important تکنولوژی فایل important font جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 important تکنولوژی فایل important font
جدا سه رقم سه رقم اعداد در وب
درخواست حذف اطلاعات

برای جدا ارقام در هنگام ورود اطلاعات اسکریپ زیر را تعریف می نماییم

<script>
function separate(number)
{
number+= '';
number= number.replace(',', ''); number= number.replace(',', ''); number= number.replace(',', '');
number= number.replace(',', ''); number= number.replace(',', ''); number= number.replace(',', '');
x = number.split('.');
y = x[0];
z= x.length > 1 ? '.' + x[1] : '';
var rgx = /(\d+)(\d{3})/;
while (rgx.test(y))
y= y.replace(rgx, '$1' + ',' + '$2');
return y+ z;
}
جدا سه رقم سه رقم اعداد در وب
آشنایی با کد مرتبط با تعیین نسخه اچ تی ام ال (html)
درخواست حذف اطلاعاتلوگوی-اچ-تی-ام-ال-5

به طور کلی ساختار یک صفحه اچ تی ام ال به صورت زیر است:

1
2
3
4
5
6
7
8
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>title of your page</title>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>

در اولین خط از کد دستوری تحت عنوان می بینیم (عبارت doctype مخفف واژگان document type به معنی "نوع سند" است). اگر از این دستور در صفحات خود استفاده نکنیم باز هم صفحه در مرورگر نمایش داده می شود اما این در حالی است که این دستور به مرورگر کمک می کند تا صفحه وب را به طور کامل و بدون هیچ مشکلی نمایش داده و نوع و نسخه مورد استفاده اچ تی ام ال را نیز برای مرورگر مشخص می کند. به طور مثال همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود اگر بخواهیم از آ ین نسخه اچ تی ام ال که 5 است استفاده کنیم می بایست این دستور را به صورت بنویسیم. از این پس کلیه مرورگرها متوجه خواهند شد که با یک صفحه ای از وب رو به رو هستند که با زبان اچ تی ام ال 5 نوشته شده است. در اینجا نیاز است تا با مفهوم parse آشنا شویم. در واقع در برنامه نویسی زمانیکه برنامه، اپلیکیشن و یا حتی مرورگر که این نوع برنامه است چیزی را تجزیه و تحلیل می کند، به این فرایند parse شدن می گویند (لازم به ذکر است که معنی لغوی این واژه نیز "تجزیه شدن" است). لازم به ذکر است که دستور doctype را هم می توان با حروف بزرگ و هم با حروف کوچک به صورت doctype نوشت (توجه داشته باشیم که علامت ! را پیش از دستور doctype به هیچ وجه فراموش نکنیم). حال زمانیکه مرورگری مثل فایرفا با صفحه ای از جنس اچ تی ام ال رو به رو شود که حاوی دستور است، متوجه می شود که با یک سندی رو به رو است که با زمان اچ تی ام ال 5 نوشته شده است بنابراین از این پس کلیه تگ ها را بر اساس نسخه 5 اچ تی ام ال اصطلاحاً parse می کند و سپس به کاربر نمایش می دهد. اگر بخواهیم کد فوق را برای نسخه 4.01 بازنویسی کنیم کدی به شکل زیر خواهیم داشت:

1
2
3
4
5
6
7
مشاهده متن کامل ...
پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی -پرسشنامه-عوامل-مؤثر-بر-رضایت-شغل
درخواست حذف اطلاعات
پیشینه تحقیق و مبانی نظری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-دلبستگی-شغلی-و-رضایت-شغلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-دلبستگی-شغلی-و-رضایت-شغلیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-اختلال-بدشکلی-بدنفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-اختلال-بدشکلی-بدنفرمت word قابل ویرایش فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق و کانال های ای

 -مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق- -و-کانال-های- -ایفرمت word قابل ویرایش فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق و کانال های ای

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق- -و-کانال-های- -ایفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری وک و تعهد

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-وک -و-تعهدفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری وک و تعهد

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-وک -و-تعهدفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق تکالیف اقلیت های دینی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-تکالیف-اقلیت های-دینیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق تکالیف اقلیت های دینی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-تکالیف-اقلیت های-دینیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق انواع نظام های اقتصادی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-انواع-نظام-های-اقتصادیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق انواع نظام های اقتصادی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-انواع-نظام-های-اقتصادیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-تاثیر-سرمایه-اجتماعی-بر-ارتقاء-امنیتفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-تاثیر-سرمایه-اجتماعی-بر-ارتقاء-امنیتفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری توانمندسازی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-توانمندسازی-مدیریت-دانش-و-ساختار-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری توانمندسازی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-توانمندسازی-مدیریت-دانش-و-ساختار-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع ی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رفتار-اطلاع-ی فرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع ی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رفتار-اطلاع-ی فرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خ رآمدی و اضطراب اجتماعی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-خ رآمدی-و-اضطراب-اجتماعیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خ رآمدی و اضطراب اجتماعی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-خ رآمدی-و-اضطراب-اجتماعیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

 -پرسشنامه-عوامل-مؤثر-بر-رضایت-شغلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

پرسشنامه-عوامل-مؤثر-بر-رضایت-شغلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک

 -پرسشنامه-اثربخشی-دوره-های-آموزشی-ضمن-خدمت-بانکفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک

پرسشنامه-اثربخشی-دوره-های-آموزشی-ضمن-خدمت-بانکفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه اثرات طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

 -پرسشنامه-اثرات-طرح-هادی-در-بهبود-کیفیت-زندگی-روستاییانفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه اثرات طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

پرسشنامه-اثرات-طرح-هادی-در-بهبود-کیفیت-زندگی-روستاییانفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سبک مسئله لانگ و یدی

 -پرسشنامه-سبک-مسئله-لانگ-و- یدیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سبک مسئله لانگ و یدی

پرسشنامه-سبک-مسئله-لانگ-و- یدیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق یادگیری خودتنظیمی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-یادگیری-خودتنظیمیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق یادگیری خودتنظیمی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-یادگیری-خودتنظیمیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه یادگیری خودتنظیمی و عملکرد و پیشرفت تحصیلی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رابطه-یادگیری-خودتنظیمی-و-عملکرد-و-پیشرفت-تحصیلیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه یادگیری خودتنظیمی و عملکرد و پیشرفت تحصیلی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رابطه-یادگیری-خودتنظیمی-و-عملکرد-و-پیشرفت-تحصیلیمشاهده متن کامل ...

مقاله رازیانـه foeniculum vulgar مقاله-رازیانـه-foeniculum-vulgarرازیانـه foenic
درخواست حذف اطلاعات
مقاله رازیانـه foeniculum vulgar

مقاله-رازیانـه-foeniculum-vulgarرازیانـه foeniculum vulgar نوع فایل : word تعداد صفحات : 47 فایل

تحقیق تاریخ تعزیه در ایران

تحقیق-تاریخ-تعزیه-در-ایرانتاریخ تعزیه در ایران نوع فایل : word تعداد صفحات : 45 فایل

تحقیق سفلیس

تحقیق-سفلیسسفلیس نوع فایل : word تعداد صفحات : 9 فایل

تحقیق دوپینگ و داروهای نیروزا

تحقیق-دوپینگ-و-داروهای-نیروزادوپینگ و داروهای نیروزا نوع فایل : word تعداد صفحات : 28 فایل

مقاله مدیریت کیفیت انفجاری (bqm (blast quality mana ent

مقاله-مدیریت-کیفیت-انفجاری-(bqm-(blast-quality-mana entمدیریت کیفیت انفجاریbqm blast quality mana ent نوع فایل : word تعداد صفحات : 35 فایل

تحقیق

تحقیق- نوع فایل : word تعداد صفحات : 41 فایل

تحقیق حافظه

تحقیق-حافظهحافظه نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 فایل

پاو وینت درس 13 کتاب پیام های آسمان هفتم

پاو وینت-درس-13-کتاب-پیام-های-آسمان-هفتمپاو وینت تصویری و آموزشی درس 13 پیام های آسمان نهم فایل

پروژه و تحقیق-دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها- در 30 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-دیوارهای-پیش-ساخته-و-ساختار-آنها-در-30-صفحه-docxاین تحقیق در مورد دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها در 30 صفحه و در قالب ورد می باشد. فایل

پروژه و تحقیق-طراحی معماری مجتمع های مس ی- در 30 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-طراحی-معماری-مجتمع-های-مس ی-در-30-صفحه-docxاین تحقیق در مورد طراحی معماری مجتمع های مس ی در 30 صفحه در قالب ورد می باشد. فایل

خلاصه ی کتاب زبان تخصصی 2 ( زبان خارجه 5 محمود علی محمدی ) + تست

خلاصه-ی-کتاب-زبان-تخصصی-2-(-زبان-خارجه-5-محمود-علی-محمدی-)--تستمخصوص دانشجویان رشته های مدیریت تی و صنعتی فایل

پاو وینت بسیار کامل در مورد گندز آب

پاو وینت-بسیار-کامل-در-مورد-گندز -آبپاو وینت بسیار کامل در مورد گندز آب فایل

جنبه های فیزیکی و شیمیائی آب آشامیدنی «گوارائی آب»

جنبه-های-فیزیکی-و-شیمیائی-آب-آشامیدنی-«گوارائی-آب»جنبه های فیزیکی و شیمیائی آب آشامیدنی «گوارائی آب» به صورت پاو وینت فایل

مجموعه پاو وینت های کاربردی در مورد تصفیه آب و فاضلاب

مجموعه-پاو وینت-های-کاربردی-در-مورد-تصفیه-آب-و-فاضلاب4 فایل پاو وینت به صورت کامل با مباحث متفاوت مجموعا 500 اسلاید فایل

بررسی وضعیت چشمه ها و قنات های ایران به صورت پاو وینت و دارای ع ونمودار

بررسی-وضعیت-چشمه-ها-و-قنات-های-ایران-به-صورت-پاو وینت-و-دارای-ع -ونموداربررسی وضعیت چشمه ها و قنات های ایران فایل

کلیاتی در مورد ضربه قوج بسیار کامل به صورت word

کلیاتی-در-مورد-ضربه-قوج-بسیار-کامل-به-صورت-wordکلیاتی در مورد ضربه قوج بسیار کامل فایل

بررسی رودخانه های ایران به صورت پاو وینت

بررسی-رودخانه-های-ایران-به-صورت-پاو وینتبررسی رودخانه های ایران به صورت پاو وینت فایل

کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی به صورت پاو وینت

کشاورزی-ارگانیک-و-امنیت-غذایی-به-صورت-پاو وینتکشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی به صورت پاو وینت فایل

پاو وینت بسیار کامل در مورد انرژی بادی همراه با انیمیشن

پاو وینت-بسیار-کامل-در-مورد-انرژی-بادی-همراه-با-انیمیشنپاو وینت بسیار کامل در مورد انرژی بادی فایل

تحقیق آداب فتوى و مفتى و مستفتى

تحقیق-آداب-فتوى-و-مفتى-و-مستفتىآداب فتوى و مفتى و مستفتى نوع فایل : word تعداد صفحات : 49 فایل

آموزش ساخت کلیپ آموزشی
آموزش ساخت کلیپ moovly ...
دریافت فایل
سولوشن و حل مشکل لایت و تصویر ال جی g3
سولوشن و حل مشکل لایت و تصویر lg g3 ...
دریافت فایل
ب.م.م و ک.م.م دو عدد
این سورس کد که به زبان جاوا است دو عدد را دریافت و ب.م.م و ک.م.م دو عدد را حساب میکنه ...
دریافت فایل
سورس جمع اعداد بزرگ
این سورس کد به زبان جاوا است که برای جمع اعداد بزرگ که تعداد ارقامش زیاد است به کار میرود ابتدا n مقدار اعداد را دریافت و سپس n اعداد را دریافت و جمع میکند ...
دریافت فایل
برنامه microsoft office 2007 , 2003
...
دریافت فایل
سولوشن و جامپ و حل مشکل میکروفن ال جی lg l80
سولوشن و حل مشکل میکروفن lg l80 ...
دریافت فایل
سلوشون و حل مشکل شارژ الکاتل one touch hero
سولوشن و حل مشکل شارژ الکاتل one touch hero  alcatel one touch hero ...
دریافت فایل
سلوشون و حل مشکل باطری الکاتل one touch hero
 سولوشن و حل مشکل کانکتور باطری الکاتل one touch hero  alcatel one touch hero ...
دریافت فایل
ید افزونه نمایش ع های اینستاگرام vina insta image show 2.0.0 برای جوملا 3
شما می توانید توسط  افزونه vina insta image show ع های اینستاگرام خود را در سایت جوملا نمایش دهید. و می توانید در سایت هایی که احتیاج به گالری است استفاده کنید. همزمان می توانید قسمت شبکه اجتماعی را فعال نگه دارید. افزونه vina insta image show شامل ویژگی هایی می باشد. از جمله : نمایش تصاویر از طریق وارد نام کاربری اکانت عمومی اینستاگرام ، لینک تصاویر ، فید ، و یا هشتگ ، باز شدن ...
دریافت فایل
افزونه منتقل اطلاعات از یک سایت به سایت دیگر vdata 2.2.1 برای جوملا 3_2.5
برای منتقل اطلاعات از یک سایت به سایت دیگر می توانید از افزونه بی نظیر vdata در سایت جوملا استفاده کنید. می توانید همه اطلاعات دیتابس خود از جمله : مطالب  , منو ها , مجموعه ها ,  کاربران , تگ ها و افزونه های جانبی را از یک سایت به سایت جدید دیگر انتقال دهید. و می توانید بکاپ از اطلاعات خود بگیرید، افزونه vdata دارای ویژگی های می باشد از جمله :  پشتیبانی از انواع دیت س است ...
دریافت فایل
مقاله نصب، راه اندازی و طراحی آسانسور
لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات :32 انواع آسانسورها به 2 نوع کششی و هیدرولیکی تقسیم می گردند که نوع کششی دارای کادر وزنه و تجهیزات جانبی می باشد هنگامی که ک ن و وزنه ی تعادل در مقابل هم قرار می گیرند باید با نصف ظرفیت بالانس شود. درها به دو نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می گردند. اتوماتیک : ...
دریافت فایل
استاندارد
...
دریافت فایل
تحقیق آماده مدیریت و برنامه ریزی
این تحقیق در ابتدا مدیریت و برنامه ریزی را تعریف میکند و سپس به بررسی استراتژی های مدیریت و برنامه ریزی می پردازد. فایل 23 صفحه ای با فرمت ورد در بخشی از مقدمه این تحقیق چنین میخوانید: ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزو ...
دریافت فایل
نفت صنعت توریسم
...
دریافت فایل
پاو وینت آموزش کاری
پاو وینت آموزش کاری  فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 13         پاو وینت آموزش کاری  ...
دریافت فایل
پاو وینت در مورد اتیسم
پاو وینت اتیسم فرمت فایل: پاو ونیت تعداد اسلاید: 52         • تعریف اتیسم اتیسم اختلالی است که رشد و گسترش مهارت های اجتماعی و ارتباطی فرد را مختل می کند. یعنی این تشخیص نشان دهنده  نوعی اختلال رشدی است که با نقص در رفتارهای ارتباطی و کلامی و وجود الگوهای غیر طبیعی در هر زمینه مشخص میشود. اغلب پیش از سه سالگی  علایم آن خود را نشان می دهد  و ع ...
دریافت فایل
پاو وینت در مورد بی مهره ها
پاو وینت در مورد بی مهره ها فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 21         بخشی از متن •جانوران به دو گروه مهره دار و بی مهره تقسیم می شود . •به جانورانی که اسکلت استخوانی دارند مهره دار و به جانورانی که اسکلت استخوانی دارند بی مهره می گویند. •اسکلت بدن بی مهره ها از ماده سختی تشکیل شده است که در سطح بدن آن ها قرار دارد . •بیش تر بی مهره ها در ...
دریافت فایل
پاو وینت در مورد اندام های حسی
پاو وینت در مورد اندام های حسی فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 12         — دیدن: بیشتر اطلاعاتی که ما از دنیای اطراف خود به دست  می آوریم از راه بینایی است. در داخل درونی  چشم ( ساختمان بینایی ما) سلول های عصبی ویژه  ای وجود دارد که در مقابل نور حساس هستند  پیامی که این سلول ها به مخ می فرستد باعث می  شود که نور، رنگ و شکل اشی ...
دریافت فایل
پاو وینت بررسی کتاب ریاضی دوم ابت (فصل اول)
پاو وینت بررسی کتاب ریاضی دوم  ابت (فصل اول) فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 31         • سبک های شناختی در آموزش درس ریاضی: 1- دست ورز : دانش آموزان با انجام فعالیت با دست، جواب صحیح را به دست می آورند. 2- تصویری : سوال روی تخته نوشته و حل می شود تا دانش آموزان ببینن د. 3- کلامی : تا دانش آموزان گوش نکنند، نمی توانند یاد بگیرند؛ لذا لازم ...
دریافت فایل
پاو وینت الگوسازی تفکرنظام دار
پاو وینت الگوسازی تفکرنظام  دار فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 6         پاو وینت الگوسازی تفکرنظام  دار ...
دریافت فایل
تحقیق در مورد تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح پی جی دی
بسم الله الرحمن الرحیم – فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش) –تعدادصفحه : 10 صفحه -   موضوع اصلی : تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح  pgd می تواند روی گیا تخم پیش از انتقال آن انجام شود . یک آزمایش شبیه اما کلی به نام هاپلوتپین قبل از لقاح صورت گرفت. fcsi یک توسعه اخیر مربوط به lrf است که اجازه می دهد اسپرم مستقیما به تخم منتقل شود . این وقتی استفاده می شود که اسپرم به سخت ...
دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...
فایل مدیریت آفات در کشاورزی پایدار -فایل-مدیریت-آفات-در-کشاورزی-پای
درخواست حذف اطلاعات
فایل مدیریت آفات در کشاورزی پایدار

 -فایل-مدیریت-آفات-در-کشاورزی-پایدار فایل 17 صفحه ای مدیریت آفات در کشاورزی پایدار فایل

روش های کنترل پایدار علف های هرز

 -روش-های-کنترل-پایدار-علف-های-هرز فایل 26 صفحه ای روش های کنترل پایدار علف های هرز فایل

خلاصه ی کتاب مدیریت ی پیشرفته ( فروزنده و نو نژاد ) + تست

خلاصه-ی-کتاب-مدیریت- ی-پیشرفته-(-فروزنده-و-نو -نژاد-)--تستمخصوص دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی فایل

فایل مسائل آب در ایران و استفاده از شیوه های نوین برای افزایش کارایی مصرف آب

 -فایل-مسائل-آب-در-ایران-و-استفاده-از-شیوه-های-نوین-برای-افزایش-کارایی-مصرف-آب پاو وینت 42 صفحه ای وضعیت و مسائل آب در ایران و توضیح انواع شیوه های آبیاری فایل

خلاصه ی کتاب قواعد فقه 1 ( محقق داماد ) + تست

خلاصه-ی-کتاب-قواعد-فقه-1-(- -محقق-داماد-)--تستمخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور فایل

دیکشنری اسپانیایی به فارسی

دیکشنری-اسپانیایی-به-فارسیدیکشنری پی دی اف اسپانیایی فارسی فایل

دیکشنری آلمانی به فارسی

دیکشنری-آلمانی-به-فارسیدیکشنری پی دی اف آلمانی فارسی فایل

دیکشنری ایتالیایی به فارسی

دیکشنری-ایتالیایی-به-فارسیدیکشنری پی دی اف ایتالیایی فارسی فایل

تحقیق نهضت های ان

تحقیق-نهضت-های- اننهضت های ان نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 فایل

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستید

پرسشنامه-فرهنگ-سازمانی-هافستیدپایایی و روایی داردمولفه داردمنبع داردتحلیل و تفسیر داردنمره گذاری مشخص شده است  فایل

تحقیق مبارزه علیه بز اری اطفال در اروپا

تحقیق-مبارزه-علیه-بز اری-اطفال-در-اروپامبارزه علیه بز اری اطفال در اروپا نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 فایل

تحقیق آبهای زیرزمینی حوزه بلغور

تحقیق-آبهای-زیرزمینی-حوزه-بلغورآبهای زیرزمینی حوزه بلغور نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 فایل

مقاله اقسام علوم ی و معرفی هر یک از آنها

مقاله-اقسام-علوم- ی-و-معرفی-هر-یک-از-آنهااقسام علوم ی و معرفی هر یک از آنها نوع فایل : word تعداد صفحات : 45 فایل

مقاله عد کیفری از دیدگاه حمور

مقاله-عد -کیفری-از-دیدگاه-حمور عد کیفری از دیدگاه حمور نوع فایل : word تعداد صفحات : 46 فایل

تحقیق روانشناسی تربیتی کودک

تحقیق-روانشناسی-تربیتی-کودکروانشناسی تربیتی کودک نوع فایل : word تعداد صفحات : 42 فایل

مقاله تأثیر سوء مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد معتاد

مقاله-تأثیر-سوء-مصرف-مواد-را-بر-اختلالات-روانی-در-افراد-معتادتأثیر سوء مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد معتاد نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 فایل

مقاله حق توسعه و جهانشمولی

مقاله-حق-توسعه-و-جهانشمولی-حقوق-بشرحق توسعه و جهانشمولی نوع فایل : word تعداد صفحات : 50 فایل

تحقیق جبـر و اختیار از دیدگـاه ابـن عـربــی

تحقیق-جبـر-و-اختیار-از-دیدگـاه-ابـن-عـربــیجبـر و اختیار از دیدگـاه ابـن عـربــی نوع فایل : word تعداد صفحات : 36 فایل

مقاله اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی

مقاله-اهمیت -پژوهشهای-حقوقی-تطبیقی -در-توسعه -و-تکامل -علوم-جزاییاهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی نوع فایل : word تعداد صفحات : 60 فایل

مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

مقاله-بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آموزان-به-شیوه-های-ارزشی -در-مدارس-راهنمایی-شهر-نیشابورنگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور نوع فایل : word تعداد صفحات : 27 فایل

پروژه دانشجویی بانک اطلاعات املاک به زبان ا س
پروژه دانشجویی بانک اطلاعات املاک به زبان ا س همراه با سورس - شامل بخشهای  ثبت مشخصات املاک ویلایی و اپارتمان و باغ و ویلا و زمین با مشخصات مورد نظر و جستجوهای مختلف و گزارش گیری و گالری تصاویر    ...
دریافت فایل
سورس تام سخنگو اکلیپس
در این قسمت از فروشگاه سورس تام سخنگو به قیمت استثنایی 5000 تومان را برای شما آماده کرده ایم ( این سورس برای اکلیپس میباشد . در این فایل آموزش سورس نیز قرار دارد) ...
دریافت فایل
فروشگاه بزرگ اندروید
ررط ...
دریافت فایل
سورس برنامه انواع بستنی
در این پست ویژه برای شما سورس برنامه ی انواع بستنی را قرار داده ایم که می توانید با کمی ویرایش برنامه های خود را بسازید و در فروشگاه ها قرار دهید ( این سورس برای بیسیک 4 اندروید می باشد)   تصاویر ...
دریافت فایل
ویترین
...
دریافت فایل
بهترین کانال های تلگرام/ کتاب بیشعوری
  سلام دوستان اگه دنبال یه کانالی میگردید که مطالب فان , فلسفی , آموزشی و سینمایی رو گردآوری کرده باشه کانال زیر رو از دست ندین  https://t.me/cinemafilmname https://t.me/cinemafilmname   با همراهی کانال ما همیشه در جمع دوستان و اقوام یک گام از نظر اطلاعات تاپ دنیا از بقیه جلوتر باشید!!! آموزش تکنیک های نویسندگی برترین انیمسن ها و های کوتاه جهان دیالوگ های ماندگار تاری ...
دریافت فایل
پاو وینت کامل در مورد زبان برنامه نویسی پرلperl
پاو وینت  کامل در مورد زبان برنامه نویسی پرلperl فهرست 43اسلاید nبخش اول : معرفی perl   nبخش دوم : آشنایی با برنامه نویسی perl  و واسط درگاه مشترک(cgi) vperl  کوته نوشتی از : •practical extraction and report language •(  یا pathologically eclectic rubbish lister  )   vperl توسط آقای larry wall  ساخته شده است که زبان شناس بوده اند نه متخص ...
دریافت فایل
پاو وینت درباره برنامه نویسی پاسکال
پاو وینت درباره برنامه نویسی پاسکال 20اسلاید عبارتهای ریاضی l عبارتهای شامل چند نوع داده: integer به همراه real x := 3 * y / 27 + 65; x := 3 * y div 27 + 65; x := 14 div (21 / 7);                    نادرست    l عبارت شامل چند عملگر y := a * sqr (x) + b * x + c; y := sin(x2) ...
دریافت فایل
پروژه جستجو در پایگاه داده با php
در این پروژه که با پایگاه داده mysql کار می کند یک ج شامل مشخصات کاربران مختلف وجودارد ،و شما می توانید با وارد نام ، نام خانوادگی و یا کد کاربری ، شخص مورد نظر را از پایگاه داده پیدا کنید، این پروژه می تواند نمونه خوبی برای ساخت قسمت جستجو برای سایت شما باشد . ...
دریافت فایل
نمایش کل اطلاعات پایگاه داده mysql
در این پروژه که با پایگاه داده mysql کار می کند یک ج شامل مشخصات کاربران مختلف وجودارد ،و شما می توانید با استفاده ازاین  پروژه ، تمام اطلاعات پایگاه داده را مشاهده کنید ...
دریافت فایل
پروژه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران وعملکرد دبیران. doc
              نوع فایل: word قابل ویرایش 61 صفحه   مقدمه: آدمی تنها آفریده ای است که محتاج تعلیم و تربیت است. انسان پس از تولد، برای برخورداری از حیات طیب و زندگی در یک جامعه ی و حرکت در مسیر الله، نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تربیت در هر نظام و سیستمی که باشد براساس هدفی است ومنظور از هدف، نقطه ای است که قصد وصول به آن را داریم. بنابراین وجود تعی ...
دریافت فایل
پاو وینت آموزش عکاسی پرتره
آموزش عکاسی پرتره: عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار می گیرد. در اینجا پرتره هایی را می ...
دریافت فایل
مقاله کامل درباره نظام اداری اقتصادی جنوب شرق آسیا
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   اقتصاد ، سیاست و تکنولوژی اطلاعات پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات جنوب شرق آسیا در سال 1997 با آشفتگی شدیدی مواجه شد . این سالی بود که پیشرفت معجزه آسای مالی آسیایی ها از مسیر خارج شد ، و مانند یک ما یچ بحران اقتصادی از یک کشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسیا حرکت نمود . ضعف در اقتصاد کره ، ژاپن ، و ت ...
دریافت فایل
مقاله کامل درباره میرزا کوچک خان 9 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9   میرزا کوچک خان یونس معروف به میرزا کوچک پسر میرزا بزرگ از مردم رشت و ن سرا در خانواده ای متوسط در روستای زیدخ از توابع فومنات تولد یافت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه حاجی حسن در صالح آباد رشت و مدرسه جامع گذرانید آنگاه به تهران آمد و در مدرسه محمودیه به تحصیل پرداخت اما از آنجا ...
دریافت فایل
مقاله کامل درباره نادرشاه افشار
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3   نادرشاه افشار     نادرشاه افشار، نسخهٔ اصلی در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت در شهر لندن نادرشاه افشار، رئیس ایل افشار و بنیانگذار دودمان افشاریه بود که یازده سال بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود. سلطنت نادر نادر شاه افشار در سال 1066ه.ش در ایل افشار در کبهان ایران به دنیا آمد. اَفشار ...
دریافت فایل
پاو وینت درباره مراحل رشد بادمجان
فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 10 اسلاید           نکات مهم در مراحل اولیه نشاءکاری: آبیاری منظم     مشکل ترک برداشتن خاک و قطع شدن ریشه در صورت خشک شدن خاک واکاری :  در سیستم نشاکاری و یا کشت مستقیم باید توجه داشت در اولین زمان ممکن باید اقدام به واکاری نمود تا بوته ها از سن ی ان برخوردار باشند. ( کشت 2-5 درصد در گلد ...
دریافت فایل
پاو وینت روش های آماری در پژوهش
روش های اماری برای تصمیم گیری های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد تقریبا هیچ تصمیم سازی نیست که در ان از اطلاعات اماری و تحلیل آماری استفاده نشود روش های آماری در تحقیق به طور وسیع کاربرد دارد شیوه ارائه اطلاعات اماری به صورت نمودارهای مناسب بسیار مهم میباشد به نحوی که بتوان از اطلاعات حاصله تفسیر مناسبی ارایه داد و تصمیم ها بر مبنای تحلیل منطقی اطلاعات باشد statistical population جامعه آم ...
دریافت فایل
پاو وینت statistics
what is statistics? a branch of mathematics that provides techniques to analyze whether or not your data is significant (meaningful) statistical applications are based on probability statements nothing is “proved” with statistics statistics are reported statistics report the probability that similar results would occur if you repeated the experiment statistics deals with numbers& ...
دریافت فایل
پاو وینت ز له
پاو وینت ز له با 26 اسلاید قابل ویرایش می باشد  موضوعات پاو وینت ز له: —مناطق ز له خیز جهان —ریشتر —برخی ازم ب ترین ز له های جهان توصیه های ایمنی قبل از وقوع ز له توصیه های ایم

مشاهده متن کامل ...
فروشگاه فایل محصولات ی - http://stufile.ir
درخواست حذف اطلاعات
نمونه پروپوزال ارشد تکنولوژی آموزشی

 -نمونه-پروپوزال-ارشد-تکنولوژی-آموزشیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد تکنولوژی آموزشی

نمونه-پروپوزال-ارشد-تکنولوژی-آموزشیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

 -پروپوزال-ارشد-رشته-روانشناسی-گرایش-صنعتی-و-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

پروپوزال-ارشد-رشته-روانشناسی-گرایش-صنعتی-و-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 -نمونه-پروپوزال-ارشد-رشته-علم-اطلاعات-و-دانش-شناسیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

نمونه-پروپوزال-ارشد-رشته-علم-اطلاعات-و-دانش-شناسیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی

 -پروپوزال-ارشد-روانشناسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

 -پرسشنامه-الگوهای-ارتباطی-زوجینفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

پرسشنامه-الگوهای-ارتباطی-زوجینفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه خلاقیت

 -پرسشنامه-خلاقیتفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه-خلاقیتفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سنجش تعصب

 -پرسشنامه-سنجش-تعصبفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سنجش تعصب

پرسشنامه-سنجش-تعصبفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

 -پرسشنامه-رفتارهای-پرخطرفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه-رفتارهای-پرخطرفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری

 -پرسشنامه-سیستم-های-بازداری-فعال-سازی-رفتاریفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری

پرسشنامه-سیستم-های-بازداری-فعال-سازی-رفتاریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کارآفرینی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کارآفرینی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو
بسم الله الرحمن الرحیم   آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو( ) 0تا100 آتوپلی مدیا استودیو در قالب آموزش هایی تصویری( ) با توجه به نیاز روز افزون جامعه ی بشری به علوم و تکنولوژی کامپیوتری، خصوصـاً پیشـرفت فرهنـگ سـاخت و تولید سی دی، برآن شدم تا با آموزش جامع تصویری نرم افـزار آتوپلی مدیا استودیو قـدمی در راه پیشـرفت دوسـتان بردارم. نرم افزار auto play media studio یکی از پیشرفته ...
دریافت فایل
پاو وینت درس 11 تاریخ پایه دهم- نظام اداری ایران باستان
نظام و اداری حکومتهای ایران باستان  درس دهم تاریخ پایه دهم به صورت پاو وینت تعداد اسلاید: 15 صفحات نمونه:  با آرزوی موفقیت روزافزون ...
دریافت فایل
کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب
george z. voyiadjis peter i. kattanmechanics ofcomposite materialswithmatlab 335 صفحه   ...
دریافت فایل
سورس کد ماشین حساب ی به صورت کامل
سورس ماشین حساب ی به زبان سی شا ...
دریافت فایل
قالب وردپرس فروشگاهی atom – قالب حرفه ای
  توجه:این قالب اپدیت اش در سایت قرار نمیگیره فقط یکی از نسخه هاش قرار میگیره قالب وردپرس فروشگاهی atom یک قالب حرفه ای و شکیل برای ایجاد فروشگاه حرفه ای در وردپرس می باشد ظاهر این قالب فروشگاهی وردپرس بسیار جذاب و شکیل می باشد که سبب کاربر پسند شدن فروشگاه اینترنتی شما می شود. اگر برای فروشگاه اینرنتی خود دنبال قالب فروشگاهی وردپرس هستید ما قالب atom وردپرس رو به عنوان یک قالب ویزه با امکان ...
دریافت فایل
آموزش برنامه نویسی برای دروپال به همراه مثال
دروپال سامانه مدیریت محتوایی آزاد و متن باز به زبان پی اچ پی است که برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر وب و ایجاد بلاگ است که تحت مجوز جی پی ال منتشر شده است. از این برنامه برای مدیریت محتوای بیش از ۱ درصد از صفحات وب استفاده شده است. از این سیستم مدیریت محتوا از وبلاگ های شخصی تا شرکت های تجاری، و حتی ت ها نیز استفاده شده است. وبگاه ک ...
دریافت فایل
مقاله در مورد طراحی صفحات وب
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 28   مقدمه موضوع طراحی صفحات وب را با یک نمونه پی می گیریم.از آنجائیکه متن این مقاله برای آموزش طراحی یک صفحة وب کامل است از این رو ما این مبحث را با اصول طراحی وب سایت برای یک کتابخانه بطور نمونه شروع می کنیم. در جهان امروز و در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، باید بپذیریم که هر سازمان و مؤسس ...
دریافت فایل
کتاب آموزش نرم افزار flash
کتاب آموزش نرم افزار flash : ( نسخه یpdf ) ماکرومدیا یا فلش یکی از بهترین نرم افزار هایی است که شما میتوانید جهت افزودن افکت های مخصوص و انیمیشن های کامپیوتری به وب سایت از آن استفاده کنید. در این کتاب سعی شده تمامی نکات باذکر مثال و انیمیشن برای شما ارائه گردد.امید است که این منبع برای استفاده شما عزیزان مفید واقع شود. ضمناً : سیستم شما باید دارای مشخصات سخت افزاری زیر باشد ـ حداقل سیستم مورد ...
دریافت فایل
کتاب آموزش dream weaver
کتاب آموزش dream weaver : ( نسخه ی pdf) دراین کتاب آموزشی تمامیِ مباحث زیر به صورت تصویری وبه طور کامل توضیح داده شده در پایان هر فصل خودآزمایی و تحقیق وجود دارد که از مهارت خود مطلع میشوید. سرفصل های کتاب. فصل۱: آشنایی با dream weaver . ایجاد یک سایت وب جدید فصل۲: طراحی یک صفحه وب فصل۳: استفاده از تصاویر و فوق پیوند در صفحات وب فصل۴: استفاده از ج فریم برای طرح بندی صفحات وب فصل۵: آشنایی ...
دریافت فایل
مقاله کامل زندگی نامه ارسن وِ
ارسن وِ در سال 1939، سالی که فرانسه به نازی ها درآمد و اروپا در گرداب جنگ فروافتاد، یک کارگران جوان یی ی ساخت که ماهیت سینما را دگرگون کرد. اُرسُن وِ 6 مارس 1915، در کنوشاویسکانسین، در خانواده ای موفق و خوش فکر که هنر و تکنولوژی در آن موروثی بود متولد شد. پدرش، ریچارد هدو ، مخترع، صنعتگر و هتلدار بود؛ مادرش، بئاترین آیوزو ، پیانیستی خوشنام بود. از همان زمان طف ...
دریافت فایل
پروپوزال رشته روانشناسی بررسی تمایل معلمان به تغییر مقطع از ابت به متوسطه در شهرستان قوچان
پروپوزال رشته روانشناسی بررسی  تمایل معلمان  به تغییر مقطع از  ابت به  متوسطه در شهرستان قوچان بافرمت ورد وقابل ویرایش در26صفحه   مقدمه معلم در مکتب مقدس از پایگاه و موقعیت والایی برخوردار است به طوری که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده است انما بعثت معلماً به همین سبب توجه به معلمان یک جامعه، یعنی توجه به مقام بشری و توجه به سرچشمه خوبی ها , اگر عزت نفس م ...
دریافت فایل
مختصری از بیوگرافی استانلی کوبریک کارگردان سینما
استانلی، کوبریک استانلی کوبریک در 26 جولای 1928 در نیویورک متولد شد. در « کالج سیتی » نیویورک تحصیل کرد. 1947 با توبا متز ازدواج کرد ( 1952 از هم جدا شدند )؛ 1952 با روت سوبتکای نده ازدواج کرد؛ فرزند: کاترین؛ سال 1985 با کریستین هارلن ازدواج کرد؛ فرزندان : آنیاو ویوین. 1964 برای مجله ای « لوک » در نیویورک عکاسی می کرد. 1950 اولین ش را ساخت و عکاسی ...
دریافت فایل
نوآوری دانش در مدیریت
لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه :18 فهرست مطالب : مقدمه ترکیب مدیریت دانش و نوآوری اهمیت دانش مهارت مدیریت دانش تکامل نوآوری دانش داراییهای دانش چیست؟ عناصر تشکیل دهنده نوآوری دانش چیست­؟ مدیریت استراتژیک نوآوری دانش اصول دانش مدار درک سیستم ارزش نوآوری صورتبندی یا تنظیم استراتژی دانش گروهی توسعه شبکه دانش استراتژیک ...
دریافت فایل
تحقیق کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی
مقدمه : در این تحقیق کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی معرفی می شود در ابتدا شرح حال و زندگی نامة وی از دوران کودکی تا پایان زندگی گرانبهایش جمع آوری شده و تحقیقات و تألیفات ایشان در حوزة علوم دینی و شاگردانی که در این عرصة مقدس پرورش داده اند ، گرد آوری شده است پس کتاب به صورت ظاهری معرفی شده  و بعد از آن ، فهرست کلی ازکتاب بیان شده و به دنبال آن به صورت اج ...
دریافت فایل
تحقیق امار بررسی ترس دانش آموز
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   چکیده: در این تحقیق به تعریف ترس و عملکرد خودم در مورد دانش آموزی که در امتحان ترس داشت ورا ارهایی که برای درمان این دانش آموز انجام دادم اشاره خواهم داشت. نگرانی وترس لازمۀ ادامه حیات و تضمین کننده سعی وتلاش انسانهاست. اما هنگامی که آنقدر شدت می یابدکه منجر به کاهش عملکرد فرد می شود به عنوان یک ...
دریافت فایل
تحقیق امار مقدمه
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   مقدمه: یک چکش را در نظر بگیرید. چکش به منظور ضربه زدن به میخ طراحی شده است. این کاری است که چکش به منظور انجام آن خلق شده است. حالا تصور کنید که از چکش هرگز استفاده نشود، و آن را در جعبة ابزار بگذارند. برای چکش اهمیتی ندارد. حال همین چکش را با روح و حس آگاهی تصور کنید. روزها پشت سر هم میگذرند و چکش ...
دریافت فایل
تحقیق امار بررسی بین عزت نفس
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   موضوع:طرح عنوان: بررسی رابطه بین میزان عزت نفس فراگیران و وضعیت خانوادگی آنها و در دانش آموزان پایه پنجم ابت ناحیه 6 مشهد محقق:زهرا خزاعی چکیده بیان مسئله: فرایندهای شناختی ، احساسات ، انگیزه ها،برقراری روابط فنی م ن، شیوه زندگی، تصمیم گیریها و انتخابهای ما قویا" متأثر از چگونگی احساس خود ارز ...
دریافت فایل
تحقیق امار بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای تی در شهرستان ایذه
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای تی در شهرستان ایذه ریاضیات کلید دروازه علوم است.غفلت از ریاضیات به همه دانشها لطمه می زند «راجر بیکن» چکیده پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است. و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آ ...
مشاهده متن کامل ...
تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی و خودکنترلی -تحقیق-و-پیشینه-تح
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی و خودکنترلی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سازگاری-اجتماعی-و-خودکنترلیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی و خودکنترلی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سازگاری-اجتماعی-و-خودکنترلیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بهره وری نیروی انسانی و خلاقیت سازمانی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بهره-وری-نیروی-انسانی-و-خلاقیت-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق خلاقیت و انگیزه پیشرفت

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-خلاقیت-و-انگیزه-پیشرفتفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق خلاقیت و انگیزه پیشرفت

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-خلاقیت-و-انگیزه-پیشرفتفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق - جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق--جامعه-پذیری-سازمانی-و-تعهد-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق - جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق--جامعه-پذیری-سازمانی-و-تعهد-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد فساد و سلامت

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-فساد-و-سلامتفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد فساد و سلامت

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-فساد-و-سلامتفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد ساختار سرمایه و نقدشوندگی

تحقیق-و -پیشینه-تحقیق-در-مورد-ساختار-سرمایه-و-نقدشوندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد ساختار سرمایه و نقدشوندگی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-ساختار-سرمایه-و-نقدشوندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد سرمایه فکــری و عملکرد

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-سرمایه-فکــری-و-عملکردفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد سرمایه فکــری و عملکرد

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-در-مورد-سرمایه-فکــری-و-عملکردفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-هوش-سازمانی-و-رفتار-شهروندی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-هوش-سازمانی-و-رفتار-شهروندی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

 -پرسشنامه-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبریفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری

پرسشنامه-هوش-هیجانی-گریوز-و-برادبریفرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه چند وجهی مسائل

 -پرسشنامه-چند-وجهی-مسائل- فرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه چند وجهی مسائل

پرسشنامه-چند-وجهی-مسائل- فرمت word قابل ویرایش فایل

پرسشنامه رضایت شویی اینریچ

پرسشنامه-رضایت- شویی-اینریچفرمت word قابل ویرایش فایل

سورس کتاب داستان افلاین (ایکلیپس)
بااستفاده از این سورس شما می توانید یک کتاب کاملا حرفه ای را برای کاربران خود ایجاد نمایید   سورس شامل سورس کد اندروید نوشته شده در ایکلیپس کتابخانه های مورد نیاز فایل راهنمای ایجاد تغییرات در سورس جهت ویرایش و انتشار سورس           اطلاعات تکمیلی به زودی... ...
دریافت فایل
پروژه دانشجویی برنامه کنترل و مدیریت انبار یک شرکت
این پروژه برنامه ای حرفه ای با ظاهر گرافیکی،منوها و امکانات بسیار پیشرفته ساخته شده و تمامی کدهای آن قابل ویرایش است و به زبان برنامه نویسی سی شا می باشد. نرم افزار مورد نیاز برای اجرای آن سی شا است. ...
دریافت فایل
برنامه snake
...
دریافت فایل
پروژه سوکوبان(sokoban)
...
دریافت فایل
برنامه maze
...
دریافت فایل
برنامه به زبان سی تشخیص عدد کامل
عنوان برنامه ای بنویسید که نشان دهد عدد کامل است یا خیر-به زبان سی پلاس پلاسرشته  تعداد اسلاید 15 فرمت pptx(پاو وینت)قیمت(تومان) 5000 ید و  موضوع:برنامه تشخیص کامل بودن یا نبودن یک عدد-به زبان سی پلاس پلاساین پاو وینت شامل 15 اسلاید در موضوع تشخیص کامل بودن یا نبودن یک عدد-به زبان سی پلاس پلاس می باشد.در این پاو وینت داوطلب از تمامی مراحل برنامه نویسی اش در نرم افزار c++ بر ...
دریافت فایل
مجموعه ای نایاب افزونه های پولی ووکامرس
مجموعه ای بسیار بی نظیر و کم یاب از افزونه های پولی برای فروشگاه ساز ووکامرس آماده کرده ایم که امیدوارم از ان لذت ببرید در ادامه می توانید لیست این مجموعه بسیار کاربردی را مشاهده کنید لیست افزونه های ووکامرس : email cart for woocommerce ایمیل سبد ید ووکامرسsocial ons for woocommerce v1.5 دکمه های اجتماعی برای ووکامرسwoocommerce a nced notifications سیستم آگهی پیشرفته ووکامرسwoocomme ...
دریافت فایل
اقدام پژوهی در مورد مد گرایی و تهاجم فرهنگی بیگانه بین دانش .
اقدام پژوهی چگونه توانستم   مد گرایی و تهاجم فرهنگی بیگانه را از بین دانش آموزانم از بین برده و باور های دینی را در آن ها بارور سازم؟ قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 24     &n ...
دریافت فایل
فایل اقدام پژوهی با نشاط کلاس درس ..
اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟ قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات :24         چکیده مدرسه زندگی به عنوان سازمان ...
دریافت فایل
فایل اقدام پژوهی با نشاط کلاس درس ..
اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟ قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات :24         چکیده مدرسه زندگی به عنوان سازمان ...
دریافت فایل
تحقیق درباره جعل در اسناد رسمی و مجازات آن
تعداد صفحات:13 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک پایین صفحه       جعل در اسناد رسمی دانستنی هایی درباره جعل اسناد و مجازات آن آگاهی ­بخشی به خوانندگان محترم کیهان در زمینه­ های مختلف اجتماعی از جمله مسائل حقوقی همواره مدنظر ما بوده است. به همین منظور و به مناسبت هفته قوه قضائیه که پشت­ سر گذاشتیم، یادداشت پیش ­رو که در رابطه ...
دریافت فایل
تحقیق درباره جبر و اختیار
تعداد صفحات:12 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک پایین صفحه       جبر و اختیار از مهمترین، قدیمی ترین و حساس ترین مباحث فلسفه و کلام است. بحث "جبر و اختیار" از مباحث بسیار عمیق و دقیقی است که از دیرباز ذهن و زبان و قلب و روان انسان ها و به ویژه خِردورزان را به خود مشغول ساخته است. این مبحث در میان گروه های مسلمانان نیز دارای جایگاه پراهمیتی است. هر یک از این گروه ...
دریافت فایل
مدیریت زنجیره تأمین
چکیده امروزه عرصه تولید وخدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تامین مواجه است. در این بین اهمیت جریان مواد در زنجیره تامین از میان جریان های سه گانه مالی واطلاعاتی و مواد حائز توجه می باشد .در غالب واحدهای تولیدی ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامین، تولید و توزیع استفاده می شود.در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای‏ محیطهای جدید تولیدی و ...
دریافت فایل
علل گسترش فیزیکی شهر ها بعد از انقلاب
در این پژوهش برآنیم تا علل گسترش فیزیکی شهر ها بعد از انقلاب را بررسی کنیم که به این منظور عوامل اصلی این گسترش از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل و نقش ت ها و طرق ارتباطی و تأثیر آن ها بر گسترش فیزیکی شهر ها بعد از انقلاب در حد امکان بررسی شده و فرضیه هایی بر اساس این عوامل تدوین و تبیین شده و با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحق ...
دریافت فایل
پاو وینت درباره سایر رده ها:حقوق
فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۱ صفحه بخشی از اسلایدها: معرفی رده: فرانمای رده k آ ین فرانمای رده بندی کتابخانه کنگره است که گسترش یافت . رده k از رده های فرعی زیر تشکیل شده است ج ها: ج ها     در رده k، برای تقسیمات فرعی بیشتر و تنظیم فرعی اشکال متفاوت موادی که درباره یک موضوع وجود دارد، به نحو گسترده ای از ج های تقسیمات موضوعی و شکلی استفاده می شو ...
دریافت فایل
کاربرد نانو تکنولوژی در وزارت دفاع
هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع است. بدین منظور ابعاد مختلف نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرد.   نانو تکنولوژی در صنایع دفاعی کاربرد های بسیاری دارد از جمله تسلیحات اتمی و غیر اتمی، سنگر های مقاوم، زره های بسیار مقاوم برای نیرو ها، تجهیزات و ادوات و... . بدین منظور از روش کتابخانه ای و به تبع آن بررسی اسناد و مدارک و مقالات و کتاب ها و ... پرداخت ...
دریافت فایل
کاربرد مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره و صنعت
علم لقمه برگرفتن از سفره طبیعت است . و ریاضی زاییده احتیاج و درآغازمبتنی بر تجربه. ریاضیات انعکاس دنیای واقعی در ذهن ماست. به عقیده بعضی ها ریاضیات زیباترین زبان برای توصیف طبیعت و روابط بین پدیده های طبیعی است. سیلوستر می گوید:"ریاضیات ،مطالعه شباهتها در تفاوتها و مطالعه تفاوتها درشباهتهاست."  (ارزنده نیا، 1387: 7) علت اساسی موفقیت ریاضیدانان در آف علمی به این زیبایی ک ...
دریافت فایل
پاو وینت شیمی معدنی 2 محمد حکیمی- 405 اسلاید
                فصل 1       مقدمه فصل 2       نامگذاری کمپل های ف ی فصل 3       نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون(i) فصل 4       نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون(ii) فصل 5       خصوصیات طی ...
دریافت فایل
اصول ساخت مخازن تحت فشار
چکیده در این مقال به بررسی اصول ساخت مخازن تحت فشار مورداستفاده در صنایع نفت و پتروشیمی پرداخته شده است. به این منظور از اسناد و کتب و مقالات و سایر اسناد مکتوب استفاده شده است به ت

مشاهده متن کامل ...
جریان در کانال های باز جریان-در-کانال-های-بازفصل 7هیدرولیک فایل آنالیز اب
درخواست حذف اطلاعات
جریان در کانال های باز

جریان-در-کانال-های-بازفصل 7هیدرولیک فایل

آنالیز ابعادی و تشابه هیدرولیکی

آنالیز-ابعادی-و-تشابه-هیدرولیکیفصل 6هیدرولیک فایل

محاسبه افت در لوله ها

محاسبه-افت-در-لوله-هافصل 5هیدرولیک فایل

جریان عبوری از لوله ها

جریان-عبوری-از-لوله-هافصل 4هیدرولیک فایل

جریان سیال -مفاهیم ومعادلات اصلی

جریان-سیال-مفاهیم-ومعادلات-اصلیفصل 3هیدرولیک فایل

استاتیک سیالات

استاتیک-سیالاتفصل 2هیدرولیک فایل

خواص سیالات

خواص-سیالاتفصل 1 هیدرولیک فایل

دریچه

دریچهآزمایشگاه هیدرولیک فایل

جریان از روی سرریزها

جریان-از-روی-سرریزهاآزمایشگاه هیدرولیک فایل

ونتوری فلوم

ونتوری-فلومآزمایشگاه هیدرولیک فایل

تخلیه از روی سرریزها

تخلیه-از-روی-سرریزهاآزمایشگاه هیدرولیک فایل

وسایل اندازه گیری شدت جریان

وسایل-اندازه-گیری-شدت-جریانآزمایشگاه هیدرولیک فایل

بدست آوردن ضرایب روزنه

بدست-آوردن-ضرایب-روزنهآزمایشگاه هیدرولیک فایل

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه-مکانیک-سیالاتمجموعه آزمایشات مکانیک سیالات صنعت شریف فایل

بررسی نوع حرکت سیال و به دست آوردن عدد رینولدز

بررسی-نوع-حرکت-سیال-و-به-دست-آوردن-عدد-رینولدزآزمایشگاه هیدرولیک فایل

اندازه گیری ضریب افت در اتصالات

اندازه-گیری-ضریب-افت-در-اتصالات فایل

تعیین آزمایشی تلفات در لوله های با قطر کوچک

تعیین-آزمایشی-تلفات-در-لوله-های-با-قطر-کوچک فایل

آزمایش ونتوری

آزمایش-ونتوریدستگاه برنولی که با استفاده ازآن میتوان ارتفاع معادل سرعت ، ارتفاع معادل فشار را به وسیله آن محاسبه کرد در واقع روش انجام آزمایش با قرائت ارتفاع معادل فشار و سپس با قراردادن لوله پیتو در مقابل لوله های پیزومتر ارتفاع معادل فشار بعلاوه ارتفاع معادل سرعت را نشان می دهد و در ح کلی با استفاده از دستگ فایل

فایل مایکوریزا و کشاورزی پایدار

 -فایل-مایکوریزا-و-کشاورزی-پایدار فایل 27صفحه ای مایکوریزا و کشاورزی پایدار فایل

عملیات شخم حفاظتی و کشاورزی پایدار

 -عملیات-شخم-حفاظتی-و-کشاورزی-پایدار فایل 4 صفحه ای شخم حفاظتی و کشاورزی پایدار فایل

سورس کتاب متریال در b4a
  با سلام خدمت دوستان گرامی , خب دوستان اینبار براتون سورس یک کتاب با طراحی متریال دیزاین رو قرار دادیم که می تونید اون رو با کمترین قیمت ممکن یعنی فقط و فقط 5000 تومان یداری کنیدش و ازش لذت ببرید لازم به ذکر هستش که سورس از لحاظ ساختار بسیار روان هستش و روی اندروید های 2 به بالا احرا میشه و نیازی به هیچ کتابخونه اضافی نیست و از کتابخونه های پیشفرض خود بیسیک فور اندروید استفاده شده و می تون ...
دریافت فایل
آبیاری هوشمند
در این پروژه با کمک چند موتور و میکروکنترلر عمل آبیاری به صورت هوشمند انجام شده است. ...
دریافت فایل
برنامه نویسی میکرو
فارسی نوشتن بر روی lcd کاراکتری با کمک atmega32 ...
دریافت فایل
c++ & c
بیش از 70 نمونه کد و برنامه برای آشنایی با برنامه نویسی به زبان c و ++ c ...
دریافت فایل
پروژه پاو وینت هوش
پروژه پاو وینت هوش در277 اسلاید       فصل اول هوش  چیست؟ مبانی هوش تاریخچه هوش فصل دوم عامل خواص محیطهای وظیفه برنامه های عامل فصل سوم عاملهای حل مسئله مسئله اندازه گیری کارایی حل مسئله جستجوی ناآگاهانه اجتناب از ح های تکراری جستجو با اطلاعات ناقص فصل چهارم متدهای جست و جوی آگاهانه یادگیری برای جست و جوی بهتر ...
دریافت فایل
آموزش ساخت وبلاگ به راحتی
آموزش ساخت وبلاگ به راحتی آب خوردن رو با این کتاب یاد بگیرید ...
دریافت فایل
معرفی سایت زنبیل
امروزه در ایران مدتی است که ید و فروش اینترنتی باب شده است.فروشگاههای اینترنتی به کاربران کالاها یا خدماتی را ارائه میدهد،فروشگاه اینترنتی زنبیل یکی از این فروشگاههای اینترنتی است که کالاهای فیزیکی را به مشتریان ارائه میدهد.در این مطلب قصد داریم فروشگاه زنبیل را بر اساس میزان بازدید ، خلاقیت و نوآوری، تجربه کاربری،نحوه بازاری ،تجربه ید و...  مورد بررسی قرار دهیم. ...
دریافت فایل
مزایا و معایب وردپرس
وردپرس با نام عشقی به نام وردپرس (love that name, it wordpress) مشهور است. چه برای توسعه دهندگان و چه برای اغلب کاربران. ما در اینجا قصد داریم که کمی این عشق را از ابعاد دیگری نیز مورد بررسی قرار دهیم، زیرا ایمان داریم که زیباترین و خوشبوترین گل های جهان، گل هایی هستند که زشت ترین و خطرناک ترین خارها را دارند اما ما دوست شان داریم. در این راستا، هیلگا مورنو (helga mor ...
دریافت فایل
آموزش جامع طراحی سایت مقدماتی تا پیشرفته
آموزش طراحی سایت از۰ تا ۱۰۰ : هر آنچه که برای طراحی یک سایت زیبا و کامل احتیاج دارید در این آموزش به طور کامل  وواضح بیان شده است امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ...
دریافت فایل
بهترین کانال های تلگرام/ کتاب بیشعوری
  سلام دوستان اگه دنبال یه کانالی میگردید که مطالب فان , فلسفی , آموزشی و سینمایی رو گردآوری کرده باشه کانال زیر رو از دست ندین  https://t.me/cinemafilmname https://t.me/cinemafilmname   با همراهی کانال ما همیشه در جمع دوستان و اقوام یک گام از نظر اطلاعات تاپ دنیا از بقیه جلوتر باشید!!! آموزش تکنیک های نویسندگی برترین انیمسن ها و های کوتاه جهان دیالوگ های ماندگار تاری ...
دریافت فایل
مقاله کارشناسی ارشد مدیریت بازاری با عنوان تأثیراطمینان سازمانی بر موفقیت در ب و کار
مقاله کارشناسی ارشد مدیریت بازاری با عنوان تأثیراطمینان سازمانی بر موفقیت در ب و کار
حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمانها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می گیرند و احتمال موفقیتشـــــان بیشتر می شود. «گارتنر»، اطمینان ساز ...
دریافت فایل
تحقیق در مورد داستان نویسی
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 39   مقدمه اما شاید هیچ نتواند به سؤال چگونه می توان داستان نویس  موفقی  شد، پاسخ کاملی بدهد. زیرا همه  کم و بیش با این حقیقت کنار امده اند که نویسندگی اموختنی نیست. ولی مأیوس نشوید. اگر استعداد نویسندگی در خود سراغ  دارید می توانید و باید، راه و روش بهتر نوشتن را نیز بیاموز ...
دریافت فایل
پروپوزال رشته مدیریت با عنوان بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان
پروپوزال رشته مدیریت با عنوان بررسی موانع اجرای استراتژی  در سازمان  سازمانها از شالوده های اصلی اجتماع کنونی بوده و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی سازمانهاست. مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. امروزه برای پژوهشگران و مدیران، مباحث استراتژی و مدیریت استراتژیک از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخوردا ...
دریافت فایل
مقاله در مورد داستانهایی از مثنوی
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 32   در این داستان مرد سمبل عقل و زن سمبل نفس است : کثرت القائات باعث میشود که انسان درگیر نفس بشود .   جهان ذهنی، جهان نفی است. تو به دنبال آن جهان معنوی باش.نفس و صورت های ذهنی و "من" را قربانی کن و در تبع آن ، جان چون دریای شیرین را ب ! منظور جهان فیزیکی نیست، جهانی است که از نظر ...
دریافت فایل
مقاله در مورد چهارشنبه سوری
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 15   مقدمه چهارشنبه سوری نام جشنی باستانی و برگرفته از آیین زرتشتی است که ایرانیان در آ ین شب چهارشنبه( شب) هر سال، آن را با روشن آتش و پ از روی آن، برگزار می کنند. در این شب رسم است که آتش روشن کنند و از روی آن بپرند و در زمان پ بخوانند: «زردی من از تو، سرخی ...
دریافت فایل
فایل ویدئویی آشنایی با خازن
ویدئوی "آشنایی با خازن". در این ویدئو با خازن و کاربردهای آن آشنا می شوید. یاد می گیرید خازن را چگونه باردار می کنند و فرآیند باردار شدن چگونه است.در پایان مفهوم مفهوم ظرفیت خازن را معرفی کرده و از آن مثال حل می کند.زمان آموزش: 18 دقیقهعناوین:- خازن-کاربرد خازن- ساختمان خازن- ظرفیت خازن- خازن تخت-باردار خازن ...
دریافت فایل
پاو وینت درباره شیمی آلی و عطرها
فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید             دید کلی عطرها موادی هستند که انسان ها برای اینکه خوش بو باشند و در نزد دیگران مقبول ، از آنها استفاده می کنند. عطرهایی که از مواد طبیعی بدست می آیند، مانند مشک آهوی ختن ، اندکند. اغلب این مواد ، از مواد شیمیایی و بصورت سنتزی تولید می شوند. با ساختار عطرها آشنا می ...
دریافت فایل
پاو وینت خلاصه شیمی فیزیک 1 اتکینز- 246 اسلاید
                فصل اول گازها و  تئوری مولکولی   فصل دوم ترمودینامیک   فصل سوم ترمو شیمی   فصل چهارم اصل دوم و سوم ترمودینامیک   فصل پنجم معادلات اساسی در ترمودینامیک و کار- انرژی گیبس، انرژی هلمولتز و تعادل   فصل ششم تعادلات شیمیائی و  قانون جابجاشدن  تعادل     ...
دریافت فایل
پاو وینت درباره مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدف
فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 43 اسلاید             بهینه سازی توابع مختلف و گاه متضاد به طور همزمان ترکیب مقادیر توابع هدف مختلف و به دست آوردن یک مقدار برازندگی (fitness)  مسئله به یک تابع تک هدفی تبدیل می شود. بدست آوردن جواب هایی که حداکثر تعداد توابع هدف را بهینه کند  مجموعه جواب بهینه ی پارتو (pareto optimal set) . م ...
دریافت فایل
تحقیق تعلیم و تربیت فرزندان تحقیق-تعلیم-و-تربیت-فرزندانتعلیم و تربیت فرزندان نوع
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق تعلیم و تربیت فرزندان

تحقیق-تعلیم-و-تربیت-فرزندانتعلیم و تربیت فرزندان نوع فایل : word تعداد صفحات : 50 فایل

خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 ( منوچهر طباطبایی موتمنی ) + تست

خلاصه-ی-کتاب-حقوق-اداری-2-(-منوچهر-طباطبایی-موتمنی-)--تستمخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور 1223035 فایل

پروژه و تحقیق-معماری مجتمع های مس ی- در 40 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-معماری-مجتمع-های-مس ی-در-40-صفحه-docxاین تحقیق در مورد معماری مجتمع های مس ی در 40 صفحه در قالب ورد می باشد. فایل

مقاله مبانى فلسفى

مقاله-مبانى-فلسفى-حقوق-بشرمبانى فلسفى نوع فایل : word تعداد صفحات : 56 فایل

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی-قاعده-منع-تعقیب-مجدد-در-حقوق-جزای-بین-الملل-و-حقوق-جوامع-اروپابررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا فرمت فایل: word تعدادصفحات:48 فایل

مقاله آموزش asp

مقاله-آموزش-aspآموزش asp فرمت فایل: word تعداد صفحات: 56 فایل

پروژه و تحقیق-مراحل ساخت یک ساختمان ف ی- در 125صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-مراحل-ساخت-یک-ساختمان-ف ی-در-125صفحه-docxاین پروژه در مورد مراحل ساخت یک ساختمان ف ی در قالب ورد و در 125 صفحه می باشد. فایل

پروژه و تحقیق-الکترونیک چیست- در 30 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-الکترونیک-چیست-در-30-صفحه-docxاین تحقیق در مورد الکترونیک می باشد در 30 صفحه در قالب ورد می باشد. فایل

پروژه و تحقیق-جهاد سازندگی و وظایف آن- در 40 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-جهاد-سازندگی-و-وظایف-آن-در-40-صفحه-docxاین تحقیق در مورد جهاد سازندگی و وظایف آن در 40 صفحه و در قالب ورد می باشد. فایل

مقاله جایگاه علم و دین

مقاله-جایگاه-علم-و-دینجایگاه علم و دین نوع فایل : word تعداد صفحات : 24 فایل

تحقیق توارث مسلمان و کافر

تحقیق-توارث-مسلمان-و-کافرتوارث مسلمان و کافر نوع فایل : word تعداد صفحات : 52 فایل

تحقیق بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

تحقیق-بحران-سیاستهای-جنائی-کشورهای-غربیبحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی نوع فایل : word تعداد صفحات : 53 فایل

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

مقاله-بررسی-قانون-ضد-تروریسم-انگلستانبررسی قانون ضد تروریسم انگلستان نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 فایل

آموزش صفر تا صد سیستم اطلاعات جغرافیایی gis

آموزش-صفر-تا-صد-سیستم-اطلاعات-جغرافیایی-gis173 اسلاید کامل با تصاویر مرتبط به اموزش این نرم افزار فایل

پاو وینت-تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی- در 110 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-تعریف-ارتباط-ارتباطات-سازمانی-و-رفتار-سازمانی-در-110-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی در 110 اسلاید می باشد. فایل

تحقیق آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

تحقیق-آمد-و-شد-با-جهانگرد-غیر-مسلمانآمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان نوع فایل : word تعداد صفحات : 49 فایل

پاو وینت-ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی - در 65 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-ارتباطات-سازمانی-و-رفتار-سازمانی-در-مدیریت-سازمانی--در-65-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی در 65 اسلاید می باشد. فایل

پاو وینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-اصول-بتن-ریزی-زیر-آب-در-50-اسلاید-powerpoin-pptاین فایل درمورد اصول بتن ریزی زیر آب در قالب پاو وینت در 50 اسلاید می باشد. فایل

پاو وینت-دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها- در 35 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-دیوارهای-پیش-ساخته-و-ساختار-آنها-در-35-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها در 35 اسلاید می باشد. فایل

تحقیق حرکت پرت و بیومکانیک تنیس

تحقیق-حرکت-پرت -و-بیومکانیک-تنیسحرکت پرت و بیومکانیک تنیس نوع فایل : word تعداد صفحات : 14 فایل

بازی دوز
سورس هایه بازی دوز در #c ...
دریافت فایل
سورس کد پروژه شبیه سازی صف بیمارستان مربوط به درس شبیه سازی با چندنخی به زبان سی شا
کد برنامه نویسی شبیه سازی queue بیمارستان (شبیه سازی سیستم های صفی )   موضوع پروژه: سورس کد برنامه نحوه سرویس دهی به مراجعه کنندگان بیمارستانی با استفاده از تئوری صف و شبیه سازی و زبان برنامه نویسی سی شا  مسیر ی داخل شهری و بین شهری. زبان برنامه نویسی: سی شا csharp (c#) محیط برنامه نویسی: ویژوال استودیو  ( visual studio ) ویژال استودیو 2012 توضیحات : تشک ...
دریافت فایل
سورس کد برنامه آیینه
سورس کد برنامه طراحی ع آینه نرم افزاری جهت ساخت تصاویری آینه ای در گوشی های اندروید می باشد. با استفاده از این برنامه می توانید از ع های معمولی خود، تصاویری که به صورت آینه وار هستند ایجاد کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید تصویر خود را به صورت 180 درجه بچرخانید و یک تصویر اینه ای زیبا ایجاد کنید. به این ترتیب شما شاهد یک تصویر بسیار جذاب خواهید بود که در ان دو تصویر نسبتا مشابه با ...
دریافت فایل
حل معادله ی دیفرانسل با روش رانگ کوتا و حرکت پرت
معادلات دیفرانسیل را به روش رانگ کوتای مرتبه ی دو و چهار نوشته شده.حرکت پرت با نتایج ان با اعمال شرایط اولیه مناسب حل شده است پس از اجرا می توان نتایج را مشاهده کرد ...
دریافت فایل
حل معادله ی وان در پل معادله ی دیفرانسیل مرتبه ی دو اماده
حل معادله ی غیر خطی ون در پل در متلب به همراه فایل ورد و نمودارهای بدست امده از اجرای برنامه در یک پوشه به صورت پروزه ی کامل گذاشته شده   ...
دریافت فایل
اسکریپت خبرخوان حرفه ای اتوماتیک clashpay
یک اسکریپت فارسی می باشد که با استفاده از آن قادر هستید یک سیستم خبرخوان (rss reader) ایجاد کنید. این اسکریپت کاربردی دارای قابلیت هایی نظیر رابط کاربری زیبا ، قابلیت خواندن اخبار از تمامی وب سایت ها و نمایش درون فریم ، قابلیت ایجاد برچسب برای اخبار، امکان جستجو در بین اخبار ارسال شده و قابلیت نمایش تاریخ ارسال خبر می باشد. این اسکریپت دارای seo مناسبی می باشد و همچنین دارای یک سیستم آمار وب سایت( ...
دریافت فایل
dvcxcvxcv
...
دریافت فایل
افزونه ساخت سیستم دریافت فایل از مشتری order upload pro for virtuemart 3.3.0 برای جوملا 3
برای ساخت سیستم دریافت فایل از مشتری در سایت جوملا افزونه order upload pro for virtuemart   یکی از افزونه های بی نظیر و مناسب می باشد. اگر شما قصد دارید مشتری زمان سفارش محصول فایل مورد نظر را برایتان هم ارسال کند و برای آپلود تصاویر و یا هر نوع فایل به صفحات جزئیات محصول یا محصولات مختلف با کمک و نصب این پلاگین آپلود سفارش را برای شما ایجاد کرده است. نکته : برای این افزونه با قیمت ...
دریافت فایل
افزونه ساخت و راه اندازی ارسال فایل توسط مشتری در جوم شاپینگ free attribute type 1.1.1 برای جوملا 3
برای ساخت و راه اندازی ارسال فایل توسط مشتری در جومشاپینگ افزونه free attribute type یکی از افزونه های بی نظیر در سایت جوملا می باشد. به طور مثال چنانچه اگر شما می خواهید بنابر نیازتان از فروشگاه می توان برای نوع انتخ که دارید آن فایل یا ع یا محصول مورد نظرتان را برای آن فروشگاه فرستاده و محصولتان را سفارش دهید که این کار را با افزونه free attribute type می توان انجام داد. در کل قابلیت استف ...
دریافت فایل
فروش ویژه اسکریپت خبرخوان ورژن 3 rss feeder
امروز در خدمت طرفداران اسکریپت های خبرخوان فارسی هستیم , خوب بعد از مدت ها ورژن جدید اسکریپت خبرخوان حرفه ای ما آماده شد این نسخه از اسکریپت میتونه بصورت کاملآ اتوماتیک و حرفه ای مطالب رو از سطح اینترنت جمع آوری کنه و با سئو بالا در سایت شما انتشار بده! خوب دیگه فکر نکنم اسکریپتی باشه که مطالب رو از سطح اینترنت جمع آوری کنه ( در دسته بندی های مختلف ) و با رعایت قوانین سئو و تغییر محتویات پست , یک ...
دریافت فایل
تحقیق کامل درمورد نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای جامعه 15 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14   نقش دین ، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری های اجتماعی پس هر یک از شما باید کاری کنید تا به محبت و دوستی ما نزدیک شوید.وظیفه منتظران، پیوند دادن و آشنا مردم با زمان(عج) و گوشزد دوستی و محبت حضرت به آنان است تا خود را در جهت پیوند معنوی با زمان(عج)، متعهد و پای&zwnj ...
دریافت فایل
تحقیق کامل درمورد نقد روایات اهل سنت پیرامون بعثت
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   نقد روایات اهل سنت پیرامون بعثت عروة بن زبیر شاید پیش خود فکر کرده ى که در هرعلمى داناترین مردم روى زمین باشد در امثال اینگونه امور نیزمیتواند اظهار نظر کند،و امثال بخارى و مسلم نیز این اظهار نظرشخصى را بعنوان یکحدیث صحیح در کتاب خود آورده و بدان‏احتجاج کرده‏اند.  داستان کیفیت‏ب ...
دریافت فایل
تحقیق کامل درمورد نظر شمندان غرب نسبت به قرآن 9ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9   نظر شمندان غرب نسبت به قرآن سخنی از«هربرت جرج ونو» می نویسد: «مهم ترین کتاب دنیا قرآن است. زیرا تأثیری که این کتاب آسمانی در دنیا کرده نظیر آن را هیچ کت نداشته است، قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، تهذیبی، اخلاقی و تاریخی است، مقررات و قوانین و احکام آن با اصول، قو ...
دریافت فایل
تحقیق کامل درمورد نظام خانواده در 35 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34   مقدمه نظام خانواده در ... (و من کلّ شىء خـلقنا زوجـین لعلّکم تذکّـرون ) « الذاریات / 49 » آئین ازدواج در نظام هستى «نظام ترکیب و تزویج در جمادات» اراده عالمانه و حکیمانه و عادلانه حضرت حق، در نظام متقن هستى و پهن دشت میدان خلقت و آفرینش، از هر چیزى ...
دریافت فایل
تحقیق کامل درمورد نظام خانواده در
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28   نظام خانواده در ... 15جلوه هاى فضیلت در خانواده خلوص نیت کلام حکیمانه و مهمى از رسول حق روایت شده که هر براى خدا و محض صله رحم ازدواج کند، خداوند فرقش را به تاج ملائکه آراسته مى کند. ازدواج نتایج و محصولات مثبت و فراوانى دارد : انس زن و شوهر به یکدیگر، نجات از تنهائى، زیاد ...
دریافت فایل
مقاله طراحی و چاپ دیجیتال مولتی مدیا
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 64 محل کار آموزی اینجانب دفتر فنی صدرا  می باشد که حیطه کاری آن  خدمات طراحی و چاپ بوده ، این دفتر خدماتی از قبیل طراحی و چاپ پوستر ، بروشور ، استند ، تابلو های فل ی و ... می باشد . در این دفتر از خدمات چاپ دیجیتال استفاده می شود و با دستگاه های مختلفی که در ادامه توضیح داده می شود استف ...
دریافت فایل
مقاله طراحی داخل رستوران
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 80 و س رست کارآموزی مربوطه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ادامه کار دانشجو گردیده و در این جلسه که با حضور ای از معاونت آموزشی تشکیل می شود بسته به موارد تخلف و اشکالات پیش آمده در حین کار، اخطار کتبی و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد کارآموزی برای دانشجو می& ...
دریافت فایل
پاو وینت تئوری بازیها (game theory)

مشاهده متن کامل ...
خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی تی (مهدی الوانی) + تست خلاصه-ی-کتاب-تص
درخواست حذف اطلاعات
خلاصه ی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی تی (مهدی الوانی) + تست

خلاصه-ی-کتاب-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی- تی-(مهدی-الوانی)--تستمخصوص دانشجویان رشته های مدیریت 1218040 فایل

کد جامع متلب برای تحلیل اجزای محدود قاب خمشی دو بعدی

کد-جامع-متلب-برای-تحلیل-اجزای-محدود-قاب-خمشی-دو-بعدیبا استفاده از این کد میتوان هر قاب خمشی دو بعدی با هر شرایط تکیه گاهی را تحت بارهای متمرکز یا گسترده تحلیل نمود و مقادیر جابجایی گره ها و حداقل و حداکثر نیروهای داخلی اعضا را بدست اورد. فایل

تحقیق الفبای تجارت الکترونیکی مزایا و مدل های تجارت الکترونیک

تحقیق-الفبای-تجارت-الکترونیکی-مزایا-و-مدل-های-تجارت-الکترونیکالفبای تجارت الکترونیکی مزایا و مدل های تجارت الکترونیک نوع فایل : word تعداد صفحات : 20 فایل

پروژه ساختمان سازی

پروژه-ساختمان-سازیساختمان سازی نوع فایل : word تعداد صفحات : 67 فایل

تحقیق هنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن

تحقیق-هنر-و-ادبیات-در-آموزش-دینی-و-قرآنهنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن نوع فایل : word تعداد صفحات : 26 فایل

تحقیق ثبت شرکت ها

تحقیق-ثبت-شرکت-هاثبت شرکت ها نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 فایل

تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

تحقیق-پیامدهای-حذف-یارانه-از-کالاهای-اساسی-در-ایرانپیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران نوع فایل : word تعداد صفحات : 24 فایل

معرفی نرم افزار drain mod ( طراحی ز ش ) تهران

معرفی-نرم-افزار-drain-mod-(-طراحی-ز ش-)- -تهرانمعرفی نرم افزار drain mod ( طراحی ز ش ) فایل

آموزش نرم افزار gms (شبیه سازی جریان آب زیر زمینی)

آموزش-نرم-افزار-gms-(شبیه-سازی-جریان-آب-زیر-زمینی)آموزش نرم افزار gms (شبیه سازی جریان آب زیر زمینی) فایل

آموزش جامع نرم افزار hec hms

آموزش-جامع-نرم-افزار-hec-hmsآموزش جامع نرم افزار hec hms فایل

آموزش سیستم اطلاعات جامع زمین و آب ilwis (جی ای اس)

آموزش-سیستم-اطلاعات-جامع-زمین-و-آب-ilwis-(جی-ای-اس)زاهنمای سیستم اطلاعات جامع زمین و آب ilwis فایل

فایل پی دی اف کتاب حل المسائل مکانیک سیالات (استریتر)

فایل-پی-دی-اف-کتاب-حل-المسائل-مکانیک-سیالات-(استریتر)فایل پی دی اف کتاب حل المسائل مکانیک سیالات (استریتر) فایل

پروژه نرم افزار لینگو

پروژه-نرم-افزار-لینگوپروژه سیستم آبرسانی منطقه ای با استفاده از نرم افزار لینگوت (آنالیز سیسم های منابع آب) فایل

آموزش جامع نرم افزار water s

آموزش-جامع-نرم-افزار-water- sآموزش جامع نرم افزار water s فایل

فایل pdf کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در ی منابع آب

فایل-pdf-کتاب-کاربرد-سیستم-اطلاعات-جغرافیایی-(gis)-در- ی-منابع-آبکتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در ی منابع آب ترجمه بهزاد سر هادی فایل

آموزش مدل drain mod (مدل مدیریت سطح آب زیرزمینی)

آموزش-مدل-drain-mod-(مدل-مدیریت-سطح-آب-زیرزمینی)آموزش مدل drain mod (مدل مدیریت سطح آب زیرزمینی) طراحی ز ش فایل

پروژه طراحی سیستم های ز شی

پروژه-طراحی-سیستم-های-ز شیپروژه طراحی سیستم های ز شی به صورت کامل به همراه نقشه و توضیحات کامل فایل

پروژه طراحی سیستم ز شی سطحی

پروژه-طراحی-سیستم-ز شی-سطحیپروژه طراحی سیستم ز شی سطحی فایل

تغییر اقلیم و مدلسازی اقلیمی

تغییر-اقلیم-و-مدلسازی-اقلیمیپاو وینت کامل بل موضوع تغییر اقلیم و مدلسازی اقلیمی فایل

مجموعه مقالات در مورد آبیاری بارانی (سیویلیکا)

مجموعه-مقالات-در-مورد-آبیاری-بارانی-(سیویلیکا)مجموعه مقالات در مورد آبیاری بارانی (سیویلیکا)به تعداد 19 مقاله بسیار قوی فایل

سورس لانچر اندروید استدیو سری سوم
سری سوم سورس لانچر بسیار زیبای اندروید استدیو  با قابلیت های فراوان قرار گرفت این سورس لانچر بسیاز زیبا می باشد قابلیت تغییر منو تغییر ای ها تغییر اسم و ورژن و قابلیت یکپارچه سازی و هزارن تغییرات دیگر را می توانید در این سورس انجام بدین این سورس کاملا سالم و  تست شده می باشد در صورت مشکل داشتن این سورس  مبلغ پس داداه میشود با این سورس در مارکت ها اندرویدی ب در امد عالی داشته ب ...
دریافت فایل
پاو وینتی در مورد الگوریتم و مسایل و تمرینات مرتبط
بسم الله الرحمن الرحیم - فرمت فایل : powerpoint - تعداد اسلایدها : 15 اسلاید - تحلیل الگوریتم ها  1 . با استفاده ازاستقرای ریاضی نشان دهید زمانی که n توان صحیحی از 2 است جواب رابطه بازگشتی زیربرابرچیست ؟                                اگ ...
دریافت فایل
سورس پروژه رمانستان اندروید استدیو و ایکلیپس
سورس بسیاز جذاب رمانستان با طراحی بسیار زیبا این سورس همراه اموزش تصویری و گام به گام می باشد جهت تهیه سورس  به ادامه مطلب سر بزنید و سورزس را  با تخفیف  باورن ی بصورت محدود ب ید به سادگی و بدون اطلاعات قبلی و بدون دانش برنامه نویسی تنها با یک ویدیو آموزشی در کوتاه ترین زمان ممکن (شاید در ۲ تا ۳ ساعت در بار اول و چند دقیقه در دفعات بعدی) میتوانید یک اپلیکیشن اندروید تمام و ...
دریافت فایل
سورس بانک پیامک در b4a
سورس بانک پیامک در b4a با یکی دیگه از سورس های کاربردی بیسیک فور اندروید در خدمت شما هستیم . برنامه پیامک ماه رمضان در مارکت های بازار و کندو نیز قرار دارد و مورد قبول اونها واقع شده است . این سورس میتونه برای شما برنامه نویسان عزیز آموزنده باشه و شما رو در پروژه هاتون راهنمایی کنه . در این پروژه از چندین کتابخانه نیز استفاده شده است که همه انها در فایل ی قرار داده شده است . از امکانات این پ ...
دریافت فایل
سورس برنامه اس ام اسی (اندروید استدیو)
سورس نرم افزار بانک پیامک ، سورسی کامل و بینظیر برای ساخت و توسعه نرم افزار های بانک پیامک با قابلیت های بسیار زیاد . این سورس در محیط اندروید استدیو کد نویسی شده و به راحتی قابل ویرایش و ارتقا می باشد این صورت صد در صد سالم می باشد در صورت ن یتی  از سورس تمامی هزینه برگشت داده میشود تخفیف بصورت محدود قرار گرفت این سورس دارای امکانات فراونی می باشد مورد تایید همه مارکت ها می باشد ای ...
دریافت فایل
پاو وینت طراحی صفحات وب به زبان html
پاو وینت طراحی صفحات وب که شامل سه بخش هستش . بخش اول 42 صفحه . بخش دوم شامل 41 صفحه . بخش سوم هم 16 صفحه . مبحث کامل هستش . همه چیز در مورد طراحی صفحات وب داخلش هست . از مطالب ریز و درشت .  ...
دریافت فایل
آشنایی با java و j2ee به همراه head first servlet & jsp 2nd edition
مجموعه برنامه نویسی تحت وب با جاوا کتاب اولآشنایی با java  و  j2ee به زبان فارسی تعداد صفحات : 256 صفحه     کتاب دومhead first servlet & jsp 2nd edition به زبان انگلیسیتعداد صفحات :913 صفحه     در این بخش که پر کراربرد ترین و گران ترین و جالب ترین بخش های برنامه نویسی جاوا ست شما توانایی نوشتن برنامه برای یک شبکه و کلا یک سرور را خواهید داشت. این بخش جاوا ...
دریافت فایل
پکیج اموزشی همواره در سطح گوگل بمانید
پکیج اموزشی همواره در سطح گوگل بمانید  ...
دریافت فایل
ایجاد مطالب با یک کلیک content templater pro تجاری
content templater pro یک افزونه جذاب و کاربردی است که اگر خیلی مطلب نویسی دارید.صد در صد بدرد شما خواهد خورد! اما کار این افزونه چیست؟ این افزونه به شما امکان می دهد تا متن هایی را از پیش آماده کنید و در افزونه قرار دهید و تنظیمات مورد نظرتان را روی آن اعمال کنید.مثلا مجموعه، عنوان متن و سایر تنظیمات مطلب را برای آن انتخاب کنید. سپس یک دکمه به بخش ادیتور مطالب شما اضافه میکند.از این پس هرزمان که آ ...
دریافت فایل
سیستم مدیریت نظرات فارسی ccomment pro تجاری
ccomment pro یک افزونه حرفه ای و کاملا فارسی برای نظردهی در جوملاست. در واقع اگر به دنبال یک سیستم نظردهی ساده و آسان باشید و از طرفی بخواهید تمامی امکانات سیستم های نظردهی را نیز داشته باشد این افزونه گزینه مناسبی است.چرا که در کنار تمامی امکانات افزونه هایی مانند کومنتو یا جی کامنت تنظیمات آسانی دارد. و در واقع تنها با نصب افزونه سیستم نظردهی شما فعال می شود.از دیگر امکانات این افزونه می توان به ...
دریافت فایل
پاو وینت مبانی جامع تولید و عملیات در سازمان های تولیدی و خدماتی
پاو وینت مبانی جامع تولید و عملیات در سازمان های تولیدی و خدماتی  •نخستین بار تکنولوژی گروهی توسط فردریک تیلور در سال 1919 به عنوان روشی برای افزایش بهروری معرفی شد. •یکی از منافع بلند مدت تکنولوژی گروهی کمک به اجرای استراتژی تولید با هدف اتوماسیون بالاست. •ایده اصلی تکنولوژی گروهی تجزیه سیستم های تولیدی به زیر سیستم های آن می باشد. تکنولوژی گروهی (gt) یک فلسفه تولید است ...
دریافت فایل
فایل کامل درمورد فرآیند بودجه ریزی در ایران
                با فرمت word و در 49 صفحه   فهرست برخی مطالب: مقدمه:  فلسفه وجودی بودجه واژه شناسی بودجه تعریف بودجه  مراحل تشکیل بودجه: اصول بودجه 4-1- اصل سالانه بودن بودجه 4-2- اصل تعادل بودجه 4-3- اصل وحدت بودجه 4-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه 4-5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 4-6- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه 4-7- اصل انعطاف پذ ...
دریافت فایل
پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت
پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت + 15 صفحه شاد و زیبا فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس چهارم ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان چهارم دبستان. ...
دریافت فایل
گناهان کبیره 27 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27   (( بسم الله الرحمن الرحیم )) سرآغاز (( اعملو عبادالله ان قوی دار حصن عزیز و الفجور دار حصن ذلیل لا یمنع اهله و لا یحرز من لجا الیه )) ای بندگان خدابدانید که همانا تقوا و پرهیزازگناه حصاری محکم و جایگاهی منیع است که در آن حصار زیانی ب ی نمی رسد ، اما بی پروایی و گناه کاری حصاری است پست که نمی ت ...
دریافت فایل
از دیدگاه (ره) 15 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17   از دیدگاه (ره) رحمه الله در ابتدای بحث خود، با اشاره به اینکه « ‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موج ...
دریافت فایل
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 51 چکیده یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر شمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[1] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوج ...
دریافت فایل
مقاله بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 35 پیشگفتار همان طور که می دانیم با وارد شدن به مقطع تحصیلی دبیرستان بچه ها با افت تحصیلی شدیدی روبرو می شوند که ما می خواهیم در این مورد توضیحات کوتاهی دهیم تا مشاوران عزیز مدرسه بتوانند کمک دانش آموزان کنند تا این افت تحصیلی دیگر ایجاد نشود. با وارد شدن به مقطع

مشاهده متن کامل ...
تحقیق و پیشینه تحقیق دفاع مشروع و دفاع مشروع در ایران تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-دفاع-
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق و پیشینه تحقیق دفاع مشروع و دفاع مشروع در ایران

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-دفاع-مشروع-و-دفاع-مشروع-در-ایرانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بهبود عملکرد و اتومایسیون اداری

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بهبود-عملکرد-و-اتومایسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بهبود عملکرد و اتومایسیون اداری

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بهبود-عملکرد-و-اتومایسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق اتومایسیون اداری

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-اتومایسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق اتومایسیون اداری

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-اتومایسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مدیریت دانش

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مدیریت-دانشفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مدیریت دانش

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مدیریت-دانشفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق گمرک و گمرک الکترونیک

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-گمرک-و-گمرک-الکترونیکفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق گمرک و گمرک الکترونیک

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-گمرک-و-گمرک-الکترونیکفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بازارگرایی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بازارگراییفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بازارگرایی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بازارگراییفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بازارگرایی و سرمایه فکری

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بازارگرایی-و-سرمایه-فکریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بازارگرایی و سرمایه فکری

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بازارگرایی-و-سرمایه-فکریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-فن-آوری-اطلاعات-و-سیستم-اتوماسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-فن-آوری-اطلاعات-و-سیستم-اتوماسیون-اداریفرمت word قابل ویرایش فایل

پیدایش آسیب های اجتماعی و را ار های پیشنهادی

پیدایش-آسیب-های-اجتماعی-و-را ار-های-پیشنهادیعوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و را ار های پیشنهادی آن فایل

plc

plcدر حال حاضر plc یکی از اجزای اصلی و مهم در پروژه های اتوماسیون می باشد که توسط کمپانیهای متعدد و در تنوع زیاد تولید و عرضه میگردد فایل

کاربرد ماشینهای الکتریکی ac سنکرون در صنعت برق

کاربرد-ماشینهای-الکتریکی-ac-سنکرون-در-صنعت-برقموارد کاربرد ماشینهای الکتریکی ac سنکرون در صنعت برق فایل

پ ند غیر عامل در حوزه جنگ سایبر

پ ند-غیر-عامل-در-حوزه-جنگ-سایبرمقدمه با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار it ، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است؛ که ضرورت توجه و پرداخت سریع و در عین حال نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملی و فایل

پروژه و تحقیق-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی- در40 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-تکنولوژی-بیو-متریک-و-تاثیر-آن-برامنیت-در-زندگی-در40-صفحه-docxاین تحقیق در مورد تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی در 40 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فایل

فروش و نصب نرم افزار     metalix cnckad
جهت اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف ویژه می توانید از طریق تلگرام با آی دی زیر در ارتباط باشید https://t.me/rasaberi   فروش و نصب نرم افزار      metalix cnckad  به همراه آموزش نصب رایگان metalix amada,bystronic,trumpf برنامه نویسی کامپیوتری برای ماشین های پانج و لیزر این نرم افزار تخصصی که به نام cnckad نیز شناخته می شود توسط شرکت metalix و برای انواع ...
دریافت فایل
آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو
بسم الله الرحمن الرحیم   آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو( ) 0تا100 آتوپلی مدیا استودیو در قالب آموزش هایی تصویری( ) با توجه به نیاز روز افزون جامعه ی بشری به علوم و تکنولوژی کامپیوتری، خصوصـاً پیشـرفت فرهنـگ سـاخت و تولید سی دی، برآن شدم تا با آموزش جامع تصویری نرم افـزار آتوپلی مدیا استودیو قـدمی در راه پیشـرفت دوسـتان بردارم. نرم افزار auto play media studio یکی از پیشرفته ...
دریافت فایل
پاو وینت درس 11 تاریخ پایه دهم- نظام اداری ایران باستان
نظام و اداری حکومتهای ایران باستان  درس دهم تاریخ پایه دهم به صورت پاو وینت تعداد اسلاید: 15 صفحات نمونه:  با آرزوی موفقیت روزافزون ...
دریافت فایل
کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب
george z. voyiadjis peter i. kattanmechanics ofcomposite materialswithmatlab 335 صفحه   ...
دریافت فایل
هاست رایگان با ساخت برای سایت و وبلاگ و برنامه های اندرویدی
با سلام شاید شما هم دنبال سایتی بودید که بتونید فایلهاتونو تو اونجا اپلود کنید و به شما بده. من خودم خیلی از سایتها رو امتحان ولی به نتیجه نرسیدم و هر کدوم یه مشکلی داشتند.به نظر تنها راه ممکن برای اینکار این بود که از هاستهای پولی یه مقدار فضا به صورت ماهانه اجاره کنیم ولی خوب این هم یه مقدار هزینه بر خواهد بود. ما در اینجا به شما روشی رو یاد خواهیم داد که بتونید یه هاست رایگان ب ...
دریافت فایل
آموزش برنامه نویسی برای دروپال به همراه مثال
دروپال سامانه مدیریت محتوایی آزاد و متن باز به زبان پی اچ پی است که برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر وب و ایجاد بلاگ است که تحت مجوز جی پی ال منتشر شده است. از این برنامه برای مدیریت محتوای بیش از ۱ درصد از صفحات وب استفاده شده است. از این سیستم مدیریت محتوا از وبلاگ های شخصی تا شرکت های تجاری، و حتی ت ها نیز استفاده شده است. وبگاه ک ...
دریافت فایل
مقاله در مورد طراحی صفحات وب
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 28   مقدمه موضوع طراحی صفحات وب را با یک نمونه پی می گیریم.از آنجائیکه متن این مقاله برای آموزش طراحی یک صفحة وب کامل است از این رو ما این مبحث را با اصول طراحی وب سایت برای یک کتابخانه بطور نمونه شروع می کنیم. در جهان امروز و در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، باید بپذیریم که هر سازمان و مؤسس ...
دریافت فایل
کتاب آموزش نرم افزار flash
کتاب آموزش نرم افزار flash : ( نسخه یpdf ) ماکرومدیا یا فلش یکی از بهترین نرم افزار هایی است که شما میتوانید جهت افزودن افکت های مخصوص و انیمیشن های کامپیوتری به وب سایت از آن استفاده کنید. در این کتاب سعی شده تمامی نکات باذکر مثال و انیمیشن برای شما ارائه گردد.امید است که این منبع برای استفاده شما عزیزان مفید واقع شود. ضمناً : سیستم شما باید دارای مشخصات سخت افزاری زیر باشد ـ حداقل سیستم مورد ...
دریافت فایل
کتاب آموزش dream weaver
کتاب آموزش dream weaver : ( نسخه ی pdf) دراین کتاب آموزشی تمامیِ مباحث زیر به صورت تصویری وبه طور کامل توضیح داده شده در پایان هر فصل خودآزمایی و تحقیق وجود دارد که از مهارت خود مطلع میشوید. سرفصل های کتاب. فصل۱: آشنایی با dream weaver . ایجاد یک سایت وب جدید فصل۲: طراحی یک صفحه وب فصل۳: استفاده از تصاویر و فوق پیوند در صفحات وب فصل۴: استفاده از ج فریم برای طرح بندی صفحات وب فصل۵: آشنایی ...
دریافت فایل
پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران. doc
          نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه   مقدمه: در سال های اخیر عرف معمول دانشکده های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده ...
دریافت فایل
فایل تجربیات مدون در رابطه با رشته زیست شناسی ..
 تجربیات مدون   در رابطه با رشته زیست شناسی بررسی مشکلات و را ار های مربوط به زیست شناسی و همچنین ارائه تجربه مدون راجع به : فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 111         مقدمه در آموزش زیست شناسی   چالش جدی قرن حاضر تغییر رویه از الگوهای تدریس منسوخ به الگوهای یادگیری موثر است . تاکید بر یادگیری ( و نه تدریس )بر پایه اصول ساخت گرایی استوار است. این روش &n ...
دریافت فایل
فایل تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی.
 تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 38         چکیده توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل د یشگیری و درمان کمرویی ک ن و نوجوانان است . در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس   سوم ابت انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در ...
دریافت فایل
مقاله در مورد خلاقیت و نوآوری تعریف، مفاهیم و مدیریت آن
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 44   خلاقیت و نوآوری تعریف، مفاهیم و مدیریت آن چکیده این مقاله به تشریح مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری می پردازد. تعاریف مختلفی از خلاقیت ارائه می شوند و از دیدگاه روانشناسی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس موضوع نوآوری و ارتباط آن با خلاقیت شرح داده می شود. ارتباط خلاقیت و نوآوری ...
دریافت فایل
فایل تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول) و ذکر را ار ها و پیشنهادات ..
 تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی   (متوسطه اول)   و ذکر را ار ها و پیشنهادات فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 107         مقدمه دیدگاههای مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات وراه حل های مدارس را در منابع مالی ، فیزیکی وبودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ...
دریافت فایل
مقاله درباره روشهای موجود فرآوری "کانی آلونیت" در گذشته و حال
لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:86 مقدمه: از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه ها انجام داده است. بی شک  ف درعصر حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده و کشورهای پیشرفتة جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را ...
دریافت فایل
مقاله درباره ف ات سنگین
لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:20 ف ات سنگین[1] در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و تفسیرهای مختلفی از ف ات سنگین به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد، که این ف ات دارا هستند. این ف ات دارای نقاط ذوب و جوش بسیار متفاوتی می باشند. به طوری که در این گروه جیوه ...
دریافت فایل
مقاله درباره راه و ترابری ( راه زمینی )
لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل وی

مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشی در مدارس راهنمایی شهر
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

مقاله-بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آموزان-به-شیوه-های-ارزشی -در-مدارس-راهنمایی-شهر-نیشابورنگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور نوع فایل : word تعداد صفحات : 27 فایل

تحقیق قانون مجازات ی دیات

تحقیق-قانون-مجازات- ی-دیاتقانون مجازات ی دیات نوع فایل : word تعداد صفحات : 40 فایل

تحقیق تحلیلی بر حضور حماس در پارلمان فلسطین و مواضع آتی آن

تحقیق-تحلیلی-بر-حضور-حماس-در-پارلمان-فلسطین-و-مواضع-آتی-آنتحلیلی بر حضور حماس در پارلمان فلسطین و مواضع آتی آن نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 فایل

مقاله شه

مقاله- شه شه نوع فایل : word تعداد صفحات : 43 فایل

تحقیق روشهای نوین تدریس

تحقیق-روشهای-نوین-تدریسروشهای نوین تدریس نوع فایل : word تعداد صفحات : 42 فایل

تحقیق کلیات جوشکاری

تحقیق-کلیات-جوشکاریکلیات جوشکاری نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 فایل

تحقیق بارداری و زایمان

تحقیق-بارداری-و-زایمانبارداری و زایمان نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 فایل

تحقیق پیاز - کاشت ، داشت و برداشت

تحقیق-پیاز--کاشت--داشت-و-برداشتپیاز - کاشت ، داشت و برداشت نوع فایل : word تعداد صفحات : 36 فایل

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

تحقیق-ثبت-رویدادهای-مالی-در-مدارک-و-دفاتر-حسابداریثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری نوع فایل : word تعداد صفحات : 35 فایل

تحقیق انقلاب صنعتی

تحقیق-انقلاب-صنعتیانقلاب صنعتی نوع فایل : word تعداد صفحات : 31 فایل

تحقیق اصول مدیریت آموزشی

تحقیق-اصول-مدیریت-آموزشیاصول مدیریت آموزشی نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 فایل

مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

مقاله-ابراء-در-حقوق-ایران-و-انگلیسابرا در حقوق ایران و انگلیس نوع فایل : word تعداد صفحات : 31 فایل

تحقیق آبیاری قطره ای

تحقیق-آبیاری-قطره-ایآبیاری قطره ای نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 فایل

تحقیق اعجاز و فن آوری قران کریم

تحقیق-اعجاز-و-فن-آوری-قران-کریماعجاز و فناوری قرآن کریم نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 فایل

تحقیق مرکز داده data center

تحقیق-مرکز-داده-data-centerمرکز داده data center نوع فایل : word تعداد صفحات : 29 فایل

پاو وینت-اصول کار بادگیرها در معماری- در 65 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-اصول-کار-بادگیرها-در-معماری-در-65-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد اصول کار بادگیر در معماری در 65 اسلاید می باشد. فایل

بررسی و تحقیق-اصول معماری پایدار- در 50 صفحه-docx

بررسی-و-تحقیق-اصول-معماری-پایدار-در-50-صفحه-docxاین فایل در مورد اصول معماری پایدار می باشد که در قالب ورد و در 50 صفح آمده است. فایل

بررسی و تحقیق-اصول معماری روم غربی و شرقی- در 40 صفحه-docx

بررسی-و-تحقیق-اصول-معماری-روم-غربی-و-شرقی-در-40-صفحه-docxاین تحقیق در مورد اصول معماری روم غربی و شرقی در 40 صفحه در قالب ورد می باشد. فایل

پاو وینت-اجرای اصولی سازهای بتنی و ف ی- در 35 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-اجرای-اصولی-سازهای-بتنی-و-ف ی-در-35-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد اجرای اصولی سازهای بتنی و ف ی در35 اسلاید می باشد. فایل

پاو وینت-معماری سبز در امکان شهری قدیم تا کنون- در 45 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-معماری-سبز-در-امکان-شهری-قدیم-تا-کنون-در-45-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد معماری سبز در امکان شهری قدیم تا کنون در 45 اسلاید می باشد. فایل

ارائه پاو وینت های آموزشی برنامه نویسی جاوا که توسط بهترین ان کشور ایجاد گردیده است.
ب .پاو وینت هایی که برای شما دوستان قرار میدم جزوات بیگلری بزرگ و همچنین آقای رضوانی که سابقه تدریس در استرالیا را نیز داشتن هستش.از مبتدی ترین چیزهای جاوا شروع کرده و تا مهمترین مبحث ها ادامه می یابد و بصورت دقیق و کامل به مطالب مربوط پرداخته میشود.من دانشجوی ترم ۴ صنعتی شاهرود هستم که خودم با این جزوات کد زنی رو به نحو احسن یاد گرفتم.امیدوارم از جزوات با این هزینه بسیار کم ...
دریافت فایل
پول الکترونیکی
در سال های اخیر، مصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان داده اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است. تجارت الکترونیک واژه ای است که برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی- ارتباطی بکار می رود. در این گزارش مقدمه ای در مورد تجارت الکترونیکی آ ...
دریافت فایل
پروژه شبیه سازی الگوریتم بانکداران یا همان bankers با ++c
به همراه نمونه ورودی ها و وجی ها enter the number of resources:4 enter the number of processes:5 enter claim vector(availabel resources):8 5 9 7 enter allocated resource table:2 0 1 10 1 2 14 0 0 30 2 1 01 0 3 0 enter maximum claim table(maximum):3 2 1 40 2 5 25 1 0 51 5 3 03 0 3 3 //result(khoruji): the claim vector is: 8 5 9 7the allocated resource table:2 0 1 10 1 2 14 0 0 30 2 1 01 0 3 0 th ...
دریافت فایل
لیسپ اتوکد- اندازه گذاری همزمان و اتوماتیک م ن نقاط ش ت (vertex) یک یا چند polyline و line
این لیسپ برای ترسیم اندازه گذاری همزمان و اتوماتیک م ن نقاط ش ت (vertex) یک یا چند polyline و line نوشته شده است. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور ap از  مسیر مربوطه، باید از دستور mlin استفاده نمایید. برای آموزشی این لیسپ به صورت رایگان می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.     آموزشی ...
دریافت فایل
سورس خواص سبزیجات
سورس برنامه خواص سبزیجات سورس برنامه خواص سبزیجات شما میتونید با تغییر این سورس و گذاشتن اون داخل مارکت ها ب در امد کنید . این برنامه شامل بخش های زیر هست: فول متریال   تنطیمات پیش رفته علاقه مندی نظر به برنامه و کلی امکانات دیگه  ...
دریافت فایل
پاور پوینت ارائه مقایسه ی زبان های سمت سرور asp.net وphp
در 11 اسلاید ...
دریافت فایل
ب درآمد از تلگرام
آنچه در این پکیج فرا میگیرید: 1-چگونه 500 هزار تومان در هفته ب درآمد کنم. 2-کانال و ترفند 100 هزار تایی شدن. 3- آموزش ساخت استیکر اختصاصی. 4- راه حل دریافت شماره تلفن کاربران. 5-چگونه پیام هایی بنویسیم که به سرعت پخش شود. 6-روش های کار با تلگرام بدون نیاز به تلفن همراه. 7-آموزش ساخت ربات تلگرام بدون کد نویسی. 8-فو تهای کوزه گری که حرفه ای های تلگرام فقط می دانند. ...
دریافت فایل
فروش فوق العاده پکیج قالب وردپرس و افزونه وردپرس
فروش فوق العاده پکیج قالب وردپرس و افزونه وردپرس که شامل 40 قالب وردپرس برای زمینه کاری های مختلف و 20 افزونه حرفه ای وردپرس پر کاربرد که مورد نیاز هر وب سایتی می باشد در زیر نام کلیه قالب های وردپرسی که در این پکیج موجود می باشد رو می تونید مشاهده کنید: 1- قالب وردپرس فروشگاهی kuteshop 2- قالب وردپرس فروشگاهی neighborhood 3- قالب وردپرس فروشگاهی و چند منظوره blaszok 4- قالب وردپرس چند صد منظوره و ...
دریافت فایل
فروش پست های کتابخانه پارس مگز
فروش پست های کتابخانه پارس مگز ...
دریافت فایل
تحقیق در مورد طرح های بازاری
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 22   دوران های رکود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می آورند و همینطور که مشتریان از ج [و ید] خود می زنند معاملات کمتری دیده شده و ابعاد ید [هم] کوچکتر است. تصمیم به ید مشتری که با احتیاط پر زحمتی همراه است منجر به چرخه های فروش طولانی تر و مخارج بالاتر فروش می شود ...
دریافت فایل
پاو وینت روش اجرائی طرح تجاری
ارائه رویه ای جهت تشریح نحوه اصلاح بازنگری و تعیین مسئولیتهای طرح تجاری بلند مدت و کوتاه مدت مدیریت ارشد , مدیران اجرائی و بخصوص مدیر فرش و واحد فروش سازمان می باشد . طرح تجاری (business plan) : برای بقاء و پیشرفت در بازارهای جهانی باید برای فعالیت تجاری هدف وجود داشته باشد  و برای رسیدن به این هدف را ارهای  لازم مشخص می شود که به این را ارها طرح تجاری می گویند اه طرح تجاری  ...
دریافت فایل
مقاله در مورد مفهوم نقطه سر به سر نقدی
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 22   دارایی ها به شخص احساس گرمی می دهند ولیکن موجه وجه نقد نیستند. و دریستون امروزه اولین سئوالی که از متقاضیان وام پرسیده می شود این است که نقطه سر به سر نقدی شما چقدر است؟ جریانهای نقدی و چارچوب نظری چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای م ...
دریافت فایل
مقاله اندازه گیری و کنترل کیفیت
لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:77 1-تاریخچه اندازه گیری در جهان سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد . در اوایل قرن 18 جیمز وات (james watt) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آور ...
دریافت فایل
تحقیق در مورد مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 37   مقدمه قبل از دو دهه اخیر پیش بینی های اقتصادی بوسیله مدلهای ساختاری انجام می گرفت که اکثراً منتج شده از نظریات کنیز بودند از آنجائیکه در آن دوره این مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادی را پیش بینی نمائید بنابراین روش برداری های خود رگرسیونی توسعه پیدا د از جمله انت ...
دریافت فایل
پاو وینت شهادت آب (اثر کلمات روی آب)
ماسارو ایموتو: محقق ژاپنی با انتشار یافته های تحقیقات خود مدعی شد که مولکول های آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثی ذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی و زیست شناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه های فراوانی از کریستال های منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است.کتاب ایشان  با عنوان های مختلفی چون در چندین جلد منتشر شده است ...
دریافت فایل
پاو وینت عقاب طلایی
عقاب طلایی در یک نگاه: عقاب طلایی یکی از بهترین پرندگان از لحاظ شکار در نیم کره شمالی شناخته شده است. مانند تمام عقابان، عقاب طلایی نیز به خانواده عق ان تعلق دارد. رنگ این پرندگان قهوه ای تیره، به همراه پرهایی به رنگ قهوه ای روشن یا طلایی در سر و گردن است. به طور متوسّط طول بال های آن ها ۷ فوت (بیش از ۲ متر) و طول خود آن ها ۳ فوت(۱ متر) است. این پرنده معمولاً" ...
دریافت فایل
پاو وینت دوره های زمین شناسی
زمین پس از تشکیل کره ای باسطح احتمالاً بصورت "داغ و مایع" بوده است. این ح تا میلیونها سال پس از تشکیل آن باقی بوده. قدیمی ترین ص ه های شناخته شده ۳۹۶۰ میلیون سال سن دارند.زمین شناسان تحول زمین را به ۳ دوره اصلی پرکامبرین، پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک تقسیم کرده اند که هرکدام از آنها شامل چند دوره اند دوره های زمین شناسی: سنوزوئیک مزوزوئیک پالئوزوئیک پرکامبرین پرکامبریننهان ...
دریافت فایل
پاو وینت برنامه ریزی عددصحیح- 32 اسلاید
مشاهده متن کامل ...
تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی -تحقیق-و-پیشینه-
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کارآفرینی-و-کارآفرینی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کارآفرینی-و-کارآفرینی-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بودجه-و-بودجه-ریزی-عملیاتیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-بودجه-و-بودجه-ریزی-عملیاتیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق ت الکترونیک

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق- ت-الکترونیکفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق ت الکترونیک

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق- ت-الکترونیکفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کامل در مورد مدیریت دانش

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کامل-در-مورد-مدیریت-دانشفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کامل در مورد مدیریت دانش

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کامل-در-مورد-مدیریت-دانشفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات در زنجیره تأمین

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کیفیت-خدمات-در-زنجیره-تأمینفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات در زنجیره تأمین

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-کیفیت-خدمات-در-زنجیره-تأمینفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مزیت-رقابتیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مزیت-رقابتیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سرمایه-اجتماعی-و-توسعه-مالیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سرمایه-اجتماعی-و-توسعه-مالیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-طرح-واره-های-ناسازگار-اولیه-و-تحریف-های-شناختیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-طرح-واره-های-ناسازگار-اولیه-و-تحریف-های-شناختیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری شویی و سلامت روان

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سازگاری- شویی-و-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری شویی و سلامت روان

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سازگاری- شویی-و-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق فراشناخت و شادکامی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-فراشناخت-و-شادکامیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق فراشناخت و شادکامی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-فراشناخت-و-شادکامیفرمت word قابل ویرایش فایل

سورس کد پرینت به صورت لیبل در زبان سی شا
سورس کد آموزش چاپ اطلاعات توسط سی شا   ...
دریافت فایل
سورس کد ماشین حساب ی به صورت کامل
سورس ماشین حساب ی به زبان سی شا ...
دریافت فایل
کتاب آموزش شروعی بر برنامه نویسی ajax
درباره کتاب:   ای ج (ajax)، مجموعه ای از استانداردها و فناوری های وب است که به کمک آنها می توان برنامه هایی مبتنی بر وب تولید کرد که به آسانی با کاربران تعامل داشته باشند. با استفاده از این فناوریها و با کمک انتقال تکه های کوچک داده و اطلاعات از رایانهٔ خادم (server)، صفحات وب از ح منفعل خارج می شوند و واکنشهایی مناسب با رویدادها انجام می دهند. ای ...
دریافت فایل
کتاب آموزش کاربردی جاوا اسکریپت
درباره کتاب :   جاوااسکریپت (javascript) زبان برنامه نویسی اسکریپت مبتی بر اشیاء است که توسط netscape تولید شده است. این زبان، یک زبان شی گرا است که بر اساس استاندارد ecma-262 edition 3 نوشته شده است. در کتاب حاضر شما بیشتر با ویژگی ها و قابلیت های زبان برنامه نویسی محبوب جاوا اسکریپت آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل
اپلیکیشن کل جزوات کنکوری وآزمون های ازمایشی ریاضی فیزیک تجربی و انسانی به همراه پاسخ تشریحی
اگر قصد شرکت در کنکور سراسری رو دارید  اگر امتحان دارید اگه دوست دارید سوالات وپاسخ نامه ها به صورت انلاین همواره روی گوشی شما بیاد بهتون پیشنهاد میکنم این اپلیکیشن رو حتما کنید   این اپلیکیشن شامل تمامی جزوات سوالات و پاسخ نامه های تشریحی درتمامی رشته ها می باشد که به صورت فایلهای pdf  میتوانید آنها را نمایید و از آن استفاده کنید     به امید موفقیت شما عزیزا ...
دریافت فایل
آموزش برنامه نویسی برای دروپال به همراه مثال
دروپال سامانه مدیریت محتوایی آزاد و متن باز به زبان پی اچ پی است که برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر وب و ایجاد بلاگ است که تحت مجوز جی پی ال منتشر شده است. از این برنامه برای مدیریت محتوای بیش از ۱ درصد از صفحات وب استفاده شده است. از این سیستم مدیریت محتوا از وبلاگ های شخصی تا شرکت های تجاری، و حتی ت ها نیز استفاده شده است. وبگاه ک ...
دریافت فایل
مقاله در مورد طراحی صفحات وب
لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 28   مقدمه موضوع طراحی صفحات وب را با یک نمونه پی می گیریم.از آنجائیکه متن این مقاله برای آموزش طراحی یک صفحة وب کامل است از این رو ما این مبحث را با اصول طراحی وب سایت برای یک کتابخانه بطور نمونه شروع می کنیم. در جهان امروز و در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، باید بپذیریم که هر سازمان و مؤسس ...
دریافت فایل
کتاب آموزش نرم افزار flash
کتاب آموزش نرم افزار flash : ( نسخه یpdf ) ماکرومدیا یا فلش یکی از بهترین نرم افزار هایی است که شما میتوانید جهت افزودن افکت های مخصوص و انیمیشن های کامپیوتری به وب سایت از آن استفاده کنید. در این کتاب سعی شده تمامی نکات باذکر مثال و انیمیشن برای شما ارائه گردد.امید است که این منبع برای استفاده شما عزیزان مفید واقع شود. ضمناً : سیستم شما باید دارای مشخصات سخت افزاری زیر باشد ـ حداقل سیستم مورد ...
دریافت فایل
کتاب آموزش dream weaver
کتاب آموزش dream weaver : ( نسخه ی pdf) دراین کتاب آموزشی تمامیِ مباحث زیر به صورت تصویری وبه طور کامل توضیح داده شده در پایان هر فصل خودآزمایی و تحقیق وجود دارد که از مهارت خود مطلع میشوید. سرفصل های کتاب. فصل۱: آشنایی با dream weaver . ایجاد یک سایت وب جدید فصل۲: طراحی یک صفحه وب فصل۳: استفاده از تصاویر و فوق پیوند در صفحات وب فصل۴: استفاده از ج فریم برای طرح بندی صفحات وب فصل۵: آشنایی ...
دریافت فایل
برنامه به زبان سی تشخیص عدد کامل
عنوان برنامه ای بنویسید که نشان دهد عدد کامل است یا خیر-به زبان سی پلاس پلاسرشته  تعداد اسلاید 15 فرمت pptx(پاو وینت)قیمت(تومان) 5000 ید و  موضوع:برنامه تشخیص کامل بودن یا نبودن یک عدد-به زبان سی پلاس پلاساین پاو وینت شامل 15 اسلاید در موضوع تشخیص کامل بودن یا نبودن یک عدد-به زبان سی پلاس پلاس می باشد.در این پاو وینت داوطلب از تمامی مراحل برنامه نویسی اش در نرم افزار c++ بر ...
دریافت فایل
تحقیق در مورد آشنایی با برخی اصطلاحات ادبی
مقدمه هنر آنان که برخی  اصطلاحات  ادبی و انواع شعر را خوب وزیبا    و تاثیر گذار عرضه می کنند  کم از آفریدگان نوشته ها نیستند .     در عالم معلمی ، به  ویژ ه معلمان ادبیات    این حساسییت ،      ضرورت  و  مسئله  ساز تر و مهمتر است  اگردبیر عزیزبه    آهنگی   خوش  ،حسی  قوی ...
دریافت فایل
بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (کامپیوتر چیست؟ : what is a computer)
آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور "درس ششم زبان انگلیسی 3 دبیرستان" کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان (نظام قدیم) از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس ششم این کتاب در قالب 1 ویدئو و یک جزوه 27 صفحه ای در مدت زمان 156 دقیقه تدریس شده است.ویژگی های بسته آموزشی: زمان کل : 2 ساعت و 36 دقیقهتعداد ویدئوها: 1جزوه : 27 صفحهحجم فایل اصلی: 192 مگابایتقابل استفاده با کامپیوتر ، لب ت ...
دریافت فایل
کارگاه خانواده درمانی
به مدت 13 ساعت ...
دریافت فایل
کارگاه بازی درمانی
به مدت 5 ساعت ...
دریافت فایل
بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (هر کلمه یک معما است: every word is a puzzle)
آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور "درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان" کتاب زبان انگلیسی پنجم دبیرستان (نظام قدیم) از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم این کتاب در قالب 1 ویدئو و یک جزوه 24 صفحه ای در مدت زمان 134 دقیقه تدریس شده است.ویژگی های بسته آموزشی: زمان کل : 2 ساعت و 14 دقیقهتعداد ویدئوها: 1جزوه : 24 صفحهحجم فایل اصلی: 166 مگابایتقابل استفاده با کامپیوتر ، ل ...
دریافت فایل
پروژه استاتیک 19 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده : (1-1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2) (1-3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ...
دریافت فایل
پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ( جهت اخذ کارشناسی ارشد عمران ) 104 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 109   پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری راهنما : آقای پریش دانشجو : علی نسترین شماره دانشجوئی : 8022053096 (جهت اخذ مدرک کارشناسی عمران ـآب و فاضلاب ) فهرست مطالب صفحه هدف مقدمه 1 بخش اول شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی جمع آوری اطلاعات از طریق ا ...
دریافت فایل
پروژة تأسیسات حرارت و برودتی 99 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 119   ساختمانی در تهران به صورت دو آپارتمان شمالی و جنوبی وجود دارد که مختصات آن به تشریح زیر می باشد – در پنج طبقه 6 طبقة مس ی هشت واحد و طبقة همکف پیلدت است : 1-دیوارهای بیرونی – از آجر فشاری با آجر نما از یک طرف و گچ کاری داخلی . 2-دیوارهای داخلی – از آجر فشاری با گچ کاری از دو ط ...
دریافت فایل
تحقیق و پیشینه تحقیق سواد رسانه ای -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سواد-رسانه
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق و پیشینه تحقیق سواد رسانه ای

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سواد-رسانه-ایفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سواد رسانه ای

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سواد-رسانه-ایفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه اختلال کمبود توجه بیش فعالی و سلامت روانی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-رابطه-اختلال-کمبود-توجه-بیش-فعالی-و-سلامت-روانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه اختلال کمبود توجه بیش فعالی و سلامت روانی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-رابطه-اختلال-کمبود-توجه-بیش-فعالی-و-سلامت-روانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت روانی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-سلامت-روانیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت روانی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-سلامت-روانیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سلامت روان

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق سلامت روان

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مهارت-های-زندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مهارت-های-زندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-مهارت-های-زندگیفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه مهارت های زندگی و سلامت روان

 -تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رابطه-مهارت-های-زندگی-و-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه مهارت های زندگی و سلامت روان

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رابطه-مهارت-های-زندگی-و-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتارهای پرخطر و رفتارهای پرخطر

 -تحقیق-پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-رفتارهای-پرخطر-و-رفتارهای-پرخطر- فرمت word قابل ویرایش فایل

تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتارهای پرخطر و رفتارهای پرخطر

تحقیق-پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-رفتارهای-پرخطر-و-رفتارهای-پرخطر- فرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی

 -پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-باورهای-انگیزشی-و-پیشرفت-تحصیلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-باورهای-انگیزشی-و-پیشرفت-تحصیلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروژه و تحقیق-تاریخچه ساخت خودرو و معرفی سیستمهای ایمنی خودرو- در 85 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-تاریخچه-ساخت-خودرو-و-معرفی-سیستمهای-ایمنی-خودرو-در-85-صفحه-docxاین پروژه در مورد تاریخچه ساخت خودرو ومعرفی سیستمهای ایمنی خودرو در قالب ورد و در 85 صفحه و قابل ویرایش می باشد. فایل

پروژه و تحقیق-حافظه و هوش در روانشناسی یادگیری- در 70 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-حافظه-و-هوش-در-روانشناسی-یادگیری-در-70-صفحه-docxاین تحقیق در مورد حافظه و هوش در روانشناسی یادگیری در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فایل

پاو وینت-تاریخچه ساخت خودرو ومعرفی سیستمهای ایمنی خودرو- در 65 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-تاریخچه-ساخت-خودرو-ومعرفی-سیستمهای-ایمنی-خودرو-در-65-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد تاریخچه ساخت خودرو ومعرفی سیستمهای ایمنی خودرو در 65 اسلاید می باشد. فایل

سورس login با امکان تایید توسط ایمیل
توسط این سورس شما می توانید برای برنامه خود یک بخش register  و  login  بسازید و کاربر جدید تهنا در صورت داشتن خساب کاربری فعال می تواند وارد محط برنامه گردد . کلیه فایلهای php  و سورسها پیوست می باشد . ...
دریافت فایل
نرم افزار ساخت کلمات کلیدی و برچسب ساز tag maker 2
در این ورژن از نرم افزار برچسب ساز سعی از امکانات و قابلیت هایی استفاده کنم که کاربر هیچ گونه کمبودی برای استفاده از برنامه نداشته باشه امکانات برنامه : – پشتیبانی از ده ها موضوع – نمایش موضوع ، تعداد برچسب ها و کاراکتر جداکننده در برنامه – امکان تغییر پوسته برنامه جهت شخصی سازی – امکان درج لوگو و لینک شما در برنامه جهت شخصی سازی – امکان ذخیره برچسب ها در قالب ف ...
دریافت فایل
بهترین و کامل ترین اموزش زبان c
با سلام  این اموزش کامل ترین اموزش زبان c می باشد. بهترین سورس های کاربردی در ان موجود است.و به طور کامل اموزش میدهد. ...
دریافت فایل
کد متلب رسم برفدانه کخ
کد متلب رسم برفدانه کخ مجموعه حاضر شامل کد متلب رسم برفدانه کخ تا 7 مرحله به همراه فایل راهنما به زبان انگلیسی شامل توضیحات و معادلات در 4 صفحه است. برای مشاهده وجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار matlab اجرا نمایید. ...
دریافت فایل
کتاب اموزش تصویری برنامه نویسی بیسیک4اندروید
در این کتاب به صورت تصویری از نصب برنامه basic4android  تا برنامه نویسی اپ های اندروید و انتشار ان به صورت کامل اشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل
قالب وردپرس فروشگاهی elgrande
قالب وردپرس فروشگاهی elgrande برای ووکامرسقالب وردپرس الگراند بطور کامل از افزونه ویژوال کمپوزر پشتیبانی میکند و به لطف این افزونه شما کاربران عزیز میتوانید به راحتی قالب خودتان را ویرایش کنید و تغییرات دلخواه خود را روی قالب پیاده کنید.قالب وردپرس فروشگاهی elgrande یکپارچه با ووکامرس – هماهنگی کامل با افزونه ویژوال کامپوزر – 7 دموی صفحه اصلی – سئوی بسیار قوی – پنل تنظیمات ...
دریافت فایل
برنامه راهبردی سرمایه انسانی nsf
  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:25 این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یک چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(nsf) در خلال   تشکیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی کار nsf جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه که جانشین برنامه مدیریت سرمایه انسانی 2003 شده است فاکتورهای داخلی و خارجی را مشخص می کند که برنامه ریزی سرمایه انسانی را شکل می دهد و یک چارچوب ...
دریافت فایل
حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی
     مقدمه 1 تعاریف و مفاهیم 4 تجربه ی کشورهای جهان 20 تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56 ا امات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64   ...
دریافت فایل
اسلاید شوی معرفی محصولات فروشگاه اینترنتی
با استفاده ازاین سورس کد می توانید یک اسلاید شو از محصولات یا محتوای خود ایجاد کرده و در سایت  خود نمایش دهید در این سورس تصاویر محصولات، با اندازه کوچک از سمت راست به چپ حرکت کرده و جلوه زیبایی ایجاد می نمایند ، ضمن اینکه امکان حرکت تصاویر با دو دگمه در زیر اسلاید شو در نظر گرفته شده است : امکانات کدنویسی اصولی و استاندارد و بسیار کم حجم افکت چشم نواز و اثرگذار استفاده از کدهای css3   ...
دریافت فایل
تحقیق درباره رژیم غذایی ورزشکاران 22 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23   ایران وزارت آموزش و پرورش اسان رضوی اداره آموزش و پرورش ناحیه 7 مرکز نیروی انسانی موضوع گرد آورنده : سکینه میر زمستان 87 رژیم غذایی ورزشکاران   رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت داشته باشد . ورزشکاران علاوه بر احتیاجات زندگی روزمره ...
دریافت فایل
تحقیق درباره رژیم غذایی درورزشکاران 27 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26   ایران وزارت آموزش و پرورش اسان رضوی اداره آموزش و پرورش ناحیه 7 مرکز نیروی انسانی موضوع رژیم غذایی در ورزشکاران گرد آورنده : سکینه میر زمستان 87 رژیم غذایی ورزشکاران   رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت داشته باشد . ورزشکاران علاوه ...
دریافت فایل
تحقیق درباره ریکاوری یا برگشت به ح اولیه 5 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5   « بسم الله الرحمن الرحیم » موضوع : ریکاوری یا برگشت به ح اولیه دبیر گرامی : جناب آقای ماتوری درس مربوطه : مبانی ورزش تهیه و تحقیق : کوثری کلاس 251 مدرسه حسینیان سال تحصیلی 86_87 بازگشت به ح اولیه یا ریکاوری :   توانایی شما جهت انجام تمرینات روزانه بستگی به این دارد که ع ...
دریافت فایل
تحقیق درباره رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش 21 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای ...
دریافت فایل
تحقیق درباره روشهای تمرینی متنوع کاربردی د رمدرسه
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14   همایش علمی تربیت بدنی مدرسه و توسعه سلامت موضوع مقاله : روشهای تمرینی متنوع کاربردی د رمدرسه  نویسنده : شیرین صادقی منطقه 16 میزان تحصیلات :لیسانس   مقدمه دردنیای کنونی که پیشرفت تکنولوژی وزندگی ماشینی ، حرکت انسان رامحدود کرده است فعالیتهای بدنی و ورزش بعنوان یک ابزار قوی درایجاد تحرک ...
دریافت فایل
تحقیق درمورد فرق بین فرهنگ سازمانی
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   تاریخچه مکتب مدرنیسم و پست مدرنیسم و تفاوت این دو را لطفا بیان بفرمائید؟ مدرنیسم یا مدرنیته پس از عصر روشنگری (enlightenment )در اروپا گسترش یافت و انسان غربی به عقل خود بیشتر اعتماد پیدا کرد که به بعضی ویژگیهای آن اشاره می شود:1. اعتماد به توانایی عقل انسان و علم برای معالجه بیماری های اجتماعی2.ت ...
دریافت فایل
تحقیق درمورد عرضه و تقاضا
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22   به نام خدا عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عد پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می تواند ایجادکننده عد اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و &la ...
دریافت فایل
تحقیق درمورد نقش ت در توسعه اقتصادی
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   نقش ت در توسعه اقتصادی مقدمه نقش ت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی ا ...
دریافت فایل
طرح درس سالانه علوم چهارم
طرح درس سالانه علوم چهارم فرمت فایل :  ورد تعداد صفحات : 34 ...
دریافت فایل
مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس مبانی-نظری-جو-روانی-اجتماعی-کلاسجو روانی اجتماع
درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی-نظری-جو-روانی-اجتماعی-کلاسجو روانی اجتماعی تدریس، انواع جو های حاکم بر کلاس، عوامل موثر بر جو روانی-اجتماعی فایل

مبانی نظری الگوی های ارتباط خانواده

مبانی-نظری-الگوی-های-ارتباط-خانوادهارتباط در خانواده، مفهوم الگوی ارتباط خانواده، تاریخچه الگوی ارتباطی خانواده، ابعاد الگوی ارتباطی خانواده فایل

مبانی نظری سرزندگی تحصیلی

مبانی-نظری-سرزندگی-تحصیلیسرزندگی، سرزندگی تحصیلی، عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی فایل

تحقیق تاثیر میزان منفعت و سود هر یک سهم بر راندمان و بازده سهام

 -تحقیق-تاثیر-میزان-منفعت-و-سود-هر-یک-سهم-بر-راندمان-و-بازده-سهامسود هر سهم و بازده سهام فایل

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر

بررسی-رابطه-عزت-نفس-مدیران-بر-رضایت-شغلی-کارکنان-جمعیت-هلال-احمررابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان فایل

پروژه و تحقیق-بهداشت درمحیط جامعه و بهداشت حرفه ای- در 68 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-بهداشت-درمحیط-جامعه-و-بهداشت-حرفه-ای-در-68-صفحه-docxاین تحقیق در مورد بهداشت درمحیط جامعه و بهداشت حرفه ای در 68 صفحه و در قالب ورد می باشد. فایل

پروژه و تحقیق-روانشناسی رنگ و شخصیت شناسی افراد- در 30 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق-روانشناسی-رنگ-و-شخصیت-شناسی-افراد-در-30-صفحه-docxاین تحقیق در مورد روانشناسی رنگ و شخصیت شناسی افراد در 30 صفحه در قالب ورد می باشد فایل

فایل ارایه مدیریت ضایعات کشاورزی (کارخانه تولید روغن زیتون)

فایل-ارایه-مدیریت-ضایعات-کشاورزی-(کارخانه-تولید-روغن-زیتون)این فایل دارای 36 اسلاید بوده و اطلاعات مفیدی در رابطه با مواد حاصل از پسماندهای کارخانه تولید روغن زیتون دارد. فایل

پاو وینت-روانشناسی رنگ ها و تاثیرات آن بر تبلیغات- در 56 اسلاید-powerpoin-ppt

پاو وینت-روانشناسی-رنگ-ها-و-تاثیرات-آن-بر-تبلیغات-در-56-اسلاید-powerpoin-pptاین پاو وینت در مورد روانشناسی رنگ ها و تاثیرات آن بر تبلیغات در 56 اسلاید می باشد. فایل

فایل ارایه انگلیسی وضعیت مکانیراسیون کشاورزی در هند

فایل-ارایه-انگلیسی-وضعیت-مکانیراسیون-کشاورزی-در-هند فایل

فایل ارایه سامانه اطلاعات جغرافیایی

فایل-ارایه-سامانه-اطلاعات-جغرافیاییاین فایل اطلاعاتی را در رابطه با gis و کاربرد آن در کشاورزی ارائه می دهد. فایل

فایل ارایه پس از برداشت و فرآوری چای

فایل-ارایه-پس-از-برداشت-و-فرآوری-چایاین فایل اطلاعاتی را در رابطه با تولید چای در اختیار قرار می دهد فایل

مهارت هفتم : internet

مهارت-هفتم--internet فایل

مهارت ششم : power point

مهارت-ششم--power-point فایل

مهارت پنجم : access

مهارت-پنجم--access فایل

مهارت چهارم : excel

مهارت-چهارم--excel فایل

مهارت سوم : word

مهارت-سوم--word فایل

مهارت دوم : windows

مهارت-دوم--windows فایل

مهارت اول : it

مهارت-اول--it فایل

کتاب یک قدم تا جهنم

کتاب-یک-قدم-تا-جهنمکت ترسناک و مهیج فایل

جزوه آموزش نرم افزار matlab
متلب یک سیستم جامع نرم افزاری برای محاسبات ریاضی و محاسبات تکنیکی می باشد. نرم افزار متلب از زبان برنامه نویسی سطح بالا استفاده می کند که شامل صدها دستور برای محاسبات ریاضی می باشد، اما نباید نگران تعداد زیاد دستورها در متلب باشید زیرا معمولا برای پروژه خود تنها به تعداد اندکی از آنها نیاز دارید و همچنین با help قوی نرم افزار می توانید دستوراتی را که لازم دارید، بی د. کاربردهای نرم افزار متلب ب ...
دریافت فایل
نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو
شامل نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل این نرم افزار درمحیط اتوپلی استدیوبرنامه نویسی شده اند که اسکرین شات قرارگرفته شده است   نرم افزار فلش کارت نرم افزار وطنم   نرم افزارکدگذاری پروژه نرم افزاردی کد پروژه نرم افزارای پی سنتر کنترل نرم افزارسرچ وجستجو نرم افزار نرم افزارامنیتی نرم افزاراعمال عبادی نرم افزارقرانی با صدای عبدالباسط نرم افزارویژه عصر نرم ...
دریافت فایل
پروژه مدیریت رستوران و کافی شاپ به زبان سی شا و بانک اطلاعاتی sql server بصورت کامل
در این پروژه که با زبان سی شا و پایگاه داده ی sql پیاده سازی شده است شما قادرید سفارشات مشتریان خود در رستوران، یا کافی شاپ را مدیریت نمایید. این پروژه دارای محیط کاربر پسند بوده و دارای امکانات زیر است : امکان صدور فاکتور فروش با قابلیت ثبت در پایگاه داده و پرینت امکان نمایش منوی غذایی به همراه کد سفارش امکان تهیه گزارش روزانه از سفارشات دریافتی به تفکیک میز، غذا و شماره فاکتور امکان جست ...
دریافت فایل
برنامه نویسی گرافیکی در پایتون
آموزش برنامه نویسی گرافیکی د ایتون و هرآنچه که برای کار با آن نیاز دارید.همه آنها را در فایل پی دی اف با جزئیات کامل تهیه کردیم.و دز اختیار شما قرار میگیرد.امیدوارم که براتون مفید واقع بشه.مرسی از اعتماد شما و یدهاتون از فروشگاهمون. ...
دریافت فایل
قالب وردپرس mx چند منظوره فروشگاه – نمونه کار – شرکتی
قالب وردپرسی که اینبار بین قالب های وردپرس حرفه ای  آماده کردیم براتون قالب وردپرس mx می باشد یک پوسته وردپرس چند منظوره مناسب برای سایت های فروشگاهی , مناسب سایت های شرکتی و تجاری , مناسب برای سایت ها نمونه کار و گرافیکی زیبایی و قابلیت هایی که این قالب داره سبب میشه این پوسته برای انواع سایت ها در زمینه های کختلف مناسب باشه. طراحی شده با تکنولوژی جدید وب و سایت ها امروزی با امکانات فراوان. ...
دریافت فایل
قالب وردپرس مجله خبری multinews
قالب وردپرس خبری که اینبار در بین قالب های حرفه ای وردپرس آماده کردیم قالب وردپرس مجله خبری multinewss هست یک قالب وردپرس حرفه ای و زیبا برای سایت های خبری و مجله تفریحی با امکانات و قابلیت های بسیار خوب که نیاز سایت رو به راحتی برطرف می کنه این قالب می تونه برای سایت های وبلاگی شخصی , آموزشی , خبری , مجله تفریحی و بسیاری زمینه های دیگه مناسب ترین هست در ادامه به ویژگی ها و قابلیت های بسیار خوب قا ...
دریافت فایل
قالب وردپرس فروشگاهی mega shop پوسته ووکامرس
قالب وردپرس فروشگاهی دیگه ای که اینبار برای ووکامرس می خوام معرفی کنم قالب فروشگاهی mega shop هستش قالب زیبا و حرفه ای برای فروشگاه ساز ووکامرس , برای انی که می خواهند یک فروشگاه آنلاین و فروش اینترنتی برای خود راه اندازی کنند. قالب وردپرس فروشگاهی مگا شاپ با طرح و چیدمان زیبایی که داره سلیقه های زیادی رو به خودش جذب کرده , قالب وردپرس mega shop دارای ویژگی های منحصر بفردی هستش که سبب شده این قا ...
دریافت فایل
قالب وردپرس فروشگاه kuteshop
قالب وردپرس فروشگاه kuteshop یکی بهترین و حرفه ای ترین قالب های فروشگاهی وردپرس هست که توسط وردپرس تم فارسی سازی و ارائه شده است , اگه از کاربران وردپرس تم هستید میدونید که بهترین قالب وردپرس رو برای فروش اماده می کنیم , چرا که در وردپرس قالب های بسیار زیادی موجود هست اما ما شکیل ترین و متعطف ترین ها را گلچین می کنیم … اگر به دنبال یک قالب وردپرس فروشگاهی هستید تا یک تجارت فر ...
دریافت فایل
قالب وردپرس حرفه ای چند منظوره jupiter
قالب jupiter یکی از قالب های حرفه ای می باشد که اینبار در بخش قالب وردپرس حرفه ای آماده کردیم , یک پوسته چند منظوره که برای هر زمینه کاری می تونه مناسب باشه این قالب توسط بیگ تم با کیفیت بالایی فارسی سازی شده , ح کاربر پسندی jupiter یکی از ویژگی های فوق العاده آن است , اگر دنبال قالب حرفه ای برای سایت وردپرس خود هستید با ما همراه باشید تا قابلیت های عالی این پوسته چند منظوره وردپرس رو بهتون معر ...
دریافت فایل
شطرنج
مقالات تربیت بدنی با فرمت            doc            صفحات  27 مقدمه این قوانین شطرنج نمى تواند همه موقعیتهاى محتمل را که ممکن است در بازى پدید آید شامل شود و نیز نمى تواند تمام مسایل عملى را حل و فصل کند. در ح هایى که دقیقاً در مواد قوانین حاضر پیش بینى نشده باشد، مى توان با بررسى موقعیتهاى ...
دریافت فایل
مقاله و تحقیق هنردرمانی به ویژه روی ک ن 58 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 58    کاربرد هنردرمانی به ویژه روی ک ن استثنائی ،  مارا واداشت تا به جستجو و کنجکاوی در این زمینه بپردازیم . هنر درمانی جنبه های مختلفی دارد : موسیقی درمانی ، نقاشی درمانی ، دراماتراپی ، قصه درمانی ، شعر درمانی و ... که دراینجا ، به تمام جنبه های هنر درمانی نپرداخته ایم ، بلکه تنها ر ...
دریافت فایل
مقاله و تحقیق هنر، گرافیک 107 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 107   مقدمه انسانها عاشق موجوداتند و از خود نمی پرسند که این موجودات از کجا می آیند و به کجا می روند و دیار اصلیشان کجاست. مولوی عاشقی است که می گوید: نیستی اصل همه هستیهاست مانند هوا که به نظر هیچ می آید ولی همه بدو زنده اند هنر از قله بی رنگ سرچشمه می گیرد و بر دشتهای عالم صورت روان می شود که هاتف م ...
دریافت فایل
تحقیق و بررسی در مورد تحلیل کلام
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 111   مقدمه مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود کرده است . بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درک ویژگیهای این پدیده نیازمند رویکردی جزء نگر و ژرف کاو ...
دریافت فایل
مقاله و تحقیق هنر پاپ 36 ص
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 36   بنام خداوند جان و د هنر پاپ pop art پاپ آرت مخفف «popular art» (هنر فردی، هنر عامه) این اصطلاح رو لارنین آلووی منتقد انگلیسی برای بیان هنری که در اوا دهه 1950 تا اوائل دهه 1970 در بریتانیا و ایالات متحده بوجود آمده ابداع کرد. فرهنگی برای درک مصرف گرائی و فرهنگ عامه ( هنری ...
دریافت فایل
مقالة: چگونگی تشکیل فسیل
مقاله کامل بعد از پرداخت وجه لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 13   فهرست: سنگواره چیست؟ نگاه اجمالی شرایط تشکیل فسیل انواع فسیل شدن موارد استفاده سنگواره ها چگونگی نامگذاری سنگواره ها جمع آوری سنگواره ها افزایش دمای زمین و فسیل شدن   سنگواره چیست؟ فسیل یا سنگواره عبارت است از آثار و بقایای گیاهان و ج ...
دریافت فایل
پاو وینت در مورد سونامی چیست وچگونه بوجود می آید؟
فرمت فایل :powerpoint (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 40صفحه   پدیده ای که ما آن را سونامی (سو- نا- می ) مینامیم یک سری اواج اقیانوسی با طول بسیار بزرگ است که در وهله نخست در اثر زمین لرزه هایی ایجاد میشود که در زیر با بستر اقیانوس رخ میدهند. فورانهای آتشفشانهای زیردریایی و زمین لغزشها هم میتوانند سونامی ایجاد کنند. در اقیانوسهای عمیق اواج سونامی با سرعت بیش از 800 کیلومتر دز سا ...
دریافت فایل
مقالة: آلودگی خاک
مقاله کامل بعد از پرداخت وجه لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 15   فهرست:  آلودگی خاک چیست؟ ف ات سنگین، خاک را برای همیشه آلوده می کنند تاثیر ف ات سنگین در خاک و گیاهان تهیه اطلس آلودگی خاک در سازمان محیط زیست 80 درصد فاضلابهای صنعتی و خانگی بدون تصفیه وارد خاک و سفره های آب می شود   آلودگی خاک چیست؟ بن ...
دریافت فایل
مشاهده متن کامل ...
پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد اثر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان پروپوزال-
درخواست حذف اطلاعات
پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد اثر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-در-مورد-اثر-آموزش-مهارتهای-زندگی-بر-سلامت-روانفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد روش ماتری و کاهش رفتارهای پرخطر

 -پروپوزال-ارشد-روانشناسی-در-مورد-روش-ماتری -و-کاهش-رفتارهای-پرخطر- فرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد روش ماتری و کاهش رفتارهای پرخطر

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-در-مورد-روش-ماتری -و-کاهش-رفتارهای-پرخطر- فرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی - ارتباط پیشرفت تحصیلی با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی--ارتباط-پیشرفت-تحصیلی-با-باورهای-انگیزشی-و-راهبردهای-یادگیری-خودتنظیمیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-ارتباط-پیشرفت-تحصیلی-با-باورهای-انگیزشی-و-راهبردهای-یادگیری-خودتنظیمیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی - ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات رفتاری و نا سازگاری های شویی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی--ارتباط-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-با-مشکلات-رفتاری-و-نا-سازگاری-های- شوییفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با مشکلات رفتاری و نا سازگاری های شویی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-ارتباط-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-با-مشکلات-رفتاری-و-نا-سازگاری-های- شوییفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی

 -پروپوزال-ارشد-روانشناسی-تاثیر-یادگیری-خودتنظیمی-و-هوش-معنوی-بر-عملکرد-تحصیلیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد روانشناسی تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی

پروپوزال-ارشد-روانشناسی-تاثیر-یادگیری-خودتنظیمی-و-هوش-معنوی-بر-عملکرد-تحصیلیفرمت word قابل ویرایش فایل

جزوه درسی مباحث اساسی در روان شناسی 1 ( ویژه دانشجویان پیام نور)

جزوه-درسی-مباحث-اساسی-در-روان-شناسی-1-(-ویژه-دانشجویان- -پیام-نور)مخصوص دانشجویان رشته های روان شناسی و علوم تربیتی فایل

بروشور جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396

بروشور-جدید-محلول-رویش-موی- -نوروزیان-در-سال-1396و-ارائه-آموزش-و-معرفی-فرمول-جدید-و-ویژه-سال-1396بروشور جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان به همراه تجویز مناسب-فرمول جدید و ویژه سال 1396 فایل

جزوه-مدیریت تحول سازمانی - در80 صفحه-docx

جزوه-مدیریت-تحول-سازمانی--در80-صفحه-docxاین جزوه در مورد مدیریت تحول سازمانی در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فایل

پروپوزال ارشد علوم تربیتی اثر سرمایه اجتماعی بر امنیت عمومی

پروپوزال-ارشد-علوم-تربیتی-اثر-سرمایه-اجتماعی-بر-امنیت-عمومیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد علوم تربیتی - اثر سرمایه اجتماعی بر امنیت عمومی

پروپوزال-ارشد-علوم-تربیتی--اثر-سرمایه-اجتماعی-بر-امنیت-عمومیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد علوم تربیتی

 -نمونه-پروپوزال-ارشد-علوم-تربیتیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد علوم تربیتی

نمونه-پروپوزال-ارشد-علوم-تربیتیفرمت word قابل ویرایش فایل

مفصل زانو

مفصل-زانوپاو وینت مفصل و رباط های زانو به همراه تصاویر فایل

نمونه پروپوزال ارشد تکنولوژی آموزشی

 -نمونه-پروپوزال-ارشد-تکنولوژی-آموزشیفرمت word قابل ویرایش فایل

نمونه پروپوزال ارشد تکنولوژی آموزشی

نمونه-پروپوزال-ارشد-تکنولوژی-آموزشیفرمت word قابل ویرایش فایل

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

 -پروپوزال-ارشد-رشته-روانشناسی-گرایش-صنعتی-و-سازمانیفرمت word قابل ویرایش فایل

فروش و نصب نرم افزار     metalix cnckad
جهت اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف ویژه می توانید از طریق تلگرام با آی دی زیر در ارتباط باشید https://t.me/rasaberi   فروش و نصب نرم افزار      metalix cnckad  به همراه آموزش نصب رایگان metalix amada,bystronic,trumpf برنامه نویسی کامپیوتری برای ماشین های پانج و لیزر این نرم افزار تخصصی که به نام cnckad نیز شناخته می شود توسط شرکت metalix و برای انواع ...
دریافت فایل
آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو
بسم الله الرحمن الرحیم   آموزش جامع تصویری آتوپلی مدیا استودیو( ) 0تا100 آتوپلی مدیا استودیو در قالب آموزش هایی تصویری( ) با توجه به نیاز روز افزون جامعه ی بشری به علوم و تکنولوژی کامپیوتری، خصوصـاً پیشـرفت فرهنـگ سـاخت و تولید سی دی، برآن شدم تا با آموزش جامع تصویری نرم افـزار آتوپلی مدیا استودیو قـدمی در راه پیشـرفت دوسـتان بردارم. نرم افزار auto play media studio یکی از پیشرفته ...
دریافت فایل
پاو وینت درس 11 تاریخ پایه دهم- نظام اداری ایران باستان
نظام و اداری حکومتهای ایران باستان  درس دهم تاریخ پایه دهم به صورت پاو وینت تعداد اسلاید: 15 صفحات نمونه:  با آرزوی موفقیت روزافزون ...
دریافت فایل
کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب
george z. voyiadjis peter i. kattanmechanics ofcomposite materialswithmatlab 335 صفحه   ...
دریافت فایل
هاست رایگان با ساخت برای سایت و وبلاگ و برنامه های اندرویدی
با سلام شاید شما هم دنبال سایتی بودید که بتونید فایلهاتونو تو اونجا اپلود کنید و به شما بده. من خودم خیلی از سایتها رو امتحان ولی به نتیجه نرسیدم و هر کدوم یه مشکلی داشتند.به نظر تنها راه ممکن برای اینکار این بود که از هاستهای پولی یه مقدار فضا به صورت ماهانه اجاره کنیم ولی خوب این هم یه مقدار هزینه بر خواهد بود. ما در اینجا به شما روشی رو یاد خواهیم داد که بتونید یه هاست رایگان ب ...
دریافت فایل