پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 firouzkooh
بهارها
درخواست حذف اطلاعات
باید قبول کرد ، سخن حق عد است

اجرای عدل زِ رهــــزن خجالــت اســت

بیغوله ها شده کاخ و خـــراب کاخ

این ها ، نشانۀ روحِ رز است

(احمدیزدانی)

گوهرِ عشقی و چون قهقهه خندانی تو

مهــــربانی و صفــــا و دلِ شــادانی تو

پـایــۀ خلقتــی از آدم و حـــوّا تا حـــال

هر چه گویَم ،تو همانی مِیِ رندانی ،تو

(احمدیزدانی)

بهارها

ای عشـــق و شــــورو تولّـــد ، بهــــارهــا

بر چشــــمِ ســــردِ زمستــــان ،تو خارهـــا

فرش است زیرِ پایِ تو چشمـم ، به آن بنـه

پائی که مهـــر میگشـــایدو برکت ، وقارهـا

بر بستـــــرِ خیـــال ،گلستــــانی از شکـــوه

بخشیـــده ســـایه ســـارِ عـــد ، هَزارها

یا صـــاحب الــزمان به ظهورت شتاب کـــن

چشمانِ منتظـر به رهــــت مــــانده بارهـــا

(کوتوال)

(0 لایک)


مشاهده متن کامل ...
جادۀ بندگی
درخواست حذف اطلاعات

http://www.deemeh.

هســـــت جاده ،مــــن درآنم در سَفـــر
باک در دل نیســـت ،مرداست و خطر
رهـرُوان بر گفتــــۀ مــــن عـــالِمنـــد
قُلـــــزُمــــان را دیـــده ،زیرا کامِلَنـــد
هرچه پیش آید ،همان عشقِ من است
زنــدگی روحِ دمیــــده در تــن اســــت
اینهمه از لطـــــفِ خالِـــــق داده شُـــد
از دُعایِ قلــــبِ عــــاشـــق داده شُــــد
مــــن رَهیــــدم در ســــرانجـــام از بلا
لُطـــفِ او بـــودو مــــرا شـــامـــل دُعا
غم ندارم من کُنون ،چـــون شـــاکِـــرَم
زیرِ چتـــرِ حــــق به اهلَــــش ذاکِــــرَم
میکنــــم بر عشــــق هر لحظــه ،سلام
مــــن غُــــلامِ همّـــــتِ اویَـــم ، غـــلام
باقیـــش باید زمــــان باشـــــد کـــه تــا
آفتـــــاب آیـــد ، بِتـــــــابد بَهـــــرِ مــــا
احمدیزدانی(کوتوال)
firouzkooh.blogsky.com


مشاهده متن کامل ...
هفتۀ دفاع مقدّس
درخواست حذف اطلاعات

برای هفتۀ دفاع مقدّس و بیاد رشادتهای نازنینائی که از قبل فداکاریهای بیدریغشون ،دست طمع از آب و خاک ما کوتاهه،

لیلای ما اینجا زِ شورِ عشق ،مجنــون
از هر طرف خواند ش ،قبله اکنــون
عمــری برایش منتظـــر بوده به عالـم
بستــــر فراهم شد برای نازو افسون
در خاکِ مــــا عاقــــل ندارد جای دیگر
دیوانگانِ عالـــــم عشقنــــد مفتــــون
با سر به مسلخ میـــــروندو پایِ کارند
هر خطّه از ها هســـت گلگـون

کوتوال ،kootevall، کوتوال - نثرها،نظم ها،دلنوشته های احمدیزدانی،دیدنی هاوخواندنیهاازچهارگوشۀعالم وفیروزکوه ورحیم آبادوواجارگاه
deemeh.مشاهده متن کامل ...
مسجد2
درخواست حذف اطلاعات

آخــــــــرِ عشـــــق اســـت و بیــداریِ ما

مســـــــجداســــــت آری ،سبـــکباریِ ما

هــــــــرشـــــکارو لحظه هایِ شاد از او

هـــــــرخــــــــرابِ دل شــــــودآباد از او

بستـــــــــرِ آرامــــــــــش و پــــرواز ،او

هستـــــی و مستـــــی وَ هـــــــر آواز او

از تمـــــامِ زشتـــکاری عــــاری اســـت

چشمـــۀ زمــــزم درونـــش جـاری است

مهبـطِ جانهـــایِ شیـــدا مســـجد اســـت

نورِ حـق در آن هـــــویدا ،مســـجداست

هرجماعت لشکـــری از ســــویِ حـــق

تارو پودش بستــــۀ گیســــویِ حــــــق

نورباران میشـــــود شـــــام و ســـــحر

مــــــومنیـــن را حفــــظ سـازد از خطر

دســتِ حق در جمعِ مسجد جاری است

سنگــری بر حفــــظِ دینِ باری اســـت

نیکنــــامی هـــاســت در صحـن وسرا

هســــــت مســــــجد خـــانۀ پاکِ خــدا

بویِ مســــجد بویِ معـــراج خــداست

نفس در مسجد زِ خودخواهی رهاست

خوش به جانیکه به مسجد بسته است

از هوایِ نفسِ خود او رستــــه اســت

مســــجـــدیهـا، مســـــجد ار آباد شـــد

حبــس شـــــــد ،ملک آزاد شد

باده نوشیــــــدنـد در آن در غـــــــدیــر

رهــــــــروی کــــــردند از راهِ امیــــر.

firouzkooh.blogsky.com

kootevallekhandan. .com

kootevallgold. .com

balengah. .com

kootevall. .comمشاهده متن کامل ...
مسجد2
درخواست حذف اطلاعات

آخــــــــرِ عشـــــق اســـت و بیــداریِ ما

مســـــــجداســــــت آری ،سبـــکباریِ ما

هــــــــرشـــــکارو لحظه هایِ شاد از او

هـــــــرخــــــــرابِ دل شــــــودآباد از او

بستـــــــــرِ آرامــــــــــش و پــــرواز ،او

هستـــــی و مستـــــی وَ هـــــــر آواز او

از تمـــــامِ زشتـــکاری عــــاری اســـت

چشمـــۀ زمــــزم درونـــش جـاری است

مهبـطِ جانهـــایِ شیـــدا مســـجد اســـت

نورِ حـق در آن هـــــویدا ،مســـجداست

هرجماعت لشکـــری از ســــویِ حـــق

تارو پودش بستــــۀ گیســــویِ حــــــق

نورباران میشـــــود شـــــام و ســـــحر

مــــــومنیـــن را حفــــظ سـازد از خطر

دســتِ حق در جمعِ مسجد جاری است

سنگــری بر حفــــظِ دینِ باری اســـت

نیکنــــامی هـــاســت در صحـن وسرا

هســــــت مســــــجد خـــانۀ پاکِ خــدا

بویِ مســــجد بویِ معـــراج خــداست

نفس در مسجد زِ خودخواهی رهاست

خوش به جانیکه به مسجد بسته است

از هوایِ نفسِ خود او رستــــه اســت

مســــجـــدیهـا، مســـــجد ار آباد شـــد

حبــس شـــــــد ،ملک آزاد شد

باده نوشیــــــدنـد در آن در غـــــــدیــر

رهــــــــروی کــــــردند از راهِ امیــــر.

firouzkooh.blogsky.com

kootevallekhandan. .com

kootevallgold. .com

balengah. .com

kootevall. .comمشاهده متن کامل ...
firouzkooh
درخواست حذف اطلاعات

the image “http://publicrelations.tums.ac.ir/images/news/tange.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

بنام خداوندِ جان و د

tange vashi

نگاره و حجاری تَنگِ واشی ، فیروزکوه ، دماوند | engraaving of tangeh vashi, firooz kooh, damavand
نگاره و حجاری تَنگِ واشی ، فیروزکوه

مهدِ علم و معرفت، فیروزکوه ، شهرِ غـــــرور

قطعه ای از آسمان رویِ زمین چون کـــوهِ نور
قلعه ها وُ ص ه هایت مثلِ مـــردانَت اصیـــل
قُلّــه هــایت چون نِ باحیـــا ، پوشیده ، حور
بستـــه از دیوِ سفیــــد اسفنـــدیارانِ تو دست
اختــرانی بس شجاع از گـوشه ها کرده ظهور
بــوده ای دروازه ی ری از زمـــانهــــای کهـــن
جـــانپنـــاهی از برایِ مــــردُمـــــانِ ضــــدِّ زور
در تو وَشتین* ه از دیمه* گوهرها در دلش
چشمِ بیــــدارِ زمیـــن بودی ، نگهبــــانِ عبـــور
در همــــه دوران نبــــودی تو تیـــــولِ این و آن
مستقلّ و سربلندی ،چارفصلـــت جـــورِ جـــور
زیستـگاهی ابتـــــدائی بودی از عَهـــدِ عَتیـــق
آفتــــابِ تنگــــه واشی*عصــــرِ زیبـــایِ لَـزور*
در دلــــت آرام خــو ـــدند انســـانهـــــایِ پاک
حضــرت اسماعیل* ، تابنده نگین ،غرقِ سـرور
خاکِ پاکـش شیعیان را چون بقیعی دیگر اسـت
می درخشــد ، در رکابش رود می ـد به شور
معـــرفت مــی بارد از آن آستـــان و آسمـــــان
زائــران در پـــای بوسنــــد از رهِ نـــزدیـک و دور
هســت رو شـــانِ تو بیت الــمقــدّس ، نازنین
گــرچه ماند اکنون جدا ،می یابد او قطعـاً حضور
گفــت یزدانی بــه عـــالـــــم از نهــــــادِ بـاورش
قِصّــــه یِ تلــــخِ جـــدائیـــهایِ فـــرزندان زِ دور .
احمدیزدانی
کوتوال
*وشتین=منطقه ای باستانی در فیروزکوه
* ور=از روستاهای زیبای فیروزکوه
حضرت اسماعیل=برادر حضرت رضا(ع)و فرزند هفتم حضرت موسی ابن جعفر(ع) که مدفن پاکش در فیروزکوه محل زیارت شیعیان وعاشقان اهلِ بیت علیهم السّلام میباشد.


مشاهده متن کامل ...
جستاری بر طنز
درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا

از آنجائیکه از سالهای دور اشعاری را به طنز سروده و اخیراً نسبت به انتشار قسمتی از آن در گوشه و کنار فضای مجازی اقدام نموده و وبلاگی نیز به همین منظور به آدرس زیر دارم (kootevallekhandan. .com)

و گاهاً در جلسات و نشستهای تخصّصی شعرو ادب مورد سوال واقع شده و دوستان و علاقمندان در خصوص ویژه گیهای طنز و تفاوت با هجو و هزل و فکاهی از این کمترین ب اطّلاع مینمایند

مطالبی در خصوص طنز و گونگونی آن در فرصتهایِ پیشِ روی تقدیم میدارم و از انتقاد واظهارنظرهای مخالف و اصولاً هر نوع نگاهی که در باب آموختن راهگشا باشد صمیمانه استقبال مینمایم.

طنز
طنز از اقسام هجو است و فرق آن با هجو این است که آن تندی و تیزی و صراحت لحجۀ هجو در طنز نیست و در ضمن در طنز معمولاً مقاصد اصلاح طلبانه و اجتماعی مطرح است. طنز کاستن از ی یا چیزی است به نحوی که باعث خنده و سرگرمی شود. بین طنز و کمیک بودن فرق نهاده اند و گفته اند که در کمدی خنده به خاطر خنده مطرح است اما در طنز خنده برای استهزاء است یعنی وسیله است نه هدف. در طنز ی که مورد انتقاد قرار می گیرد ممکن است بیرون از اثر ادبی باشد.
او ممکن است یک فرد یا یک تیپ یا یک طبقه یا ملت و حتی یک نژاد خاص باشد. گاهی انی که دعوی اصلاح مفاسد اجتماعی و تهذیب اخلاق انسانی داشته اند از طنز استفاده کرده اند و آثار عبید زاکانی در این زمینه مشهور است و شاعران بزرگ دیگر ما نیز در خلال آثار خود از طنز غافل نمانده اند که به عنوان نمونه سعدی و حافظ را می توان نام برد.
منتقدان فرنگی طنز را به دو نوع رسمی یا مستقیم و غیررسمی و غیر مستقیم تقسیم کرده اند. در طنز مستقیم سخنگو اول شخص است. این "من" ممکن است مستقیماً با خواننده سخن بگوید یا با ی دیگر که در آن اثر ادبی مطرح است و اصطلاحاً حریف نامیده می شود.

چرند و پرند


در ادبیات فارسی طنز هم به شعر است و هم به نثر و در هر دو صورت قطعات کوتاه ادبی است مگر در دوران معاصر که داستان های بلند مبتنی بر طنز پدید آمده است مانند طنز نویس معروف ایرج پزشک زاد، بزرگترین طنزنویس قدیمی ما عبید زاکانی است که از او آثاری به نظم و نثر بجا مانده است و طنز نویس بزرگ معاصر علی اکبر دهخدا صاحب چرند و پرند است. در آثار ایرج میرزا هم قطعاتی درخشان از طنز به جا مانده است.

احمدیزدانی
(کوتوال )
#firouzkooh.blogsky.com
kootevall. .com
پارک کوهسار ،محلّی برای دلخوشیهای اهلِ محل و نوشتن گهگاهیِ من ، هرچند زمستان و یا به نوعی پائیزِ زمستان وَش از ره رسید و دیگر نمیتوان هوای سردِ پارک را در بیشتر روزها و لحظه ها تحمّل کرد.


مشاهده متن کامل ...
firouzkooh فیروزکوه
درخواست حذف اطلاعات

the image “http://publicrelations.tums.ac.ir/images/news/tange.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

tange vashi

نگاره و حجاری تَنگِ واشی ، فیروزکوه ، دماوند | engraaving of tangeh vashi, firooz kooh, damavand
فیروزکوهfirouzkooh

قطعه ای از آسِمان رویِ زمین ، ای شهرِ نور

مهـــدِ مهـــرو معــرِفت، فیروزکوه ،شهرِ غرور

قلعه ها وُ ص ه هایت مثلِ مـــردانَت اصیـــل
قُلّــه هــایت چون نِ باحیـــا ، پوشیده ، حور
بستـــه از دیوِ سفیــــد اسفنـدیارانِ *تو دست
اخترانی بس شجاع* از ات کرده ظهـور
بــوده ای دروازه ی ری از زمـــانهــــای کهــــن
جـــان پناه بودی برایِ مــــردُمـــــانِِ ضــــدِّ زور
در تو وَشتین* ه از دیمه* گوهرها در دلش
چشمِ بیــــدارِ زمیـــن بودی ، نگهبــــانِ عبـــور
در همــــه دوران نبــــودی تو تیـــــولِ این و آن
مستقلّ و سربلندی ،چارفصلـــت جـــورِ جـــور
زیستـگاهی بس تمــاشـــائی زِ دورانِ عَتیـــق
صبحگاهِ تنگــــه واشی*عصــــرِ زیبـــایِ لَـــزور*
در دلــــت آرام خــو ـــدند انســـانهـــــایِ پاک
حضــرت اسماعیل* ، تابنده نگین ،غرقِ سُـرور
خاکِ پاکـش شیعیان را چون بقیعی دیگر اسـت
می درخشــد ، در رکابش رود می ـد به شور
معـــرفت مــی بارد از آن آستـــان و آسمـــــان
زائــران در پـــای بوسنــــد از رهِ نـــزدیـک و دور
هسـت رو شـانِ* تو بیت الــمقــدّس ، نازنین
گــرچه ماند اکنون جدا ،می یابد او قطعـاً حضور
گفــت یزدانی بــه عـــالـــــم با تمـــــامِ بـاورش
باز میگــردد پرستـــو ، نیســــت روزِ وصـــل دور .
احمدیزدانی
کوتوال
*پانوشت:
اسفندیاران=کنایه از یکی از طوایف اصیل ومعروفِ فیروزکوهی
شجاع=از طوایف اصیلِ فیروزکوهی ،کنایه از جناب شجاع رئیس اسبق ِ آزادِ ی فیروزکوه و فعلی رودهن واز شخصیّتهای علمی مطرح در ایران و جهان
وَشتین= از نقاط تاریخی و کُهَنِ فیروزکوه
* ور=از روستاهای زیبای فیروزکوه ونمونه در کشور
حضرت اسماعیل=برادر حضرت رضا(ع)و فرزند هفتم حضرت موسی ابن جعفر(ع) که مدفن پاکش در فیروزکوه محل زیارت شیعیان وعاشقان اهلِ بیت علیهم السّلام میباشد.
رو شان=از روستاهایِ فیروزکوه که اخیراً به شهر دیگری واگذارشده است وغاری استلاگتیتی و استلاگمیتی به همین نام که شخصا در بازدیدی که از آنجانموده ام بیش از یک کیلومتر از دهانۀ دست چپی غار را با عبور از دالانهای بسیار زیبا وگذشتن از کنارِ چند چشمۀ زلال آبِ گوارا و سرسراهای بزرگ طی نموده و موفّق به رسیدن به انتهای آن نشدم.


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.