پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 matlabi products list simulation matlab your order matlab code
without any cost to you our products- free project matlab
درخواست حذف اطلاعات

hi

best regards

promotes information for improving performance within the matlabi

decided to make articles and projects in simulated g code with projects and papers, you should replace

without any cost to you our products

the only criterion for refill:

* there is an article with the accuracy of the results obtained from the simulation

* and the report of its cloning (though brief)

for this first article, along with the results of the simulation (not the matlab code) please send us your order to replace the expression. to do this either via email or through our order form to apply.

after approval from our article matlab code + the + report how simulation can be sent in less than one business day, your order will be sent.

matlabi product click here to see

articles and codes for you for free provided they are not in cyberspace.

a list of all products prepared matlabi:

update list of products on 01/04/1393

the list in word format

file size: 297 kb

we keep in touch by email:

[email protected]

mana ent: yousefiمشاهده متن کامل ...
متلب matlab project
درخواست حذف اطلاعات
پروژه matlab (567) پروژه متلب (424) ن ا (83) پروژه پردازش تصویر (53) پروژه پردازش تصویر (24) پردازش تصویر matlab (20) پروژه هوش (10) پروژه پردازش سیگنال (10) پروژه شبکه عصبی (9) پروژه پردازش تصویر matlab (8) ن ا (8) پروژه گرافیک کامپیوتری (8) پردازش سیگنال matlab (8) پروژه هوش مصنوعى (8) پروژه قطعه سازى تصویر matlab (8) پروژه ربات matlab (7) پروژه پردازش صدا (7) شبکه عصبی matlab (6) پروژه شبکه عصبی (5) پروژه کامپیوتر (5) پروژه شبکه matlab (5) پروژه الکترونیک matlab (5) پروژه پردازش سیگنال (5) پروژه رباتیک matlab (5) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (5) پروژه اسپکتروگرام matlab (4) پروژه خوشه بندى matlab (4) پروژه فروشنده دوره گرد matlab (4) پروژه خوشه بندی matlab (4) پروژه پردازش سیگنال matlab (4) پروژه منطق فازی (4) means (4) تشخیص چهره matlab (4) تشخیص عدد matlab (4) فروشنده دوره گرد matlab (4) الگوریتم pso (4) پروژه اتوماتا matlab (4) راکتور ناپیوسته matlab (4) پروژه الگوریتم ژنتیک (4) مسیری شبکه سنسوری بیسیم (4) شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) لبه ی تصویر matlab (3) شبکه عصبی som (3) پروژه الگوریتم ازدحام (3) پروژه حذف نویز matlab (3) فرکتال matlab (3) هوش matlab (3) الگوریتم ژنتیک matlab (3) شبکه عصبی bp (3) شبکه عصبی sofm (3) پیاده سازی الگوریتم (3) پروژه ماشین حساب (3) شبکه عصبی (3) بازی matlab (3) خوشه بندی matlab (3) فروشنده دوره گرد الگوریتم ژنتیک (3) پروژه رادار matlab (3) شبکه بیسیم حسگر matlab (3) تشخیص پلاک matlab (3) انیمیشن با matlab (3) پروژه ساعت matlab (3) ماشین حساب matlab (3) پروژه حذف نویز (3) پروژه تشخیص عدد (3) پروژه لبه ی matlab (3) پروژه بینایى ماشین matlab (3) پروژه سه بعدى matlab (3) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (3) پروژه شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) پروژه لبه یابى matlab (3) ىروژه متلب (3) پروژه تشخیص حرکت matlab (3) پروژه رسم منحنى matlab (3) پروژه تشخیص تومور matlab (3) پروژه تومور matlab (3) پروژه تشخیص تومور پردازش تصویر (3) پروژه بازوى ربات matlab (3) پروژه ریاضى matlab (3) پروژه تشخیص لبه تصویر matlab (3) پروژه مخابرات matlab (3) پروژه ارتباط صوتى کانال زیرآب matlab (2) پروژه منحنى سه بعدى matlab (2) پروژه matlab پروژه متلب (2) پروژه کانال رایلی چند مسیره matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال مدل ولش (2) پروژه مدل welch (2) پروژه شناسایی لبه تصویر matlab (2) پروژه تشخیص شی در تصویر matlab (2) پروژه تشخیص کاراکتر matlab (2) پروژه pmsm متلب (2) پروژه wssus متلب (2) پروژه تبدیل فوریه رى matlab (2) پروژه تبدیل فوریه matlab (2) پروژه فتوولتاییک matlab (2) پروژه خوشه بندی وب matlab (2) پروژه الگوریتم gmm (2) پروژه fourier transform (2) پروژه رباتیک متلب (2) پروژه پیش بینى هوا matlab (2)مشاهده متن کامل ...
سفارش پروژه با نرم افزار متلب
درخواست حذف اطلاعات

یکی از زمینه هایی که سایت پی ال سی وان در آن فعالیت دارد ، بخش برنامه نویسی است .

کل پروژه ها توسط مدیر سایت انجام شده و از این نظر کاملا منحصر به فرد است و سورس هیچ برنامه ای از جایی کپی برداری نمی شود .

در ضمن کلیه این برنامه ها به همراه آموزش هستند .

پروژه برنامه نویسی متلب, matlab simulink, سفارش برنامه متلب, matlab, برنامه matlab

بنا به درخواست دوستان گرامی ، قسمت برنامه نویسی نرم افزار متلب نیز در سایت پی ال سی وان راه اندازی شده است .

البته بنده علاوه بر نرم افزار های plc موجود در سایت و مطلب به نرم افزار های دیگر هم مسلط هستم که به زودی تعدادی نمونه پروژه در سایت قرار خواهم داد .

پروژه برنامه نویسی متلب, matlab simulink, سفارش برنامه متلب, matlab, برنامه matlab

سفارش پروژه matlab از هم اکنون آغاز خواهد شد و طی روزهای آتی با کم شدن حجم کارهای بنده ، برنامه نویسی آن شروع خواهد شد .

شماره تماس جهت هماهنگی پروژه matlab :

09112754501

موفق باشید .مشاهده متن کامل ...
متلب matlab project
درخواست حذف اطلاعات
پروژه matlab (567) پروژه متلب (424) ن ا (83) پروژه پردازش تصویر (53) پروژه پردازش تصویر (24) پردازش تصویر matlab (20) پروژه هوش (10) پروژه پردازش سیگنال (10) پروژه شبکه عصبی (9) پروژه پردازش تصویر matlab (8) ن ا (8) پروژه گرافیک کامپیوتری (8) پردازش سیگنال matlab (8) پروژه هوش مصنوعى (8) پروژه قطعه سازى تصویر matlab (8) پروژه ربات matlab (7) پروژه پردازش صدا (7) شبکه عصبی matlab (6) پروژه شبکه عصبی (5) پروژه کامپیوتر (5) پروژه شبکه matlab (5) پروژه الکترونیک matlab (5) پروژه پردازش سیگنال (5) پروژه رباتیک matlab (5) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (5) پروژه اسپکتروگرام matlab (4) پروژه خوشه بندى matlab (4) پروژه فروشنده دوره گرد matlab (4) پروژه خوشه بندی matlab (4) پروژه پردازش سیگنال matlab (4) پروژه منطق فازی (4) means (4) تشخیص چهره matlab (4) تشخیص عدد matlab (4) فروشنده دوره گرد matlab (4) الگوریتم pso (4) پروژه اتوماتا matlab (4) راکتور ناپیوسته matlab (4) پروژه الگوریتم ژنتیک (4) مسیری شبکه سنسوری بیسیم (4) شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) لبه ی تصویر matlab (3) شبکه عصبی som (3) پروژه الگوریتم ازدحام (3) پروژه حذف نویز matlab (3) فرکتال matlab (3) هوش matlab (3) الگوریتم ژنتیک matlab (3) شبکه عصبی bp (3) شبکه عصبی sofm (3) پیاده سازی الگوریتم (3) پروژه ماشین حساب (3) شبکه عصبی (3) بازی matlab (3) خوشه بندی matlab (3) فروشنده دوره گرد الگوریتم ژنتیک (3) پروژه رادار matlab (3) شبکه بیسیم حسگر matlab (3) تشخیص پلاک matlab (3) انیمیشن با matlab (3) پروژه ساعت matlab (3) ماشین حساب matlab (3) پروژه حذف نویز (3) پروژه تشخیص عدد (3) پروژه لبه ی matlab (3) پروژه بینایى ماشین matlab (3) پروژه سه بعدى matlab (3) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (3) پروژه شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) پروژه لبه یابى matlab (3) ىروژه متلب (3) پروژه تشخیص حرکت matlab (3) پروژه رسم منحنى matlab (3) پروژه تشخیص تومور matlab (3) پروژه تومور matlab (3) پروژه تشخیص تومور پردازش تصویر (3) پروژه بازوى ربات matlab (3) پروژه ریاضى matlab (3) پروژه تشخیص لبه تصویر matlab (3) پروژه مخابرات matlab (3) پروژه ارتباط صوتى کانال زیرآب matlab (2) پروژه منحنى سه بعدى matlab (2) پروژه matlab پروژه متلب (2) پروژه کانال رایلی چند مسیره matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال مدل ولش (2) پروژه مدل welch (2) پروژه شناسایی لبه تصویر matlab (2) پروژه تشخیص شی در تصویر matlab (2) پروژه تشخیص کاراکتر matlab (2) پروژه pmsm متلب (2) پروژه wssus متلب (2) پروژه تبدیل فوریه رى matlab (2) پروژه تبدیل فوریه matlab (2) پروژه فتوولتاییک matlab (2) پروژه خوشه بندی وب matlab (2) پروژه الگوریتم gmm (2) پروژه fourier transform (2) پروژه رباتیک متلب (2) پروژه پیش بینى هوا matlab (2)مشاهده متن کامل ...
متلب matlab project
درخواست حذف اطلاعات
پروژه matlab (567) پروژه متلب (424) ن ا (83) پروژه پردازش تصویر (53) پروژه پردازش تصویر (24) پردازش تصویر matlab (20) پروژه هوش (10) پروژه پردازش سیگنال (10) پروژه شبکه عصبی (9) پروژه پردازش تصویر matlab (8) ن ا (8) پروژه گرافیک کامپیوتری (8) پردازش سیگنال matlab (8) پروژه هوش مصنوعى (8) پروژه قطعه سازى تصویر matlab (8) پروژه ربات matlab (7) پروژه پردازش صدا (7) شبکه عصبی matlab (6) پروژه شبکه عصبی (5) پروژه کامپیوتر (5) پروژه شبکه matlab (5) پروژه الکترونیک matlab (5) پروژه پردازش سیگنال (5) پروژه رباتیک matlab (5) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (5) پروژه اسپکتروگرام matlab (4) پروژه خوشه بندى matlab (4) پروژه فروشنده دوره گرد matlab (4) پروژه خوشه بندی matlab (4) پروژه پردازش سیگنال matlab (4) پروژه منطق فازی (4) means (4) تشخیص چهره matlab (4) تشخیص عدد matlab (4) فروشنده دوره گرد matlab (4) الگوریتم pso (4) پروژه اتوماتا matlab (4) راکتور ناپیوسته matlab (4) پروژه الگوریتم ژنتیک (4) مسیری شبکه سنسوری بیسیم (4) شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) لبه ی تصویر matlab (3) شبکه عصبی som (3) پروژه الگوریتم ازدحام (3) پروژه حذف نویز matlab (3) فرکتال matlab (3) هوش matlab (3) الگوریتم ژنتیک matlab (3) شبکه عصبی bp (3) شبکه عصبی sofm (3) پیاده سازی الگوریتم (3) پروژه ماشین حساب (3) شبکه عصبی (3) بازی matlab (3) خوشه بندی matlab (3) فروشنده دوره گرد الگوریتم ژنتیک (3) پروژه رادار matlab (3) شبکه بیسیم حسگر matlab (3) تشخیص پلاک matlab (3) انیمیشن با matlab (3) پروژه ساعت matlab (3) ماشین حساب matlab (3) پروژه حذف نویز (3) پروژه تشخیص عدد (3) پروژه لبه ی matlab (3) پروژه بینایى ماشین matlab (3) پروژه سه بعدى matlab (3) پروژه شبکه حسگر بیسیم matlab (3) پروژه شبکه سنسوری بیسیم matlab (3) پروژه لبه یابى matlab (3) ىروژه متلب (3) پروژه تشخیص حرکت matlab (3) پروژه رسم منحنى matlab (3) پروژه تشخیص تومور matlab (3) پروژه تومور matlab (3) پروژه تشخیص تومور پردازش تصویر (3) پروژه بازوى ربات matlab (3) پروژه ریاضى matlab (3) پروژه تشخیص لبه تصویر matlab (3) پروژه مخابرات matlab (3) پروژه ارتباط صوتى کانال زیرآب matlab (2) پروژه منحنى سه بعدى matlab (2) پروژه matlab پروژه متلب (2) پروژه کانال رایلی چند مسیره matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال matlab (2) پروژه تخمین توان سیگنال مدل ولش (2) پروژه مدل welch (2) پروژه شناسایی لبه تصویر matlab (2) پروژه تشخیص شی در تصویر matlab (2) پروژه تشخیص کاراکتر matlab (2) پروژه pmsm متلب (2) پروژه wssus متلب (2) پروژه تبدیل فوریه رى matlab (2) پروژه تبدیل فوریه matlab (2) پروژه فتوولتاییک matlab (2) پروژه خوشه بندی وب matlab (2) پروژه الگوریتم gmm (2) پروژه fourier transform (2) پروژه رباتیک متلب (2) پروژه پیش بینى هوا matlab (2)مشاهده متن کامل ...
چطور از روی شکل قبلا ایجاد شده در متلب کدهایش را است اج کنیم؟؟
درخواست حذف اطلاعات

how do i extract data from matlab figures?

data cursor to extract values

convert fig to matlab code

restore original matlab code from figure alone

مواقعی پیش میاید که شما فقط چند شکل دارید که میدانید در متلب تولید یا ایجاد شده است و قطعا کد نویسی جهت رسم این دیتا صورت گرفته است اما اصل ماجرا شما به هردلیلی کدهای تولید کننده اصلی این شکل یا شکل ها نداریم

خوب در متلب چنین امکانی وجود دارد که شما شکل بدهید و کدهای نظیر به شما بدهد ناقص یا کامل...

اما این امکان هست روش انجام این کار مشاهده کنید:مشاهده متن کامل ...
آموزش نرم افزار مطلب
درخواست حذف اطلاعات

آشنایی مقدماتی با matlab

ماتریس ها در matlab:

در matlab همه چیز در قالب ماتریس قابل توصیف است.حتی یک عدد مثلا 10 یک ماتریس 1*1 تفسیر

میشود.وابستگی matlab به ماتریس ها تا جایی ست که آن را میتوان matrix laboratory یا آزمایشگاه

ماتریس نامید.در واقع نرم افزار matlab نیز از همین اصطلاح است اج شده است.

ایجاد یک ماتریس در matlab:

بهترین راه برای یادگیری کار matlab فراگیری نحوه استفاده از ماتریس ها در قالب آن است.برای ایجاد یک

ماتریس در matlab راه های گوناگونی وجود دارد که عبارتند از:

· وارد اعضای ماتریس به صورت صریح

· بارگذاری ماتریس از یک فایل داده ای خارجی

· ایجاد ماتریس از طریق استفاده از توابع موجود در matlab

· ایجاد ماتریس از طریق توابع نوشته شده توسط کاربر

برای ایجاد یک ماتریس به روش اول یعنی ورود اعضا به صورت صریح کافی ست مطابق با قراردادهای زیر عمل نمایید:

بقیه در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
کلاس تخصصی gui با matlab
درخواست حذف اطلاعات

مدرس: محمد فتحی

جهت شرکت در کلاس های عمومی matlab با جهاد ی کبیر به شماره 88895969

و جهت شرکت در کلاس های تخصصی خصوصی در حوزه matlab به ویژه

شبکه عصبی- فازی و ژنتیک الگوریتم

کنترل مقاوم

gui و سیمولینک

با مجتمع فنی نارمک 77203060 تماس حاصل فرمائیدمشاهده متن کامل ...
کتاب کاربرد matlab در سیگنالها و سیستم ها و کنترل
درخواست حذف اطلاعات
بسته نرم افزاری matlab یک سیستم ماتریس محور برای محاسبات ریاضی و ی است. matlab در طول سالهای اخیر به ابزار بسیار قدرتمندی برای انجام پردازشهای پرزحمت و سنگین ی مبدل شده است؛ به طوری که رسم برخی نمودارها یا انجام بعضی محاسبات را به جز به کمک matlab نمی توان تصور کرد.

matlab امروزه دارای جعبه ابزارهای متنوعی برای انجام محاسبات مختلف است که از جمله ی آنها می توان به جعبه ابزار پردازش سیگنال اشاره کرد. که کاربردهای فراوانی در علوم ی، به ویژه در رشته ی ی برق دارد.

این کتاب که توسط آقای جواد راستی نوشته شده است به معرفی این جعبه ابزار، کاربردهای آن و نحوه ی استفاده از آن در نرم افزار matlab می پردازد.

تعداد صفحات کتاب : ۳۸ صفحه

در ادامه

کتاب کاربرد matlab در سیگنالها و سیستم ها و کنترلمشاهده متن کامل ...
کلاس تخصصی simulink -سیمولینک و matlab
درخواست حذف اطلاعات

مدرس: محمد فتحی

جهت شرکت در کلاس های عمومی matlab با جهاد ی کبیر به شماره 88895969

و جهت شرکت در کلاس های تخصصی خصوصی در حوزه matlab به ویژه

شبکه عصبی- فازی و ژنتیک الگوریتم

کنترل مقاوم

gui و سیمولینک

با مجتمع فنی نارمک 77203060 تماس حاصل فرمائیدمشاهده متن کامل ...
کلاس تخصصی کنترل مقاوم با matlab
درخواست حذف اطلاعات

مدرس: محمد فتحی

جهت شرکت در کلاس های عمومی matlab با جهاد ی کبیر به شماره 88895969

و جهت شرکت در کلاس های تخصصی خصوصی در حوزه matlab به ویژه

شبکه عصبی- فازی و ژنتیک الگوریتم

کنترل مقاوم

gui و سیمولینک

با مجتمع فنی نارمک 77203060 تماس حاصل فرمائیدمشاهده متن کامل ...
یوزر-پسورد نود 32 18-07-2014
درخواست حذف اطلاعات


username: trial-0116772171 p word: 7ktx6s39jr

username: trial-0116773619 p word: fnf7sda7sm

username: trial-0116773852 p word: hsp628t5bv

username: trial-0116775369 p word: ss54cfr2sm

username: trial-0116775424 p word: sr958mkfca

username: trial-0116775460 p word: 8m9dv934at

username: trial-0116775498 p word: 57sba344aa

username: trial-0116775545 p word: 27usvre9hh

username: trial-0116775583 p word: nhtd6ftmjv

username: trial-0116775630 p word: fnse7uks8j

username: trial-0116777116 p word: 4x2r3brdav

username: trial-0116777170 p word: pksrte36np

username: trial-0116777232 p word: 2a9c6rcu93

username: trial-0116777285 p word: nf98nbrbvm

username: trial-0116777345 p word: 6rmjmmdx5v

username: trial-0116777403 p word: 2ea64bu3hm

username: trial-0116778983 p word: jc3ke4ph36

username: trial-0116779028 p word: rvmcrvhxjh

username: trial-0116779069 p word: xpjr38txnc

username: trial-0116779110 p word: hrv8cv2shf

username: trial-0116779153 p word: fkarv6pvd7مشاهده متن کامل ...
یوزر-پسورد نود 32 18-07-2014
درخواست حذف اطلاعات


username: trial-0116772171 p word: 7ktx6s39jr

username: trial-0116773619 p word: fnf7sda7sm

username: trial-0116773852 p word: hsp628t5bv

username: trial-0116775369 p word: ss54cfr2sm

username: trial-0116775424 p word: sr958mkfca

username: trial-0116775460 p word: 8m9dv934at

username: trial-0116775498 p word: 57sba344aa

username: trial-0116775545 p word: 27usvre9hh

username: trial-0116775583 p word: nhtd6ftmjv

username: trial-0116775630 p word: fnse7uks8j

username: trial-0116777116 p word: 4x2r3brdav

username: trial-0116777170 p word: pksrte36np

username: trial-0116777232 p word: 2a9c6rcu93

username: trial-0116777285 p word: nf98nbrbvm

username: trial-0116777345 p word: 6rmjmmdx5v

username: trial-0116777403 p word: 2ea64bu3hm

username: trial-0116778983 p word: jc3ke4ph36

username: trial-0116779028 p word: rvmcrvhxjh

username: trial-0116779069 p word: xpjr38txnc

username: trial-0116779110 p word: hrv8cv2shf

username: trial-0116779153 p word: fkarv6pvd7مشاهده متن کامل ...
۱۳۲ نمونه برنامه matlab برای پردازش سیگنال های دیجیتال
درخواست حذف اطلاعات
برای این مجموعه ارزنده به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://pardazande.net/132-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-matlab-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c/

p word: www.pardazande.net

موسسه نواوران برتر تهران

محمدرضاکیانی

09372583411

09132399969مشاهده متن کامل ...
توابع ranking در sql server
درخواست حذف اطلاعات

نحوه عملکرد توابع ranking :
این توابع مقادیر خود را بر اساس یک مرتب سازی تولید می کنند. به مثال زیر توجه نمایید:

1 select id, row_number() over (order by id) as rownumber from sampletable

همان گونه که مشاهده می کنید بعد از تابع row_number() عبارت over (order by id) نوشته شده است که مشخص می کند این شماره ردیف بر اساس چه ترتیبی به سطرها اختصاص داده شود.

برای مثال های این مقاله از ج شکل زیر استفاده خواهیم نمود.

01-sqlserverranking

ادامه مطالب در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
توابع ranking در sql server
درخواست حذف اطلاعات

نحوه عملکرد توابع ranking :
این توابع مقادیر خود را بر اساس یک مرتب سازی تولید می کنند. به مثال زیر توجه نمایید:

1 select id, row_number() over (order by id) as rownumber from sampletable

همان گونه که مشاهده می کنید بعد از تابع row_number() عبارت over (order by id) نوشته شده است که مشخص می کند این شماره ردیف بر اساس چه ترتیبی به سطرها اختصاص داده شود.

برای مثال های این مقاله از ج شکل زیر استفاده خواهیم نمود.

01-sqlserverranking

ادامه مطالب در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال سیستم در متلب
درخواست حذف اطلاعات
کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم در matlab که به محاسبه ، شبیه سازی و مدلینگ سیگنال ها و سیستم ها می پردازد یکی از مراجع مفید در این زمینه می باشد . این کتاب نوشته steven t. karris نویسنده اکثر کتاب های آموزشی با محوریت نرم افزار matlab استمشاهده متن کامل ...
کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال سیستم در متلب
درخواست حذف اطلاعات
کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم در matlab که به محاسبه ، شبیه سازی و مدلینگ سیگنال ها و سیستم ها می پردازد یکی از مراجع مفید در این زمینه می باشد . این کتاب نوشته steven t. karris نویسنده اکثر کتاب های آموزشی با محوریت نرم افزار matlab استمشاهده متن کامل ...
www.matlab-site.ir
درخواست حذف اطلاعات
با عرض سلام خدمت تمامی دوستان

به زودی بزرگترین مرجع آموزش متلب توسط اساتید و دانشجویان معتبر تهران افتتاح میشه .به زودی خبر های تکمیلی و اونو اعلام میکنم

www.matlab-site.ir

به زودی شروع به کار میکنه

باتشکر از دوستان

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب

[email protected]مشاهده متن کامل ...
فایل"بهبود محاسباتی متدfdtd برای شبیه سازی الکترومغناطیسی با کلی کد متلب آماده
درخواست حذف اطلاعات
این فایل هم چون تعدادی کد آماده متلب و الگو در پایان خود دارد مناسب است

computation improvement of the finite difference
time domain method for electromagnetic
radiation simulation

38 صفحه

appendix a
matlab simulation code
a.1 fdtd code using yee’s method

a.2 fdtd-adi code

a.3 tridiagonal system of equations solver

لینک فایل:

http://www.imaging.robarts.ca/~awiles/docs/sd757_proj.pdf

نکات گلچین فایل:

the fdtd method as presented by yee has a weakness at the boundaries of
the simulation region because without any boundary conditions outgoing waves will
reflect at the boundary and continue to propagate throughout the region instead of
continuing outwards.

berenger’s pml method uses the permeability
4and permittivity properties together to cause propagating waves to cancel at the
edges.

in general, the cell size can be specified differently
for each axis but for simplicity here the cell size has been set to the same size in both
axes.

alternating-direction implicit (adi) method was first introduced to ist in
solving partial differential equations [8] hence being an appropriate choice of method
hereمشاهده متن کامل ...
فایل"بهبود محاسباتی متدfdtd برای شبیه سازی الکترومغناطیسی با کلی کد متلب آماده
درخواست حذف اطلاعات
این فایل هم چون تعدادی کد آماده متلب و الگو در پایان خود دارد مناسب است

computation improvement of the finite difference
time domain method for electromagnetic
radiation simulation

38 صفحه

appendix a
matlab simulation code
a.1 fdtd code using yee’s method

a.2 fdtd-adi code

a.3 tridiagonal system of equations solver

لینک فایل:

http://www.imaging.robarts.ca/~awiles/docs/sd757_proj.pdf

نکات گلچین فایل:

the fdtd method as presented by yee has a weakness at the boundaries of
the simulation region because without any boundary conditions outgoing waves will
reflect at the boundary and continue to propagate throughout the region instead of
continuing outwards.

berenger’s pml method uses the permeability
4and permittivity properties together to cause propagating waves to cancel at the
edges.

in general, the cell size can be specified differently
for each axis but for simplicity here the cell size has been set to the same size in both
axes.

alternating-direction implicit (adi) method was first introduced to ist in
solving partial differential equations [8] hence being an appropriate choice of method
hereمشاهده متن کامل ...
لینک های مفید برای برنامه نویسی متلب
درخواست حذف اطلاعات
دانشجویان درس برنامه نویسی متلب این لینک ها رو ببینید.

http://www.kelidestan.com/matlab/matlab-category-1.php


سایت تخصصی آموزش متلب http://mathworks.ir/matlab-learning

مثالهای برنامه نویسی متلب http://www.rezaeimanesh. /post-1.aspx

لینک مفید http://matlabiran.ir/

همچنین حل تمرین های کتاب رو توی پیوندهای وبلاگ گذاشتم.مشاهده متن کامل ...
نمایش چندین منحنی در یک شکل :
درخواست حذف اطلاعات
معمولا بسیار پیش می آید که بخواهیم چندین منحنی را در یک شکل نمایش بدهیم تا بتوانیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم، اما متلب به هر دستور ترسیم شکل که می رسد، یک پنجره جدید باز کرده و منحنی را در آن نمایش می دهد. برای تغییر این وضعیت، می توانیم از دستور hold استفاده کنیم. این دستور، مشخص می کند که منحنی جدید باید در پنجره شکل قبلی که رسم شده است، ترسیم شود (hold on) و یا اینکه یک پنجره جدید باز شده و سپس رسم شود (hold off). چنانچه دستور hold on را اجرا کنیم، از آن به بعد، تمامی منحنی هایی که متلب باید در پنجره های جدید نمایش دهد را در شکل همان پنجره ای که قبلا باز شده است، نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ezplot('x^2',[-3,3])
hold on
ezplot('x^2-2',[-3,3])

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که ......مشاهده متن کامل ...
1047. modelling & simulation for optimal control of nonlinear inverted pendulum
درخواست حذف اطلاعات

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه:1047

موضوع: کنترل بهینه

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبmatlab +گزارش کامل از خلاصه ای از مقاله و نتایج شبیه سازی

عنوان مقاله:

modelling & simulation for optimal control of nonlinear inverted pendulum dynamical system using pid controller & lqr

آدرس: ieee

abstract

this paper presents the modelling and simulationfor optimal control design of nonlinear inverted pendulum-cartdynamic system using proportional-integral-derivative (pid)controller and linear quadratic regulator (lqr). lqr, anoptimal control technique, and pid control method, both ofwhich are generally used for control of the linear dynamicalsystems have been used in this paper to control the nonlineardynamical system. the nonlinear system states are fed to lqrwhich is designed using linear state-space model. invertedpendulum, a highly nonlinear unstable system is used as abenchmark for implementing the control methods. here thecontrol objective is to control the system such that the cartreaches at a desired position and the inverted pendulumstabilizes in upright position. the matlab-simulinkmodels have been developed for simulation of control schemes.the simulation results justify the comparative a ntages oflqr control methods.

keywords:

inverted pendulum; nonlinear system; pidcontrol; optimal control; lqr

سفارش پروژهمشاهده متن کامل ...
شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) در سیمولینک نرم افزار mat
درخواست حذف اطلاعات

free

جهت مشاهده فهرست پروژه های انجام شده با نرم افزار matlab بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فهرست پروژه های انجام شده با matlab

شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) در سیمولینک نرم افزار matlab

در این پروژه ی وساز سه فاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) با بار مقاومتی - سلفی و برای زوایای آتش ۴۵ و ۷۰ درجه در سیمولینک نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. در صورت نیاز به این شبیه سازی و ید آن می توانید از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

ایمیل : [email protected]

شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half wave شبیه سازی ی وساز سه فاز نیم موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab متلب رکتیفایر سه فاز تریستوری پل کامل half bridge rectifier half waveمشاهده متن کامل ...
شبیه سازی ی وساز تکفاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) در سیمولینک نرم افزار matl
درخواست حذف اطلاعات

free

جهت مشاهده فهرست پروژه های انجام شده با نرم افزار matlab بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فهرست پروژه های انجام شده با matlab

شبیه سازی ی وساز تکفاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) در سیمولینک نرم افزار matlab

در این پروژه ی وساز تکفاز نیم موج تریستوری ( کنترل شده ) و با بار مقاومتی - سلفی در سیمولینک نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. در صورت نیاز به این شبیه سازی و ید آن می توانید از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

ایمیل : [email protected]مشاهده متن کامل ...
۱۵ کامپایلر و ide ضروری برای برنامه نویسی ++c/c ( بخش نخست)
درخواست حذف اطلاعات
تعداد زیادی زبان برنامه نویسی برای توسعه دهندگان وب مانند java, .net, php, ruby, perl, python و … یا نرم افزار های محاسباتی مانند matlab , maple , mathematica , rar و … یا زبان های برنامه نویسی مانند fortran , cobol , basic و … وجود دارد. اما می خواهیم امروز درباره دو تا از قدیمی ترین و پر اقبال ترین زبان های برنامه نویسی یعنی c و ++c صحبت کنیم ، که خصوصیاتی برجسته چون پر کاربرد بودن و داشتن ابزارهای پشتیبانی دارند. این دو زبان هنوز میان برنامه نویسان کاربرد دارند، زیرا مجموعه ای قوی از توابع دارند و دارای امنیت بالایی هستند. از دیگر خصوصیات آنها می توان به این اشاره کرد که برخی از نرم افزارهای محاسباتی مانند matlab و maple را نیز به کمک دستورات این زبان ها نوشته اند.مشاهده متن کامل ...
پروژه رایگان ابزار داده کاوی armada برای matlab
درخواست حذف اطلاعات
پروژه رایگان ابزار داده کاوی armada برای matlab

armada مخفف ociation rul mining and deduction analysis است که ابزاری داده کاوی جهت یادگیری قانون وابستگی می باشد و این جعبه ابزار تحت matlab است. یادگیری قانون وابستگی ( ociation rule mining) یک متد مناسب برای یافتن روابط جذاب بین متغیرهای موجود در پایگاه داده های بزرگ است. در این پست نسخه 1.4 آن را می توانید بفرمایید.

لینکمشاهده متن کامل ...
برنامه نویسی پیشرفته مطلب با gui و c/c++
درخواست حذف اطلاعات
کتاب برنامه نویسی matlab همراه با gui و c/c++ و جعبه ابزارهای تخصصی حاصل بیش از 10 سال مطالعات در حوزه ی نرم افزار مطلب است. در این کتاب سعی شده است از نظر برنامه نویسی matlab بررسی شود و در چهار بخش:

1- بخش عمومی شامل برنامه نویسی و توابع نویسی

2- برنامه نویسی با gui

3- برنامه نویسی جهت ارتباط مطلب و نرم افزارهای دیگر

4- بخش هوش

تهیه شده استمشاهده متن کامل ...
شبیه سازی ی وساز تکفاز تمام موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab
درخواست حذف اطلاعات

free

جهت مشاهده فهرست پروژه های انجام شده با نرم افزار matlab بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فهرست پروژه های انجام شده با matlab

شبیه سازی ی وساز تکفاز تمام موج پل کامل تریستوری در سیمولینک نرم افزار matlab

در این پروژه ی وساز تکفاز تمام موج پل کامل تریستوری با بار مقاومتی - سلفی در سیمولینک نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. در صورت نیاز به این شبیه سازی و ید آن می توانید از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

ایمیل : [email protected]مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
زمان پخش تکرار سریال لژیونر 1 120 برگزاری مراسم هفت هیئت متوسلین به 14 معصوم در پنجشنبه 2 بهمن ماه رمز جی تی ای پنج برای پلستیشن دو کتاب آمادگی آزمون pr fungstraining goethe zertifikat a2 شماره روستای شنگل اباد d nd d nya kimdik گوتاراریخ بیر گون دوزدی دفینه درداخل قنات یا چاها دفاع پور تپه دوران کربلا لشکر دوران دفاع لشکر ویژه مقر لشکر دفاع مقدس احیا دعوت نامه شرکت در هیئت عزاداران افسردگی کاری افزایش میزان افسردگی ناشی باعث افزایش میزان افسردگی کاری میزان میشه کرد کاری میزان افسردگی دیابت نوع 2 مغز را پیر می کند تحلیل مدرسه معماری دعای عجیب السحر از رضا هشت روزه شنبه خبر فوق العاده میان هفته شیوه بررسی آراء اعلام شد فایل فلش فارسی شرکتی گوشی دیمو f5 mt6572 اندروید 4 2 2 اورجینال قابل رایت فلش تو کاربرد دستورالعملها در آنگولار چیست آسانژ به خاطر انتشار حقیقت عذرخواهی نمی کنم افتتاحیه مسابقات لیگ دسته 1 شهرستان بهمئی بازی منچ ایرانی از مجموعه مهرگان گردش مهره ها در مسیر هندسی کد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.