ، نمونه سوالات استخدامی در موسسات ،  نرم افزار حسابداری بازاریان ، نرم افزار حسابداری نیستان ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 4.2 ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 5.3  ،  آموزش نرم افزار حسابداری شایگان ، آموزش تصویری نرم افزار حسابداری رافع ، آموزش نرم افزار حسابداری ماندگار ، آموزش نرم افزار حسابداری محک ریا، آموزش نرمافزار حسابداری سپیدار ، آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت همکاران سیستم ، آموزش حسابداری رافع 6 ، آموزش همکاران سیستم ، اموزش نرم افزارهای حسابداری هلو ، آموزش نرم افزار حسابداری نیستان ،، آموزش نرم افزار حسابداری تارا ، آموزش حسابداری بازاریان ، آموزش نرم افزار حسابداری اصناف ، آموزش نرم افزار حسابداری تارا   رایگان حسابداری شرکتهای بازرگانی ،  رایگان حسابداری مقدماتی ،  رایگان تحلیل ثبتهای حسابداری یک پروژه مالی ،  رایگان تحلیل دفاتر قانونی حسابداری ،  رایگان حسابداری شرکتهای خدماتی ،  رایگان نحوه ثبت اسناد حسابداریمشاهده متن کامل ...
رایگان آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی با نرم افزار
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی با نرم افزار

رایگان آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیاتی با نرم افزار

از فروشگاه حسابداری


------------------------------------------------------------------------

 

صورت رویدادهای مالی شرکت خدماتی و بازرگانی جهت تمرین حسابداران و درج در نرم افزار مالی ، اطلاعات مالی شرکتها  ،  پروژه مالی رافع 7 ، پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با ا ل ، تنظیم لیست بیمه با نرم افزار ، آموزش تصویری حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار ،  آموزش کدینگ حسابها ، انواع کدینگهای حسابداری ،  نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی ، نمونه سوالات گزینش استخدامی با جواب ، نمونه قرارداد کار سال 95 ، نمونه سوالات استخدامی در موسسات ،  نرم افزار حسابداری بازاریان ، نرم افزار حسابداری نیستان ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 4.2 ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 5.3  ،  آموزش نرم افزار حسابداری شایگان ، آموزش تصویری نرم افزار حسابداری رافع ، آموزش نرم افزار حسابداری ماندگار ، آموزش نرم افزار حسابداری محک ریا، آموزش نرمافزار حسابداری سپیدار ، آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت همکاران سیستم ، آموزش حسابداری رافع 6 ، آموزش همکاران سیستم ، اموزش نرم افزارهای حسابداری هلو ، آموزش نرم افزار حسابداری نیستان ،، آموزش نرم افزار حسابداری تارا ، آموزش حسابداری بازاریان ، آموزش نرم افزار حسابداری اصناف ، آموزش نرم افزار حسابداری تارا   رایگان حسابداری شرکتهای بازرگانی ،  رایگان حسابداری مقدماتی ،  رایگان تحلیل ثبتهای حسابداری یک پروژه مالی ،  رایگان تحلیل دفاتر قانونی حسابداری ،  رایگان حسابداری شرکتهای خدماتی ،  رایگان نحوه ثبت اسناد حسابداریمشاهده متن کامل ...
رایگان آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

رایگان آموزش تصویری تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

از فروشگاه حسابداری


------------------------------------------------------------------------

 

صورت رویدادهای مالی شرکت خدماتی و بازرگانی جهت تمرین حسابداران و درج در نرم افزار مالی ، اطلاعات مالی شرکتها  ،  پروژه مالی رافع 7 ، پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با ا ل ، تنظیم لیست بیمه با نرم افزار ، آموزش تصویری حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار ،  آموزش کدینگ حسابها ، انواع کدینگهای حسابداری ،  نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی ، نمونه سوالات گزینش استخدامی با جواب ، نمونه قرارداد کار سال 95 ، نمونه سوالات استخدامی در موسسات ،  نرم افزار حسابداری بازاریان ، نرم افزار حسابداری نیستان ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 4.2 ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 5.3  ،  آموزش نرم افزار حسابداری شایگان ، آموزش تصویری نرم افزار حسابداری رافع ، آموزش نرم افزار حسابداری ماندگار ، آموزش نرم افزار حسابداری محک ریا، آموزش نرمافزار حسابداری سپیدار ، آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت همکاران سیستم ، آموزش حسابداری رافع 6 ، آموزش همکاران سیستم ، اموزش نرم افزارهای حسابداری هلو ، آموزش نرم افزار حسابداری نیستان ،، آموزش نرم افزار حسابداری تارا ، آموزش حسابداری بازاریان ، آموزش نرم افزار حسابداری اصناف ، آموزش نرم افزار حسابداری تارا   رایگان حسابداری شرکتهای بازرگانی ،  رایگان حسابداری مقدماتی ،  رایگان تحلیل ثبتهای حسابداری یک پروژه مالی ،  رایگان تحلیل دفاتر قانونی حسابداری ،  رایگان حسابداری شرکتهای خدماتی ،  رایگان نحوه ثبت اسناد حسابداریمشاهده متن کامل ...
ترجمه متون مطبوعاتی - اما رضا (ع)
درخواست حذف اطلاعات

homework:

the hidden effects of cheap oil

from russia to your local gas station, the consequences of low fuel prices are clear. but the consequences of those consequences are less apparent.

what do russia, exxon mobil, and isis have in common? not much, except that they’re all g pling with an inconvenient but incontrovertible truth: a sudden, significant, and prolonged shift in the price of oil changes the world.

that truth was on display in 1974, and it’s on display again now. over the course of just a few months in 1973-1974, the price of oil surged from $3 to $12 per barrel. the new price created new global economic powers: oil-producing countries primarily in the middle east and north africa. it also dealt a severe blow to the economies of the united states, europe, japan, and other oil importers. the oil shock altered power relations between the world’s main geopolitical players and created new ones. higher oil prices had many unexpected consequences—from breeding oil wars to fueling the
international spread of islamic fundamentalism thanks to funding from newly super-rich countries like saudi arabia. today’s drop in crude-oil prices, which began in the summer of 2014, may be as disruptive as the quadrupling of oil prices that created the oil shock of 1974.

some of the effects of this decline in oil prices have been clear and immediate; picture happy americans at gas stations and frantic government officials in oil-exporting countries forced to cut public budgets and consequently risk social and political turmoil.

in russia, for instance, the ruble has suffered a steep devaluation, stock-market prices have fallen, the central bank’s reserves are shrinking, capital is fleeing the country, export revenues are down, and foreign investment has practically dried up. russia’s sovereign bonds have been downgraded to junk status by credit-rating agencies. all of this largely stems from contracting oil and gas revenues(which account for 68 percent of russia’s total export revenues and 50 percent of its federal-budget revenues) and economic sanctions imposed by the united states and europe as a result of the kremlin’s behavior toward ukraine. some fear that a belligerent vladimir putin could stir trouble abroad to distract from the deteriorating economic situation at home.

in venezuela, the economy was already in shambles when oil was at $120 per barrel, and it’s now spinning out of control as a result of rampant corruption, woeful mana ent, and lower oil prices. president nicolas maduro has responded by blaming the dire situation on a u.s.-led international conspiracy and ramping up repression of critics and opposition politicians.

but these direct consequences are having consequences of their own, and these second-order effects are only beginning to become apparent. in december, chevron canceled a $10billion shale-gas exploration project in ukraine, which the ukrainian government was counting on to help stimulate its troubled economy and, eventually, lower its dependence on russian gas. it’s just one example of a broader, industry-wide trend: s ping or postponing energy projects that have suddenly become too risky or not economically viable at a lower oil-price level. according to goldman sachs, $1 trillion worth of investments in energy projects could now be at risk. in the long run, this may mean less oil production and higher energy prices. but in the short run, the abrupt disappearance of this enormous investment flow is bound to hurt energy companies—and especially their equipment suppliers and the construction and engineering firms that were planning to execute these projects. it will also hurt the cities and regions, from texas to lagos, where these companies operate.

cl work:

not all of the second-order consequences of lower oil prices are negative. consider this comment from a recent international monetary fund report on malaysia’s economy:

after raising electricity tariffs in early 2014, [the government] took a ntage of lower energy prices in the second half of 2014 to reduce and ultimately remove remaining gasoline and diesel subsidies. … [subsidy reform should] help broaden the base of [the] federal revenue system and diversify it away from volatile oil and gas revenues. a strengthening of malaysia’s social safety net is an integral part of the authorities’ fiscal strategy. the removal of subsidies freed up resources that can be redirected to better support poorer households through better targeted cash transfers.مشاهده متن کامل ...
تحقیق درموردمتن انگلیسی اپک جدید 1000
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درموردمتن انگلیسی اپک جدید 1000 با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

what is opec?

frequently asked questions about crude oilfrequently asked questions about opecfrequently asked questions about the petroleum industry

the organization of the petroleum exporting countries (opec) is a permanent inter-governmental organization, currently made up of 11 oil producing and exporting countries, spread across three continents america, asia and africa. the members are algeria, indonesia, the islamic republic of iran, iraq, kuwait, the socialist people’s libyan arab jamahiriya, nigeria, qatar, saudi arabia, united arab emirates & venezuela.

these countries have a total population of about 545 million and for nearly all of them, oil is the main marketable commodity and foreign exchange earner. thus, for these countries, oil is the vital key to development – economic, social and political. their oil revenues are used not only to expand their economic and industrial base, but also to provide their people with jobs, education, health care and a decent standard of living.

the organization’s principal objectives are:

1. to co-ordinate and unify the petroleum policies of the member countries and to determine the best means for safeguarding their individual and collective interests;

2. to seek ways and means of ensuring the stabilization of prices in international oil markets, with a view to eliminating harmful and unnecessary fluctuations; and

3. to provide an efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nations and a fair return on capital to those investing in the petroleum industry.

the organization of the petroleum exporting companies (opec) was created in 1960 to unify and protect the interests of oil-producing countries. opec allows oil-producing countries to guarantee their income by coordinating policies and prices among them. this unified front was created primarily in response to the efforts of western oil companies to drive oil prices down. the original members of opec included iran, iraq, kuwait, saudi arabia, and venezuela. opec has since expanded to include six more countries, making a total membership of 11.

opec represents a considerable political and economical force. two-thirds of the oil reserves in the world belong to opec members; likewise, opec countries are responsible for half of the world's oil exports. the fact that opec controls the availability of a substance so universally sought after by modern society renders the organization a force to be rec ed with.

the first display of the effect opec power could have on the world's politics was in the 1970s. when the yom kippur war exploded in the middle east, the united states isted israel in defending itself against the egyptian and syrian armies. in what may have been a response to this interference in the war, opec instituted an oil embargo that targeted the united states and its european allies. the embargo lasted from october 19, 1973 to march 17, 1974.

the effects of the opec oil embargo were widespread. immediate effects included inflation and economic recession in the united states and other countries targeted by the embargo. car owners in the united states were restricted to specific days on which they could purchase gasoline: even dates for cars with even-numbered license plates, and odd dates for cars with odd-numbered license plates.

a national law introducing more restrictive speed limits was instituted, as well as a year-round daylight savings time. the opec oil embargo also drove auto manufacturers to produce smaller and more fuel-efficient vehicles. even after the embargo ended, oil prices continued to rise, and the united states economy continued to suffer.

although opec is often seen as a villain in the political arena, the organization serves an important purpose. opec prevents its members from being taken a ntage of by industrialized countries, by ensuring that oil-exporting countries are paid a fair price for crude oil. because oil-exporting countries are dependent on industrialized countries for oil products, opec standards prevent industrialized countries from buying crude oil at rock-bottom prices, then turning around and selling oil products back at vastly inflated prices.


با


تحقیق درموردمتن انگلیسی اپک جدید 1000


مشاهده متن کامل ...
نام مناطق هلیساد
درخواست حذف اطلاعات
بازدید کننده گرامی با توجه به این که بازدیدی به وبلاگ هلوسعد سرزمین مهربانی ها داشتم به مطلبی بر خوردم درباره نام مناطق هلیساد که واقعا زیبا و جالب بود .

ضمنا لازم است از علی صفری به دلیل گرداوری این مطلب تشکر لازم را داشته باشیم .

مزرعه های معرف منطقه ی هلوسعد

ردیف

نام مزرعه

ردیف

نام مزرعه

ردیف

نام مزرعه

1

روسه

1

ماجُم

1

گا مُرده

2

بُرگه

2

سِِِِِِرِنجک

2

چَم بوسون

3

سَراَوراز

3

فولِک

3

سِریاس

4

تنگ کَنده

4

پُلَک

4

کُم کُم

5

سیوا

5

سِگِردُن

5

پیر سوره

6

گوراَو

6

باشاوُن

6

بِنُکی

7

گِردَک

7

بَن فِشَنگی

7

دِره دون

8

لا چِویلی

8

اِنارَک

8

پا زَرد

9

تَله باریک

9

سیم دِراز

9

گوده له

10

چِندِه راز

10

گود بیلَردُن

10

جُل بِلا کُن

11

گود کَل اَله کِرَم

11

پازِنُن

11

پِر کو

12

اِشکفت بِره خَوس

12

گود لالو

12

کُتُل دون

13

وارخدا

13

دال گِر

13

دیم آسی یو

14

دهداری

14

دِره سور

14

15

وار ریزی

5

لیلَنبِد

15

16

جو شیردُن

16

خار زردُن

16

17

کول آورِشُمَک

17

انجیر رَو چو بَندی

17

18

چَه گَرِ بَرد

18

میر مُمَد

18

19

چال کیدُ ن

19

چِل چاله

19

20

وار لِر

20

خالدین

20

21

تنگ سیوا

چَ گرگی

21

22

شِنه شَه پیر

سِگِردُن

22

23

سَمُک

اَولِقِنَک

23

24

دِل بالا

وِلَندُن

24

25

نافُن

زیرخُنه بالا خُنه

25

26

میش مُرده

26

27

آو تِکو

27

28

سَر قیل

29

مَش مِله شه

30

سرِکَل

31

هَف راه

32

پِرزیک

33

34

35

36

ضمنا اگر مکانی از قلم افتاده در بخش نظرات درج نمایید تا این مطلب زیبا تکمیل شود .مشاهده متن کامل ...
رایگان آموزش تصویری پروژه اظارنامه مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تصویری پروژه اظارنامه مالیات بر ارزش افزوده

رایگان آموزش تصویری پروژه اظارنامه مالیات بر ارزش افزوده

از فروشگاه حسابداری


------------------------------------------------------------------------

 

صورت رویدادهای مالی شرکت خدماتی و بازرگانی جهت تمرین حسابداران و درج در نرم افزار مالی ، اطلاعات مالی شرکتها  ،  پروژه مالی رافع 7 ، پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با ا ل ، تنظیم لیست بیمه با نرم افزار ، آموزش تصویری حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار ،  آموزش کدینگ حسابها ، انواع کدینگهای حسابداری ،  نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی ، نمونه سوالات گزینش استخدامی با جواب ، نمونه قرارداد کار سال 95 ، نمونه سوالات استخدامی در موسسات ،  نرم افزار حسابداری بازاریان ، نرم افزار حسابداری نیستان ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 4.2 ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 5.3  ،  آموزش نرم افزار حسابداری شایگان ، آموزش تصویری نرم افزار حسابداری رافع ، آموزش نرم افزار حسابداری ماندگار ، آموزش نرم افزار حسابداری محک ریا، آموزش نرمافزار حسابداری سپیدار ، آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت همکاران سیستم ، آموزش حسابداری رافع 6 ، آموزش همکاران سیستم ، اموزش نرم افزارهای حسابداری هلو ، آموزش نرم افزار حسابداری نیستان ،، آموزش نرم افزار حسابداری تارا ، آموزش حسابداری بازاریان ، آموزش نرم افزار حسابداری اصناف ، آموزش نرم افزار حسابداری تارا   رایگان حسابداری شرکتهای بازرگانی ،  رایگان حسابداری مقدماتی ،  رایگان تحلیل ثبتهای حسابداری یک پروژه مالی ،  رایگان تحلیل دفاتر قانونی حسابداری ،  رایگان حسابداری شرکتهای خدماتی ،  رایگان نحوه ثبت اسناد حسابداریمشاهده متن کامل ...
رایگان آموزش تصویری کلیات ارزش افزوده
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تصویری کلیات ارزش افزوده

رایگان آموزش تصویری کلیات ارزش افزوده


از فروشگاه حسابداری


------------------------------------------------------------------------

 

صورت رویدادهای مالی شرکت خدماتی و بازرگانی جهت تمرین حسابداران و درج در نرم افزار مالی ، اطلاعات مالی شرکتها  ،  پروژه مالی رافع 7 ، پروژه حسابداری حقوق و دستمزد با ا ل ، تنظیم لیست بیمه با نرم افزار ، آموزش تصویری حقوق و دستمزد ، تنظیم لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار ،  آموزش کدینگ حسابها ، انواع کدینگهای حسابداری ،  نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی ، نمونه سوالات گزینش استخدامی با جواب ، نمونه قرارداد کار سال 95 ، نمونه سوالات استخدامی در موسسات ،  نرم افزار حسابداری بازاریان ، نرم افزار حسابداری نیستان ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 4.2 ، نرم افزار حسابداری هلو نسخه 5.3  ،  آموزش نرم افزار حسابداری شایگان ، آموزش تصویری نرم افزار حسابداری رافع ، آموزش نرم افزار حسابداری ماندگار ، آموزش نرم افزار حسابداری محک ریا، آموزش نرمافزار حسابداری سپیدار ، آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار و دشت همکاران سیستم ، آموزش حسابداری رافع 6 ، آموزش همکاران سیستم ، اموزش نرم افزارهای حسابداری هلو ، آموزش نرم افزار حسابداری نیستان ،، آموزش نرم افزار حسابداری تارا ، آموزش حسابداری بازاریان ، آموزش نرم افزار حسابداری اصناف ، آموزش نرم افزار حسابداری تارا   رایگان حسابداری شرکتهای بازرگانی ،  رایگان حسابداری مقدماتی ،  رایگان تحلیل ثبتهای حسابداری یک پروژه مالی ،  رایگان تحلیل دفاتر قانونی حسابداری ،  رایگان حسابداری شرکتهای خدماتی ،  رایگان نحوه ثبت اسناد حسابداریمشاهده متن کامل ...
preparing your own fish feeds
درخواست حذف اطلاعات

preparing your own fish feeds1

juli-anne b. royes and frank chapman2

introduction

most fish farmers and ornamental fish hobbyists buy the bulk of their feed from commercial manufacturers. however, small quantities of specialized feeds are often needed for experimental purposes, feeding difficult-to-maintain aquarium fishes, larval or small juvenile fishes, brood fish conditioning, or administering medication to sick fish. in particular, small ornamental fish farms with an ortment of fish require small amounts of various diets with particular ingredients. it is not cost effective for commercial manufacturers to produce very small quantities of specialized feeds. most feed mills will only produce custom formulations in quantities of more than one ton, and medicated feeds are usually sold in 50-pound bags. small fish farmers, hobbyists, and laboratory technicians are, therefore, left with the option of buying large quantities of expensive feed, which often goes to waste. small quantities of fish feed can be made quite easily in the laboratory, cl room, or at home, with common ingredients and simple kitchen or laboratory equipment. this paper presents examples of 1) experimental and practical fish feed blends or formulas that are nutrient balanced and adaptable to particular conditions; 2) the formulation and preparation of a semi-purified ornamental african cichlid fish diet that can be used in the laboratory or when small quantities of feed are needed; 3) the preparation o elatin-based diet that is often used to administer medicines or other chemicals. background information on nutrition, feedstuffs, and feed formulations are presented with emphasis primarily on the feeding of ornamental “aquarium” fishes.

nutrition and feedstuffs

nutrients essential to fish are the same as those required by most other animals. these include water, proteins (amino acids), lipids (fats, oils, fatty acids), carbohydrates (sugars, starch), vitamins and minerals. in addition, pigments (carotenoids) are commonly added to the diet of salmonid and ornamental “aquarium” fishes to enhance their flesh and skin coloration, respectively. the general proportions of various nutrients included in a standard fish diet are given in table 1. one of the best descriptions of the essential nutrients for fish and the nutrient content of various ingredients is nutrient requirements of fish, a publication by the national research council available free on the internet at http://www.nap.edu/.

figure 1.

general amounts of nutrients incorporated into diets for growing fish.

[click thumbnail to enlarge.]

in their natural environment fish have developed a wide variety of feeding specializations (behavioral, morphological, and physiological) to acquire essential nutrients and utilize varied food sources. based on their primary diet fish are cl ified as carnivorous (consuming largely animal material), herbivorous (consuming primarily plant and algae), or omnivorous (having a diet based on both plant and animal materials). however, regardless of their feeding cl ification, in captivity fish can be taught to readily accept various prepared foods which contain the necessary nutrients.

increased understanding of the nutritional requirements for various fish species and technological a nces in feed manufacturing, have allowed the development and use of manufactured or artificial diets (formulated feeds) to supplement or to replace natural feeds in the aquaculture industry. an abundant supply of feedstuffs are available, and farmers and hobbyists are now able to prepare their own fish feeds from locally available ingredients.

proteins and amino acids. fish meal, soybean meal, fish hydrosylate, skim milk powder, legumes, and wheat gluten are excellent sources of protein. additionally, the building blocks of proteins (free amino acids) such as lysine and methionine are commercially available to supplement the diet.

utilizing raw fish as a main ingredient in fish feeds has long been recognized to be harmful to the health and growth of fish due primarily to the presence of the anti-nutrient, thiaminase. thiaminase, an enzyme that destroys thiamine (vitamin b-1), one of the essential water-soluble vitamins, is mostly found in freshwater fish and is destroyed by heat (i.e., cooking). other concerns related to using raw fish in diets include the spread of infectious diseases such as mycobacterium and botulism. in preparing diets, preferential use of marine fish is suggested to minimize thiaminase activity, and raw fish could be steamed or poached.

lipids. oils from marine fish, such as menhaden, and vegetable oils from canola, sunflower, and linseed, are common sources of lipids in fish feeds.

carbohydrates. cooked carbohydrates, from flours of corn, wheat or other “breakfast” cereals, are relatively inexpensive sources of energy that may spare protein (which is more expensive) from being used as an energy source.

vitamins and minerals. the variety and amount of vitamins and minerals are so complex that they are usually prepared synthetically and are available commercially as a balanced and pre-measured mixture known as a vitamin or mineral premix. this premix is added to the diet in generous amounts to ensure that adequate levels of vitamins and minerals are supplied to meet dietary requirements.

pigments. a variety of natural and synthetic pigments or carotenoids are available to enhance coloration in the flesh of salmonid fish and the skin of freshwater and marine ornamental fish. the pigments most frequently used supply the colors red and yellow. the synthetically produced pigment, astaxanthin (obtained from companies such as cyanotech and f. hoffmann-la roche ltd.), is the most commonly used additive (100-400 mg/kg). cyanobacteria (blue-green algae such as spirulina), dried shrimp meal, shrimp and palm oils, and extracts from marigold, red peppers and phaffia yeast are excellent natural sources of pigments.

binding agents. another important ingredient in fish diets is a binding agent to provide stability to the pellet and reduce leaching of nutrients into the water. beef heart has traditionally been used both as a source of protein and as an effective binder in farm-made feeds. carbohydrates (starch, cellulose, pectin) and various other polysaccharides, such as extracts or derivatives from animals (gelatin), plants (gum arabic, locust bean), and seaweeds (agar, carageenin, and other alginates) are also popular binding agents.

preservatives. preservatives, such as antimicrobials and antioxidants, are often added to extend the shelf-life of fish diets and reduce the rancidity of the fats. vitamin e is an effective, but expensive, antioxidant that can be used in laboratory prepared formulations. commonly available commercial antioxidants are butylated hydroxyanisole (bha), or butylated hydroxytoluene (bht), and ethoxyquin. bha and bht are added at 0.005% of dry weight of the diet or no more than 0.02% of the fat content in the diet, while ethoxyquin is added at 150 mg/kg of the diet. sodium and pot ium salts of propionic, benzoic or sorbic acids, are commonly available antimicrobials added at less than 0.1% in the manufacture of fish feeds.

attractants. other common additives incorporated into fish feeds are chemoattractants and flavorings, such as fish hydrosylates and condensed fish solubles (typically added at 5% of the diet). the amino acids glycine and alanine, and the chemical betaine are also known to stimulate strong feeding behavior in fish. basically, attractants enhance feed palatability and its intake.

other feedstuffs. fiber and ash (minerals) are a group of mixed materials found in most feedstuffs. in experimental diets, fiber is used as a filler, and ash as a source of calcium and phosphorus. in practical diets, both should be no higher than 8-12% of the formulation. a high fiber and ash content reduces the digestibility of other ingredients in the diet resulting in poor growth of the fish.

other common feedstuffs used in ornamental fish diets include live, frozen, or dried algae, brine shrimp, rotifers or other zooplankton. the addition of fish or squid meal will enhance the nutritional value of the diet and increase its acceptance by the fish. fresh leafy or cooked green vegetables are often used. although vegetables are composed mainly of water, they contain some ash, carbohydrates, and certain vitamins. kale, dandelion greens, parsley, and turnip greens are examples of relatively nutritious vegetables.

feed formulations

with few exceptions, feeding a single type of food is neither complete nor balanced and does not supply all the nutrients a fish might need in its diet. hence, two or more ingredients should be mixed into homemade, laboratory and commercial feed formulations. a diet may be formulated to supplement natural foods already available in the production system or as a complete formulation when no other foods are provided. a complete diet must be nutritionally balanced, palatable, water stable, and have the proper size and texture. if natural foods are not incorporated in ornamental fish diets, the feed must be supplemented with natural or synthetic pigments.

the nutrient composition of numerous feedstuffs can be found in the literature and on the internet. two books that deal almost entirely with nutrient composition of feedstuffs are 1) handbook on ingredients for aquaculture feeds and 2) standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. another book, which is available free on the internet is united states-canadian tables of feed composition, found at http://nap.edu/. also, available through the internet is the information provided by the usda nutrient data laboratory at http://nal.usda.gov/fnic/foodcomp/index.htm.

feeds are formulated to be dry, with a final moisture content of 6-10%, semi-moist with 35-40% water or wet with 50-70% water content. most feeds used in intensive production systems or in home aquaria are commercially produced as dry feeds. dry feeds may consist of simple loose mixtures of dry ingredients, such as “mash or meals,” to more complex compressed pellets or granules. pellets are often broken into smaller sizes known as crumbles. the pellets or granules can be made by cooking with steam or by extrusion. depending on the feeding requirements of the fish, pellets can be made to sink or float.

flakes are another form of dry food and a popular diet for aquarium fishes. flakes consist of a complex mixture of ingredients, including pigments. these are made into a slurry which is cooked and rolled over drums heated by steam.

semi-moist and wet feeds are made from single or mixed ingredients, such as trash fish or cooked legumes, and can be shaped into cakes or balls.

feed preparation

there is no single way for the preparation of formulated fish feeds; however, most methods begin with the formation of a dough-like mixture of ingredients. ingredients can be obtained from feed stores, grocery stores, pharmacies, and specialty stores such as natural food stores, as well as from various companies that may be found through the internet.

the dough is started with blends of dry ingredients, which are finely ground and mixed. the dough is then kneaded and water is added to produce the desired consistency for whatever fish is going to be fed. the same dough may be used to feed several types of fish, such as eels and small aquarium fish.

pelleting or rolling converts the dough into pellets or flakes, respectively. the amount of water, pressure, friction, and heat greatly affects pellet and flake quality. for example, excess water in the mixture results in a soft pellet. too little moisture and the pellet will crumble.

proteins and especially vitamins are seriously affected by high temperatures. therefore, avoid storing diet ingredients at temperatures at or above 70° c (158° f) and do not prepare dry feeds with water at temperature higher than 92° c (198° f).

tools and storage procedures

making your own fish feed requires few specialized tools. the tools are used primarily for chopping, weighing, measuring ingredients, and for blending, forming and drying the feed.

most of the utensils needed will already be in the laboratory or kitchen. multipurpose kitchen shears, hand graters, a paring knife, a 5-inch serrated knife, a 6- to 8-inch narrow-blade utility knife, and a 10-inch chef knife for cutting, slicing, and peeling can be used. a couple of plastic cutting boards protect the counter and facilitate handling the raw ingredients. heat resistant rubber spatulas, wooden and slotted spoons, long-handled forks, and tongs are very good for handling and mixing ingredients. a basic mortar and pestle, electric blender, food processor, or coffee grinder are very useful to chop or puree ingredients; use grinder sieves and mince die plates to produce the smallest particle size possible. a food mill and strainer such as a colander or flour sifter help discard coarse material and obtain fine food particles. for weighing and measuring ingredients, dry and liquid measuring cups and spoons, and a food or laboratory bench scale are required. other utensils include plastic bowls (1½, 3, 5, and 8 quarts) for weighing and mixing ingredients, a thermometer, and a timer. a 3-quart saucepan and 10-inch stockpot are good for heating gelatins and cooking raw foods such as vegetables and starches. the ingredients and blends may be cooked in a small electric or gas burner. a few trivets to put under pans will protect counters and table tops.

ingredients may be mixed by hand using a rotary beater or wire whisk; however, an electric mixer or food processor is more efficient. after mixing, a dough is formed that can be fashioned into different shapes.

a pasta maker, food or meat grinder will extrude the dough into noodles or “spaghetti” of different diameters. as the noodles emerge from the outside surface of the die, they can be cut off with a knife to the desired length or crumbled by hand, thus making pellets. a potato ricer also serves to extrude the dough into noodles of the same size. for making flakes, a traditional hand-cranked or electric pasta maker will press out the dough into thin sheets.

the pellets or thin sheets can be placed on a cookie sheet and dried in a household oven on low heat or in a forced-air oven. a small food dehydrator also performs the task quite well. to add extra oil and/or pigments to pellets, a hand-held oil atomizer or sprayer can is useful. to separate pellets into different sizes, a set of sieves (e.g., 0.5, 0.8, 1.0, 2.0 and 3.0 mm) is required.

freezer bags serve to store the prepared feeds, and using a bag vacuum sealer will greatly extend the shelf-life of both ingredients and the feed. the feed can be stored double bagged in the freezer but should be discarded after 6 months. ideally, dried larval feeds are not frozen but stored in the refrigerator for no longer than 3 months.

a finished diet, especially used for experimental purposes, should be analyzed for nutrient content (proximate analysis: crude protein, energy, moisture, etc.). in addition, anyone intending to make his/her own fish feeds with unfamiliar ingredients should have them analyzed prior to their use.

sample formulations and recipes

there are numerous recipes for making fish feeds, and it is beyond the scope of this publication to present them all. presented here are examples of a purified, a semi-purified, and three practical diets that can easily be adapted to feed a wide variety of fishes (table 2). purified and semi-purified diets are used primarily in experimental formulations to study the effects a nutrient, such as the amount or type of protein, may have on the health and growth of fish.

one simple formulation, which is used traditionally to feed ornamental fish in ponds, consists of a mixture of 30% ground and processed oats or wheat and 50% of fish meal or pellets from a commercial manufacturer. by weight, approximately 2-3% of fish oil, and a 0.3% vitamin and a 1% mineral premix are added to the mixture. this mixture is blended with water and can be formed into dough balls of different sizes.

following table 2 are two sample fish feed recipes. these are:

  1. a semi-purified diet, developed to determine the optimum protein level required by young ornamental african cichlid fish (royes, unpublished dissertation). this diet also can be used as a basis for feeding other types of ornamental fish in the laboratory. the cichlid feed recipe was derived principally from salmonid formulations and uses casein as the purified protein source. the ingredients in the recipe are listed under major nutrient categories such as proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, and minerals. pigments are added to enhance the coloration in these ornamental fish.

  2. a gelatin-based diet, developed for difficult to feed fishes by the national aquarium in baltimore (from francis-floyd and reed, 1994). in this diet, gelatin is the primary binder. this recipe can be modified and supplemented with a variety of ingredients. supplemental or replacement ingredients are presented. gelatin-based diets are popular in the aquarium fish industry and useful for preparing medicated feeds at home.

figure 2.

ingredients1 and their proportions (percent of dry weight) in five diet formulations. these formulations can be modified to feed fish in the laboratory or small farm. modified from dekoven et al.2, 1992; various sources3, 4; meyers and brand5, 1975; lovell6, 1989.

[click thumbnail to enlarge.]

figure 3.

figure 4.

sources of information

boonyaratpalin, m. and r. t. lovell. 1977. diet preparation for aquarium fishes. aquaculture 12:53-62.

dekoven, d. l., j. m. nunez, s. m. lester, d. e. conklin, g. d. marty, l. m. parker and d. e. hinton. 1992. a purified diet for medaka (oryzias latipes): refining a fish model for toxicological research. laboratory animal science 42:180 9.

de silva, s. s. and t. a. anderson. 1995. fish nutrition in aquaculture. chapman and hall. london, uk.

francis-floyd, r. and p. reed. 1994. mana ent of hexamita in ornamental cichlids. uf/ifas fact sheet vm 67. university of florida, usa.

goddard, s. 1996. feed mana ent in intensive aquaculture. chapman and hall. new york, usa.

halver, j. e. (ed). 1989. fish nutrition 2nd ed. academic press inc. san diego, usa.

hardy r. w. and f. t. barrows. 2002. diet formulation and manufacture. pp. 505-600. in: fish nutrition. 3rd ed. elsevier science. new york, usa.

hertrampf, j. w. and f. piedad-pascual. 2000. handbook on ingredients for aquaculture feeds. kluwer academic publishers. dordrecht, the netherlands.

lectures on training course in fish feed technology. 1980. fish feed technology. food and agriculture organization of the united nations (fao)/adcp/rep/80/11.

lewbart, g. a. 1998. self- essment color review of ornamental fish. iowa state university press. ames, usa.

lewbart, g. a. 1991. medical mana ent of disorder of freshwater tropical fish. compendium on continuing education for the practicing veterinarian 13:969-978.

lovell, t. 1989. nutrition and feeding of fish. van nostrand reinhold publishers. new york, usa.

meyers, s. p. and c. w. brand. 1975. experimental flake diets for fish and crustacea. the progressive fish-culturist 37(2): 67-72.

national research council. 1993. nutrient requirements of fish. national academy press. washington dc, usa.

new, m. b. 1987. feed and feeding of fish and shrimp: a manual on the preparation and presentation of compound feeds for shrimp and fish in aquaculture. food and agriculture organization of the united nations (fao)/aadcp/rep/87/26.

new, m. b., a. g .j. tacon and i. csavas. 1993. farm-made aquafeeds. proceedings, regional consultation on farm-made aquafeeds, 14 december 1992. bangkok, thailand. food and agriculture organization of the united nations (fao)/aadcp/proc/5/93/18.

royes, j. b. unpublished dissertation. the optimum protein level for african cichlid fry (pseudotropheus socolofii). university of florida, usa.

spotte, s., p. e. stake, p. m. bubucis and j. d. buck. 1985. alginate and gelatin bound foods for exhibit fishes. zoo biology 4: 33-48.

tacon, a. g. j. 1990. standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. argent laboratories press. redmond, usa.

winfree, r. a. 1992. nutrition and feeding of tropical fish in: j.b. gratzek (ed). aquariology: fish anatomy, physiology, and nutrition. tetra press. morris plains, usa.

yanong, r. p. e. 1999. nutrition of ornamental fish. veterinary clinics of north america: exotic animal practice 2(1): 19-42.مشاهده متن کامل ...
دانستنی های کاربردی موجود در وبلاگ
درخواست حذف اطلاعات

نکات کلیدی      

  نکات کلیدی در درست شیرینی و کیک ها ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آشنایی با پیمانه های اندازه گیری   آشنایی با درجات فر  آموزش درست قیف کاغذی

شناخت انواع ماسوره ها  نحوه چیدمان میز

                            

خوردنی های از بین برنده استرس   10 میوه برتر برای تضمین سلامتی   دانستنی های کاربردی

  خوردنی های از بین برنده استرس             10 میوه برای تضمین سلامتی            دانستنی های کاربردی

اثر بی نظیر سفیده تخم مرغ بر روی سوختگی   شیوه صحیح میوه خوردن=سلامتی وطول عمر   راهنمای استفاده از ادویه

رفع سوختگی با سفیده تخم مرغ        شیوه صحیح میوه خوردن          راهنمای استفاده از ادویه    

پیاز=آسپرین   خواص گیاهان   فروشگاه میوه و تره بار هنری

پیاز = آسپرین                              خواص گیاهان                     فروشگاه تره بار هنری

شکلات بخورید و لاغر بمانید   شناخت افراد از روی شیرینی مورد علاقه   با 5 نوشیدنی چربی سوز عالی آشنا شوید

شکلات بخورید ولاغر بمانید         شناخت افراد از روی شیرینی          نوشیدنی های چربی سوز

چاره آنفولانزا و سرماخوردگی در آشپزخانه شماست   راه های پیشگیری از اضافه وزن به روش کشورهای مختلف   خاصیت انار

    چاره سرماخوردگی در آشپزخانه     راه های پیشگیری از اضافه وزن           خاصیت انار                   

خوراکی هایی که شما را خوش اخلاق می کند   خواص عسل   ذهن خلاق

خورکی های شادی آور                        خاصیت عسل                              ذهن خلاق        

تنوع صبحانه در 49 کشور   پرتقال بخا ز برای درمان سرفه   هنر تزئین کیک های روسی 

تنوع صبحانه در 49 کشور              درمان سرفه با پرتقال                   هنر کیک های روسی     

آیا کب بهترین روش است؟   10 اشتباه رایج در آشپزی   14 ترفند برای خوشمزه غذا

   بهترین روش کب است؟         10 اشتباه در آشپزی             14 ترفند برای خوشمزه غذا

ریزه کاری هایی که هر خانم خانه دار باید یداند   عمر مواد یخ بسته   ارزش غذایی + میزان کالری

  ریزه کاری های خانه داری            عمر مواد یخ بسته                  ارزش غذایی + میزان کالری

انواع و اقسام قهوه را بشناسیم   سبزیجات هم نه - مردانه دارند   کاربرد نمک در خانه

انواع قهوه را بشناسیم         سبزیجات هم نه و مردانه دارند           کاربرد نمک در خانه

بدن کمبودهای تغذیه ای را اعلام می کند   هزینه غذا برای یک هفته در کشورهای مختلف  همه چیز درباره پیتزا

      بدن و کمبودهای تغذیه ای        هزینه غذا در کشورهای مختلف          همه چیز درباره پیتزا           

کیک های مجلسی در کویت   هنرنمایی با خمیر بادام و سفیده تخم مرغ   میوه های مردانه و نه را بشناسید!

      کیک های مجلسی درکویت       هنرنمایی با خمیر بادام        میوه های مردانه و نه رابشناسید

لو ترین میوه ها   نکاتی جالب درباره بستنی 

لو ترین میوه های جهان        نکاتی جالب درباره بستنی           فواید سرکه سیب           

 کیک عروسی      

انواع کیک های عروسی و نامزدی        مشاهده متن کامل ...
برگزیدگان هفدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان معرفی شدند
درخواست حذف اطلاعات

با برگزاری هفدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان، سه نفر از اساتید محترم گروه آمار زیستی علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای علوی مجد، جناب آقای زائری و جناب آقای اکبرزاده باغبان موفق به ب رتبه ممتاز در گروه آموزشی پایه شدند.


عرض تبریک به گروه آمار زیستی علوم پزشکی شهید بهشتی به ویژه خدمت اساتید محترم برگزیده جشنواره پژوهشی ابوریحان


امروز یکم دیماه با حضور ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت، پیوندی رییس علوم پزشکی شهیدبهشتی، معاونان و جمعی از مسوولان وپژوهشگران در تالار (ره) برگزار شد. این جشنواره پژوهشی همه ساله با هدف معرفی برگزیدگان عرصه علم، پژوهش، فن آوری، و نوآوری در عرصه ملی و بین المللی و نیز فراهم سازی بسترلازم و گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی و تلاش معاونت تحقیقات و فن آوری علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

در اولین بخش از این همایش افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری و رییس جشنواره گزارش مبسوطی از عملکرد ی ال گذشته معاونت پژوهشی ارائه داد.

سپس علی اصغر پیوندی رییس علوم پزشکی شهیدبهشتی و رییس عالی جشنواره  ضمن خیر مقدم به اساتید، حضارو پژوهشگران در خصوص اهتمام و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان و همچنین پاسخگویی اجتماعی بعنوان رس سخنرانی کرد.

سپس رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص توسعه زیرساختها در حوزه پژوهش و حمایت از نیروی انسانی و محققان جوان به ایراد سخنرانی پرداخت.

معرفی برگزیدگان جشنواره و اهدای جوایزو بازدید ازغرفه ها بخش دیگری از مراسم بود.

در این جشنواره دانشکده پزشکی بعنوان دانشکده برگزیده، پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بعنوان مرکز تحقیقات مستقل، مرکز تحقیقات علوم دارویی بعنوان مرکز تحقیقات غیرمستقل و واحد توسعه تحقیقات بالینی حسین(ع) نیز به عنوان واحد برگزیده معرفی شد.

همچنین پروفسور بهمن ی لویولا شیکاگو، پروفسور فرزین فرزانه کینگز کالج لندن و پروفسور مینو رسول زادگان نیس فرانسه برگزیدگان بین المللی این جشنواره بودند.

محمود رفیعیان کوپایی علوم پزشکی شهرکرد و علیرضا استقامتی علوم پزشکی تهران نیز بعنوان برگزیدگان ملی هفدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان معرفی شدند.

پژوهشگران برگزیده با رتبه علمی محمدعلی جوادی ای تکمیلی تخصصی قرنیه و سگمان قدامی رتبه اول و علی دباغ ای تخصصی بیهوشی بعنوان نفر سوم معرفی شدند.

هچنین پروین میرمیران ای تخصصی علوم تغذیه، معصومه سیمبر ای تخصصی بهداشت باروری و حمید علوی مجد ای تخصصی آمار زیستی با رتبه علمی در گروه آموزشی پایه به ترتیب رتبه اول تا سوم را ب د.

حسین حسینیان مقدم ای تکمیلی تخصصی سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، مریم توحیدی ای تخصصی آسیب شناسی و حامد مرتضوی ای تخصصی دندانپزشکی نیز به ترتیب نفر اول تا سوم این جشنواره در گروه آموزشی بالینی شدند.

آزیتا حکمت دوست ای تخصصی علوم تغذیه نیز رتبه اول، فرید زائری ای تخصصی آمار زیستی رتبه دوم و علیرضا اکبرزاده باغبان ای تخصصی آمار زیستی رتبه سوم گروه آموزشی پایه را از آن خود د. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

آ ین تغییرات آزمون ph.d پزشکی وزارت بهداشت 95 اعلام شد/آغاز ثبت نام از 12 بهمن
درخواست حذف اطلاعات

ایسنا: 10 بهمن 95: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اعلام اینکه ثبت نام آزمون ی تخصصی (ph.d) وزارت بهداشت در سال 96 از هفته جاری آغاز می شود، گفت: داوطلبان از روز 12 بهمن ماه به مدت 10 روز فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

محمدحسین پورکاظمی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای پذیرش دوره ph.d ( ی تخصصی) وزارت بهداشت از روز 12 بهمن ماه آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه دارد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اعمال تغییرات جدید در پذیرش دانشجویان ی تخصصی سال 96 وزارت بهداشت تصریح کرد: سال های گذشته پذیرش داوطلبان در دوره ph.d تحقیقاتی براساس مصاحبه، تعداد مقالات و کارهای پژوهشی انجام می گرفت و نیازی به کنکور نبود اما براساس قانون از سال آینده دانشجویان موظف هستند در آزمون شرکت کنند.

پورکاظمی اظهار کرد: داوطلبان برای پذیرش در دوره ph.d تحقیقاتی باید بتوانند 30 درصد نمره آزمون را ب کنند. 70 درصد دیگر نیز براساس تعداد مقالات و فعالیت های تحقیقاتی آنها محاسبه خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: ظرفیت پذیرش دانشجویان در دوره ph.d تحقیقاتی براساس اعلام نیاز مراکز تحقیقات صورت خواهد گرفت.

وی درخصوص نحوه پذیرش داوطلبان در دوره ph.d آموزشی نیز گفت: این داوطلبان باید بتوانند حداقل 50 درصد نمره آزمون را ب کنند که 50 درصد دیگر براساس فعالیت های تحقیقاتی آنها محاسبه خواهد شد. همچنین ظرفیت پذیرش دانشجویان در این دوره نیز براساس اعلام نیاز های علوم پزشکی تعیین می شود.

پورکاظمی تاکید کرد: آزمون ی تخصصی سال 96 وزارت بهداشت، روزهای سوم و چهارم دادماه سال آینده برگزار و نتایج آن بعد از ماه مبارک رمضان اعلام خواهد شد.
مشاهده متن کامل ...
جلسات کلاس درس
درخواست حذف اطلاعات

جلسات کلاس درس به شکل زیر خواهد بود.
مطالب هر جلسه در این بخش اضافه خواهد شد.آز پایگاه داده

یک شنبه

جلسات

سر فصل ها

جلسه اول

11/24

معرفی کلاس بارم بندی درس

سر فصل مطالب

اسلاید معرفی


جلسه دوم

12/1

نصب نرم افزار شروع کار با نرم افزار

اسلاید نصب


جلسه سوم

12/8

اسلاید

جلسه چهارم

12/15

tsql

راهنمای تمرین

(این فایل نحوه اجرای دیت س نورث ویند را شرح می دهد.)


اسلاید جلسه چهارم


اسکریپت نورث ویند

جلسه پنجم

12/22

تعطیل

12/29

تعطیل

13/1

تعطیل

جلسه ششم

96/1/20


اسلاید پنجم

جلسه هفتم

1/27

مباحث باقیمانده از اسلاید پنجم درس داده شد.

جلسه هشتم

2/3

میانترم

از اسلاید اول - سوم- چهارم و پنجم.

جلسه نهم

2/10

اسلاید ششم

جلسه دهم

2/17

اسلاید هفتم

جلسه یازدهم

2/24

اسلاید هشتم

جلسه دوازدهم

2/31

اسلاید نهم

جلسه سیزدهم

3/7

امتحان پایان ترممشاهده متن کامل ...
چرا فوم شیشه ایی بهترین انتخاب در صنعت نفت به عنوان عایق هست؟
درخواست حذف اطلاعات

the thermal-oil pipeline for rigel shipping's diamond star tanker wends through other ship piping from the bow (fig. 1).thermal-oil pipelines aboard vessels operating in eastern canadian and u.s. waterways have been coated with a cellular gl insulation to protect against the often frigid and corrosive environment.

rigel shipping canada inc., shediac, n.b., operates a fleet of petroleum ships throughout the eastern waterways of canada and the u.s. the company primarily transports petroleum products, heating oil, and some chemical products for such companies as exxon corp., shell oil co., ultramar corp., and imperial oil ltd.

built side-by-side during 1992-93, each double-hulled ship in the three-vessel, canadian-flagged fleet-emerald star, diamond star, and jade star-measures 405 ft by 58 ft, displaces 10,500 dwt, and is built to last 20 years or more.

at the heart of each vessel, running on the main weather deck from the bow to the accommodations superstructure, is a thermal-oil pipeline (fig. 1), ranging from 2 to 6 in. od.

the 600+ ft pipeline supplies thermal heating medium for warming the liquid cargo in the ship's 12 storage tanks. the high viscosity of some cargoes requires them to be heated and circulated constantly, says rigel shipping, and that places a high degree of reliance on the piping insulation system.

with the aid of heat exchangers, the thermal-oil system is designed to function at 356° f. (180° c.) at the burner outlet, despite the climatic and environmental conditions indigenous to the fleet's operations area from arctic waters to the gulf of mexico.

with a properly maintained heat-delivery system, the company says, the viscous cargoes can be maintained at a temperature of up to 140° f. (60° c.) during transit.

moisture intrusion

rigel shipping says there are several environmental and operational threats to the ships' piping and its protective insulation. foremost is the problem of water intrusion and possible ice formation.

the harsh environment exposes the vessels' thermal-oil piping systems to rainwater, salt water, moist ocean air, high humidity, and frigid temperatures. these conditions can break down the insulation and affect the heat transfer and, thus, the viscosity of the oil.

also, once moisture enters the insulation and becomes t ped, it can lead to corrosion of piping systems. therefore, says the company, a nonabsorbtive insulation is critical to maintaining proper heating temperature and preventing pipe corrosion.

when first built, the thermal-oil pipelines of rigel shipping's vessels were insulated with mineral wool. but company personnel soon realized that the mineral wool was absorbing substantial moisture.

and after only 3 years' service, the mineral-wool insulation had failed completely. leaks were detected in the piping system, and petroleum products were spilling onto the deck.

it was clear that the thermal-oil line had suffered complete corrosion. patching one leak only would cause the pipe to leak elsewhere, says the company. the only solution was to replace the entire pipeline and choose a more protective, nonabsorptive insulation.

nonflammable insulation

after choosing a heavier grade steel for its thermal-oil pipeline, rigel shipping began researching insulation options and eventually selected foamglas super k insulation.

this operates over a broad range -450° f. to 900° f. (-268° c. to 482° c.). the company says the insulation consists entirely of gl with millions of completely sealed gl cells, each an insulating space, making it impermeable to water in liquid or vapor forms.

it is manufactured from soda (na2o), lime (cao), and alumina (al2o3), with silica (sio2) being the major constituent. rigel shipping says it is the inert nature of silica which provides cellular gl with its chemical durability.

flammability is another concern for the shipping company, given its petroleum-product cargoes. any insulation surrounding the thermal-oil lines would have to be nonflammable and noncombustible. and while some insulations are themselves noncombustible, says the company, such as mineral wool, fiber gl , and calcium silicates, these can and do absorb or "wick" combustible liquids. consequently, they can contribute to spreading fire.

foamglas super k insulation is nonflammable and noncombustible; because of its impermeability, it cannot absorb or transport combustible liquids.

before installing the insulation on all three vessels, rigel shipping installed it and spent a year (beginning september 1996) observing it aboard the diamond star. prefabricated in 2-ft, 0.5-lb sections, 2-in. thick, foamglas super k insulation was applied to the newly installed thermal-oil pipeline. the insulation half rounds were ed together and covered with stainless steel jacketing (fig. 2).

during the following year and subsequent rigel shipping inspections, the insulation proved impervious to moisture, nonflammable, lightweight, and durable, says the company.

it subsequently installed the insulation aboard its other vessels by september 1998. the thermal oil lines are operating at optimum efficiency and no problems have been detected, according to rigel shipping.

since the company's vessels spend about 75% of their time at sea, with the remaining 25% in port either loading or unloading cargo, there's little time for maintenance or repair. since overhauling the thermal-oil pipelines and replacing the insulation, rigel shipping anticipates the system will last for the rest of the ships' operational lives-a minimum of 15 years.

copyright 1999 oil & gas journal. all rights reserved.مشاهده متن کامل ...
check fraud sesame (sesamus indicum) oil using differential scanning calorimetry
درخواست حذف اطلاعات

check fraud sesame (sesamus indicum) oil using differential scanning
calorimetry (dsc) analysis

maryam fahimdanesh1*, mohammad erfam bahrami2 and mehri zargani3

1 department of food science, shahr-e-qods branch, islamic azad university- tehran- iran. (*corresponding author).

2 department of food science and technology, science and research branch, islamic azad university, mazandaran, iran.

3 young researchers and elite club, central tehran branch, islamic azad university, tehran, iran.

abstract

food fraud is done in various forms. the most common adulteration in sesame oil, sunflower oil, corn oil and hazelnut oil is done. this study examines the pure sesame oil using differential scanning calorimetry (dsc) analysis deals. samples of pure sesame oil, 5%, 10% and 15% corn oil and sunflower oil was mixed with sesame oil. with the increase of corn oil and sunflower oil, sesame oil, peak displaced towards lower temperatures and the temperatures start, maximum and end of both large and small melting peak was reduced. according to the triglycerides of urated fatty acids at higher temperatures than triglycerides with un urated fatty acids are melted. the peak shift toward lower temperatures can be increased by addition of un urated lipid components of corn and sunflower oils tamym said.

keywords: differential scanning calorimetry (dsc) analysis, fraud, sesame oil, corn oil, sunflower oil.

international journal of plant. animal and environmental sciences. www.ilpaes.com. volume-4, issue-2, april-june-2014. issn 2231-4490. pp 554-560.مشاهده متن کامل ...
آ ین مقالات منتشرشده در زمینه گیاهان دارویی و معطر
درخواست حذف اطلاعات

[html] anthelmintic activity of selected ethno-medicinal plant extracts on parasitic stages of haemonchus contortus

r kumarasingha, s preston, tc yeo, dsl lim, cl tu… – parasites & vectors, 2016
background parasitic roundworms (nematodes) cause substantial morbidity and mortality in livestock animals globally, and considerable productivity losses to farmers. the control of these nematodes has relied largely on the use of a limited number of anthelmintics. …

distribution and antimicrobial potential of endophytic fungi ociated with ethnomedicinal plant melastoma malabathricum l.

vk mishra, g singh, ak p ari, mk yadav, vk gupta… – journal of environmental …, ۲۰۱۶
… displayed most significant antifungal activity. this seems to be the first hand report to understand the distribution and antimicrobial ability of endophytic fungi from ethno-medicinal plant m. malabathricum. [abstract from author …

pharmacognostic and phytopharmacology study of anacyclus pyrethrum: an insight

a usmani, m khushtar, m arif, ma siddiqui, sp sing… – journal of applied …, ۲۰۱۶
abstract: anacyclus pyrethrum an amazing medicinal plant is one of the most widely growing species of the family asteraceae. …

the “wonder plant” kalanchoe pinnata (linn.) pers.: a review

pb rajsekhar, rsa bharani, m ramachandran… – journal of applied …, ۲۰۱۶
… in this review, the the utic and medicinal values of the plant which includes its wound-healing, antioxidant, anticancerous, antiproliferative, antimicrobial, antiviral, antiprotozoal, antileishmanial, anthelmentic, insecticidal, anti-allergic, analgesic, antinociceptive, anti …

natural antioxidants: sources, extraction and application in food systems

m sardarodiyan, a mohamadi sani, v ganji – nutrition & food science, 2016

[html] development of a bifunctional androg holide-based chemical probe for pharmacological study

yh hsu, yl hsu, sh liu, hc liao, px lee, ch lin… – plos one, 2016
androg holide (andro) is a lactone diterpenoid compound present in the medicinal plant androg his paniculata which is clinically applied for multiple human diseases in asia and europe. the pharmacological activities …

role of berberine against arsenic induced oxidative damage in isolated rat liver mitochondria.

mj khodayar, m javadipour, e keshtzar, m rezaei – journal of environmental biology, 2016

wound healing modulation by a latex protein-containing polyvinyl alcohol biomembrane

mv ramos, nmn de alencar, rsb de oliveira… – … -schmiedeberg’s archives of …, ۲۰۱۶
… protecting lesions against opportunistic infections are needed. calotropis procera (ait.)r. br. (asclepiadaceae), a wide- spread plant found in the tropics, is commonly known as a medicinal plant. the latex from this plant has been …

[pdf] laboratory evaluation of fungicides and plant extracts against different strains of colletotrichum falcatum the cause of red rot of …

ht abbas, st sahi, a habib, s ahmed – pak. j. agri. sci, 2016
… among six plant extracts, maximum growth suppressed by azadirachta indica (89.90%) at s (standard dose) concentration for strain-234 after … similarly, dwivedi and dubey (1986) recorded that the volatile fractions of two medicinal plants like azadirachta indica and eucalyptus …

a composition for treating neuropathy, a process and a method of treatment thereof

s bhaskaran, m vishwaraman – us patent 20,160,082,027, 2016
… side effects may include stomach upset, skin rash and it may affect blood sugar levels also. fenugreek (trigonella foenum-graecum) is rich in phytochemicals and has traditionally been used as a food, forage and medicinal plant. …

[pdf] chemical composition of the essential oil of morella parvifolia (benth.) parra-o. from the venezuelan andes

mf dolveni, s bladimiro, h vanessa, rl beltran… – emirates journal of food & …, ۲۰۱۶
venezuela is a country with high biodiversity. the specie morella parvifolia belongs to the myricaceae family, which is rich in essential oils. the study of m. pubescens essential oil is the only reported in this genus. its major component is germacrene-b (~ 32%). the …

composition, antioxidant and antimicrobial activities of eleutherococcus senticosus fruit extracts

d jang, j lee, sh eom, sm lee, j gil, hb lim… – journal of applied …, ۲۰۱۶
… abstract this study was designed to examine the in vitro antioxidant and antimicrobial activities of essential oil and crude methanolic (meoh) extract of eleutherococcus senticosus (common name, siberian ginseng) fruit and its partitioned fractions, including hexane, ethyl …

santosomes as natural and efficient carriers for the improvement of phycocyanin reepithelising ability in vitro and in vivo

i castangia, ml manca, c caddeo, g bacchetta… – european journal of …, ۲۰۱۶
… abstract. new biocarriers, named santosomes, were formulated using santolina insularis essential oil and hydrogenated phosphatidylcholine. they were … italy). 2.2. plant material and essential oil preparation and analyses. leaves …

edible 3d printer filament

ag herr, pe colen – us patent 20,160,066,601, 2016
we claim: 1. a method for producing an edible filament for use in a conventional 3d printer, comprising the steps of: producing an essential oil by the …

liquid and vapour-phase bioactivity of hertia maroccana (batt.) maire essential oil: an endemic asteraceae from morocco

m bammou, edt bouhlali, k sellam, j ibijbijen… – journal of applied …, ۲۰۱۶
abstract analysis of essential oil (eo) obtained from h. maroccana revealed that germanicol (17.8%), β-pinene (14.6%), α-guaiene (5.83%), germacrene d (5.55%), α-pinene (5.3%) and δ-cadinene (5%) were found to be the major components of this essential oil.

chemical composition and antibacterial activity of organic extra virgin olive oil from iran

s hatami, a mohamadi sani, m yavarmanesh, v ganji – nutrition & food science, 2016
… ۱۰۸۷- ۱۰۹۴. moreire, mr., ponce, ag., roura, si. (2005), inhibitory parameters of essential oil … 121-127. zarai, z. and kadri, a. (2012), essential oil of the leaves of ricinus communis in vitro cytotoxicity and antimicrobial properties, journal of lipids in health and disease, vol. …

[html] anthelmintic activity of selected ethno-medicinal plant extracts on parasitic stages of haemonchus contortus

r kumarasingha, s preston, tc yeo, dsl lim, cl tu… – parasites & vectors, 2016
… parasitology. 2013;140(8):952–۸.crossrefpubmed. 20. zhu l, dai jl, yang l, qiu j. in vitro ovicidal and larvicidal activity of the essential oil of artemisia lancea against haemonchus contortus (strongylida). vet parasitol. 2013;195(1–۲):۱۱۲–۷.crossrefpubmed. 21. …

natural antioxidants: sources, extraction and application in food systems

m sardarodiyan, a mohamadi sani, v ganji – nutrition & food science, 2016 … a wonderful miracle plant in ethnomedicine. indian j nat sci. 2011; 11(9):676e683. [23] basak ss, candan f. chemical composition and in vitro antioxidant and antidiabetic activities of eucalyptus aldulensis dehnh essential oil. j iran chem soc. 2010; 79(1): 216e226. …

[html] amazon rainforest cosmetics: chemical approach for quality control

m funasaki, hs barroso, vla fernandes, is menezes – química nova, 2016
… chemical composition and biological activities of aniba rosaeodora (rosewood). essential oil of a. rosaeodora is worldly famous with pleasant rose-like aromas and is employed as fragrance in fine perfumery. european fragrance …

[pdf] pot ium permanganate-catalyzed alpha-pinene oxidation: formation of coordination compound with zinc (ii) and copper (ii), and growth inhibition activity on …

m masruri, rw amini, mf rahman – indonesian journal of chemistry, 2016
… composes indonesian turpuntine oil about 60-70% [1-3]. it has also been reported in some literatures contains in essential oil extracted from cosmos caudatus, eupatorium odoratum, hyptis species [4], cananga odorata [5], and thymus pectinatus [6]. purification under a …


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.