پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 jsra89 yahoo com
ع های زیر متحرک هستند برای دیدن تا لود کامل ع صبور باشید
درخواست حذف اطلاعات
نظر یادت نره
ع های زیر متحرک هستند برای دیدن تا لود کامل ع صبور باشید
گربه بی لیاقت!!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
یدن پیتزا بطور مخفیانه از پیک موتوری در پشت چراغ قرمز!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
عاقبت کار پسربچه حیوان آزار!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
سوتی شدن حضور یک زن در پشت گوینده خب
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
حرکات فوق حرفه ای یک زن بادی گارد !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

حرکت شجاعانه و دیدنی یک پسر!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

تبلیغی از قدرت برداری یک دوربین حرفه ای
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
فوتبال دستی باز حرفه ای !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

تصویری از حرکت آهسته ...
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

چهره عجیب دختر ژاپنی!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
استفاده خنده دار دو کودک از تردمیل
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
خنگ!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
سقوط هنگام تکنو زدن !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
کارگری که دست فرمانش فوق حرفه ایست!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
شوخی دردناک با دوست!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
اسپرت اتومبیل با چرخ های کج !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
تخت خواب مدرن و جدید!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join http://groups.yahoo.com/group/kabood7/joinمشاهده متن کامل ...
ع های زیر متحرک هستند برای دیدن تا لود کامل ع صبور باشید
درخواست حذف اطلاعات
نظر یادت نره
ع های زیر متحرک هستند برای دیدن تا لود کامل ع صبور باشید
گربه بی لیاقت!!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
یدن پیتزا بطور مخفیانه از پیک موتوری در پشت چراغ قرمز!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
عاقبت کار پسربچه حیوان آزار!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
سوتی شدن حضور یک زن در پشت گوینده خب
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
حرکات فوق حرفه ای یک زن بادی گارد !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

حرکت شجاعانه و دیدنی یک پسر!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

تبلیغی از قدرت برداری یک دوربین حرفه ای
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
فوتبال دستی باز حرفه ای !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

تصویری از حرکت آهسته ...
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join

چهره عجیب دختر ژاپنی!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
استفاده خنده دار دو کودک از تردمیل
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
خنگ!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
سقوط هنگام تکنو زدن !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
کارگری که دست فرمانش فوق حرفه ایست!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
شوخی دردناک با دوست!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
اسپرت اتومبیل با چرخ های کج !!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join
تخت خواب مدرن و جدید!
http://groups.yahoo.com/group/kabood7/join http://groups.yahoo.com/group/kabood7/joinمشاهده متن کامل ...
اهنگ شب امتحان
درخواست حذف اطلاعات

ﺁﻫﻨﮕﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﮕﯽ، ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ :avazak.ir88 شکلک های یاهو (3)avazak.ir88 شکلک های یاهو (3)avazak.ir88 شکلک های یاهو (3)

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺭﯾﺘﻢ بخونید...avazak.ir160 شکلک های یاهو (4)avazak.ir160 شکلک های یاهو (4)avazak.ir160 شکلک های یاهو (4)

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﻣﻮﻥ ... ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻪ...avazak.ir121 شکلک های یاهو (3)avazak.ir121 شکلک های یاهو (3)avazak.ir121 شکلک های یاهو (3)avazak.ir121 شکلک های یاهو (3)avazak.ir121 شکلک های یاهو (3)

ﻧﮕﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ... ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﻪ...avazak.ir81 شکلک های یاهو (2)avazak.ir81 شکلک های یاهو (2)avazak.ir81 شکلک های یاهو (2)avazak.ir81 شکلک های یاهو (2)avazak.ir81 شکلک های یاهو (2)

تﻨﺖ ﺑﯿﺪﻩ .... ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ...avazak.ir142 شکلک های یاهو (4)avazak.ir142 شکلک های یاهو (4)avazak.ir142 شکلک های یاهو (4)

ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺴﯽ ... ﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ...avazak.ir5 شکلک های یاهو (1)avazak.ir5 شکلک های یاهو (1)avazak.ir5 شکلک های یاهو (1)avazak.ir5 شکلک های یاهو (1)


ﺗﻮﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ... ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺭﺳﺎﻡ...avazak.ir133 شکلک های یاهو (4)avazak.ir133 شکلک های یاهو (4)


ﺟﺰ ﮔﺎﻡ ﺏ ﮔﺎﻡ ... ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ...avazak.ir42 شکلک های یاهو (1)avazak.ir42 شکلک های یاهو (1)avazak.ir42 شکلک های یاهو (1)

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ ... ﮎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ...avazak.ir164 شکلک های یاهو (4)avazak.ir164 شکلک های یاهو (4)avazak.ir164 شکلک های یاهو (4)avazak.ir164 شکلک های یاهو (4)avazak.ir164 شکلک های یاهو (4)

ﺟﺰﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ... ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ...avazak.ir167 شکلک های یاهو (4)avazak.ir167 شکلک های یاهو (4)

avazak.ir65 شکلک های یاهو (2)

ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﮎ ... ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ...avazak.ir65 شکلک های یاهو (2)avazak.ir65 شکلک های یاهو (2)

avazak.ir65 شکلک های یاهو (2)
ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ...avazak.ir123 شکلک های یاهو (3)avazak.ir123 شکلک های یاهو (3)avazak.ir123 شکلک های یاهو (3)avazak.ir123 شکلک های یاهو (3)ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ... ﻧﻤﺮﻩ ﻣﯿﮑﻮﺑﻪ...avazak.ir58 شکلک های یاهو (2)avazak.ir58 شکلک های یاهو (2)avazak.ir58 شکلک های یاهو (2)avazak.ir58 شکلک های یاهو (2)

ﻣﻦ ﯾﻪ ﺧﺮﺧﻮﻧﻢ...avazak.ir83 شکلک های یاهو (2)avazak.ir83 شکلک های یاهو (2)avazak.ir83 شکلک های یاهو (2)avazak.ir83 شکلک های یاهو (2)


ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺁﺩﻡ ﺷﻢ...avazak.ir82 شکلک های یاهو (2)avazak.ir82 شکلک های یاهو (2)avazak.ir82 شکلک های یاهو (2)avazak.ir82 شکلک های یاهو (2)avazak.ir82 شکلک های یاهو (2)

ﺗو ﺗﻪ ﺧﻨﮕﯽ ... ﻣﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﮓ ﺷﻢ...avazak.ir23 شکلک های یاهو (1)avazak.ir23 شکلک های یاهو (1)avazak.ir23 شکلک های یاهو (1)

ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮐﺸﺘﻢ ...ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺷﻢ...avazak.ir3 شکلک های یاهو (1)avazak.ir3 شکلک های یاهو (1)avazak.ir3 شکلک های یاهو (1)avazak.ir3 شکلک های یاهو (1)


ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺱ شم...avazak.ir13 شکلک های یاهو (1)avazak.ir13 شکلک های یاهو (1)avazak.ir13 شکلک های یاهو (1)avazak.ir47 شکلک های یاهو (2)avazak.ir47 شکلک های یاهو (2)
avazak.ir47 شکلک های یاهو (2)avazak.ir47 شکلک های یاهو (2)*^▁^*


avazak.ir151 شکلک های یاهو (4)avazak.ir151 شکلک های یاهو (4)مشاهده متن کامل ...
کاریکاتور ها رو http://www. /images/smileys/03.gif
درخواست حذف اطلاعات
caricator-jadid-94-radsms-001

caricator-jadid-94-radsms-002

کاریکارتورهای جدید و جالب 94

caricator-jadid-94-radsms-003

کاریکاتور نابودی محیط زیست

caricator-jadid-94-radsms-004

کاریکاتور آلودگی هوا

caricator-jadid-94-radsms-005

کاریکاتور در مورد نابودی کتاب و کتابخوانی و استفاده از تکنولوژی

caricator-jadid-94-radsms-006

کاریکاتور فرزندان طلاق

caricator-jadid-94-radsms-007

کاریکاتور های فقر

caricator-jadid-94-radsms-008

کاریکاتور فقیر و ثروتمند

caricator-jadid-94-radsms-009

کاریکاتور طلاق

caricator-jadid-94-radsms-010

کاریکاتور ی و

caricator-jadid-94-radsms-011

کاریکاتور های جدید در مورد فقر

caricator-jadid-94-radsms-012

کاریکاتور گرانی آب و برق

caricator-jadid-94-radsms-013

کاریکاتور آشتی با محیط زیست

caricator-jadid-94-radsms-014

کاریکاتور گرانی

caricator-jadid-94-radsms-015

کاریکاتور تورم و گرانی

caricator-jadid-94-radsms-016

کاریکاتور محیط زیست

caricator-jadid-94-radsms-017

کاریکاتور

caricator-jadid-94-radsms-018

کاریکاتور 94 جدید

caricator-jadid-94-radsms-019

کاریکارتورهای جدید و جالب 94

caricator-jadid-94-radsms-020

کاریکاتور تورم

caricator-jadid-94-radsms-021

کاریکارتورهای جدید و جالب 94

caricator-jadid-94-radsms-022

کاریکاتور چهارشنبه سوری

caricator-jadid-94-radsms-023

کاریکاتور سال بز

caricator-jadid-94-radsms-025

کاریکاتور جدید

caricator-jadid-94-radsms-026

کاریکاتور های جدید و جالب

caricator-jadid-94-radsms-027

کاریکاتور مرفحین بی درد !

caricator-jadid-94-radsms-028

بهترین کاریکاتورها با موضوع آلودگی هوا

caricator-jadid-94-radsms-029

کاریکاتور جدید 94

caricator-jadid-94-radsms-030

کاریکاتور نابودی کره زمین

caricator-jadid-94-radsms-031

راد اس ام اس

caricator-jadid-94-radsms-032

کاریکارتورهای جدید و جالب 94

caricator-jadid-94-radsms-033مشاهده متن کامل ...
صدای مادر
درخواست حذف اطلاعات
مادر ! ای تمامی عشق و ایثار !


ای شکوه تبلور فداکاری !


ای نهایت صبر و بردباری !


ای بهترین معلم دنیا !


زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ،

سـرچشمه محبت و الطاف داور است


بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است،

بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادراست

مشاهده متن کامل ...
همسر ایرانی خلیفه- -ع
درخواست حذف اطلاعات

همسر-خلیفه- -ع

پاسخ-مقام-معظم- ی-به-سوال-فردوسی پور

مسافران-برزیل-ممنوع- صویر-شدند-ع

تصویر نفر دوم «جبهة النصرة»

سه هزار-میلیارد-تومان-از-اموال-زنجانی-در-حساب-وزارت-نفت

ظریف: امکان دست ی به راه حل در چند روز آینده دشوار است

حرم علی(ع) در شب قدر +تصاویر

فرار-دو-دختر-برای-ازدواج-با- ی ها-ع

ع -دیدار-فرد-هتاک-به-آیت الله-کنی-با-هاشمی

-تصاویر-هوایی-از-کعبه-در-ماه-رمضان

مبلغ قرارداد بازیکنان استقلال چقدر است؟

حاج آقا مجتبی درباره آیت‏الله منتظری چه‏ گفت؟

توصیه- ی-برای-استفاده-بهتر-از-لیالی-قدر

برنامه ریزی-های-جریان-انحرافی-برای-انتخابات-مجلس

ع -موشک های-حماس-چه-بر-سر- -آورد

تشکیل-بانک-رشوه-گیران-در-کشور

در-بلندی های-قلمون- -چه-می گذرد؟

سقوط-آزاد-بورس-و-سکوت- ت

-اطلاعاتی-جالب-از-خلیفه-تکفیری

مرگ-2-دختر-در-پارک-پیروزی

-سر-رسیدن-تروریست-هنگام-جهاد-نکاح-همسر-ع

چه- ی-به- -کفش-پرت-کرد-ع

قیمت-تمام-شده-پراید-11-میلیون-تومان-است

-کوثری-حکم-خاتمی-مربوط-به-گذشته-است

دختران-جوان-سوری-در-چنگ-شیوخ-سعودی-ع

-روابط-گرم-سرکردگان-کردستان-عراق-و- ی ها-تصاویر

اعزام-200-زن-ایرانی-برای-«جهاد- »-در-

مونا-لاهوتی-دختر-فائزه-هاشمی-ع

کشف-حجاب-خانم-ورزشکار-ایرانی؟-ع

یادداشت-ضد-ایرانی-اوباما-به-رو مه- ی

-خدا-مرگت-بده-معصومه-علینژاد-ها-اهل- ج- -از-غیرت-ایران-نیستند

کاهش-200هزار-بشکه ای-فروش-نفت-در- ت-تدبیر

ع -شهیدی-که-به-یاد-حضرت ابوالفضل-عباس-ع-می-اندازد

هدف -اصلی

هر-جا-که-نفت-هست-من-هم-هستم

سه-وصیت-عجیب-یک-شهید

نمایندگان-فقط-استیضاح

چرا-باید-هر-روز-صبح-آب-لیمو-بنوشیم؟

شباهت-زیاد-ابوبکر-البغدادی-با-نوه-صدام-ع

اتاق-عمل-مهران-مدیری-شهریور-می آید

-اصابت-۱۰۰-موشک-به-

ع -تشییع-پیکر-شهید-کمال-شیرخانی

ترس- -از-فرشته-های-ایرانی

شهادت-نیروهای-ایران-در-عراق-تکذیب-شد

آبونمان-تلفن-ثابت-چقدر-گران-شد؟

تولید-برخی-خودروها-متوقف-شد

-نظری-خاتمی-باید-محاکمه-شودمشاهده متن کامل ...
شخصیت شناسی ازروی کف دست
درخواست حذف اطلاعات
فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره یک
شما فردی هستید که روابط گسترده ای با دوستان خود دارید ، بسیار معا ی و مردم گرا هستید و از همین رو میتوانید ایده ها و افکار خود را با دیگران در میان بگذارید.
بیشتر به موضوعات فکری علاقه دارید و عاشق سفر هستید ؛ خیلی میل دارید با دیگران ارتباط برقرار کنید و از تنهایی به شدت بیزار هستید.
انگار همیشه حرف های زیادی برای گفتن دارید و معمولاً نیز آنها را به نحو مطلوبی با دیگران در میان میگذارید ، هر یک از دوستانتان را همچون یک دستگاه ضبط صوت خوب میدانید که حرف های شما را ضبط کرده و به دیگران انتقال میدهند ، همه دلشان میخواهد به شما نزدیک شوند و با شما طرح دوستی بریزیند.
از گشت و گذار در ا و سفر به سرزمین های دیگر لذت میبرید ، تفریح ، سرگرمی و بازی روحیه شما را شاداب میکند و باعث لذت و شادی تان میشود ، از نظر جسمی نیز در وضعیت خوبی بسر میبرید و اغلب سالم و تندرست هستید .
پیشنهاد : باید به پیام هایی که میان شما و یکی از نزدیکان رد و بدل میشود بیشتر توجه کنید ، این رابطه میتواند عاقبت خوبی به همراه داشته باشد.
سعی کن زیاد کج خلقی نکنی و با دیگران مهربان و خوشرو باشی ؛ از حرفهای کنایه آمیز و رفتار دو پهلو پرهیز کن زیرا باعث سوء تفاهم میشود.
همواره باید برای تمدد اعصاب خود به سفر بروی یا خود را با طراح های آموزشی سرگرم کنی ، همچنین میتوانی دوستان خود را در لحظات شاد خود شریک کنید
فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره دو
شما فردی هستی که در زندگی بیشتر به فکر شغل و حرفه خود هستی و به مادیات علاقه دای ، با شریک خود سازگاری و توافق خواهی داشت و علایق مشترکی شما را به هم پیوند میدهد ، رابطه شما با او بر اساس تفاهم و همکاری دو جانبه شکل میگیرد.
خیلی به سیر وسفر علاقمند هستی و دوست داری مدام به گردش وتفریح بروی ، دوستانت همیشه به کمک شما احتیاج دارند و رابطه شما با آنها خوب است.
همه هوش و حواس شما متوجه کار یا تحصیل است و دغدغه دیگری نداری ، به ی علاقمند خواهی شد و با او ابطه ای عاطفی و ظریف برقرار خواهی کرد که بسیار شاد یبخش و مطلوب خواهد بود.
به نظر میرسد آدم صبور و پر طاقتی هستی و با یکی از اعضای خانواده خود بیش از بقیه صمیمت و داری و معمولاً در اکثر کارها با همدیگر اشتراک نطر دارید ، از نظر سلامت و بهداشت نیز دروضعیت مناسبی قرار داری و اغلب یا بیماری شما را کمتر تهدید میکند .
پیشنهاد : ممکن است در خانواده ، محیط کار ، یا مدرسه هیچ با شما موافق نباشد ولی شما باید سعی کنی که خونسردی و متانت خود را از دست ندهی ، در ارتباط با اعضای خانواده خود باید صبورتر و با گذشت تر باشی و از مشاجره و دعوا پرهیز کنی.
در محیط کار یا در مورد مسایل شخصی نیز باید خونسردی خود را حفظ کنی و از درگیری و اختلاف با دیگران خودداری کنی ، زیاد سخت نگیر و نگذار مسایل و مشکلات بر قلبت سنگینی کند ، بردباری و گذشت باعث میشود احساس بهتری داشته باشِی
فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره سه
در زندگی بیشتر به مسایل شغلی ، تحصیلی یا روابط عاطفی خود با دیگران توجه داری ، شما شخصی هستی که رفتارهایت غیر قابل پیش بینی است.
انکار و ایده های زیادی در سر داری ولی انگار برای بیان آنها مشکل داری و دلت نمیخواهد آنها را با ی در میان بگذاری ، به هر حال صحبت وگفتگو با یک مشاور میتواند مفید و سودمند باشد.
سودای عشقی در سر خواهید داشت و زمانی به یاد فردی میافتید که مدتی ممکن است از شما جدا شود و در شهری دور زندگی کند ، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت خوبی به سر میبرید و کاملاً شاداب و سرحال هستید.
پیشنهاد : با دوستان و همکاران خود رفتاری با نزاکت و مبادی آداب داشته باش ، ایجاد تفاهم و سازگاری با دیگران چندان هم مشکل نیست.
در ارتباط با طرحی که ارائه داده ای از جانب یکی از دوستان خود پیشنهادی دریافت میکنی ، باید با روی باز به نظرات دیگران گوش کنی و از آنها سپاسگزار باشی ، برای رسیدن به تفاهم و هماهنگی با دیگران باید به سهم خود قدم پیش بگذارید تا موفق شوید.
فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره چهار
شما فردی هستی که معمولاً درگیر درس و تحصیل ، مسایل خصوصی و یا مشغولیات ذهنی خود هستی ولی در درون خود از آرامش برخورداری .
پیشرفت در زندگی باعث شادی و نشاط شما میشود چون با دیگران برخورد مناسبی داری و از قدرت بیان خوبی نیز برخوردار هستی ؛ معمولاً از جانب اعضای خانواده ، دوستان و همسایگان مورد لطف و محبت قرار میگیری و هدیه دریافت میکنی.
رابطه عاطفی شما با دوستتان در وضعیت بسیار مناسب و دلپذیری است ، از لحاظ مالی موقعیت خوبی خواهی داشت و به نظر میرسد که از هر لحاظ یک فرد حرفه ای و کاردان هستی.
پیشنهاد : شما باید شادی و نشاط خود را با دوستان خود تقسیم کنی ، سعی کن در مورد مشکلات و گرفتاریهای شخصی ، از هر گونه بحث و مشاجره با دیگران پرهیز کنی ، شما از آن دسته افراد نیستید که برای مشکلی که برایشان بوجود می آید راه حلی را در آستین دارند.

فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره پنج
ظاهراً به نظر میرسد که شما از آن دسته افراد هستی که در مورد مسایل مالی بسیار صبور و پر طاقت هستند ، مشکلی در زندگیتان پیدا میشود که مدتی فکرتان را به خود مشغول میکند اما برطرف میشود.
احتمالاً به زودی میفهمی آن ی که در محیط کار خود با او آشنا شده ای میتواند برای شما یک دوست خوب نیز باشد ، اغلب همه توجه ات بر روی تحصیل متمرکز است و در ارتباط با عشق ، تحصیلات و کار ، آدم بسیار خوش شانسی هستی ، از لحاظ سلامت و بهداشت نیز در وضعیت خوبی قرار داری.
پیشنهاد : بهتر است به دنبال راهی برای بهبود کارائی خود باشی ، همچنین باید به مسایل مالی خود بیشتر توجه کنی و محتاطانه تر عمل نمایی ، مواظب دخل و ج خود باشی و معقولانه تر ج کن.

فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره شش
اغلب همه سعی و تلاش خود را بر روی تحقیق در مورد مسایل مالی متمرکز میکنی ، خیلی زود به اه خود میرسی و از اینکه موفق میشوی کار مفیدی انجام دهی خوشحال خواهی شد.
شما آدمی برونگرا و معا ی هستی و به فعالیت های اجتماعی خیلی علاقه داری اما باید مراقب ج و هزینه های خود باشی و زیاد ول جی نکنی.
شما فردی رفیق باز هستی که هر لحظه دوست جدیدی میگیرید ، رفتاری صمیمانه و پر محبت داری و از گسترش روابط خود با دیگران لذت میبری ، با ی آشنا میشوی که به تدریج به او دل میبندی و عاشق او میشوی و این دوستی و پیوند عاقبت خوشی برایت دارد ؛ در مورد سلامتی و بهداشت نیز باید بیشتر مراقب خود باشید.
پیشنهاد : در مورد بهداشت و سلامت خود باید بیشتر مراقب باشی ، اگر مواظب دخل و ج خود نباشی و در این مورد عاقلانه عمل نکنی آنگاه ممکن است هر چه در می آورید یک شبه ج کنی و دچار مشکل مالی شوی ، به هر حال باید مشکلات مالی خود را به نحو مطلوبی حل کنی تا به آرامش برسی
فال و طالع بینی, آموزش کف بینی, کف دست
کف دست شماره هفت
در زمینه ارتباطات خود با دیگران ، آدم خوش شانسی هستی و روابط خوبی با مردم برقرار میکنی ، ضمناً آدم خوش سفری نیز هستی و از این لحاظ نیز شانس با شما همراه است.
در روابط عاطفی خود با دیگران بارها قلبت میشکند و در عشق ش ت میخوری ولی اهمیت نمیدهی و دوباره دل در گرو عشق جدیدی میسپاری ، در این ماجرا ممکن است بعضی ها به شما حسادت بورزند.
خیلی دوست داری برای انجام مأموریت به سفر بروی و خلاصه از یکجا ماندن نفرت داری ، به عشق در یک نگاه اعتقاد داری ، از نظر سلامت در وضعیت خوبی به سر میبری.
ع های دیدنی و جذاب از آبزیان دریای سرخ
درخواست حذف اطلاعات

ع های دیدنی و جذاب از آبزیان دریای سرخ

دریای سرخ خلیجی از اقیانوس هند است که بین شبه جزیره عربستان و شمال شرقی قارهٔ آفریقا قرار دارد.
مساحت آن ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع می باشد که از این حیث پانزدهمین دریای جهان به شمار می رود.

در ادامه ع هایی فوق العاده زیبا و دیدنی از آبزیان دریای سرخ را مشاهده میکنید.

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از ع ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه show image را انتخاب کنید

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altمشاهده متن کامل ...
ع -موشک های-حماس-چه-بر-سر- -آورد
درخواست حذف اطلاعات

یادداشت-حبیب-به-پسرش-بعد-از-دستگیری

ع -موشک های-حماس-چه-بر-سر- -آورد

تشکیل-بانک-رشوه-گیران-در-کشور

در-بلندی های-قلمون- -چه-می گذرد؟

سقوط-آزاد-بورس-و-سکوت- ت

-اطلاعاتی-جالب-از-خلیفه-تکفیری

مرگ-2-دختر-در-پارک-پیروزی

-سر-رسیدن-تروریست-هنگام-جهاد-نکاح-همسر-ع

چه- ی-به- -کفش-پرت-کرد-ع

قیمت-تمام-شده-پراید-11-میلیون-تومان-است

-کوثری-حکم-خاتمی-مربوط-به-گذشته-است

دختران-جوان-سوری-در-چنگ-شیوخ-سعودی-ع

-روابط-گرم-سرکردگان-کردستان-عراق-و- ی ها-تصاویر

اعزام-200-زن-ایرانی-برای-«جهاد- »-در-

مونا-لاهوتی-دختر-فائزه-هاشمی-ع

کشف-حجاب-خانم-ورزشکار-ایرانی؟-ع

یادداشت-ضد-ایرانی-اوباما-به-رو مه- ی

-خدا-مرگت-بده-معصومه-علینژاد-ها-اهل- ج- -از-غیرت-ایران-نیستند

کاهش-200هزار-بشکه ای-فروش-نفت-در- ت-تدبیر

ع -شهیدی-که-به-یاد-حضرت ابوالفضل-عباس-ع-می-اندازد

هدف -اصلی

هر-جا-که-نفت-هست-من-هم-هستم

سه-وصیت-عجیب-یک-شهید

نمایندگان-فقط-استیضاح

چرا-باید-هر-روز-صبح-آب-لیمو-بنوشیم؟

شباهت-زیاد-ابوبکر-البغدادی-با-نوه-صدام-ع

اتاق-عمل-مهران-مدیری-شهریور-می آید

-اصابت-۱۰۰-موشک-به-

ع -تشییع-پیکر-شهید-کمال-شیرخانی

ترس- -از-فرشته-های-ایرانی

شهادت-نیروهای-ایران-در-عراق-تکذیب-شد

اعلام-زمان-تعیین-قیمت-تندر-۹۰

آبونمان-تلفن-ثابت-چقدر-گران-شد؟

تولید-برخی-خودروها-متوقف-شد

-نظری-خاتمی-باید-محاکمه-شودمشاهده متن کامل ...
سوکوترا ، جزیره ای عجیب روی زمین
درخواست حذف اطلاعات

جزایر سوکوترا مجمع الجزایری است که در اقیانوس هند، میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا و در دهانهٔ خلیج عدن قرار دارد. این جزایر از آن کشور یمن است.
گمان می رود نام سوکوترا از واژهٔ سانسکریتی دویپا ساخادراوا به معنای جزیرهٔ شادکامی گرفته شده باشد. جزایر سوکوترا، زیست بومی بسته است، به همین دلیل گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فردی دارد. نزدیک به یک سوم جانداران این جزایر، تنها در همانجا یافت می شوند. گونه ای درخت که به خون اژدها نامی است، در این منطقه فراوان دیده می شود.

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید

در صورتی که هر یک از ع ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه show image را انتخاب کنید

yjxjsfoszr.jpg

x7ouas1mzo.jpg

w2rks6qsdf.jpg

bgggt0co9l.jpg

adrvyio9fv.jpg

69bajocse3.jpg

5stjbc8fhk.jpg

08h1vmqzux.jpg

uffaefx3si.jpg

rh1wun2gyc.jpg

qxr151pr41.jpg

v4ggiwhurd.jpg

nflrqxapg4.jpg

ajmc4fvehw.jpg

7tcpvf0ywh.jpg

h60axbj0kb.jpg

taruv3b0gw.jpg

fh45lfhsan.jpg

uxahs783fo.jpg

0krqtlqzob.jpg

ayrn11u9dd.jpg

11foijwk8f.jpg

wnv9m7n70j.jpg

oph yu6.jpg

gvjruhrwmk.jpg

2yqmb92pqv.jpg

x7c0nggaxq.jpg

heowvwz9g2.jpg

r4rfjyviku.jpg

nw7jxh1ob7.jpg

80sbzhedmn.jpg

rwmaiyfhs3.jpg

i6ildisvq5.jpg

oznfzk6dlg.jpg

pmqnrfbouv.jpg

===============================================مشاهده متن کامل ...
ع از مناظر طبیعی جنگل ها
درخواست حذف اطلاعات
alt
alt


مشاهده متن کامل ...
آرزوهایی که حرام شدند
درخواست حذف اطلاعات

جادوگری که روی درخت انجیر زندگی میکند. به لستر گفت: یه آرزو کن تا برآورده کنم.لستر هم با زرنگی آرزو کرد.دو تا آرزوی دیگر هم داشته باشد

بعد با هر کدام از این سه آرزو.

سه آرزوی دیگر آرزو کرد.آرزوهایش شد نه آرزو با سه آرزوی قبلی.بعد با هر کدام از این دوازده آرزوسه آرزوی دیگر خواست که تعداد آرزوهایش رسید به ۴۶ یا ۵۲ یا...

به هر حال از هر آرزویش استفاده کرد.برای خواستن یه آرزوی دیگرتا وقتی که تعداد آرزوهایش رسید به...۵ میلیارد و هفت میلیون و ۱۸ هزار و ۳۴ آرزو.

بعد آرزو هایش را پهن کرد روی زمین و شروع کرد به کف زدن و یدن .جست و خیز و آواز خواندن.و آرزو برای داشتن آرزوهای بیشتر

بیشتر و بیشتر.

در حالی که دیگران میخندیدند و گریه می د،عشق می ورزیدند و محبت می د،لستر وسط آرزوهایش نشست وآنها را روی هم ریخت تا شد مثل یک تپه طلاو نشست به شمردنشان تا .......

پیر شد.

و بعد یک شب او را پیدا د در حالی که مرده بود.

و آرزوهایش دور و برش تلنبار شده بودند!

آرزوهایش را شمردند.حتی یکی از آنها هم گم نشده بود!

همشان نو بودند و برق میزدند.بفرمائید چند تا بردارید.

به یاد لستر هم باشید!

که در دنیای سیب ها و بوسه ها و کفش ها

همه آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر حرام کرد !!!مشاهده متن کامل ...
مهریه عرفانی : پانصد هزار شاخه گل و نوشتن دیوان شمس
درخواست حذف اطلاعات


پسر جوان، وقتى پاى سفره عقد نشست و حاضر شد مهریه همسرش را پانصد هزار شاخه گل

سرخ و یک جلد دیوان شمس تبریز به خط خودش در نظر بگیرد، نمى دانست چند سال بعد باید

چند هزار بیت شعر دیوان شمس را بنویسد . به نوشته « ایران»، چندى پیش، زنى جوان به

شعبه 264 دادگاه خانواده 121 مراجعه و با ارائه دادخواست طلاق به قاضى نحوى گفت: چند

سال پیش بود که جوان ى به خواستگارى ام آمد. از همان اول تصمیم گرفتم که بناى

زندگى مان را بر پایه تفاهم و عشق و عرفان بگذارم این بود که براى مهریه ام، پانصد هزار شاخه

گل سرخ و دیوان شمس به خط شوهرم و چهارده سکه بهار آزادى تعیین . فکر مى اگر

او حاضر شود چنین مهریه اى را بپذیرد، باید از شه بالایى برخوردار باشد. وى گفت: او هم

پذیرفت و ما بعد از ازدواج، زندگى مشترکمان را آغاز کردیم. در این مدت با اینکه از نظر عقیدتى

میان من و شوهرم تفاوتهایى بود و گاهى مشکل پیدا مى کردیم ولى من سعى مى با گذشت

باعث حفظ زندگى مشترکم شوم. وى ادامه داد: تا اینکه بعد از چند سال، روز به روز بر اختلاف

میان من و اواضافه شد و شوهرم و من به این نتیجه رسیده ایم که دیگر امکان ادامه این زندگىدر برابر قاضى دادگاه خانواده گفت: آقاى قاضى! من و همسرم با اینکه از ابتدا سعى داشتیم تا

پایه هاى زندگى مشترکمان را استحکام ببخشیم موفق نشدیم و به همین علت من هم فکر مى کنم


وى گفت: طبق مهریه اى که براى همسرم تعیین کرده ام، باید دیوان شمس را به خط خودم براى او

بنویسم و پانصدهزار شاخه گل به او بدهم . قاضى نحوى پس از استعلام از اتحادیه گل فروشان،

قیمت پانصدهزار شاخه گل را که بخشى از مهریه عروس جوان بود، 150میلیون تومان


تومانـ قیمت پانصد هزار شاخه گل سرخ ـ چهارده سکه بهار آزادى و نوشتن از روى اشعار


ای خاک بر سر ت ن

معلوم شد که آقای نه اهل عرفان بوده نه
اهل حساب وکتاب و ریاضی وباغبانی وبازار و بطور
کلی چهار عمل اصلی را هم بلد نبوده ننه مرده.


مشاهده متن کامل ...
وضعیت دانشجویان
درخواست حذف اطلاعات

روز های اول خوابگاه و روابط حسنه ی

بچه های اتاق:

ساعت دو نصفه شب در یک اتاق :

بعد از آن کل خوابگاه منهای س رست:

ساعت ۴ صبح هنگام خواب :

وضعیت تحصیل در خوابگاه :

بعد از چند روز گفتگوی صمیمانه بر سر

شستن ظروف:

و پایان دعوا :

امکانات غذایی در خوابگاه :

کار های متفرقه بچه های اتاق :

اوا ترم و وضعیت بعضی بچه ها :

و اینم آ و عاقبتش :

یا

و پایان….مشاهده متن کامل ...
وضعیت دانشجویان
درخواست حذف اطلاعات

روز های اول خوابگاه و روابط حسنه ی

بچه های اتاق:

ساعت دو نصفه شب در یک اتاق :

بعد از آن کل خوابگاه منهای س رست:

ساعت ۴ صبح هنگام خواب :

وضعیت تحصیل در خوابگاه :

بعد از چند روز گفتگوی صمیمانه بر سر

شستن ظروف:

و پایان دعوا :

امکانات غذایی در خوابگاه :

کار های متفرقه بچه های اتاق :

اوا ترم و وضعیت بعضی بچه ها :

و اینم آ و عاقبتش :

یا

و پایان….مشاهده متن کامل ...
ع های قدیمی جالب
درخواست حذف اطلاعات

ه مدد تکنولوژی مدرن، نگاتیو ع های قدیمی در آرشیو خبرگزاری ها آلمان دیجیتال شده اند و می توان در آن جست وجو کرد. در این جست وجو به گنجینه ای تاریخی برخورد کردیم که بخشی از تاریخ دیده نشده ایران است.

سفارت روسیه در تهران. تاریخ ۱۹۱۰ میلادی.
salijoon.ws


بانک انگلیس در تهران. تاریخ ۱۹۰۹ میلادی.

salijoon.ws


مجازات یک مجرم. تاریخ ع : ۱۹۱۰ میلادی.

salijoon.ws


کنسولگری بریتانیا در بوشهر. تاریخ ع : ۱۹۰۳ میلادی.

salijoon.ws


کانال دسترسی به بندر بصره. تاریخ ع : ۱۹۱۰ میلادی.

salijoon.ws


مظفرالدین شاه قاجار. تاریخ ع نامشخص.

salijoon.ws


مردان در حال شستن قالی در یک رودخانه. تاریخ ع نامشخص

salijoon.ws


کاخ سلطنت آباد تهران. تاریخ ۱۹۰۳ میلادی.

salijoon.ws


بازار (ع دیجیتال و رنگی شده است) تاریخ ع : سال ۱۹۱۰ میلادی.

salijoon.ws


احمد شاه قاجار در میدان اسب دوانی پاریس. تاریخ: ۱۹۲۲ میلادی.

salijoon.ws


ع ی از فاتحان تهران در دوران مشروطه. سپه دار اعظم، محمد ولی تنکابنی به همراه اسعد، داخله و از روسای ایل بختیاری . تاریخ: ۱۹۰۹ میلادی.

salijoon.ws


ع ی از طاق بستان در کرمانشاه. تاریخ ع : ۱۹۱۰ میلادی.

salijoon.ws


بازار قزوین. مردانی در حال وزن پارچه. تاریخ ع : ۱۹۰۳ میلادی.

salijoon.ws


تشییع جنازه ناصرالدین شاه در میدان توپخانه تهران. تاریخ ۱۸۹۶ میلادی.

salijoon.ws


محمد علی شاه قاجار (نفر آ سمت راست) به همراه وزرا و رجال وقت. تاریخ ع : ۱۹۰۸ میلادی.

salijoon.ws


کودتای ۲۸ مرداد. حمله به دفتر حزب ایران. تاریخ: ۱۹ اوت ۱۹۵۳ میلادی.

salijoon.ws


لوکوموتیو راه آهن سراسری ایران. تاریخ: ۱۹۴۰ میلادی.

salijoon.ws


استقبال دختران دانش آموز اصفهانی از هاینریش لوبکه، رئیس جمهور وقت آلمان در سفر به این شهر. تاریخ: ۲۷
اکتبر ۱۹۶۳.سفر رسمی ژرژ پومپیدو، نخست فرانسه به ایران. گفت وگوی نخست فرانسه (نفر وسط) با هوشنگ نهاوندیان، رئیس " پهلوی". تاریخ ماه مه ۱۹۶۸.مدرسه دخترانه هیئت مسیونری یی در ارومیه که توسط فیدلیا فیسکه بنیانگذاری شد. این مدرسه در سال ۱۸۴۳ میلادی آموزش ک ن را آغاز کرد. تاریخ: سال ۱۹۰۰ میلادی.پل قدیمی رشت. تاریخ سال ۱۹۱۰ میلادی.خیابان ناصرخسرو در تهران. تاریخ ۱۹۳۸ میلادی.دختر هفت ساله قالی باف در اصفهان. تاریخ ۱۹۶۴ میلادی.کارگران در حال مرمت یک قنات. تاریخ: سال ۱۹۵۹ میلادی.ن بختیاری در حال حمل آب. تاریخ: ۱۹۲۵ میلادی.


ع ی از عالی قاپو در اصفهان. تاریخ: ۱۹۱۰ میلادی.ع ی از مسجد شاه در اصفهان. تاریخ ۱۹۱۰ میلادی.پل شهرستان در اصفهان بازمانده از دوران ساسانیان. تاریخ: ۱۹۶۴ میلادی.ن شیرینی پز. تاریخ: ۱۹۱۰ میلادی.

مسافرت به ایران. تاریخ ۱۹۱۳ میلادی

یهودیان لهستانی که کشورشان به آلمان نازی درآمد و به اتحاد شوروی سابق گریختند و از آنجا وارد ایران شدند. ع دیجیتال و رنگی شده است. تاریخ ۱۹۴۳ میلادی.

پسری از عشایر. تاریخ: ۱۹۳۷ میلادی.

مراسم فارغ حصیلی فرح دیبا در رشته هنرهای تجسمی در تهران. تاریخ: اکتبر ۱۹۶۳.

تظاهرات در پشتیبانی از مصدق در شیراز. تاریخ ۲۰ آوریل ۱۹۵۳ میلادی.
http://www.30cd.biz/upload_pic/1401787794.gif

عینک نه و مردانه طرح

louis vuitton لوییس ویتون

شما هم جز انی باشید که این عینک زیبا را امتحان کرده و می کنند !!!

شما تا به حال ی را دیده اید که از ید این عینک ناراضی باشد ؟؟!!

http://www.30cd.biz/upload_pic/1401783072.jpg

پرداخت وجه بعد از دریافت کالا درب منزل

قیمت : 39000 تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif

توضیحات بیشتر...


__._,_.___

posted by: "sepideh"


http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join
http://groups.yahoo.com/group/salijoon-group/join

__,_._,___
click to reply all


مشاهده متن کامل ...
پایگاه خبری حامیان ولایت
درخواست حذف اطلاعات

-سر-رسیدن-تروریست-هنگام-جهاد-نکاح-همسر-ع

چه- ی-به- -کفش-پرت-کرد-ع

قیمت-تمام-شده-پراید-11-میلیون-تومان-است

-کوثری-حکم-خاتمی-مربوط-به-گذشته-است

دختران-جوان-سوری-در-چنگ-شیوخ-سعودی-ع

-روابط-گرم-سرکردگان-کردستان-عراق-و- ی ها-تصاویر

اعزام-200-زن-ایرانی-برای-«جهاد- »-در-

مونا-لاهوتی-دختر-فائزه-هاشمی-ع

کشف-حجاب-خانم-ورزشکار-ایرانی؟-ع

یادداشت-ضد-ایرانی-اوباما-به-رو مه- ی

-خدا-مرگت-بده-معصومه-علینژاد-ها-اهل- ج- -از-غیرت-ایران-نیستند

کاهش-200هزار-بشکه ای-فروش-نفت-در- ت-تدبیر

ع -شهیدی-که-به-یاد-حضرت ابوالفضل-عباس-ع-می-اندازد

هدف -اصلی

هر-جا-که-نفت-هست-من-هم-هستم

سه-وصیت-عجیب-یک-شهید

نمایندگان-فقط-استیضاح

چرا-باید-هر-روز-صبح-آب-لیمو-بنوشیم؟

شباهت-زیاد-ابوبکر-البغدادی-با-نوه-صدام-ع

اتاق-عمل-مهران-مدیری-شهریور-می آید

-اصابت-۱۰۰-موشک-به-

ع -تشییع-پیکر-شهید-کمال-شیرخانی

ترس- -از-فرشته-های-ایرانی

شهادت-نیروهای-ایران-در-عراق-تکذیب-شد

اعلام-زمان-تعیین-قیمت-تندر-۹۰

آبونمان-تلفن-ثابت-چقدر-گران-شد؟

تولید-برخی-خودروها-متوقف-شد

-نظری-خاتمی-باید-محاکمه-شودمشاهده متن کامل ...
با خوراکی های شفابخش آشنا شوید.....
درخواست حذف اطلاعات

ead ache?
eat fish! eat plenty of fish.
fish oil helps prevent headaches.
so does ginger, which reduces inflammation and pain.

سرتان درد می کند؟
ماهی بخورید.
ماهی زیاد مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمک می کند.
زنجبیل هم با کاهش تورم و درد عملکرد مشابهی دارد.


have fever?
eat yogurt!
eat lots of yogurt before pollen season.
also eat honey from your area (local region) daily.

تب دارید؟
ماست میل کنید.
قبل از شروع فصل گرده افشانی ماست زیاد مصرف کنید.
همچنین بطور روزانه از عسل محلی منطقه خود میل کنید.

to prevent stroke?
drink tea!
prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea.
(actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading .... green tea is great for our immune system)!

برای جلوگیری از سکته:
چای بنوشید.
با مصرف مرتب چای از رسوب چربی بر روی دیواره شریان ها جلوگیری کنید.
(در مورد خودم چای اثر خوبی برای کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است.... چای سبز برای سیستم ایمنی فوق العاده است)!

insomnia (can't sleep)?
honey!
use honey as a tranquilizer and sedative.

بیخو دارید؟
عسل بخورید.
از عسل بعنوان داروی مسکن و آرامش بخش استفاده کنید.

asthma?
eat onions!!!!
eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.
(when i was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).

دچار آسم هستید؟
پیاز بخورید.
مصرف پیاز هاب نایژک ها را از بین می برد.
(وقتی بچه بودم مادرم بسته پیاز درست می کرد تا روی قفسه ما بگذارد.
برای درمان بیماری های تنفسی خوب بود و کمک می کرد بهتر نفس بکشیم)

arthritis?
eat fish, too!!
salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.
(fish has omega oils, good for our immune system)

از ورم مفاصل رنج می برید؟
باز هم ماهی میل کنید.
ماهی قزل آلا، تون، خال مخالی و ساردین از ورم مفاصل جلوگیری می کند.
(ماهی سرشار از روغن های امگاست که برای سیستم ایمنی فوق العاده است)

upset stomach?
bananas and ginger!!!!!
bananas will settle an upset stomach.
ginger will cure morning sickness and nausea.

دل بهم خوردگی دارید؟
موز و زنجبیل.
موز به معده ای که اذیت شده کمک می کند.
زنجبیل ح تهوع صبحگاهی و دل آشوب را درمان می کند.

bladder infection?
drink cranberry juice!!!!
high-acid cranberry juice controls harmful bacteria.

اگر عفونت مثانه دارید؟
آب قره قاط بنوشید.
آب قره قاط سرشار از اسید می باشد که باکتری های مضر را کنترل می کند.

bone problems?
eat pineapple!!!
bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.

دچار مشکلات استخوان هستید؟
آناناس میل کنید.
ش تگی و مشکلات استخوکن با کمک منگنز موجود در آناناس قابل پیش گیری است.

premenstrual syndrome?
eat cornflakes!!
women can ward off the effects of pms with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.

از سندرم پیش از قاعدگی رنج می برید؟
ذرت بوداده میل کنید.
خانمها می توانند با صرف ذرت بوداده که به کاهش افسردگی، نگرانی و خستگی که از عوارض میباشد پیش گیری کنند

memory problems?
eat oysters!
oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

دچار مشکلات حافظه شده اید؟
صدف خوراکی بخورید.
صدف با داشتن روی مورد نیاز به بهبود عملکرد مغز کمک می کند.


colds?
eat garlic!
clear up that stuffy head with garlic.
(remember, garlic lowers cholesterol, too.)

سرما خوردید؟
سیر بخورید.
سرو کله گرفته را با سیر تمیز کنید.
(یادتان باشد که سیر سطح کلسترول را نیز کاهش می دهد)

coughing?
use red peppers!!
a substance similar to that found in the cough syrups is found in red pepper.
use red (cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.

سرفه می کنید؟
فلفل قرمز !!!
مشابه ماده ای که در شربت سرفه بکار می رود در فلفل قرمز وجود دارد.
البته فلفل قرمز را با احتیاط مصرف کنید شاید معده شما را تحریک کند.

breast cancer?
eat wheat, bran and cabbage helps to maintain estrogen at healthy levels.

سرطان ؟
گندم، سبوس و کلم مصرف کنید.
این مواد استروژن را در سطوح سالم نگه می دارند.

lung cancer?
eat dark green and orange and veggies!!!
a good antidote is beta carotene, a form of vitamin a found in dark green and orange vegetables.

سرطان ریه؟
سبزیجات تیره و نارنجی رنگ و سبزی مصرف کنید.
پادزهر مفیدی است که در سبزیجات تیره و نارنجی رنگ یافت میشود a بتا اکروتن، نوعی ویتامین.

ulcers?
eat cabbage also!!!
cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

زخم معده بروز کرده؟
کلم بخورید.
کلم شامل ترکیباتی است که به درمان زخم معده و دوازدهه کمک می کند.

diarrhea?
eat apples!
grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this condition.
(bananas are good for this ailment)

اسهال؟
سیب میل کنید.
سیب را با پوست رنده کنید. بگذارید تا قهوه ای شوید و برای درمان این وضعیت میل کنید.
(موز نیز برای این بیماری خوب است)

clogged arteries?
eat avocado!
mono un urated fat in avocados lowers cholesterol.

از شریان های رسوب گرفته رنج می برید؟
آووکادو بخورید.
چربی غیر اشباع شده موجود در آوکادو کلسترول را پایین می آورد.

high blood pressure?
eat celery and olive oil!!!
olive oil has been shown to lower blood pressure.
celery contains a chemical that lowers pressure too.

فشار خونتان بالاست؟
کرفس و روغن زیتون میل کنید.
روغن زیتون فشار خون را پایین می آورد.
کرفس نیز شامل ماده ای است که فشار خون را پایین می آورد.

blood sugar imbalance?
eat broccoli and peanuts!!!
the chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.

ناهماهنگی قند خون دارید؟
بروکلی و بادام زمینی میل کنید.
کروم موجود در بروکلی و بادام زمینی انسولین و قند خون را تنظیم می کند.

kiwi:
tiny but mighty.
this is a good source of pot ium, magnesium, vitamin e &fiber.
it's vitamin c content is twice that of an orange.

کیوی:
ریز و مقوی.
منبع بسیار خوب پتاسیم،منیزیوم، ویتامین c و فیبر...
ویتامین e موجود در آن دو برابر پرتقال می باشد.

apple:
an apple a day keeps the doctor away?
although an apple has a low vitamin c content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin c thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

سیب:
یک سیب در روز پزشک را دور نگه می دارد؟
با اینکه سیب ویتامین c را افزایش می دهد و به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، ا یدان و می باشد که فعالیت ویتامین c حمله قلبی و سکته مغزی کمک می کند

strawberry:
power among protective fruit.
strawberries have the highest total antioxidant vessels clogging free radicals protects the body from cancer causing, blood & major fruits. anti-oxidants and they actually keep us actually; any berry is good for you.
they're high in them get rid of all ...
(best and very ver ile in the health field blueberries are the ... young (free-radicals that invade our bodies them)

توت فرنگی:
میوه محافظ. توت فرنگی بالاترین قدرت کنتی ا یدان را در میان میوه ای اصلی دارد که بدن را در برابر سرطان، رادیکال های آزاد رسوب شده روی رگ های خونی محافظت می کند. در واقع هر میوه ای از خانواده توت برای شما خوب و مفید است. شامل میزان بالای انتی ا یدان هستند و ما را جوان نگه می دارند ... سته آبی بهترین نوع است و کلیه رادیکال های آزاد را که به بدن هجوم می آورند از بین می برد.

orange:
oranges a day may help keep colds away, lower sweetest medicine.
taking 2 - 4 .cancer dissolve kidney stones as well as lessen the risk of colon & cholesterol, prevent

پرتقال:
شیرین ترین دارو.
خوردن 2 الی 4 پرتقال در روز کمک به پیش گیری از سرماخوردگی و کلسترول پایین می کند
و سنگ های کلیه را از بین می برد و خطر سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

watermelon:
they are also a key source of dose of glutathione which helps boost our immune system packed with a giant coolest thirst quencher.
composed of 92% water, it is also other nutrients .
lycopene - the cancer fighting oxidant pot ium& found in watermelon are vitamin c.
(watermelon also has natural substances) rays sources
[that keep our skin healthy, protecting our skin from those darn sun natural spf].

هندوانه:
هندوانه شامل مواد طبیعی (منابع طبیعی) بهترین تسکین دهنده عطش.
شامل 92 % آب و حجم بسیار زیادی از گلوتاتیون می باشد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
همچنین منبع اصلی لیکوپن - ا یدان ضد و پتاسیم می باشد. سرطان است.
سایر مواد غذایی یافت شده در هندوانه شامل ویتامین c می باشد که کمک به حفظ سلامت پوست می کند و همچنین پوست ما را در برابر اشعه های خطرناک spf محافظت می نماید)

guava &papaya:
top awards for vitamin c.. they are the clear winners for their high vitamin c content.
guava is also rich in fiber which helps prevent constipation.

گواوا :
گواوا و پاپایا: بالاترین سطح ویتامین c از نظر فیبر نیز غنی است که به جلوگیری از یبوست کمک می کندمشاهده متن کامل ...
با خوراکی های شفابخش آشنا شوید.....
درخواست حذف اطلاعات

ead ache?
eat fish! eat plenty of fish.
fish oil helps prevent headaches.
so does ginger, which reduces inflammation and pain.

سرتان درد می کند؟
ماهی بخورید.
ماهی زیاد مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمک می کند.
زنجبیل هم با کاهش تورم و درد عملکرد مشابهی دارد.


have fever?
eat yogurt!
eat lots of yogurt before pollen season.
also eat honey from your area (local region) daily.

تب دارید؟
ماست میل کنید.
قبل از شروع فصل گرده افشانی ماست زیاد مصرف کنید.
همچنین بطور روزانه از عسل محلی منطقه خود میل کنید.

to prevent stroke?
drink tea!
prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea.
(actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading .... green tea is great for our immune system)!

برای جلوگیری از سکته:
چای بنوشید.
با مصرف مرتب چای از رسوب چربی بر روی دیواره شریان ها جلوگیری کنید.
(در مورد خودم چای اثر خوبی برای کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است.... چای سبز برای سیستم ایمنی فوق العاده است)!

insomnia (can't sleep)?
honey!
use honey as a tranquilizer and sedative.

بیخو دارید؟
عسل بخورید.
از عسل بعنوان داروی مسکن و آرامش بخش استفاده کنید.

asthma?
eat onions!!!!
eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.
(when i was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).

دچار آسم هستید؟
پیاز بخورید.
مصرف پیاز هاب نایژک ها را از بین می برد.
(وقتی بچه بودم مادرم بسته پیاز درست می کرد تا روی قفسه ما بگذارد.
برای درمان بیماری های تنفسی خوب بود و کمک می کرد بهتر نفس بکشیم)

arthritis?
eat fish, too!!
salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.
(fish has omega oils, good for our immune system)

از ورم مفاصل رنج می برید؟
باز هم ماهی میل کنید.
ماهی قزل آلا، تون، خال مخالی و ساردین از ورم مفاصل جلوگیری می کند.
(ماهی سرشار از روغن های امگاست که برای سیستم ایمنی فوق العاده است)

upset stomach?
bananas and ginger!!!!!
bananas will settle an upset stomach.
ginger will cure morning sickness and nausea.

دل بهم خوردگی دارید؟
موز و زنجبیل.
موز به معده ای که اذیت شده کمک می کند.
زنجبیل ح تهوع صبحگاهی و دل آشوب را درمان می کند.

bladder infection?
drink cranberry juice!!!!
high-acid cranberry juice controls harmful bacteria.

اگر عفونت مثانه دارید؟
آب قره قاط بنوشید.
آب قره قاط سرشار از اسید می باشد که باکتری های مضر را کنترل می کند.

bone problems?
eat pineapple!!!
bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.

دچار مشکلات استخوان هستید؟
آناناس میل کنید.
ش تگی و مشکلات استخوکن با کمک منگنز موجود در آناناس قابل پیش گیری است.

premenstrual syndrome?
eat cornflakes!!
women can ward off the effects of pms with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.

از سندرم پیش از قاعدگی رنج می برید؟
ذرت بوداده میل کنید.
خانمها می توانند با صرف ذرت بوداده که به کاهش افسردگی، نگرانی و خستگی که از عوارض میباشد پیش گیری کنند

memory problems?
eat oysters!
oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

دچار مشکلات حافظه شده اید؟
صدف خوراکی بخورید.
صدف با داشتن روی مورد نیاز به بهبود عملکرد مغز کمک می کند.


colds?
eat garlic!
clear up that stuffy head with garlic.
(remember, garlic lowers cholesterol, too.)

سرما خوردید؟
سیر بخورید.
سرو کله گرفته را با سیر تمیز کنید.
(یادتان باشد که سیر سطح کلسترول را نیز کاهش می دهد)

coughing?
use red peppers!!
a substance similar to that found in the cough syrups is found in red pepper.
use red (cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.

سرفه می کنید؟
فلفل قرمز !!!
مشابه ماده ای که در شربت سرفه بکار می رود در فلفل قرمز وجود دارد.
البته فلفل قرمز را با احتیاط مصرف کنید شاید معده شما را تحریک کند.

breast cancer?
eat wheat, bran and cabbage helps to maintain estrogen at healthy levels.

سرطان ؟
گندم، سبوس و کلم مصرف کنید.
این مواد استروژن را در سطوح سالم نگه می دارند.

lung cancer?
eat dark green and orange and veggies!!!
a good antidote is beta carotene, a form of vitamin a found in dark green and orange vegetables.

سرطان ریه؟
سبزیجات تیره و نارنجی رنگ و سبزی مصرف کنید.
پادزهر مفیدی است که در سبزیجات تیره و نارنجی رنگ یافت میشود a بتا اکروتن، نوعی ویتامین.

ulcers?
eat cabbage also!!!
cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

زخم معده بروز کرده؟
کلم بخورید.
کلم شامل ترکیباتی است که به درمان زخم معده و دوازدهه کمک می کند.

diarrhea?
eat apples!
grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this condition.
(bananas are good for this ailment)

اسهال؟
سیب میل کنید.
سیب را با پوست رنده کنید. بگذارید تا قهوه ای شوید و برای درمان این وضعیت میل کنید.
(موز نیز برای این بیماری خوب است)

clogged arteries?
eat avocado!
mono un urated fat in avocados lowers cholesterol.

از شریان های رسوب گرفته رنج می برید؟
آووکادو بخورید.
چربی غیر اشباع شده موجود در آوکادو کلسترول را پایین می آورد.

high blood pressure?
eat celery and olive oil!!!
olive oil has been shown to lower blood pressure.
celery contains a chemical that lowers pressure too.

فشار خونتان بالاست؟
کرفس و روغن زیتون میل کنید.
روغن زیتون فشار خون را پایین می آورد.
کرفس نیز شامل ماده ای است که فشار خون را پایین می آورد.

blood sugar imbalance?
eat broccoli and peanuts!!!
the chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.

ناهماهنگی قند خون دارید؟
بروکلی و بادام زمینی میل کنید.
کروم موجود در بروکلی و بادام زمینی انسولین و قند خون را تنظیم می کند.

kiwi:
tiny but mighty.
this is a good source of pot ium, magnesium, vitamin e &fiber.
it's vitamin c content is twice that of an orange.

کیوی:
ریز و مقوی.
منبع بسیار خوب پتاسیم،منیزیوم، ویتامین c و فیبر...
ویتامین e موجود در آن دو برابر پرتقال می باشد.

apple:
an apple a day keeps the doctor away?
although an apple has a low vitamin c content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin c thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

سیب:
یک سیب در روز پزشک را دور نگه می دارد؟
با اینکه سیب ویتامین c را افزایش می دهد و به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، ا یدان و می باشد که فعالیت ویتامین c حمله قلبی و سکته مغزی کمک می کند

strawberry:
power among protective fruit.
strawberries have the highest total antioxidant vessels clogging free radicals protects the body from cancer causing, blood & major fruits. anti-oxidants and they actually keep us actually; any berry is good for you.
they're high in them get rid of all ...
(best and very ver ile in the health field blueberries are the ... young (free-radicals that invade our bodies them)

توت فرنگی:
میوه محافظ. توت فرنگی بالاترین قدرت کنتی ا یدان را در میان میوه ای اصلی دارد که بدن را در برابر سرطان، رادیکال های آزاد رسوب شده روی رگ های خونی محافظت می کند. در واقع هر میوه ای از خانواده توت برای شما خوب و مفید است. شامل میزان بالای انتی ا یدان هستند و ما را جوان نگه می دارند ... سته آبی بهترین نوع است و کلیه رادیکال های آزاد را که به بدن هجوم می آورند از بین می برد.

orange:
oranges a day may help keep colds away, lower sweetest medicine.
taking 2 - 4 .cancer dissolve kidney stones as well as lessen the risk of colon & cholesterol, prevent

پرتقال:
شیرین ترین دارو.
خوردن 2 الی 4 پرتقال در روز کمک به پیش گیری از سرماخوردگی و کلسترول پایین می کند
و سنگ های کلیه را از بین می برد و خطر سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

watermelon:
they are also a key source of dose of glutathione which helps boost our immune system packed with a giant coolest thirst quencher.
composed of 92% water, it is also other nutrients .
lycopene - the cancer fighting oxidant pot ium& found in watermelon are vitamin c.
(watermelon also has natural substances) rays sources
[that keep our skin healthy, protecting our skin from those darn sun natural spf].

هندوانه:
هندوانه شامل مواد طبیعی (منابع طبیعی) بهترین تسکین دهنده عطش.
شامل 92 % آب و حجم بسیار زیادی از گلوتاتیون می باشد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
همچنین منبع اصلی لیکوپن - ا یدان ضد و پتاسیم می باشد. سرطان است.
سایر مواد غذایی یافت شده در هندوانه شامل ویتامین c می باشد که کمک به حفظ سلامت پوست می کند و همچنین پوست ما را در برابر اشعه های خطرناک spf محافظت می نماید)

guava &papaya:
top awards for vitamin c.. they are the clear winners for their high vitamin c content.
guava is also rich in fiber which helps prevent constipation.

گواوا :
گواوا و پاپایا: بالاترین سطح ویتامین c از نظر فیبر نیز غنی است که به جلوگیری از یبوست کمک می کندمشاهده متن کامل ...
اعضای تیم ایرانی مذاکرات محرمانه با در دوران
درخواست حذف اطلاعات

ما با تفاهم کردیم که با شما مذاکره می کنیم و نمی خواهیم دو بار مذاکره کنیم. بدین ترتیب گروه 1+5 را از طریق مذاکره محرمانه با دور زدیم. مذاکره با مهم بود چون سه کشور اروپایی به نگاه می د حتی چین و روسیه نیز منتظر موضع گیری بودند.

رئیس سازمان انرژی اتمی و امورخارجه پیشین ایران جزئیات تازه ای از مذاکرات محرمانه ایران و در سال پایانی ت را اعلام کرد و از ترکیب تیم مذاکره کننده ایران و تیم مذاکره کننده برداشت.

به گزارش دنیای نوین بشاگرد به نقل از تابناک؛ در واپسین ماه های ت یازدهم، مذاکرات جدی میان هیاتی از ایران و یک هیات از درباره مناقشه بین المللی بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در جریان بود که علی اکبر صالحی در دوران ت یازدهم و در گرماگرم مذاگرات ایران و 5+1 از آن برداشت اما از جزئیاتش پرهیز کرد.

حال علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و امورخارجه سابق ایران در گفت و گو با دیپلمات اعضای تیم مذاکرات محرمانه دو ساله ایران و را معرفی کرد. مطابق با آنچه صالحی اعلام کرده، «رضا زبیب» سفیر کنونی ایران در قبرس، «محسن بهاروند» دیپلمات ایرانی و معاون سابق ی لاتین وزارت خارجه و «علی اصغر خاجی» سفیر کنونی ایران در چین در این مذاکرات ایران را نمایندگی می د که س رتی این تیم برعهده «علی اصغر خاجی» بوده است.

همچنین در آن سوی میز مذاکره، «ویلیام برنز» قائم مقام پیشین امورخارجه ، «جک سالیوان» مشاور پیشین باراک اوبام و «رابرت آینهورن» دستیار پیشین خارجه امریکا حضور داشتند که برخی از ایشان در بخشی یا تمامی پروسه مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در ت یازدهم نیز حضور موثر داشتند.

اعضای تیم ایرانی مذاکرات محرمانه با در دوران
ویلیام برنز - رابرت آینهورن - جک سالیوان -محسن بهاروند -رضا زبیب -علی اصغر خاجی

علی اکبر صالحی با بیان اینکه مذاکرات محرمانه با با یادداشت شفاهی مشاور سلطان قابوس کلید خورد، تاکید کرد: سالم مشاور سلطان قابوس از طریق آقای سوری مدیرعامل شرکت ملی نفت کش ایران پیغام یی ها را برای مذاکره داد. در نهایت سلطان قابوس نامه ای برای ی در مورد آمادگی یی ها جهت مذاکره با ایران ارسال کرد.

وی با بیان اینکه نامه پادشاه عمان پس از تماس تلفنی با آقای حجازی از طریق ولایتی به ی رسانده شد، تصریح کرد: در اواسط سال 90 پس از دریافت نامه سلطان قابوس وقت ملاقات خصوصی از حضرت آقا گرفتم. ایشان در این دیدار به بدعهدی ها و عداوت های با ایران اشاره د. خدمت ی گفتم از باب اتمام حجت اجازه مذاکره با را صادر بفرمایید؛ ی هم بزرگواری د و فرمودند با مذاکرات مخالفتی ندارم.

خارجه ت با اشاره به اینکه مجوز ی برای مذاکره محرمانه با مشروط بود، گفت:ایشان 4 شرط را برای مذاکره با مطرح د. یکی از شروط این بود که این مذاکره در سطح پایین تر از امور خارجه انجام گیرد. یعنی وزرای خارجه دو کشور با هم ملاقات نداشته باشند. دیگر اینکه، مذاکره برای مذاکره نباشد، مثل مورد ۱+۵ که سال ها مذاکره کردیم و بعد بخواهند سوءاستفاده کنند. دیگر اینکه مذاکره فقط درخصوص مسائل هسته ای باشد نه درخصوص روابط و مانند آن.

او با مسکوت گذاشتن شرط چهارم ی تاکید کرد: پس از دریافت نامه سلطان قابوس موضوع را با در میان گذاشتم.

صالحی با رد شایعات کنار گذاشتن آقای از پروسه هسته ای پس از وقایع مربوط به انتصاب رحیم به عنوان معاون اول رییس جمهور گفت: به من گفت مواظب باشید، احتیاط کنید و تمام ملاحظات را در نظر بگیرید. ممکن است صدمه ببینی چراکه راه خطرناکی است. با وجود همه این سخنان او مانع مذاکرات محرمانه با در اوایل تابستان 91 نشد اما نظر دوستان در دبیرخانه شورای امنیت ملی با وزارت خارجه متفاوت بود.

صالحی با اشاره به اینکه ما پس از 5 ماه از مجوز ی به عمان رفتیم، گفت: یی ها در دور اول مذاکرات جدیت ما را باور ن د؛ یی ها می گفتند شما 4 ماه پیش برای مذاکره اعلام آمادگی کردید ولی حالا آمدید؛ تصور کردیم ما را سر کار گذاشتید.

صالحی با تاکید بر اینکه در دور اول مذاکره با چارچوب و نقشه راه تعیین شد،گفت: نفوذ در 1+5 سنگین بود اگر نه می گفت می توانست گفتگوها را مختل کند. لذا در این گفت و گوها قرار شد یی ها مسوولیت توجیه سایر اعضای 1+5 را بعد از رسیدن به مفاهمه و درک مشترک با ما عهده دار شوند. ما با مذاکره می کردیم سپس با 1+5 گفت وگو می کرد و موضوع را جا می انداخت.

وی اظهار کرد: ما با تفاهم کردیم که با شما مذاکره می کنیم و نمی خواهیم دو بار مذاکره کنیم. بدین ترتیب گروه 1+5 را از طریق مذاکره محرمانه با دور زدیم. مذاکره با مهم بود چون سه کشور اروپایی به نگاه می د حتی چین و روسیه نیز منتظر موضع گیری بودند. مشکل فروش سامانه 300 در دوره به دلیل همین نگاه روسیه به بود.

صالحی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به نامه شورای معاونین وزارت خارجه قبل از تشدید تحریم ها به مسوولان ارشد کشور گفت: این نامه ای کارشناسانه درباره پیش بینی آینده تحریم ها و اقدامات احتمالی بود که مورد توجه ی هم قرار گرفت. شورای معاونین وزارت خارجه در این نامه تحریم های فراگیر را پیش بینی کرده بود.

وی با بیان اینکه برای نشست دوم با یی ها دوباره اما و اگرها از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شروع شد، تاکید کرد: دوستان در دبیرخانه گفتند اگر یی ها راست می گویند بیایند در آلماتی ذره ای انعطاف نشان دهند. لذا ما از یی ها خواستیم در آلماتی انعطاف نشان دهند؛ چون دوستان در دبیرخانه قول داده بودند روند کار را با این انعطاف برای دور دوم مذاکرات محرمانه تسهیل کنند.

صالحی با تاکید بر اینکه یی ها به دلیل پیغام وزارت خارجه در آلماتی انعطاف نشان دادند، اظهار کرد: وقتی خبر انعطاف یی ها را در آلماتی شنیدم، در وین بودم و خدا را شکر و گفتم که آنها بالا ه یک بار هم که شده وفای به عهد د.

صالحی در ادامه به بد عهدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با وجود انعطاف یی ها در آلماتی اشاره کرد و گفت: دور دوم مذاکرات محرمانه با را به زور رفتیم. دور دوم مذاکرات را فقط با آقای هماهنگ کردیم و بعد به مسقط رفتیم. این مذاکرات اوایل اسفند 91 انجام شد و بیشتر از 2 روز طول کشید.

وی با اشاره به اینکه پس از بازگشت از دور دوم مذاکرات عزیزان در داخل ناراحت شدند، تاکید کرد: چند وقتی پس از بازگشت به ما گفته شد که دیگر مذاکره نکنید؛ مذاکره با پس از روشن شدند نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کشور.مشاهده متن کامل ...
لامبورگینی ساخته شده از طلا
درخواست حذف اطلاعات

لامبورگینی ساخته شده از طلا
کاربر عزیز باز شدن تصاویر زمان بر است
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید.
robert gulpen که برای شرکت مرسدس بنز کار میکرد برای لذت و سرگرمی خود
مدل کوچکی از یک لامبورگینی aventador lp700-4 را با استفاده از طلا ساخته
و به قیمت 400هزار دلار به فروش گذاشته است.مشاهده متن کامل ...
لامبورگینی ساخته شده از طلا
درخواست حذف اطلاعات

لامبورگینی ساخته شده از طلا
کاربر عزیز باز شدن تصاویر زمان بر است
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید.
robert gulpen که برای شرکت مرسدس بنز کار میکرد برای لذت و سرگرمی خود
مدل کوچکی از یک لامبورگینی aventador lp700-4 را با استفاده از طلا ساخته
و به قیمت 400هزار دلار به فروش گذاشته است.مشاهده متن کامل ...
جوک های خوب
درخواست حذف اطلاعات
در اطلاعیه جدید
علت خشک شدن دریاچه ارومیه مشخص،شد:
.

.
.
یه از خدا بی خبر یه ساقه طلایی انداخته توش!-21-
دیگه باید در این کمبود جوک از چین جوک چینی وارد کنیم-43-
مامان همه جم تی وی و نیگا میکنن اونوقت مامان ما هر روز کشتی کج نیگا میکنه,شجرنامه همشون بلده,حالا اینکه چیزی نیس,هر روز رو شستن ظرفا شرط میذاره!!!-151-به عمم میگم نظرت چیه در مورد بودنت؟!!

زل زد تو چشام و گفت :خیلی بی شعوری-157-
ﮐﻼ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺑﯿﻪ

ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ!!!

ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﺤﺜﻤﻮﻥ ﺷﺪ-13-
ی سوالی چند وقته ذهنمو درگیر کرده

اینایی ک میری خونشون مهمونی

بعد خاطرات و اسکل بازی های دوران بچگیمون رو تعریف میکنن جلوی جمع

دقیقا هدفشون چیه؟؟؟؟؟؟-97-
شبا که مامیخو م..

البته ماکه نمیخو م!

شماهم که باشناختی که من ازتون دارم نمیخو ن

پس بنظرم وقتشه که دیگه پلیسا شبابخوابن

ما بیداریم همه چی امن و امانه -21--99-
"این جا چه غلطی میکنی"چیست؟

واکنش دوایرانی به هنگام دیدن هم در یک جای غریب.!!!-155-
در خانواده ما هر جا سخن از انحراف است

نام زیبای من میدرخشد.....-98-

چه نقاش ماهریست "سرعت اینترنت"

وقتی که دانه دانه موهایت راسفید میکند :-);-)-86-

آقا ماشالله کیک و کلوچه ها انقد آب رفتن

دیگه باز میکنی گازش نمیگیری

میذاری دهنت درسته قورتش میدی-21-از وقتی رفتی شارژا رو خوراکی می م میخورم

و زمانایی که باهات صحبت می رومیشنم سریال میبینم!

یه حالی میده که نگو!

همش که نبایدآدم افسرده شد-21--33-
فقط یه ایرانی میتونه دوست قدیمیشو بعد از چند سال ببینه

و بعد از کلی ابراز دلتنگی بگه راستی اسمت چی بود؟!!-94-قضیه من و گوشی های اندروید...

نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم...

:(-206--42-
شما هم وقتی عصبانی هستین سرعت تایپتوون واسه اس ام اس فرستادن

یا چت اتوماتیک میره بالا؟؟؟!-42-

فقط یه ایرانی میتونه نوشابه ب ه بذاره سر سفره

بعد بگه نوشابه پوکی استخوان میاره!!-52-
توی خونۀ مامان بزرگا سیر شدن معنایی نداره!

انقد باید بخوری تا موقع رفتن برسه -206--9-
تا حالا دقت کردین برف شادی برای شادیه ولی وقتی میزنی همه بهت میدن؟ -206-

جان من دقت کرده بودین؟ -21--207-اعتراف میکنم وقتی بچه بودم...

ولش کن شما میرین جار میزنین ابروم میره-203-مشاهده متن کامل ...
مجسمه های مینیاتوری با نوک مداد
درخواست حذف اطلاعات


entire alphabet carved into mechanical pencil lead
chien chu lee is an artist from taiwan that carves incredible miniature sculptures from various lead pencils. the self-taught artist has been carving lead since 2010 and the detail and intricacy of his work is remarkable to see.
chien chu lee’s most astounding works are the complete alphabets he has managed to carve into the lead used in mechanical pencils. the artist has gone as small as 0.5 mm and these lead sticks are far thinner than the traditional lead pencils carved by other artists.


مشاهده متن کامل ...
فروشنده زن فروشنده خانم خانم فروشنده
درخواست حذف اطلاعات

 

بسته آموزشی تبلیغات بسته آموزشی خلاقیت بسته آموزشی مشتری مداری بسته آموزشی بازاری بیمهپنجشنبه 26 اسفند 1389 نویسنده: علی خویه |

 

بسته آموزشی خویه

بسته آموزشی تبلیغات بسته آموزشی ی تبلیغات مدیریت تبلیغات بسته آموزشی imc ارتباطات بازاری یکپاچه بسته آموزشی کمپین تبلیغات بسته آموزشی تبلیغات خلاق بازاری خلاق تکنیک های تبلیغات استراتژی های تبلیغات و  ....

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

هزاران مطلب اسلاید و متن در مورد تبلیغات ارتباطات بازاری تبلیغات نمونه تبلیغات تیزر نمونه کمپین تبلیغات اسلاید های آموزشی صدها مقاله و متن مفید و کاربردی نمونه کارگاه آموزشی اجرایی تبلیغات خلاق ع های تبلیغات خلاق مطالب آموزشی مدیریت تبلیغات مطالب آموزشی ی تبلیغات

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

www.marketingschool.

www.saleschool.

[email protected]

[email protected]

.09372991608

 

بسته آموزشی ی خلاقیت مدیریت خلاقیت خویه

بسته آموزش مدیریت خلاقیت ی خلاقیت تریز مدیریت خلاقیت تکنیکهای خلاقیت اصول و فنون تبلیغات ایده ی حل مساله  تلفن  09372991608    09122991608  

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

صدها مقاله اسلاید آموزشی تکنیک های خلاقیت فنون خلاقیت کارگاه آموزشی تریز صدها مطلب آموزشی در مورد خلاقیت مدیریت خلاقیت و ی خلاقیت ایده ی و ....

بسته آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری بسته آموزشی crm بسته آموزشی مشتری مداری روانشناسی ارتباط با مشتری ی ذهن مهارت های ارتباطات ان ال پی بسته آموزشی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات  09372991608 

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

صدها اسلاید مقاله و متن آموزشی  های و سمینار های آموزشی در مورد روانشناسی ارتباط با مشتر ی مشتری مداری ارتباطات مشتری فنون و تکنیکهای مشتری مداری فنون وتکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری مشتری سنجی رضایت مشتری مشتری مداری

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

www.marketingschool.

www.saleschool.

[email protected]

[email protected]

.09372991608

بسته آموزشی بازاری بیمه خویه

بسته آموزشی بازاری بیمه بسته آموزشی مهارت های بازاری بیمه فروش بیمه بازارسازی بیمه مدیریت بیمه مدیریت دفاتر نمایندگی بیمه بسته آموزشی ی بیمه   2 دی وی دی  قیمت 20000 تومان    تلفن 09372991608    [email protected]

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

ده ها ساعت مطلب صوتی وتصویری در مورد بازاری بیمه فروش بیمه نمایندگی بیمه و ...هزاران صفحه مقاله  و متن آموزشی در مورد بازاری بیمه و ...

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

www.marketingschool.

www.saleschool.

[email protected]

[email protected]

.09372991608

بسته آموزشی ام بی ای مدیریت اجرایی mba خویه

بسته آموزشی mba  بسته آموزشی مدیریت زمان مدیریت اجرایی مدیریت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

هزاران مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار متن کارگاه آموزشی و اجرایی در مورد مدیریت عمومی ی مدیریت مدیریت زمان مدیریت هزینه مدیریت منابع انسانی مدیریت اداری مدیریت بازارگانی مدیریت تجارت مدیریت ب و کار کارآفرینی و ...

بسته آموزشی بازاری مدیریت بازاری خویه

بسته آموزشی بازاری بسته آموزشی مدیریت بازاری بسته آموزشی تکنیک ها وتاکتیک های بازاری استراتژی های بازاری   2 دی وی دی قیمت 20000 تومان  09372991608  [email protected]

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

صدها مقاله اسلاید تصویر متن و ... در مورد مدیریت بازاری مدیریت کانال های توزیع قیمت گذاری ترفیع تبلیغات پروموشن مدیریت بازاری مدیریت بازرگانی تکنیک های بازاری و....

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

www.marketingschool.

www.saleschool.

[email protected]

[email protected]

.09372991608

بسته آموزشی ی فروش بسته آموزشی مدیریت فروش حرفه ای خویه

بسته آموزشی مدیریت و ی فروش فروشنده حرفه ای ویزیتور حرفه ای بسته آموزشی برنامه ریزی فروش بسته آموزشی مدیریت منطقه ویزیت بسته آموزشی هدف گذاری فروش بسته آموزی فروش مویرگی بسته آموزشی تکنیک های فروش حرفه ای بسته آموزشی چاشنی های فروش و...

ع مقاله کتاب اسلاید سخنرانی سمینار کارگاه آموزشی شامل دو دی وی دی قیمت 20000 تومان

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

www.marketingschool.

www.saleschool.

[email protected]

[email protected]

.09372991608

 

   


سمینار خویه

چهارشنبه 25 اسفند 1389 نویسنده: علی خویه |

 

97cb4e8g57rjwa66vu49.jpg rymljuv5yx3s5b39vold.jpge73jec9y38shlu5nrq13.jpg

 

 

خویه در صدا و سیما

سمینارها و کلاسهای کاربردی اجرایی خویه

 

 

 

 

   


 

   ادامه مطلب

 

اساسنامه انجمن ی فروش و بازاری ایران

بیماری های بازاری و فروش

دوشنبه 23 اسفند 1389 نویسنده: علی خویه |

 

   ادامه مطلب

 

 

بسمه تعالی

بیماری های بازاری و فروش

کتاب بیماری های بازاری و فروش

وبرخی از شیوه های درمان

منتشر شد

مولف و مترجم: علی خویه

09122991608

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.

1389

نشر پیک آذین

برخی ازمطالب فهرست وار کتاب

1-   بیماری های رفتاری مدیران فروش و بازاری

2-   بیماری های سازمانی بازاری و فروش

3-   بیماری های روانی فروشندگان و بازاریابان

4-   بیماری های فکری بازاریابان  و فروشندگان

5-   بیماری های بازار

a.      محیطی

b.     فیزیکی

c.      قیمتی

d.     اقتصادی

e.     

f.       فرهنگی

g.      اجتماعی

6-   .

 

علی خوبه ; ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۸

مشاوره آموزش تحقیق و اجرای فروشگاه فروشندگی فروشگاه زنجیره ای

 

فروشگاه زنجیره ای تاسیس مشاوره تحقیق آموزش و اجرای فروشگاه

 

فروشگاه زنجیره ای تاسیس مشاوره تحقیق آموزش و اجرای فروشگاه

 

علی خوبه ; ۶:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠

دوره های آموزشی

 

دوره های آموزشی بازاری فروش تبلیغات خلاقیت

 

علی خوبه ; ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢۳

مدیریت فروشگاه و محل ب و کار ی فروش ب و کار

 

مدیریت فروشگاه

ی و چیدمان فروش

را ارهای علمی وعملی مدیریت فروش ی فروش  فروشگاه مداری، ی فروش، طراحی و چیدمان فروش پیشبرد فروش، فروش حضوری پخش توزیع و فروش مویرگی

برای تهیه کتاب به انتشارات دیدار دوران 66961641  و انتشارات آگاه مراجعه شودمشاهده متن کامل ...
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو
درخواست حذف اطلاعات

راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

احتمالاً شما هم در گروه هایی از یاهو یا جی میل عضو هستید. ممکن است تصمیم بگیرید ایمیل های ارسالی از گروه ها را مدیریت کرده و یا کلاً عضویت خود را از یک گروه یاهو یا جی میل لغو نمایید.

در این آموزش شما را با چگونگی لغو عضویت از گروه ها در ایمیل های یاهو (yahoo! mail) آشنا خواهیم کرد.


برای لغو عضویت از گروه ها در یاهو مراحل زیر را انجام دهید:

1- ابتدا وارد لینک زیر شوید.

mail.yahoo.com

2- در صفحه باز شده، ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و برروی sign in کلیک کنید.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

3- وارد لینک زیر شوید:
groups.yahoo.com/mygroups

4- شبیه به تصویر زیر، گروه هایی که در آن ها عضو هستید نمایش داده می شوند. برروی گروهی که قصد لغو عضویت از آن را دارید کلیک نمایید تا وارد آن شوید.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

5- برروی membership و سپس edit membership کلیک کنید.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

6- در صفحه بازشده در بخش leave group برروی leave group کلیک نمایید.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

7- در پیام نشان داده شده برروی leave کلیک کنید تا لغو عضویت انجام شود.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

● توجه داشته باشید اگر پس از ورود به گروه مورد نظر خود عبارت membership را نیافتید باید به بخش manage my groups مراجعه کنید و ابتدا پروفایلی را برای گروه مورد نظر انتخاب نمایید تا پس از آن بتوانید گروه را حذف نمایید.

● در صورتی که تمایل دارید در گروه مورد نظرتان عضو بمانید ولی ایمیلی دریافت نکنید بدون لغو عضویت، وارد manage my groups و سپس edit groups شوید. برروی individual email کلیک کرده، no email را انتخاب نمایید و سپس برای اعمال تغییرات برروی save کلیک کنید.
راهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهوراهنمای لغو عضویت از گروه ها در یاهو

برگرفته از سایت http://www.ghafari3.com/


مشاهده متن کامل ...
لیست اعضا انجمن شرکت های پخش ایران
درخواست حذف اطلاعات
ردیف نام شرکتنوع فعالیتنام مدیر عامل ایمیل نوع پخشدفتر مرکزی تلفنفا
1 شرکت بازرگانی و تجاری اروم نییان غذایی - بهداشتی آقای مجید اصغرزاده - منطقه ای ارومیه 09141415394-04413513952 04413513995
2 شرکت پرآوئر پخش ان غذایی - بهداشتی آقای حسین همتی نژاد [email protected] منطقه ای اصفهان 03116540244 03116540244
3 شرکت ثمین آریا توس غذایی آقای قاسم پور محمد [email protected] استانی البرز 02616312731-3 02617313153
4 شرکت گلریز خوزستان غذایی آقای حبیب الله شریفی زاده [email protected] استانی اهواز 06112215730 داخلی3
5 شرکت آذر گستر ساحل غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای رحیم اژدری [email protected] استانی بندرعباس 07616677190 07616677190
6 شرکت پخش فروغ گامبرون غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای حمیدرضا اسماعیلی - استانی بندرعباس 07612363513 07612363514
7 شرکت پخش فین گستر هرمزگان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای اسدالله خواجه زاده - استانی بندرعباس 07612413613 07612413611
8 شرکت سراسری مبارکه غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای غلامحسین دهدار [email protected] منطقه ای بوشهر 07715554451-88911337 88801784
9 شرکت پخش شکوه آذر نیکان غذایی - بهداشتی آقای سجاد هاشم پور [email protected] منطقه ای تبریز 04116303899 04116303505
10 شرکت به پخش غذایی- بهداشتی آقای رضا صحرایی [email protected] سراسری تهران 60912401-2 66004413
11 شرکت هنکل پاکوش بهداشتی آقای کاتالیم [email protected] سراسری تهران 22059487-22056195-22058841 22010632
12 شرکت پخش البرز غذایی- دارویی آقای محمد رضوانی فر [email protected] سراسری تهران 66702435 66707401
13 شرکت پخش پگاه غذایی- بهداشتی - دارویی آقای محمد ظهوری [email protected] سراسری تهران 66806496-500 66808807
14 شرکت پخش رازی دارویی آقای منصور افتخاری [email protected] سراسری تهران 66715712 - 66706829تلفنخانه تایید: 66706812- 66750463
15 شرکت پخش سراسری غذایی - بهداشتی آقای مقصود نصیرزاده [email protected] سراسری تهران 66408599 - 66408649 66408538
16 شرکت پخش فردوس دارویی آقای فریدون سیامک نژاد [email protected] سراسری تهران 66012855 66007927
17 شرکت پخش هجرت دارویی آقای سید ابراهیم هاشمی hejratmana [email protected] سراسری تهران 66461933-66461394 66464785
18 شرکت پخش یک و یک غذایی- بهداشتی آقای فهندژسعدی [email protected] سراسری تهران 66401013 66401013
19 شرکت پرنیان مهیار غذایی- بهداشتی آقای سعید جارودی [email protected] سراسری تهران 88726091 88726090
20 شرکت پیشگام لیا بهداشتی آقای سعید شمیرانی [email protected] سراسری تهران 88707801- داخلی601 88707526
21 شرکت توزیع داروپخش دارویی آقای حسن نوری [email protected] سراسری تهران 88888073 88791413
22 شرکت سایه سمن غذایی آقای سهراب کارگر [email protected] سراسری تهران 88807648 88897426
23 شرکت سوپا تجهیزات پزشکی آقای محمد جوانشیر افشار [email protected] سراسری تهران 88777882-88771479-88777448 88777883
24 شرکت قاسم ایران غذایی - دارویی آقای سید محمد مدرس نیا [email protected] سراسری تهران 44543200 44543100
25 شرکت کف(داروگر) بهداشتی آقای بیژن اسماعیلی [email protected] سراسری تهران 2374113 2374300
26 شرکت گلرنگ پخش غذایی - بهداشتی آقای خسرو ف یان [email protected] سراسری تهران داخلی 777- 84236 داخلی 778
27 شرکت پیشگامان پخش صدیق غذایی - بهداشتی آقای بابک قره باغی [email protected] استانی تهران 66566451-7 66420145
28 شرکت محیا دارو دارویی آقای فریدون علی پور نظری [email protected] سراسری تهران 88465315 88469511
29 شرکت گل پخش اول غذایی - بهداشتی آقای حسین علی قارداشی [email protected] سراسری تهران 88870070 88663989
30 شرکت بازرگانی چیلک شرقی غذایی - بهداشتی آقای امید جارودی [email protected] استانی تهران 88504532-4 88504534
31 شرکت بهستان پخش دارویی آقای محمد حجت پناه [email protected] سراسری تهران 84054102 84054103
32 شرکت دارو گستر رازی دارویی آقای پیروز شیخ رضایی [email protected] سراسری تهران 88537027 88537018
33 شرکت پخش پاکنام بهداشتی آقای احمد صدیقیان [email protected] سراسری تهران 88847081-88491284-88309844 88315124
34 شرکت کیش چیپس غذایی آقای علی شریعتی [email protected] سراسری تهران 88536709 88536710
35 شرکت ایران دراگ دارویی آقای علی فلاح [email protected] استانی تهران 88613233-41 88613242
36 شرکت پخش سریع حساس کالا غذایی - بهداشتی آقای اسماعیل پارسا [email protected] استانی تهران 88532217 88750055
37 شرکت بازرگانی و پخش پیرامید خاورمیانه غذایی آقای محمد حسین رحمانی [email protected] استانی تهران 88870415-16 88882130
38 شرکت به خوراک گستر کاسپین غذایی آقای اصغر زالی [email protected] استانی تهران 66304153-6 66242207
39 شرکت زرباغ گل آسیا غذایی آقای محمد آذری - استانی تهران 44244088 44233433
40 شرکت مکتاف دارویی آقای مصطفی خ [email protected] سراسری تهران 88737359-88734159-88737404 88732664
41 شرکت پخش شکوفا منش بهداشتی - آرایشی آقای حسن شگفتی [email protected] سراسری تهران 44989000 44989160 - داخلی181
42 شرکت بهرسان دارو دارویی آقای پیمان سلطانی تهرانی [email protected] سراسری تهران 88741800 داخلی 129
43 شرکت سباپند شمال غذایی آقای محمد مهدی نیری [email protected] منطقه ای تهران 88326319-21 88311389
44 شرکت پخش رویال پیشگام شرق غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد قائم مقامی(قائم مقام مدیر عامل) [email protected] سراسری تهران 44906554-5 44906557
45 شرکت پخش پاکان غذایی آقای علی ربانی رانکوهی [email protected] سراسری تهران 88259300 88257319
46 شرکت پخش نفیس پرشین غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای وحید کریمی [email protected] استانی تهران 66188510-9 66188517
47 شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده غذایی - دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای مهریار شریف بختیار [email protected] سراسری تهران 22912514 22278471
48 شرکت پخش بانی چاو تهران غذایی آقای سهراب کارگر [email protected] سراسری تهران 66956115 66956554
49 شرکت پخش ایستک نوش غذایی آقای یدالله روز چنگ - سراسری تهران 88532947-9 داخلی9 - 88532956
50 شرکت کیلا جنوب غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای داوود زلفی طرزجانی [email protected] سراسری تهران 22112393-7 22117491
51 شرکت منصور ایرانیان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای فریدون قدس [email protected] سراسری تهران 87752820-87752910 87752811
52 شرکت گلستان غذایی آقای سید احمد گرامی - سراسری تهران 44442500 44410519
53 شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای بیژن کلانتری [email protected] سراسری تهران 66463002 66496238
54 شرکت پخش کوهرنگ غذایی آقای حمید قاسم نژاد [email protected] hrooyan.com استانی تهران 44988962-4 44988962-4
55 شرکت پورتن پخش ایلیا غذایی آقای مهرداد سرلک [email protected] استانی تهران 88471779 88471778
56 شرکت بهین گستر آسیا غذایی آقای علی اصغر براهم باستانی [email protected] سراسری تهران 88503506-88511327 88734882
57 شرکت پویش فارمد گستر دارویی آقای شهرام صارمی [email protected] سراسری تهران 44981775 44981776
58 شرکت پویا پدیده افق غذایی آقای اسفندیار میر خوند چگینی [email protected] استانی تهران 66067183-4 66067183-4
59 شرکت به سامان پگاه غذایی آقای داود خسروی [email protected] استانی تهران 48073400 44168204
60 شرکت پخش جهان فارمد دارویی آقای جهانگیر ملاکی [email protected] سراسری تهران 66061760-5 66032856
61 شرکت پارس کندر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمود متین(قائم مقام) [email protected] سراسری تهران 88301178-9 88301178
62 شرکت بهین ترابر وارنا غذایی آقای مرتضی محمد علی - استانی تهران 88525141 88502569
63 شرکت تراوت گستر پوریا غذایی - بهداشتی آقای عبداله امیدی [email protected] استانی تهران 77462128 77983193
64 شرکت پخش شادی آوران شانجان غذایی - بهداشتی آقای رحیم توکلی شانجانی [email protected] سراسری تهران 44504647 44504648
65 شرکت توزیع دارویی پورا پخش دارویی آقی حمید ترکاشوند [email protected] akhsh.com سراسری تهران 66818881-2 66782795
66 شرکت پخش دوکا غذایی آقای وحید مسعودی [email protected] استانی تهران 66297808-12 66239742
67 شرکت پخش شمیم خوشگوار غذایی آقای حبیب اسداله نژاد - رابط: آقای براتی [email protected] استانی تهران 55844544 55844544
68 شرکت توان گستر سحر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای اخوان فر [email protected] منطقه ای تهران 26200750 22010158
69 شرکت فراگیر پخش دماوند دارویی آقای پرویز قره باغی [email protected] سراسری تهران 66566451-7 66420145
70 شرکت پخش ساتراپ دینا غذایی آقای علی حاجبی - رابط :آقای کفیلی [email protected] سراسری تهران 88782244 887870505
71 شرکت پخش اطلس دینا غذایی آقای عبداله کاظمی بیدختی - رابط: آقای کفیلی [email protected] سراسری تهران 88650300 -داخلی 612 88560357
72 شرکت پخش آدوراطب دارویی آقای وحید محلاتی [email protected] سراسری تهران 88690791-88690794-88681679-داخلی 303 88685493
73 شرکت کیمیا کالای آسیا غذایی (رابط: آقای قهرمانی)آقای کاسعلی احمدی بوئینی [email protected] استانی تهران 55614516 55614516
74 شرکت تهران بوران آرایشی - بهداشتی (رابط: خانم فرشاد م-دیر مالی)آقای محمدرضا بوتر [email protected] سراسری تهران 88312777-80 88827581
75 شرکت انتخاب اول ایرانیان غذایی -شوینده (رابط: خانم خانی)آقای پرویز سعیدی [email protected] سراسری تهران 88707130-34 88707130-34
76 توسعه بازرگانی ویونا غذایی (رابط: آقای محجوبی - مدیر مالی)آقای تورج احمدرضا محبوبی [email protected] استانی تهران 88207554 88797232
77 شرکت پخش ممتاز دارویی (رابط: خانم فریال طالقانی)آقای علیرضا فرمانیان [email protected] سراسری تهران 88104004-5 88104999
78 شرکت امید آوران ملیکا غذایی آقای حسین ولی نژاد - استانی تهران 44696307 44696308
79 شرکت آسیا فراز ایرانیان غذایی آقای محسن پیشه گر [email protected] سراسری تهران 48095201 44908837
80 شرکت پخش تک ستاره رها غذایی قای سعید حاجی ملاحیدری(رابط آقای علی اخواص) [email protected] استانی تهران 55519363-555193733 55519363-55519373
81 شرکت کاج طلایی بهنام غذایی آقای مسعود نزهت [email protected] mail.com استانی تهران 22905488 22266974
82 شرکت صباح پخش فجر گنبد غذایی آقای حبیب اله عارف نیا - سراسری تهران 88711186-88713952 88729428
83 شرکت پویا پخش راسن بهداشتی آقای قاسم قدیمی(رابط آقای احمد آتش هوش) [email protected] سراسری تهران 66419093- داخلی 105 66419093 - داخلی193
84 شرکت فراورده های لبنی رامک غذایی آقای هاشم نصیری [email protected] سراسری شیراز 66810209-11 66810209-11
85 شرکت پارس م غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد ذاکری [email protected] استانی قم 02516641331-3 02516640687


مشاهده متن کامل ...
بگو صبح در راه است ...
درخواست حذف اطلاعات
چقدر لذت بخش و خوشحال کننده است وقتی می بینی دوستانی داری که خیلی دورند اما یاد تو هنوز در دلشان زنده است و با ارسال نامه ای یا مطلبی، محبت خود را نشان می دهند .


ارسال شده توسط امینه مرتضی از دمشق

1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد...
به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد...
و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...
www.sohagroup.com

2 - هوس بازان ی راکه زیبا می بینند دوست دارند...
اما عاشقان ی را که دوست دارند زیبا می بینند...


www.sohagroup.com

3- وقتی در زندگی به یک در بسته رسیدی نترس و نا امید نشو...
چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند...


www.sohagroup.com

4- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند...
پس بی نظیر باش. ..


www.sohagroup.com

5- شریف ترین دل ها دلی است که شه آزار دیگران در آن نباشد...

www.sohagroup.com

6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید...

www.sohagroup.com

7- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام،
ناخدای قهرمان نمی سازد. ..


www.sohagroup.com

8- هر شه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد...
www.sohagroup.com

9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

www.sohagroup.com

10- نگو: شب شده است. .. :
بگو صبح در راه است


www.sohagroup.com
--
بهاران خجسته باد

امینه جان هرجا هستی امیدوارم سالم و موفق باشی.


مشاهده متن کامل ...
-200-زن-ایرانی-برای-«جهاد- »-در-
درخواست حذف اطلاعات

-200-زن-ایرانی-برای-«جهاد- »-در-

مونا-لاهوتی-دختر-فائزه-هاشمی-ع

کشف-حجاب-خانم-ورزشکار-ایرانی؟-ع

یادداشت-ضد-ایرانی-اوباما-به-رو مه- ی

-خدا-مرگت-بده-معصومه-علینژاد-ها-اهل- ج- -از-غیرت-ایران-نیستند

کاهش-200هزار-بشکه ای-فروش-نفت-در- ت-تدبیر

ع -شهیدی-که-به-یاد-حضرت ابوالفضل-عباس-ع-می-اندازد

هدف -اصلی

هر-جا-که-نفت-هست-من-هم-هستم

سه-وصیت-عجیب-یک-شهید

نمایندگان-فقط-استیضاح

چرا-باید-هر-روز-صبح-آب-لیمو-بنوشیم؟

شباهت-زیاد-ابوبکر-البغدادی-با-نوه-صدام-ع

اتاق-عمل-مهران-مدیری-شهریور-می آید

-اصابت-۱۰۰-موشک-به-

ع -تشییع-پیکر-شهید-کمال-شیرخانی

ترس- -از-فرشته-های-ایرانی

شهادت-نیروهای-ایران-در-عراق-تکذیب-شد

اعلام-زمان-تعیین-قیمت-تندر-۹۰

آبونمان-تلفن-ثابت-چقدر-گران-شد؟

تولید-برخی-خودروها-متوقف-شد

-نظری-خاتمی-باید-محاکمه-شودمشاهده متن کامل ...
برای شما سال خوبی آرزو می کنم
درخواست حذف اطلاعات

با سلام و عرض ادب

برای شما سال خوبی آرزو می کنم و ان شا الله روز های
شاد
http://mehromahpub.persiangig.com/gif/3.gif، فوق العاده و http://mehromahpub.persiangig.com/gif/4.gif داشته باشید.
در آ های سال 92 خیلی خودتون رو با http://mehromahpub.persiangig.com/gif/5.gif مشغول نکنید و مواظب خودتون باشید و خوب http://mehromahpub.persiangig.com/gif/8.gif و برای خودتون http://mehromahpub.persiangig.com/gif/9.gif قشنگ قشنگ ب ید.
آرزو دارم از آسمان براتون http://mehromahpub.persiangig.com/gif/10.gifبباره که بتونید باهاش یه http://mehromahpub.persiangig.com/gif/11.gif یا شایدم http://mehromahpub.persiangig.com/gif/12.gif ب ید و
هیچ وقت به
http://mehromahpub.persiangig.com/gif/13.gif نیاز زیادی نداشته باشید .
ان شا الله در سال نو همیشه http://mehromahpub.persiangig.com/gif/14.gif باشید و به http://mehromahpub.persiangig.com/gif/16.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/gif/15.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/gif/17.gif برید .
پیشنهاد می کنم که در سال جدید http://mehromahpub.persiangig.com/gif/19.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/gif/18.gif و http://mehromahpub.persiangig.com/gif/21.gif بیشتر استفاده کنید ولی زیاد نخورید چون http://mehromahpub.persiangig.com/gif/23.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/gif/22.gif می شوید .
هیچوقت با دوستانتان http://mehromahpub.persiangig.com/gif/25.gif نکنید و

از این که بگویید
http://mehromahpub.persiangig.com/gif/26.gif خج نکشید.
در سال نو لحظه های رمانتیک http://mehromahpub.persiangig.com/gif/27.gif داشته باشد .

فرارسیدن سال 1393را به شما وخانواده محترمتان تبریک

عرض نموده و از خداوند متعال برای شما خوبان توفیق و

سلامتی را خواستارم.


دوستتون دارم خیلی زیاد


http://mehromahpub.persiangig.com/gif/26.gifمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.